Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye hayatı dijitale taşımada sahip olduğu altyapıyla pozitif yönde ayrışmıştır

BÜROKRASİ (AA) - Anadolu Ajansı | 27.01.2021 - 17:59, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye hayatı dijitale taşımada sahip olduğu altyapıyla pozitif yönde ayrışmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Pek çok ülkenin ağır sınavlar vererek değişen şartlara uyum sağlamada geride kaldığı bu dönemde Türkiye, sağlık alanında olduğu gibi hayatı dijitale taşımada da sahip olduğu altyapıyla pozitif yönde ayrışmıştır" dedi.
<p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, T&Uuml;SİAD Dijital T&uuml;rkiye Konferansı&#39;ndaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.</p> <div class="col-12 videoembed" style="box-sizing: border-box; position: relative; width: 791px; min-height: 1px; padding: 0px; flex: 0 0 100; max-width: 100; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; margin-bottom: 10px !important;"> <div class="row" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-wrap: wrap; margin-right: 0px; margin-left: 0px; width: 791px;"> <h2>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: T&uuml;rkiye hayatı dijitale taşımada sahip olduğu altyapıyla pozitif y&ouml;nde ayrıştırmıştır</h2> </div> </div> <p>Dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;, milli teknoloji hamlesinin &ouml;nemli bir par&ccedil;ası g&ouml;ren, değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n &ouml;nc&uuml;s&uuml; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#39;ın selamlarını ve başarı dileklerini ileten Oktay, yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) salgınının dijitalleşme &uuml;zerindeki etkilerini &quot;Oyunun kuralları değil, kendisi değişti&quot; temasıyla masaya yatıran bu konferansın son derece &ouml;nemli olduğunu ifade etti.</p> <p>Dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n iş hayatı ve g&uuml;ndelik yaşama yansımaları ile T&uuml;rkiye&#39;nin dijitalleşme yolculuğunun ve geleceğin bilişim teknolojilerinin kapsamlı şekilde ele alınmasının, hem kamu hem &ouml;zel sekt&ouml;r hem de sivil toplum boyutunda ilham verici &ccedil;ıktılara vesile olacağına işaret eden Oktay, ge&ccedil;en yıl&nbsp;T&Uuml;SİAD&nbsp;ile ger&ccedil;ekleştirdikleri video konferanslarda k&uuml;resel rekabetin değişen y&ouml;nlerine dikkat &ccedil;ekilerek dijitalleşme ve inovasyonu iki &ouml;nemli g&uuml;ndem unsuru olarak &ouml;ne &ccedil;ıkardıklarını hatırlattı.</p> <p>Oktay, bu konferanslarda, iş d&uuml;nyasından salgın d&ouml;neminde krizi fırsata &ccedil;evirecek dijital dinamizm ve Ar-Ge yatırımlarında sı&ccedil;rama beklediklerini vurguladıklarını anımsatarak, &quot;T&Uuml;SİAD Sanayide Dijital D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Programı&quot;, &quot;Rekabet Kongreleri&quot;, &quot;Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan &Ccedil;alışma Tecr&uuml;be Paylaşımı&quot; gibi iş d&uuml;nyasının Kovid-19 sonrası d&ouml;neme daha hazırlıklı ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; girmesi i&ccedil;in T&Uuml;SİAD tarafından yıl boyunca yapılan &ccedil;alışmaların takdire şayan olduğunu dile getirdi.</p> <p>Oktay, 2020 yılının salgının oluşturduğu etkilerle toplumsal ihtiya&ccedil;ların değiştiği, insan yaşamı ve iş s&uuml;re&ccedil;lerinde k&ouml;kl&uuml; d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mlerin yaşandığı bir yıl olduğuna dikkati &ccedil;ekerek, şunları kaydetti:</p> <p>&quot;G&uuml;nlerimizi bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet ekranlarının karşısında ge&ccedil;irerek toplantılarımızı uzaktan dijital ortamda yaptık ve eğitim faaliyetlerine yine uzaktan ekran karşısında devam etmek durumunda kaldık. Alışveriş rutinimiz sanal marketlere taşındı ve &ccedil;oğunlukla yakınlarımızla bile &ccedil;evrim i&ccedil;i g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; g&ouml;r&uuml;şme uygulamaları yoluyla hasret giderdik. İş insanlarımız fiziki sınırların kalktığı e-Fuarlarda buluşurken bizler de &uuml;lkeler arası ilişkilerimizi, diplomatik temaslarımızı dijital ortama taşıdık ve teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde &ccedil;alışmalarımızı sekteye uğratmadan devam ettirdik. Pek &ccedil;ok &uuml;lkenin ağır sınavlar vererek değişen şartlara uyum sağlamada geride kaldığı bu d&ouml;nemde T&uuml;rkiye, sağlık alanında olduğu gibi hayatı dijitale taşımada da sahip olduğu altyapıyla pozitif y&ouml;nde ayrışmıştır.