Yazı Detayı
21 Mart 2020 - Cumartesi 14:42
 
Miraç Gecesi gelen hediyeler ve Biz Bu gece hangi ibadetleri Yapmalıyız..
Halil YOLDAŞ
 
 

Miraç yüce Allah’ın (cc) Peygamberimize (sav) En zor zamanında vermiş olduğu büyük bir ödül .
Hüzün Yıllarıdır. Çok Sevdiği Hayt arkadaşı Tebliğ yoldaşı Hz.Hatice Annemizi kaybetmiş,  Zor günlerinde En büyük destekçilerinden amcası Ebu Talibi kaybetmişitir.  Allah Resulü tebliğ için bir çıkış yolu ararken Allah’ın (cc) izni ile Taif’e gider,  orada bir süre kalır. İslam’ı tebliğ için bütün yolları dener ama istediği başarılara ulaşamaz.
Taifliler den eziyetler görür, Mekke ye geri dönmek zorunda kalır.Taif dönüşü Amcasının Kızı Ümmühanın evinde iken, üzüntüden bitkin bir halde uykuya dalar .
Allah (cc)) Son peygamberinin bu yoğun çalışmalarına rağmen insanların hakikat karşısında direnmeleri sonucu, başarısız olması nedeniyle derin üzüntülere düştüğünü görünce.!
Allah(cc) sevgili kulunun üzüntülerini gidermek ve o ana kadar yapmış olduğu Risalet görevini ödüllendirmek ister.                  O ana kadar hiçbir kula nasip olmayan bir şeref le ödüllendirir.
Cebrail’e (as) onu kendisine getirmesini ister.
İsra ve Miraç Mucizesi gerçekleşir.
Hicret ten bir yıl önce gerçekleşen Miraç Mucizesinden Müslümanlara,
1- Beş vakit namaz hediyesinin yanında,(Bakara Suresini son iki ayeti) ve
2- İnanç dünyamızı şekillendiren ve sosyal yaşantımıza yön veren 12 emirle döner.
İsra  suresinde açıklanan  görevleri şöyle özetleye biliriz.

1- Allah tan başkasına Kulluk etmeyin.
2- Anaya babaya iyi davranın. (Onların sizin dünyaya gelmenize vesile olduklarını unutmayın)
3- Hısım akrabaya , (eşinize dostunuza) Yoksula (Çalıştığı halde kazanamayan)
Yolda kalmışa hakkını verin.
4- Cimri olmayın, İsrafçıda olmayın.
5- Evladınızı yoksulluk korkusu ile öldürmeyin .( Kürtaj ile onları öldürmeyin )veya(  nüfus planlaması planlaması bahanesi ile  engel olmayın Rızkı veren insanlar değil Allahtır.(cc)
6- Fuhuş ve Zina ya yaklaşmayın.
7- Cana kıymayın (Cinayet işlemeyin)
8- Yetimin malına doğru olmayan bir şekilde  yaklaşmayın.
9- Ahdinizi yerine getirin (Allaha ve insanlara verdiğiniz sözlerinizde durun)
    10-Ölçü ve tartıda doğruluğa ve hakka riayet edin
    11-Hakkında gerçek bilgi sahibi olmadığınız  şeylerin ardına düşmeyin.
    12-Ye yüzünde gurur ve kibirle yürümeyin.(Unutmayın insanlar arasında üstünlük ancak takva iledir.)

Bu ilahi mesajlar insanın inanç ve ibadetin gerçekte davranış boyutunun çok önemli olduğu gerçeğini bizlere hatırlatır.
İnanç ve ibadet birbirini tamamlayan, birbiri ile anlam kazanan değerlerdir.
Eyleme dönüşmeyen inanç nasıl eksik kalırsa, gerçekten inanmadan yapılan eylemlerde gerçek amacına ulaşmaz..
Yüce Allahın (cc) Bizlere verdiği mesajları doğru okuyarak Dünyamızı ve Ahiretimizi cennete çevirebiliriz.
            CCCCCCCCCCCC   CCCCCCCC      CCCCCCCCCCCC

