Yazı Detayı
13 Eylül 2021 - Pazartesi 00:18
 
HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY (I)
Abdulkadir MENEK
mail.haber111@gmail.com
 
 
HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY (I) Çok küçük yaşlardan itibaren sadakat ve istikametle Risale-i Nur hizmetine giren ve koca bir ömrü tam bir istikrar ve gayret ile bu hizmete vakfeden kahraman ve serdengeçti insanlardan biridir. Babası Hıfzı Bayramoğlu, Safranbolu Nur Talebelerindendir. Dehşetli bir baskı ve istibdatın hüküm sürdüğü bir dönemde hiç çekinmeden ve korkmadan iman ve Kur’an’a hizmet eden bahtiyarlardandır. Hıfzı Bayramoğlu, Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu’da mecburi ikamete tabi tutulduğu yıllarda Risale-i Nur’ları tanır ve bu şekilde hizmete başlar. Safranbolu’da berberlik yaparak geçimini temin etmektedir. Dedeleri Safranbolu’da medfun meşayih ve ulemadandır. Hıfzı Bayramoğlu, 1942 yılında Bediüzzaman Hazretlerini Kastamonu’daki evinde ziyaret eder. Bu ziyaret esnasında Bediüzzaman Hazretlerinden tarikat dersi almak istediğini ifade edince şöyle bir cevap alır: ‘Sana risale vereceğim, bunları yazacaksınız, okuyacaksınız, neşredeceksiniz; sizin hanenizi medrese-i Nuriye kabul ediyorum. Hem seni, hem aileni, hem de Hüsnü ve Yılmaz’ı talebeliğime kabul ediyorum.’ Kastamonu dönüşü, Mustafa Osman ve Emin Tekinalp gibi Safranbolu kahramanlarından birisi olarak hizmete bütün varlığı ile sarılmaya başlar. Bu hizmetin neticesi olarak 1948 yılında Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte tutuklanarak Afyon Hapishanesine gönderilir. Buradan tahliye olduktan sonra, yeniden Safranbolu’ya ve hizmetlerine döner. Evlerini tam bir Nur medresesine dönüştürmüş ve çok kişiye bu hizmetleri ulaştırmanın manevi hazzını yaşamıştı. Eşi Fatma Hanım da, iman ve Kur’an hizmetlerinde Hıfzı Bayramoğlu’nu yalnız bırakmamış, bütün gücü ile o da bu hizmeti omuzlamaya çalışmıştır. Hıfzı Bayramoğlu’nun Afyon Mahkemesinde yaptığı kısa fakat son derece güzel ve manidar savunmasını buraya almakta fayda görüyorum: Afyon Ağır Ceza Mahkemesine, Dinî hissiyatı âlet ederek devletin emniyetini ihlâle teşebbüsten sanık İslâm âlimi Bediüzzaman'ın, millet ve memlekete çok faideli hakaik-ı Kur'âniye ve imaniyeyi ders veren eserlerinden okumaklığımı, din ve iman cihetinde çok istifade ederek ahlâk-ı Kur'âniyeyi tahsilime âmil olan bu derslerden bazı tanıdıklara da—talebi üzerine—millî bir şiarımız olan ders-i imaniye ve terbiye-i diniye ve ahlâkiyeye tahsillerine sebep olmak hayrına nâiliyet arzusuyla vermekliğimi ve temin etmekliğimi ve bazı tanıdıkların dostâne veya ilmî mahiyetindeki mektupları adresime göndermelerini bahane ederek mumâileyhe suç ortağı göstermektedir. Sebeb-i ittihamı olan bu meselelere itiraz ederim ki: 1. Üzerinden muhakeme geçen, beraat ettirilip müellifine iade edilen ve bütün İslâm ve memleket ulemasının takdir ve tasvibine mazhar olan Risale-i Nur'u, iddia makamının üzerinde durduğu şekilde bir fikr-i mefsedetle okumadığım gibi, her risalesini de baştanbaşa Kur'ân'ın bir mühim tefsiri olup insanları ahlâken yükseltmeye, fazilet sahibi kılmaya, milletleri uçuruma yuvarlanmaktan kurtarmaya vesile olan İslâmî dersi ve dinî terbiyeyi müessir bir surette ders verip millet ve memlekete, hatta