&quot;</p> <h3>&quot;Pek &ccedil;ok politikayı hayata ge&ccedil;irdik&quot;</h3> <p>Salgının oluşturduğu şartların &ouml;ncesinde de her alanda dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n &ouml;nemine vurgu yaptıklarını, politikaları T&uuml;rkiye&#39;nin d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mde &ouml;nc&uuml; olması y&ouml;n&uuml;nde şekillendirdiklerini hatırlatan Oktay, &quot;Ge&ccedil;tiğimiz yıl bir taraftan Cumhurbaşkanımız liderliğinde bug&uuml;ne kadar atılan adımların meyvelerini alırken bir taraftan da gelecek perspektifimizi g&uuml;ncelleyerek Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da az &ouml;nce bir kısmını ifade ettiği pek &ccedil;ok politikayı hayata ge&ccedil;irdik.&quot; diye konuştu.</p> <p>Salgın, oyunu ve oyunun kurallarını değiştirip d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rse de T&uuml;rkiye&#39;yi oyunda tutacak hız ve esnekliğe sahip olduklarının altını &ccedil;izen Oktay, şu g&ouml;r&uuml;şleri paylaştı:</p> <p>&quot;Konvansiyonel hangi kural değişirse değişsin, dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mde biz b&uuml;y&uuml;k d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor, b&uuml;y&uuml;k oynuyoruz. &Uuml;lkemizin dijital teknolojiler alanında insan sermayesiyle, yazılımıyla, donanımıyla ve altyapısıyla daha da g&uuml;&ccedil;lenmesi i&ccedil;in b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir bakış a&ccedil;ısıyla &ccedil;alışıyoruz. Verinin giderek en değerli maden niteliği kazandığı g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde iş d&uuml;nyamızla, &uuml;niversitelerimizle ve kulu&ccedil;ka merkezlerimizle el ele vererek değişen trendlerin &ouml;nc&uuml;s&uuml; olacağımıza y&uuml;rekten inanıyorum. Bulut teknolojileri, b&uuml;y&uuml;k veri, veri madenciliği, nesnelerin interneti ve blokzincir gibi yeni nesil ve &ccedil;ığır a&ccedil;an teknolojiler, tasarım ve &uuml;retim y&ouml;ntemleri dahil yeni iş modelleri &uuml;zerinde d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;c&uuml; etkisini g&ouml;stermeye başlamıştır. Makine &ouml;ğrenmesi, yapay zeka, nanoteknoloji ve 3 boyutlu (3D) yazıcıların kullanım yoğunluğunun artmasıyla yepyeni meslekler ortaya &ccedil;ıkmaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ge&ccedil;tiğimiz yıl yayınlanan rapora g&ouml;re dijitalleşme son 10 yılda &ccedil;alışma hayatına 2 milyona yakın yeni iş kolu eklenmesini sağlamıştır.&quot;</p> <h3>&quot;B&uuml;y&uuml;me &uuml;zerinde etkileri var&quot;</h3> <p>Oktay, 2030 itibarıyla d&uuml;nyada 1 milyonun &uuml;zerinde yeni iş kolu daha oluşacağının &ouml;ng&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ifade ederek, dijitalleşmenin, meslekler &uuml;zerindeki d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;c&uuml; etkisinin yanı sıra ekonomide verimlilik, rekabet edebilirlik ve b&uuml;y&uuml;me &uuml;zerinde de ciddi etkileri olduğunu belirtti.</p> <p>CISCO tarafından yayımlanan rapora g&ouml;re, 2030 yılı itibarıyla &quot;nesnelerin interneti&quot;nin, k&uuml;resel ekonomiye yaklaşık 14,2 trilyon dolar katkı sağlayacağını aktaran Oktay, ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>&quot;PwC tarafından ge&ccedil;tiğimiz aylarda yayımlanan bir raporda ise g&uuml;mr&uuml;k s&uuml;re&ccedil;lerinden lojistiğe kadar bir&ccedil;ok alanda d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; tetikleyen blokzincir teknolojilerinin &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki 10 yıl i&ccedil;erisinde 1 trilyon dolarlık ek ticaret oluşturacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir. Bug&uuml;n d&uuml;nyanın en b&uuml;y&uuml;k 10 şirketine baktığımızda 8&#39;inin teknoloji ve iletişim devlerinden oluştuğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. MIT Technology Review tarafından Avrupa Birliği &uuml;lkelerinde