Yazı Detayı
03 Ocak 2021 - Pazar 20:12
 
VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN 2021 YILI İLE GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Engin DURSUN
engin@engindursun.com.tr
 
 

Değerli Okurlar;

30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (On üçüncü

ve On dördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri, Anılan

Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmıştır.

Buna göre, Kanundan yararlanılmasına ilişkin süreler aşağıdaki gibidir.

Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi;

31 Aralık 2020 tarihinden 31 Ocak 2021 tarihine uzatılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret

Bakanlığına, il özel idarelerine,

belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil

dairelerine ödenecek borçların ilk

taksidini ödeme süresi;

1 Şubat 2021 tarihinden  1 Mart 2021 tarihine uzatılmıştır. 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil

dairelerine ödenecek tutarların ilk

taksitinin ödeme süresi;

1 Mart 2021 tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatışmıştır.

2021 YILINDA ASGARİ ÜCRET  VE İŞVERENE MALİYETİ 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET      3.577,50      

SGK PRİMİ 14      500,85      

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ 1      35,78 

GELİR VERGİSİ 15 (*)      187,82      

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ      268,31      

DAMGA VERGİSİ 0,759 27,15 

KESİNTİLER TOPLAMI      751,60      

NET ASGARİ ÜCRET (**)      2.825,90      

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET      3.577,50      

SGK PRİMİ 15.5 (İşveren Payı) (*)      554,51      

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ 2   71,55 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET      4.203,56

2021 YILINDA BAĞKUR PRİMİ 

Bağkur primleri 2021 yılında indirimsiz 1234,25 TL, indirimli olarak ise 1055,36 TL miktarında ödenecek. 

Bu oran, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret üzerinden belirlendi.

Bağ-Kur sigortalılarının ödemek zorunda oldukları primler ve hesaplama yöntemi aşağıda belirtilmiştir;

Bağkur prim oranları nasıl hesaplanıyor?

a) Sigorta primi, sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği gelir basamağının 20’sinden,

b) Sağlık sigortası primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortalılar için sekizinci gelir basamağı tutarının 20 si, dokuz ve daha yukarı basamakta bulunan sigortalılar için bulundukları gelir basamağı tutarının 20’sinden,

c) Giriş keseneği, ilk defa sigortalı olanların seçtikleri veya intibak ettirildikleri gelir basamağı tutarının 25’inden,

d) Basamak yükseltme farkı, sigortalının yükseldiği gelir basamağı ile daha önce bulunduğu gelir basamağı arasındaki farktan oluşur.

Primler tam ay üzerinden hesaplanır.

ESNAFA KİRA VE HİBE DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.

10 gün süre ile (8 Ocak 2021 Cuma gün sonuna kadar) devam edecektir. 

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının 

son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma,

6 olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar,

4 Ocak 2021 Pazartesi ve sonrası günler tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

İŞTEN ÇIKARMA 2 AY DAHA UZATILDI.

Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen

 Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren 

İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,

17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldı.

2021 YILINDA BEYANNAMELERDEN ALINACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Yıllık gelir vergisi beyannameleri (97,20 TL.)

Kurumlar vergisi beyannameleri (129,80 TL.)

Katma değer vergisi beyannameleri (64,10 TL.)

Muhtasar beyannameler (64,10 TL.)

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

beyannameleri hariç) (64,10 TL.)

Gümrük idarelerine verilen beyannameler (129,80 TL.)

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler(47,60 TL.)

Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigortaprim bildirgeleri (47,60 TL.)

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (76,00 TL)

Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 01/01/2021 tarihinden itibaren

3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

Engin DURSUN
Tel: +905544361536
engin@engindursun.com.tr

 
Etiketler: VERGİ, VE, SOSYAL, GÜVENLİK, AÇISINDAN, 2021, YILI, İLE, GELEN, ÖNEMLİ, DEĞİŞİKLİKLER, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı