Yazı Detayı
02 Mayıs 2019 - Perşembe 09:29
 
HAYAT DERSLERİ
HALİL KÖPRÜCÜOĞLU
mail.haber111@gmail.com
 
 

Müminin esas davası ve en büyük maksadı; imanını kuvvetlendirmek ve Allah’ın huzuruna imanını kurtarmış bir vaziyette varmaktır. Eğer iman davasını kaydederse, bu dünyanın bütün saltanatı bu büyük kaybın yetini tutamaz. O halde bu dünyanın eksik ve kayıpları için üzülmeye değmez.

*

Müminin iki dünyası vardır. Bu dünyada meşakkat çekse bile ebedi saadet için Allah'ın rahmetinden her zaman ümitvardır. Oysa küfür ehlini bu geçici ve meşakkatli dünya hayatından sonra da ebedi bir azap ve sıkıntı beklemektedir. Bu ne kadar da dehşetli bir bekleyiştir.

*

Bu fani dünyanın fena yüzüne sarılıp peşinden gidenlerin ulaşacakları yer ancak hüsrandır. Oysa bu fani dünyayı esas maksadına uygun bir şekilde yaşayıp ebedi bir hayata vasıta yapmak, Allah’ın rızasını en büyük gaye edinmekle mümkündür ve bu da müminlerin en büyük şiarı olmalıdır.

*

Mümin, helal ve haram konusundaki hassasiyetine özenle ve dikkatle devam etmelidir. İmanı muhafaza etmek için bu şarttır. Bu hassasiyetlere dikkat etmeyen bir müminin kalbi ve ruhu kararmaya başlar. Böyle bir durumun devam etmesi, imanı büyük bir tehlikeye maruz bırakabilir.

*

Süratle geçen ve elimizde maddi hiçbir varlığı bırakmayacak bir dünya hayatı için harama ve yalana tenezzül etmek, en basit ifade ile akılsızlıktır. Doğru sözlü ve doğru özlü olmak ve geriye böyle bir miras bırakmak, bir insanın bu dünya hayatında arkasından bırakabileceği en değerli mirastır.

*

Hayır ve şerrin karıştığı bir zamanda istikamet içinde olmak, hadiseler karşısında tam istikametle ve imanın gerektirdiği bir vakar ve izzet ile davranmak, çok büyük bir İlahi lütuf ve mazhariyettir. Tam kemale ermiş bir imanın mümine kazandırdığı feraset işte tam olarak bu olsa gerektir.

*

İnsanların büyük oranda alışkanlık haline getirdikleri ve çoğu hiçbir ehemmiyet taşımayan dünyevi ve abes meşgaleler neredeyse bütün hayatımızı kaplamış ve bizleri adeta esir almış durumdadır. Biz bu gereksiz yükleri üzerimizden attıkça rahatlayacak ve ebedi yolculuğu esas maksadına yöneltmenin huzurunu yaşamaya başlayacağız.

*

Hak ve hakikati dava ve hayat tarzı haline getirenler, dünyanın fena ve değişken halleri içinde zaman zaman sıkıntılara maruz kalabilir ve zahiri mağlubiyetler yaşayabilirler. Fakat şu husustan kesin olarak emin olmak gerekir ki, hak ve hakikatin yolcuları, kısa vadede kaybediyor olsalar bile uzun vadede muhteşem bir saadet ve zafere ulaşacaklardır.

*

İnsanların dünyevi meşgaleleri arttıkça, kendi manevi dünyalarına ayırdıkları zaman ve ihtimam da maalesef azalıyor.  Bu durum günümüz insanını adeta giderek daha çok robotlara ve kurulmuş makinelere dönüştürüyor. Bundan kurtulmanın yolu, kendi iç âlemlerinden kopup gelen fıtratın sesine kulak vererek gereğini yapmak ve böylece gerçek insan olmaktan geçiyor.

*

İnsanların yükleri ve biriktirdikleri, bazen en çok ihtiyaç duydukları nesneler olduğu halde; hata, ihmal ve gaflet eseri olarak hiçbir fayda sağlamayabilir. Sahip olduğumuz imkânları ve varlıkları, ihtiyaç halinde kullanabilecek cesaret, irade, zekâ ve bilgiye de sahip olmak gere…
[23:06, 1.5.2019] Bülent Ertekin haber111 Yazar: ARKADAŞ ARIYORUM.

Her şeyi Yaratıcısının emaneti gören; O’nun izni dairesinde bir hayat felsefesi olan; kesben değil de kalben terk etmeyi ölçü alarak, O’nun dışında her şeye tebeî olarak bakmayı başarmış olmakla birlikte; dolu dolu ve keyifle, ama sırat-ı müstakimde yaşamayı ilke edinmiş;
Kendisini ve çevresini geliştirmeye özen gösteren; modern dünya görüşü ile geleneksel değerleri iç içe yaşatabilen; ilmî tavır sahibi, sağlam değerleri olan; arkadaşlar arıyorum.

Geçmişe ve geleceğe önem veren; tecrübelerini, geliştirerek geleceğe taşıyan; insan kişiliğinin oluşmasında büyüdükleri çevrenin önemli katkıları olduğuna inanıp; uygun, maddî ve manevî temiz çevrelerde yaşamaya çalışan; Vahye aykırı olmamak şartıyla gelenek ve göreneklerine bağlı, çocuklarının da aynı doğrultuda büyümesini prensip edinen;

Faaliyetin bizatihi lezzet olduğuna inanmış, maddî ve manevî alanlara hitabeden bir sportmen ruha sahip; centilmence, sportmenliği ve oyuncu rolünü,  hayatın yaşanan her alanına yaymış;  arkadaş arıyorum.

Hobileri, meşguliyetleri olan; faaliyetsizliği ölüme yakın gören; yeteneklerini geliştirmeyi yaşla sınırlamayan; ölünceye kadar öğrenmeye ihtiyaç duyan, bunu zaruret gören, ancak bunu kabiliyetine uygun sahalarda, himmetini dağıtmadan yapan; mesai tanziminin önemine inanan, muhakkak planlı çalışan, planında öncelikleri düşünen, ana paradigmalarının en üstüne Ahireti yerleştirebilen;
Düşmanı, nefsi ile birlikte cehalet, zaruret ve ihtilaf olarak gören; bunlara karşı sadece sanat, marifet, ittifak silahıyla mücadeleyi şiar edinen; müminlere asla adavet etmeyen;  arkadaş arıyorum.

Arkadaşlarını kendinden üstün görebilen, onların özellikleriyle iftihar eden, onlarla çalışırken, tâbi olmayı tercih edip, organizatörlük şerefini onlara verebilen, Onların kusurlarına gözünü yumabilen, bin haysiyeti olsa, onlar için fedaya hazır olan; vefalı olan. İttihadın, cehaletle olmadığını bilecek ruh ve sevgiye sahip bulunan;
hayatı, yaşamayı, sanata dönüştürebilen; kaybettiğine üzülmeyen, kazandığına sevinmeyen; gücü dâhilinde olan şeylerde acze, gücünü aşanlarda cezaa sarılmayan; kendi bulunduğu boyutun gereklerini yapıp, sonuçlara şükrederek hakiki tevekkül sahibi olabilen, kanaatkâr, yaratıcısına itimat eden; arkadaş arıyorum.

O’nun bizim iki cihan saadetimiz için gönderdiği Yaver-i Ekrem’ine (ASM.) tereddütsüz, zevkle ittiba eden; yaşamanın keyfini, her şeye O’nun hesabına bakarak, bu şekilde bir tefekkürle, ayrıntılarda yakalamasını bilen; kısacası, hayatı zevkli hale dönüştürebilen;
hastalık ve belaları, O’ndan gelen, kendisine sevap kazandıran, olgunlaştıran, idrakini artıran ikazlar gibi görebilen; bu dünya için sebeplere bağlanan şifayı, dertten kurtulmayı ilmen ararken çareler arkasında Rabbimizi görebilen; arkadaş arıyorum.

Mevti, vazife paydosu, terhis oluş, ücret almaya gidiş, melekût âlemine geçiş, dostlara kavuşma, Şeb’i Arûs görebilen. Kendisi ve dünya ile barışık; her konuda yenilikler arayan ve bulduğuyla yetinmeyen, geliştirmeye çalışan; ”İki günü eşit olan zarardadır “ âli fikrine ittiba eden;

Evrensel değerler ile yoğrulmuş; Yaratıcısı adına tabiat aşığı, yeryüzünün gerçek sahibinin kim olduğunun farkında, O’na saygılı ve O’nun istekleriyle uyum içinde yaşamayı başarabilen; bir arkadaş arıyorum.

Bu özelliklere sahip olmaya çalışan, Bunları arayan, bu evsaflarla muttasıf insanlar, arkadaşlar, dostlar arıyoruz. Zahirî endamları, şekilleri, maddî durumları, tahsilleri hiç önemli değil. Ancak Kur’anî ölçülerle, “Bilen, Bildiğiyle amel eden, Bu amellerini ihlasla gerçekleştirenler” ise; ve himmetleri milletleriyse, arzuladığımız, aradığımız, arkadaş olmak istediğimiz özelliklere haizdirler ki, bütün kalbimizle, onları bekliyoruz.
Ne olur bizimle irtibat kursunlar, yerlerini bildirsinler hem dem olalım. Düzeyli bir hayatın, böyle arkadaş ve komşularla birlikte zenginleşeceğine inanıyoruz, Hatta onları saadet-i dareynin şartı görüyoruz.

Allah’ın, bizleri bu sıfatlarla vasıflandırmasını ve bu sıfatları taşıyanlarla ebedi arkadaş etmesini niyaz ederiz.

 
Etiketler: HAYAT, DERSLERİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
11 Ocak 2021
Pahalılık, Ücret ve Maaş Yetersizliğine Bizim Çaremiz Nedir?
29 Aralık 2020
“FİYATLAR ile ÜCRETLER NEDEN ADALETLE AYARLANAMIYOR (1)
02 Kasım 2020
DEPREMLERE İNCE HİKMETLİ BİR BAKIŞ
24 Ağustos 2020
RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZİ GÖRMEK, İSTER MİSİNİZ? (2)
11 Ağustos 2020
RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZİ GÖRMEK, İSTER MİSİNİZ? (1)
30 Mayıs 2020
NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
27 Nisan 2020
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR (3)
13 Nisan 2020
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR (2)
30 Mart 2020
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR(1)
24 Şubat 2020
Dertsiz ve mesut bir garibi dinlemek ister misiniz?
13 Ocak 2020
DİNLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ, DİNLER BİRLEŞEBİLİR Mİ?
02 Ocak 2020
“SON ANIMDA YANIMA GELECEK BİR RAHİBİN OLACAĞINI SANMIYORUM!”
10 Aralık 2019
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (6)
02 Aralık 2019
TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)
26 Kasım 2019
TANRI(!) VAR MI, YOK MU (4)
18 Kasım 2019
TANRI (!) VAR MI; YOK MU? (3)
04 Kasım 2019
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (2)
28 Ekim 2019
TANRI (!) VAR MI, YOK MU ?
22 Ekim 2019
Yeni Eğitim-Öğretim Yılında,
13 Ekim 2019
SEN ÇOKTAN BÜYÜMÜŞSÜN
02 Ekim 2019
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (2)
28 Eylül 2019
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (1)
16 Eylül 2019
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (2)
03 Eylül 2019
BİZLER DE BÖYLE MİYİZ?
31 Ağustos 2019
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! (1)
28 Ağustos 2019
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (1)
02 Ağustos 2019
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 2
26 Temmuz 2019
İnsanca yaşamak - 2
22 Temmuz 2019
İNSANCA YAŞAMAK - 1
18 Temmuz 2019
ZAMANIMIZDAKİ ERGENLİK
11 Temmuz 2019
BiZLER DE BÖYLE MiYiZ?
02 Temmuz 2019
MÜTHİŞ DEFİLE ve HARİKA SEMPOZYUM
23 Haziran 2019
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-3-
17 Haziran 2019
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-2
10 Haziran 2019
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-1
27 Mayıs 2019
HAKLI GURURUN ÖNEMİ VE SEVİYESİ!
02 Mayıs 2019
ARKADAŞ ARIYORUM.
24 Nisan 2019
AH HİSLER, BİZİ YAKAN HİSLER, AH! AH!
Haber Yazılımı