ge&ccedil;tiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya g&ouml;re şirketlerin y&uuml;zde 60&#39;ı salgının etkisiyle &#39;agile software&#39; yani &ccedil;evik yazılım geliştirmek i&ccedil;in b&uuml;t&ccedil;e ayırmış durumda. D&uuml;nyanın d&ouml;rt bir yanında yaşanan bu d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m, vatandaşların, iş insanlarının ve karar alıcıların proaktif bir şekilde uyum sağlamaları gereken dinamik bir s&uuml;re&ccedil;tir. Devletlerin dijitalleşmeyi kamu hizmetlerine entegre etmenin yanı sıra b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir bakış a&ccedil;ısıyla yasal d&uuml;zenlemeler yaparak veri g&uuml;venliğini sağlaması ve işletmeleri dijitalleşmeye teşvik etmesi de dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n avantajlarını hayata ge&ccedil;irmek a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir.&quot;</p> <h3>&quot;B&uuml;rokrasiyi azalttık&quot;</h3> <p>T&uuml;rkiye&#39;nin bug&uuml;n Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; DNA kodlarına işlediğini, olası g&uuml;ncellemeler i&ccedil;in bildirimleri a&ccedil;tığını ve y&uuml;z&uuml;n&uuml; inovasyona d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; vurgulayan Oktay, 11. Kalkınma Planı&#39;nda &quot;yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış ger&ccedil;eklik, b&uuml;y&uuml;k veri, robotik, siber g&uuml;venlik ve sens&ouml;r teknolojileri&quot; gibi alanları &quot;geliştirilmesi &ouml;ncelikli kritik teknoloji alanları&quot; olarak belirlediklerini hatırlattı.</p> <p>Oktay, kamuda dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me azami &ouml;nem vererek 735 kurumun 5 bin 517 farklı kamu hizmetini, 52 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşan e-devlete entegre ettiklerini belirterek, &quot;Sıfır belge politikamız kapsamında vatandaş ve iş d&uuml;nyasından istenilen hizmet başına ortalama belge sayısını 3,47 seviyesinden 0,17&#39;e d&uuml;ş&uuml;rerek b&uuml;rokrasiyi azalttık.&quot; diye konuştu.</p> <p>Dış ticareti kolaylaştırmak i&ccedil;in g&uuml;mr&uuml;klerde dijitalleşmeye y&ouml;nelik projelere hız verdiklerinin altını &ccedil;izen Oktay, şu değerlendirmede bulundu:</p> <p>&quot;İhracat işlemlerinde kağıdı ortadan kaldırarak g&uuml;mr&uuml;k beyannamesi ve eklerinin elektronik ortamda verilebilmesini temin ettik. Dış ticarette tek pencere sistemiyle dış ticarete konu &uuml;r&uuml;nler i&ccedil;in gerekli t&uuml;m bilgi ve belgeleri tek bir başvuru noktasından sunarak s&uuml;reci hızlandırdık. Hedefimiz dış ticarette &ccedil;ıkış ve varış noktaları arasındaki lojistik operasyonların optimizasyonunu sağlayacak fiziki, dijital ve yasal altyapıyı oluşturmaktır. Fiber altyapıya olan yatırımları destekleyerek, y&uuml;zde 11 ilerleme kaydederek, 413 bin 309 kilometreye ulaştırdığımız fiber uzunluğumuzu geliştirmeye var g&uuml;c&uuml;m&uuml;zle devam ediyoruz. D&ouml;n&uuml;ş&uuml;mde &ouml;nemli g&ouml;stergelerden olan makineler arası iletişim abone sayısı 2015 yılındaki 3,2 milyon seviyesinden bug&uuml;n 6,4 milyona yaklaşmış ve 5 yılda y&uuml;zde 100&#39;&uuml;n &uuml;zerinde artış ger&ccedil;ekleşmiştir. Bu &ccedil;alışmalar sonucunda Birleşmiş Milletler e-Devlet Gelişmişlik Endeksine g&ouml;re &uuml;lkemiz &ccedil;evrim İ&ccedil;i Hizmet Endeksinde 27. sıradan 22. sıraya, Telekom&uuml;nikasyon Altyapı Endeksinde 89. sıradan 79. sıraya ve e-Katılım Endeksinde 37. sıradan 23. sıraya y&uuml;kselmiştir.&quot;</p> <h3>&quot;Dijitalleşme ekip işidir&quot;</h3> <p>Oktay, 5G&#39;ye m&uuml;mk&uuml;n olan en kısa s&uuml;rede yerli ve milli imkanlarla ge&ccedil;mek i&ccedil;in &ccedil;alışmaları s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;klerini anlatarak, 5GTR Forum ile yeni nesil teknolojilerin &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;acak iş birliklerini tesis ettiklerini, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirmek i&ccedil;in projeler y&uuml;r&uuml;tt&uuml;klerini anımsattı.</p> <p>Milyarlarca &quot;bağlantılı cihazın&quot; şebekelerde birlikte &ccedil;alışabilmesine imkan sağlayan 5G&#39;de gelinen noktayı yeterli g&ouml;remeyeceklerini dile getiren Oktay, şu bilgileri verdi:</p> <p>&quot;Başta &ouml;zel sekt&ouml;r ve &uuml;niversiteler olmak &uuml;zere t&uuml;m paydaşların bu alandaki &ccedil;alışmalarında daha fazla gayret g&ouml;stermesi, somut ilerlemeler ortaya koyması gerekmektedir. 6G gelişmelerini g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurarak sağlamamız gereken ilerleme elzemdir. Diğer taraftan BTK Akademi &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde başlattığımız &#39;1 milyon yazılımcı seferberliği&#39; ve Y&Ouml;K tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;len &#39;Geleceğin Meslekleri&#39; projesi bilişim alanında insan kaynağımızı zenginleştirmek i&ccedil;in atılan adımların sadece birka&ccedil; &ouml;rneğidir. Bakanımız bilişim ve inovasyon alanında sağladığımız &ouml;zel sekt&ouml;r teşviklerinden, teknopark desteklerinden ve T&Uuml;BİTAK&#39;ın &ccedil;abalarından bahsettiler. Ben de &ouml;zellikle altını &ccedil;izmek isterim ki dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m alanında verilen emeklerin hepsi bir b&uuml;t&uuml;nd&uuml;r ve dijitalleşme ekip işidir. Ne kamu ne &ouml;zel sekt&ouml;r tarafı olarak d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n detaylarını g&ouml;zden ka&ccedil;ırıp, geride kalıp, rekabet&ccedil;i r&uuml;zgarlara yenik d&uuml;şemeyiz.&quot;</p> <h3>&quot;Kuantum teknolojilerini konuşmalıyız&quot;</h3> <p>Oktay, 18 yıldır iş d&uuml;nyasıyla omuz omuza vererek b&uuml;y&uuml;tt&uuml;kleri ekonominin, sanayi ekosisteminin ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir altyapının olduğunu belirterek, &quot;Kovid-19 sonrası d&ouml;nem bizler i&ccedil;in kalkınmada yazdığımız başarı hikayelerini marka değeri y&uuml;ksek, katma değer &uuml;reten ve uluslararası standartlara sahip teknoloji &uuml;r&uuml;nleriyle ta&ccedil;landırma d&ouml;nemidir.&quot; dedi.</p> <p>Verimlilik, b&uuml;y&uuml;me, yatırım ve istihdamı dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mle uyumlu olarak daha y&uuml;ksek seviyelere taşımak i&ccedil;in birlikte &ccedil;alışacaklarına değinen Oktay, s&ouml;zlerini ş&ouml;yle s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;:</p> <p>&quot;Kalkınma planları ve 2023 hedefleri &ccedil;er&ccedil;evesinde dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m alanında koyduğumuz hedeflere ulaşacak potansiyelin iş d&uuml;nyamızda ve sizler gibi dirayetli iş insanlarımızda olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple sizlerden beklentimiz ge&ccedil;mişte ortaya koyduğunuz başarılar nispetinde b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r. Artık dijitalleşmeyi değil dijital olgunluğu y&uuml;kseltmeyi, kuantum teknolojilerini konuşuyor olmalıyız. Bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi kavramlarını erdemli toplum ve veri g&uuml;venliğiyle birlikte ifade etmeliyiz. Dijitalleşmenin, sadece yeni teknolojilerin adaptasyonu, yeni bir platform geliştirilmesi ya da sosyal medya etkileşimi anlamına gelmediğini hepimiz biliyoruz. Teknolojiyle azalan maliyetler, hızlanan network imkanları, yeni m&uuml;şteri ve pazarlara daha kolay erişim gibi avantajlar sizlere kazan&ccedil; olarak d&ouml;necek fakt&ouml;rlerdir. &Ouml;yleyse gelin 2021&#39;i dijitalleşmede T&uuml;rk iş d&uuml;nyasının şaha kalktığı bir yıl olarak tarihe yazalım.&quot;</p> <p>Oktay, bu m&uuml;cadeleyi h&uuml;k&uuml;met olarak hem ekonomik ve mali alanda atacakları adımlar hem de hukuki reformlarla destekleyeceklerini vurgulayarak, yatırımcılar i&ccedil;in &ouml;ng&ouml;r&uuml;lebilirliği artıracaklarının altını &ccedil;izdi.</p> <h3>&quot;Kararlılıkla devam edeceğiz&quot;</h3> <p>Ar-Ge teşvik programları, e-Ticaret ve e-Oyun tasarımı destekleri, sanal fuar destekleri, bilişim yatırımları ve akıllı &uuml;retim sistemlerinin desteklendiği hamle programı ve teknopark teşvikleriyle dijital ekosistemi g&uuml;&ccedil;lendirmeye devam edeceklerini kaydeden Oktay, &quot;Ekonomimizin g&uuml;&ccedil;l&uuml; y&ouml;nlerini daha da sağlamlaştıracak tedbir gerektiren hususların &uuml;zerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.&quot; ifadesini kullandı.</p> <p>Oktay, başlayan aşılama s&uuml;reciyle d&uuml;nya genelinde Kovid-19&#39;un etkisi zayıfladık&ccedil;a taşların yerine oturacağını, bug&uuml;nlerin başarıyla atlatılacağını s&ouml;zlerine ekledi.</p>