beşeriyete manen en büyük yardım ve iyilikleri yapan bir eser olarak gördüğümden, din ve imanımı muhafaza ve taallüm maksadıyla okumayı ve bazı kimselere vermeyi veya temin edivermeyi bir suç zannetmiyorum. Çünkü hiçbir yerde Nur talebelerinin vatan ve millete ve idareye zararlı bir hadiseye katıldıkları görülmemiş ve zabıtaca kaydedilmemiştir. Ve aynı zamanda, "Okunup ve okutulmasında gizlilik var" diye ileri sürülecek bir gizli cemiyet şüphesi uyanması ise çok yersizdir. Çünkü Nur talebelerinin gerek ilmî ve gerekse siyasî, gizli veya meydanda hiçbir cemiyetle alâkaları yoktur. Hatta, aynı isnatlarla birkaç sene evvel Bediüzzaman'la beraber çok kimseler Denizli Ağır Ceza Mahkemesine verilip muhakeme edildikleri ve çok inceden inceye tahkik ve ta'mik edildiği vakit bütün risaleler dâhil olduğu halde, hep beraber beraat etmişlerdir. Müellifi ve eserleri beraat eden bir telifatı okumayı ve okutmayı, devlet emniyetini ihlâl ve rejime hıyanet gibi çok ağır bir cürme delil ve sebeb-i ittiham olarak göstermek ne derece icab-ı adâlettir, bilmiyorum, vicdanlarınıza havâle ediyorum! 2. Hem Bayezid'den bilmediğim bir kimse tarafından ben mevkuf iken gönderilen bir risale de, sebeb-i ittihamım arasındadır. Bu risaleyi görmedim. İçindekilerden bîhaberim. Eğer Risale-i Nur ise kabul ediyorum. Sizler sorun, cevap vereyim. Yalnız iddianamede savcının mehdilikten bahsettiğini öğrendim. Hâlbuki Üstadım bu gibi isnatlardan müberrâdır. Böyle bir şeyi lisanından duymadığımız gibi, eserlerinde de görmedik. Ve talebelerini, her fırsatta şahsına hürmet ve tâzimden ve makam vermekten men etmiş ve tâzimkârâne mektup yazanları dahi takbih etmiştir. Bizler kendisini hubb-u cahtan müberrâ, zamanın en yüksek bir âlimi ve bir ilm-i tahkik hocası olarak biliyoruz. Mevkuf Hıfzı Bayram (14. Şua, Sayfa:254) Safranbolu’lu mübarek bir zat, bir gece rüyasında Peygamber Efendimizi (ASV) görmüş ve kendisinden şu sözleri işiterek Hıfzı Bayram’a aktarmıştı: ‘’Safranbolu’da benim ümmetimden Berber Hıfzı var. Ona selam söyle’’ Vefat ettiği 1970 yılının Ramazan ayının manevi iklimine kadar tam bir sadakat ve istikamet ile iman ve Kur’an’a hizmetlerine devam eder. Kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Hac ziyaretinin hasret ve muhabbeti ile dopdolu olduğu bir dönemde, bu fanideki vazifesini tamamlayarak vefat eder. Oğulları Hüsnü ve Yılmaz Bayram’ı da bu aşk ve heyecan ile yetiştirmeye çalışmış, onları bütün varlığı ile iman hizmetine yönlendirmiştir. Hüsnü Bayram 1935 yılında Safranbolu’da böyle mübarek bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren kardeşi Yılmaz ile birlikte bu Kur’an hizmeti ile haşir ve neşir olarak büyüdüler. 1942 yılında henüz yedi yaşında iken risaleleri yazmaya başladı. İlkokul birinci sınıfından itibaren babasından duymaya başladığı iman hakikatlerini, bütün hayatı boyunca tam bir ihlas ve samimiyet ile yaşamaya gayret etmiştir. Bu dönemde yazdığı risaleleri, tashih için Üstad’a göndermişlerdi. Bediüzzaman Hazretleri Afyon hapsinden tahliye olduktan sonra iki kardeş kendisini Afyon’da kaldığı evde ziyaret etmişlerdi. Üstad ikisinin de alnından öptükten sonra kendilerine “Sizlere Kastamonu’dayken dua etmeye başlamıştım. Abdurrahman’ım yerindesiniz. Eviniz de medrese-i