Bu Miraç gün ve gecesini hangi ibadetler ile nasıl değerlendirmeliyiz?
1)Bu mübarek gün ve gecelerde öncelikle kendimizi hesaba çekmeliyiz. Hayatımızın ahirete yönelik davranışlarımızın hesabını iyi yapmalıyız.                                                                                              Bir Hadis’de Rasûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
  "Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de, nefsini hevasına tabi kılan ve Allah'tan dilek(ler)de bulunup duran (bunu yeterli gören) kişidir." (Tirmizi ; İbn Mace,)
Hz. Ömer (R.A.) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur:
“Hesaba çekilmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz. Amelleriniz tartılmadan önce, kendi amellerinizi tartınız. Hesaba çekilmek üzere, kıyamet günündeki en büyük arz, huzura alınma için gerekli güzel hazırlıklarınızı yapınız. O gün huzura alınırsınız, öyle ki size ait hiçbir sır gizli kalmayacak, bütün sırlar meydana çıkacak.” (İbn-i Ebi Şeybe, Kitabu’l-Musannef, 7/96, No:34459)
Çünkü Allah; “Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.” (Hicr suresi 92/93) buyurmaktadır.

(Ey mümin KARDEŞLERİM! Şimdi bir düşün  Ahiret hesabına hazırlıklı mısın?)

2)Kulluk bilincimizi oluşturmalı ve Allah’a kul olma yolunda gayret göstermeliyiz. Allah kulluk bilincinin nasıl olması gerektiğini şöyle buyurmaktadır:  
(Ayet)“Allah’a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük mükâfat vardır.” (Ali İmran suresi 179) Yine Allah ;
(Ayet) “Rabbimiz! Biz, “Rabbinize iman edin.” diye imana çağıran bir davetçi işittik hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle birlikte al.” (Ali İmran suresi 193) buyurmaktadır.

(Ey mümin Kardeşim ! Acaba Allah’a kul olma yolun da gayretin nasıldır?)

3)Takva bilinci oluşturmalıyız. Allah takva hususun da;
(Ayet) “Allah katında en değerliler en fazla takva sahibi olanlardır”.(Nahl suresi 128)
(Ayet) “Allah müttekiler ve güzel iş yapanlarla beraberdir.” (Casiye suresi 19)
(Ayet) “Allah müttekilerin dostudur.” (Ali İmran suresi 79; Tevbe suresi 4-7) (Ayet)“Cennet ve nimetleri müttekiler içindir”. (Rad suresi 55, Tur suresi 17, Murselat suresi 41-42) buyurmaktadır.
(Ey mümin! Takva sahibi olmak için neler yapmaktasın?)

4) Çokça dua edilmelidir.
Allah Şöyle buyurmaktadır: “De ki: "Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?” (Furkan suresi 77)

Ve Allah başka bir ayette dua etmemizi bizden istiyor ve kabul edeceğini bizlere beyan buyuruyor:
Ayet) “Bana dua edin, kabul edeyim.” (Mü’min suresi 60)
(Ey mümin! Acaba her daim duada mısın?)

5)Her daim Kuran okumalı veya Kuran dinlemeliyiz ve bu aylarda daha da artırarak devam etmeliyiz.
(Hadis)Efendimiz (S.A.V) Şöyle buyurmaktadır:
“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” (Riyazü’s-Salihin, Hadis No: 993)
(Ey mümin kardeşim şimdi bir düşün !  Kuran ne kadar okuyorsun?)

6)Kaza namazlarımızı kılmaya gayret göstermeli, teheccüd ve nafile ibadetlere azami gayret sarf etmeliyiz.

7)Zikir ehli olmamız gerekir ve daima zikir üzere hayat sürmenin gayretinde olmalıyız. Zikir kalbin huzura ermesine ve manevi hazza vesile olur.
8)Anaya babaya ve yakınlarımıza iyilikle muamele etmeli ve Allah’ın emri olan sıla-i rahimi gözetmeliyiz.
(Ayetler) Allah şöyle buyurmaktadır:  “Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi, anne-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi sizin yanınızda yaşlanırsa kendilerine “öf” bile deme; onları azarlama ikisine de güzel söz söyle.” (İsra suresi 23) sıla-i Rahimle ilgili Allah şöyle buyurmaktadır: “…Allah akrabaya yardımı emreder…” (Nahl suresi 90)
(Ey mümin Kardeşim Bir düşün, Anan-baban ile ilişkilerin nasıl?)

9)Fakirlere, yoksullara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeli ve bunların derdi ile her zaman dertlenmeliyiz.
(Ayet)Allah şöyle buyurmaktadır:
“Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir." (Bakara suresi 215)
(Ey mümin! Acaba çevrendeki yetimleri, yoksulları ve ihtiyaç sahiplerini ne kadar gözetiyorsun?)
10)Kabirlerimizi ziyaret etmeli ve bir gün bizde öleceğimizin farkında olmalı ve kabir ziyaretlerinden ibret almalıyız ve ahiret yurdunu hatırlamalıyız
(Ey mümin! Kabirleri ziyaret edip ibret alıyor musun?Hastanelerin acil servislerine gidip ders çıkarıyormu,ibret alıyormuyuz..)
11)Çocuklara hediyeler vermeli ve çocuklarımıza mübarek gün ve gecelerin ehemmiyetini öğretmeliyiz. Çocuklarımızı bu aylarda namaza ve camiye alıştırmalıyız. (Ey mümin! Çocuklarını ahirete hazırlıyor musun?)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

12)Küslerin barışmasına vesile olmaya gayret göstermeli ve üç günden fazla kardeşler arasında küslüğün helal olmadığının farkında olmasını sağlamak. Allah müminleri kardeş olarak ilan etmiş olup bu husus Kuranda yerini şöyle almaktadır: (Ayet)“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurat suresi 10)
(Ey mümin! Acaba kaç küskünü barıştırdın veya gayret gösterdin?)
13)Hasta ziyaretlerinde bulunulmalı, hastayı ziyaret etmek cennet meyveleri arasında olmaktır. (Ey mümin! Hastaları arayıp sordun mu veya hasta ziyaretlerinde bulunuyor musun?)
14)İlim ve sohbet meclislerinde bulunmaya gayret göstermek.                                                 (Hadis) :Efendiniz (S.A.V.) “Âlimlerin sohbetine katılın, onlara yakın oturun! Çünkü Allah’ü teâlâ, yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalpleri de, hikmet nuru ile diriltir.” [Taberani]
İmam-ı Rabbani: “Kırk gün içinde bir ilim sohbetinde bulunmayan kimsenin kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar; çünkü ilim kalbe hayat verir. İlimsiz ibadet olmaz.” [Mektubat-ı Rabbani] ve 
İmam-ı Gazali de alimin sohbetinde bulunmayı şöyle tarif eder:                                       “Âlimin sohbetinde bulunmak, bin rekât nafile namazdan üstündür.”
Ey mümin! Acaba ilim ve sohbet meclislerinde bulunup Rahmanın yolunda olabiliyor musun?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16)Hz Muhammed (S.A.V.) efendimize çokça salat selam getirmeliyiz
17)Ağlayarak ve sızlanarak için için tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız
18) Namazları vaktinde ve cemaat ile kılmaya azami gayret göstermeliyiz.
19)Cenneti kazanmak için her türlü gayreti sarf etmeliyiz.
Allah cennete hazırlık yapanların mükafatını şöyle beyan buyurmaktadır:
(Ayet)“Şüphesiz, iman edip, Salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedî kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.” (Beyyine suresi 7/8)

Ey mümin! Acaba cenneti hakkıyla istiyor musun ve cennete gitmek için neler yapıyorsun?
Sonuç olarak hayatımızı bizlere Allah emanet olarak vermiştir. Bizler de  her anımızı iyi değerlendirmeli ve  ahirette hesabı sorulacağının farkında olarak hayat sürmeliyiz. Mübarek gün ve geceleri usulüne uygun değerlendirmeli ve ahirette her şeyin hesabının sorulacağının farkında olarak
(Ayet) “Yakin ölüm gelinceye kadar Rabbimize kulluk etmeliyiz”(Hicr suresi 99)      ki Allah’ın rızasını kazanalım ve bizlere Allah cennet kapıları ardına kadar açsın.
Son olarak Allah şöyle buyurmaktadır:
(Ayet)«Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.» (Haşir suresi 18)
Kandilimiz Mübarek olsun Hayırlı amellere vesile olsun inşallah.Selam ve Dua ile   

 
Etiketler: Miraç, Gecesi, gelen, hediyeler, ve, Biz, Bu, gece, hangi, ibadetleri, Yapmalıyız..,
Yorumlar
Haber Yazılımı