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Pek çok ülkenin ağır sınavlar vererek değişen şartlara uyum sağlamada geride kaldığı bu dönemde Türkiye, sağlık alanında olduğu gibi hayatı dijitale taşımada da sahip olduğu altyapıyla pozitif yönde ayrışmıştır" dedi.
<p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, T&Uuml;SİAD Dijital T&uuml;rkiye Konferansı&#39;ndaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.</p> <div class="col-12 videoembed" style="box-sizing: border-box; position: relative; width: 791px; min-height: 1px; padding: 0px; flex: 0 0 100; max-width: 100; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; margin-bottom: 10px !important;"> <div class="row" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-wrap: wrap; margin-right: 0px; margin-left: 0px; width: 791px;"> <h2>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: T&uuml;rkiye hayatı dijitale taşımada sahip olduğu altyapıyla pozitif y&ouml;nde ayrıştırmıştır</h2> </div> </div> <p>Dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;, milli teknoloji hamlesinin &ouml;nemli bir par&ccedil;ası g&ouml;ren, değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n &ouml;nc&uuml;s&uuml; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#39;ın selamlarını ve başarı dileklerini ileten Oktay, yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) salgınının dijitalleşme &uuml;zerindeki etkilerini &quot;Oyunun kuralları değil, kendisi değişti&quot; temasıyla masaya yatıran bu konferansın son derece &ouml;nemli olduğunu ifade etti.</p> <p>Dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n iş hayatı ve g&uuml;ndelik yaşama yansımaları ile T&uuml;rkiye&#39;nin dijitalleşme yolculuğunun ve geleceğin bilişim teknolojilerinin kapsamlı şekilde ele alınmasının, hem kamu hem &ouml;zel sekt&ouml;r hem de sivil toplum boyutunda ilham verici &ccedil;ıktılara vesile olacağına işaret eden Oktay, ge&ccedil;en yıl&nbsp;T&Uuml;SİAD&nbsp;ile ger&ccedil;ekleştirdikleri video konferanslarda k&uuml;resel rekabetin değişen y&ouml;nlerine dikkat &ccedil;ekilerek dijitalleşme ve inovasyonu iki &ouml;nemli g&uuml;ndem unsuru olarak &ouml;ne &ccedil;ıkardıklarını hatırlattı.</p> <p>Oktay, bu konferanslarda, iş d&uuml;nyasından salgın d&ouml;neminde krizi fırsata &ccedil;evirecek dijital dinamizm ve Ar-Ge yatırımlarında sı&ccedil;rama beklediklerini vurguladıklarını anımsatarak, &quot;T&Uuml;SİAD Sanayide Dijital D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Programı&quot;, &quot;Rekabet Kongreleri&quot;, &quot;Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan &Ccedil;alışma Tecr&uuml;be Paylaşımı&quot; gibi iş d&uuml;nyasının Kovid-19 sonrası d&ouml;neme daha hazırlıklı ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; girmesi i&ccedil;in T&Uuml;SİAD tarafından yıl boyunca yapılan &ccedil;alışmaların takdire şayan olduğunu dile getirdi.</p> <p>Oktay, 2020 yılının salgının oluşturduğu etkilerle toplumsal ihtiya&ccedil;ların değiştiği, insan yaşamı ve iş s&uuml;re&ccedil;lerinde k&ouml;kl&uuml; d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mlerin yaşandığı bir yıl olduğuna dikkati &ccedil;ekerek, şunları kaydetti:</p> <p>&quot;G&uuml;nlerimizi bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet ekranlarının karşısında ge&ccedil;irerek toplantılarımızı uzaktan dijital ortamda yaptık ve eğitim faaliyetlerine yine uzaktan ekran karşısında devam etmek durumunda kaldık. Alışveriş rutinimiz sanal marketlere taşındı ve &ccedil;oğunlukla yakınlarımızla bile &ccedil;evrim i&ccedil;i g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; g&ouml;r&uuml;şme uygulamaları yoluyla hasret giderdik. İş insanlarımız fiziki sınırların kalktığı e-Fuarlarda buluşurken bizler de &uuml;lkeler arası ilişkilerimizi, diplomatik temaslarımızı dijital ortama taşıdık ve teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde &ccedil;alışmalarımızı sekteye uğratmadan devam ettirdik. Pek &ccedil;ok &uuml;lkenin ağır sınavlar vererek değişen şartlara uyum sağlamada geride kaldığı bu d&ouml;nemde T&uuml;rkiye, sağlık alanında olduğu gibi hayatı dijitale taşımada da sahip olduğu altyapıyla pozitif y&ouml;nde ayrışmıştır.&quot;</p> <h3>&quot;Pek &ccedil;ok politikayı hayata ge&ccedil;irdik&quot;</h3> <p>Salgının oluşturduğu şartların &ouml;ncesinde de her alanda dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n &ouml;nemine vurgu yaptıklarını, politikaları T&uuml;rkiye&#39;nin d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mde &ouml;nc&uuml; olması y&ouml;n&uuml;nde şekillendirdiklerini hatırlatan Oktay, &quot;Ge&ccedil;tiğimiz yıl bir taraftan Cumhurbaşkanımız liderliğinde bug&uuml;ne kadar atılan adımların meyvelerini alırken bir taraftan da gelecek perspektifimizi g&uuml;ncelleyerek Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da az &ouml;nce bir kısmını ifade ettiği pek &ccedil;ok politikayı hayata ge&ccedil;irdik.&quot; diye konuştu.</p> <p>Salgın, oyunu ve oyunun kurallarını değiştirip d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rse de T&uuml;rkiye&#39;yi oyunda tutacak hız ve esnekliğe sahip olduklarının altını &ccedil;izen Oktay, şu g&ouml;r&uuml;şleri paylaştı:</p> <p>&quot;Konvansiyonel hangi kural değişirse değişsin, dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mde biz b&uuml;y&uuml;k d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor, b&uuml;y&uuml;k oynuyoruz. &Uuml;lkemizin dijital teknolojiler alanında insan sermayesiyle, yazılımıyla, donanımıyla ve altyapısıyla daha da g&uuml;&ccedil;lenmesi i&ccedil;in b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir bakış a&ccedil;ısıyla &ccedil;alışıyoruz. Verinin giderek en değerli maden niteliği kazandığı g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde iş d&uuml;nyamızla, &uuml;niversitelerimizle ve kulu&ccedil;ka merkezlerimizle el ele vererek değişen trendlerin &ouml;nc&uuml;s&uuml; olacağımıza y&uuml;rekten inanıyorum. Bulut teknolojileri, b&uuml;y&uuml;k veri, veri madenciliği, nesnelerin interneti ve blokzincir gibi yeni nesil ve &ccedil;ığır a&ccedil;an teknolojiler, tasarım ve &uuml;retim y&ouml;ntemleri dahil yeni iş modelleri &uuml;zerinde d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;c&uuml; etkisini g&ouml;stermeye başlamıştır. Makine &ouml;ğrenmesi, yapay zeka, nanoteknoloji ve 3 boyutlu (3D) yazıcıların kullanım yoğunluğunun artmasıyla yepyeni meslekler ortaya &ccedil;ıkmaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ge&ccedil;tiğimiz yıl yayınlanan rapora g&ouml;re dijitalleşme son 10 yılda &ccedil;alışma hayatına 2 milyona yakın yeni iş kolu eklenmesini sağlamıştır.&quot;</p> <h3>&quot;B&uuml;y&uuml;me &uuml;zerinde etkileri var&quot;</h3> <p>Oktay, 2030 itibarıyla d&uuml;nyada 1 milyonun &uuml;zerinde yeni iş kolu daha oluşacağının &ouml;ng&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ifade ederek, dijitalleşmenin, meslekler &uuml;zerindeki d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;c&uuml; etkisinin yanı sıra ekonomide verimlilik, rekabet edebilirlik ve b&uuml;y&uuml;me &uuml;zerinde de ciddi etkileri olduğunu belirtti.</p> <p>CISCO tarafından yayımlanan rapora g&ouml;re, 2030 yılı itibarıyla &quot;nesnelerin interneti&quot;nin, k&uuml;resel ekonomiye yaklaşık 14,2 trilyon dolar katkı sağlayacağını aktaran Oktay, ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>&quot;PwC tarafından ge&ccedil;tiğimiz aylarda yayımlanan bir raporda ise g&uuml;mr&uuml;k s&uuml;re&ccedil;lerinden lojistiğe kadar bir&ccedil;ok alanda d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; tetikleyen blokzincir teknolojilerinin &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki 10 yıl i&ccedil;erisinde 1 trilyon dolarlık ek ticaret oluşturacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir. Bug&uuml;n d&uuml;nyanın en b&uuml;y&uuml;k 10 şirketine baktığımızda 8&#39;inin teknoloji ve iletişim devlerinden oluştuğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. MIT Technology Review tarafından Avrupa Birliği &uuml;lkelerinde ge&ccedil;tiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya g&ouml;re şirketlerin y&uuml;zde 60&#39;ı salgının etkisiyle &#39;agile software&#39; yani &ccedil;evik yazılım geliştirmek i&ccedil;in b&uuml;t&ccedil;e ayırmış durumda. D&uuml;nyanın d&ouml;rt bir yanında yaşanan bu d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m, vatandaşların, iş insanlarının ve karar alıcıların proaktif bir şekilde uyum sağlamaları gereken dinamik bir s&uuml;re&ccedil;tir. Devletlerin dijitalleşmeyi kamu hizmetlerine entegre etmenin yanı sıra b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir bakış a&ccedil;ısıyla yasal d&uuml;zenlemeler yaparak veri g&uuml;venliğini sağlaması ve işletmeleri dijitalleşmeye teşvik etmesi de dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n avantajlarını hayata ge&ccedil;irmek a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir.&quot;</p> <h3>&quot;B&uuml;rokrasiyi azalttık&quot;</h3> <p>T&uuml;rkiye&#39;nin bug&uuml;n Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; DNA kodlarına işlediğini, olası g&uuml;ncellemeler i&ccedil;in bildirimleri a&ccedil;tığını ve y&uuml;z&uuml;n&uuml; inovasyona d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; vurgulayan Oktay, 11. Kalkınma Planı&#39;nda &quot;yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış ger&ccedil;eklik, b&uuml;y&uuml;k veri, robotik, siber g&uuml;venlik ve sens&ouml;r teknolojileri&quot; gibi alanları &quot;geliştirilmesi &ouml;ncelikli kritik teknoloji alanları&quot; olarak belirlediklerini hatırlattı.</p> <p>Oktay, kamuda dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me azami &ouml;nem vererek 735 kurumun 5 bin 517 farklı kamu hizmetini, 52 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşan e-devlete entegre ettiklerini belirterek, &quot;Sıfır belge politikamız kapsamında vatandaş ve iş d&uuml;nyasından istenilen hizmet başına ortalama belge sayısını 3,47 seviyesinden 0,17&#39;e d&uuml;ş&uuml;rerek b&uuml;rokrasiyi azalttık.&quot; diye konuştu.</p> <p>Dış ticareti kolaylaştırmak i&ccedil;in g&uuml;mr&uuml;klerde dijitalleşmeye y&ouml;nelik projelere hız verdiklerinin altını &ccedil;izen Oktay, şu değerlendirmede bulundu:</p> <p>&quot;İhracat işlemlerinde kağıdı ortadan kaldırarak g&uuml;mr&uuml;k beyannamesi ve eklerinin elektronik ortamda verilebilmesini temin ettik. Dış ticarette tek pencere sistemiyle dış ticarete konu &uuml;r&uuml;nler i&ccedil;in gerekli t&uuml;m bilgi ve belgeleri tek bir başvuru noktasından sunarak s&uuml;reci hızlandırdık. Hedefimiz dış ticarette &ccedil;ıkış ve varış noktaları arasındaki lojistik operasyonların optimizasyonunu sağlayacak fiziki, dijital ve yasal altyapıyı oluşturmaktır. Fiber altyapıya olan yatırımları destekleyerek, y&uuml;zde 11 ilerleme kaydederek, 413 bin 309 kilometreye ulaştırdığımız fiber uzunluğumuzu geliştirmeye var g&uuml;c&uuml;m&uuml;zle devam ediyoruz. D&ouml;n&uuml;ş&uuml;mde &ouml;nemli g&ouml;stergelerden olan makineler arası iletişim abone sayısı 2015 yılındaki 3,2 milyon seviyesinden bug&uuml;n 6,4 milyona yaklaşmış ve 5 yılda y&uuml;zde 100&#39;&uuml;n &uuml;zerinde artış ger&ccedil;ekleşmiştir. Bu &ccedil;alışmalar sonucunda Birleşmiş Milletler e-Devlet Gelişmişlik Endeksine g&ouml;re &uuml;lkemiz &ccedil;evrim İ&ccedil;i Hizmet Endeksinde 27. sıradan 22. sıraya, Telekom&uuml;nikasyon Altyapı Endeksinde 89. sıradan 79. sıraya ve e-Katılım Endeksinde 37. sıradan 23. sıraya y&uuml;kselmiştir.&quot;</p> <h3>&quot;Dijitalleşme ekip işidir&quot;</h3> <p>Oktay, 5G&#39;ye m&uuml;mk&uuml;n olan en kısa s&uuml;rede yerli ve milli imkanlarla ge&ccedil;mek i&ccedil;in &ccedil;alışmaları s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;klerini anlatarak, 5GTR Forum ile yeni nesil teknolojilerin &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;acak iş birliklerini tesis ettiklerini, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirmek i&ccedil;in projeler y&uuml;r&uuml;tt&uuml;klerini anımsattı.</p> <p>Milyarlarca &quot;bağlantılı cihazın&quot; şebekelerde birlikte &ccedil;alışabilmesine imkan sağlayan 5G&#39;de gelinen noktayı yeterli g&ouml;remeyeceklerini dile getiren Oktay, şu bilgileri verdi:</p> <p>&quot;Başta &ouml;zel sekt&ouml;r ve &uuml;niversiteler olmak &uuml;zere t&uuml;m paydaşların bu alandaki &ccedil;alışmalarında daha fazla gayret g&ouml;stermesi, somut ilerlemeler ortaya koyması gerekmektedir. 6G gelişmelerini g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurarak sağlamamız gereken ilerleme elzemdir. Diğer taraftan BTK Akademi &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde başlattığımız &#39;1 milyon yazılımcı seferberliği&#39; ve Y&Ouml;K tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;len &#39;Geleceğin Meslekleri&#39; projesi bilişim alanında insan kaynağımızı zenginleştirmek i&ccedil;in atılan adımların sadece birka&ccedil; &ouml;rneğidir. Bakanımız bilişim ve inovasyon alanında sağladığımız &ouml;zel sekt&ouml;r teşviklerinden, teknopark desteklerinden ve T&Uuml;BİTAK&#39;ın &ccedil;abalarından bahsettiler. Ben de &ouml;zellikle altını &ccedil;izmek isterim ki dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m alanında verilen emeklerin hepsi bir b&uuml;t&uuml;nd&uuml;r ve dijitalleşme ekip işidir. Ne kamu ne &ouml;zel sekt&ouml;r tarafı olarak d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n detaylarını g&ouml;zden ka&ccedil;ırıp, geride kalıp, rekabet&ccedil;i r&uuml;zgarlara yenik d&uuml;şemeyiz.&quot;</p> <h3>&quot;Kuantum teknolojilerini konuşmalıyız&quot;</h3> <p>Oktay, 18 yıldır iş d&uuml;nyasıyla omuz omuza vererek b&uuml;y&uuml;tt&uuml;kleri ekonominin, sanayi ekosisteminin ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir altyapının olduğunu belirterek, &quot;Kovid-19 sonrası d&ouml;nem bizler i&ccedil;in kalkınmada yazdığımız başarı hikayelerini marka değeri y&uuml;ksek, katma değer &uuml;reten ve uluslararası standartlara sahip teknoloji &uuml;r&uuml;nleriyle ta&ccedil;landırma d&ouml;nemidir.&quot; dedi.</p> <p>Verimlilik, b&uuml;y&uuml;me, yatırım ve istihdamı dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mle uyumlu olarak daha y&uuml;ksek seviyelere taşımak i&ccedil;in birlikte &ccedil;alışacaklarına değinen Oktay, s&ouml;zlerini ş&ouml;yle s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;:</p> <p>&quot;Kalkınma planları ve 2023 hedefleri &ccedil;er&ccedil;evesinde dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m alanında koyduğumuz hedeflere ulaşacak potansiyelin iş d&uuml;nyamızda ve sizler gibi dirayetli iş insanlarımızda olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple sizlerden beklentimiz ge&ccedil;mişte ortaya koyduğunuz başarılar nispetinde b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r. Artık dijitalleşmeyi değil dijital olgunluğu y&uuml;kseltmeyi, kuantum teknolojilerini konuşuyor olmalıyız. Bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi kavramlarını erdemli toplum ve veri g&uuml;venliğiyle birlikte ifade etmeliyiz. Dijitalleşmenin, sadece yeni teknolojilerin adaptasyonu, yeni bir platform geliştirilmesi ya da sosyal medya etkileşimi anlamına gelmediğini hepimiz biliyoruz. Teknolojiyle azalan maliyetler, hızlanan network imkanları, yeni m&uuml;şteri ve pazarlara daha kolay erişim gibi avantajlar sizlere kazan&ccedil; olarak d&ouml;necek fakt&ouml;rlerdir. &Ouml;yleyse gelin 2021&#39;i dijitalleşmede T&uuml;rk iş d&uuml;nyasının şaha kalktığı bir yıl olarak tarihe yazalım.&quot;</p> <p>Oktay, bu m&uuml;cadeleyi h&uuml;k&uuml;met olarak hem ekonomik ve mali alanda atacakları adımlar hem de hukuki reformlarla destekleyeceklerini vurgulayarak, yatırımcılar i&ccedil;in &ouml;ng&ouml;r&uuml;lebilirliği artıracaklarının altını &ccedil;izdi.</p> <h3>&quot;Kararlılıkla devam edeceğiz&quot;</h3> <p>Ar-Ge teşvik programları, e-Ticaret ve e-Oyun tasarımı destekleri, sanal fuar destekleri, bilişim yatırımları ve akıllı &uuml;retim sistemlerinin desteklendiği hamle programı ve teknopark teşvikleriyle dijital ekosistemi g&uuml;&ccedil;lendirmeye devam edeceklerini kaydeden Oktay, &quot;Ekonomimizin g&uuml;&ccedil;l&uuml; y&ouml;nlerini daha da sağlamlaştıracak tedbir gerektiren hususların &uuml;zerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.&quot; ifadesini kullandı.</p> <p>Oktay, başlayan aşılama s&uuml;reciyle d&uuml;nya genelinde Kovid-19&#39;un etkisi zayıfladık&ccedil;a taşların yerine oturacağını, bug&uuml;nlerin başarıyla atlatılacağını s&ouml;zlerine ekledi.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.