Nuriyedir. Yazdığınız risaleleri tashih ettim, çok hizmet ettiler” diyerek dua ve iltifatta bulunmuştu. Ortaokulu bitirdiği 1950 yılından itibaren Üstad’ın hizmetine girmiş, böylece uzun ve bereketli ömrünün hizmete ve nurlara tahsis edildiği dönem başlamıştı. Babası bir mektup yazarak kendisini Emirdağ’a, Bediüzzaman Hazretlerinin yanına göndermiş ve hizmetine kabul edilmesi istenmişti. Bediüzzaman Hazretleri de bu isteği kabul etmiş ve böylece Emirdağ’da kalmaya başlamıştı. Abdülkadir Menek
 
Etiketler: HÜSNÜ, BAYRAMOĞLU, AĞABEY, (I),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
18 Ekim 2021
HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY (VI)
11 Ekim 2021
HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY (V)
03 Ekim 2021
HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY (IV)
26 Eylül 2021
HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY (III)
20 Eylül 2021
HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY (II)
06 Eylül 2021
BEYİTLER (37)
02 Ağustos 2021
DÖRTLÜKLER (17)
15 Temmuz 2021
15 TEMMUZ’UN KAHRAMAN ŞEHİD VE GAZİLERİNE
07 Temmuz 2021
ZALİM VE MAZLUM
22 Haziran 2021
BEYİTLER (36) GERÇEK ZAFER
20 Mayıs 2021
HAYAT DERSLERİ (24)
03 Mayıs 2021
RAMAZANİYE
18 Nisan 2021
MUSTAFA MÜSLİM
12 Nisan 2021
BEYİTLERLE DUALAR (6)
31 Mart 2021
DÖRTLÜKLER (17)
23 Mart 2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE GELECEĞE ÜMİTLE BAKMAK
10 Mart 2021
BEYİTLERLE DUALAR (5)
27 Şubat 2021
28 ŞUBAT- POSTMODERN DARBESİNDEN GÜNÜMÜZE BİR BAKIŞ
23 Şubat 2021
BEYİTLER (35)
05 Şubat 2021
DÖRTLÜKLER (15)
09 Ocak 2021
BEYİTLER (34)
01 Ocak 2021
YENİ YIL DÜŞÜNCELERİ
18 Aralık 2020
BEYİTLERLE DUALAR (4)
02 Aralık 2020
DÖRTLÜKLER (14)
25 Kasım 2020
BEYİTLER (33)
17 Kasım 2020
BİR NUR SEVDALISI: MEHMET FIRINCI (III)
14 Kasım 2020
BİR NUR SEVDALISI: MEHMET FIRINCI (II)
10 Kasım 2020
BİR NUR SEVDALISI: MEHMET FIRINCI (I)
02 Kasım 2020
DÖRTLÜKLER (13)
30 Ekim 2020
PEYGAMBERİME ARZUHALİM
22 Ekim 2020
EYÜP OTMAN’IN ARDINDAN
13 Ekim 2020
SELAHADDİN AKYIL AĞABEY
26 Eylül 2020
BEYİTLER (32)
16 Eylül 2020
BEYİTLERLE DUALAR (3)
10 Eylül 2020
DİN EĞİTİM VE İMAM HATİP LISELERİ
06 Eylül 2020
KARDEŞİMLE HASBİHAL
20 Ağustos 2020
HAYAT DERSLERİ (23)
15 Ağustos 2020
BEYİTLERLE DUALAR (2)
07 Ağustos 2020
DÖRTLÜKLER (12)
28 Temmuz 2020
EY DOST
21 Temmuz 2020
BEYİTLER (31)
16 Temmuz 2020
15 TEMMUZ VE AYASOFYA CAMİİ
08 Temmuz 2020
BEYİTLERLE DUALAR (I)
01 Temmuz 2020
AYASOFYA
24 Haziran 2020
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYASOFYA (V)
19 Haziran 2020
DÜNDEN BUGÜNE AYASOFYA (IV)
17 Haziran 2020
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYASOFYA (III)
14 Haziran 2020
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYASOFYA(II)
10 Haziran 2020
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYASOFYA (I)
02 Haziran 2020
SABIR NİMETİ
23 Mayıs 2020
DR TAHSİN TOLA VE SENİRKENT
13 Mayıs 2020
ALİ İHSAN TOLA
10 Mayıs 2020
FANİDEN BAKİYE
29 Nisan 2020
BEYİTLER (30)
18 Nisan 2020
HAYAT DERSLERİ
26 Mart 2020
MUSİBETİN DİLİ
17 Mart 2020
KORONAVİRÜS VE ACİZ İNSAN
12 Mart 2020
BELKİ DE KENDİNDEN ZUHUR...
10 Mart 2020
HAYAT DERSLERİ (21)
29 Şubat 2020
İDLİP ŞEHİTLERİNİ EBEDİYETE UĞURLARKEN
19 Şubat 2020
BEYİTLER (29)
31 Aralık 2019
‘’MAVİ KELEBEKLER’’ VE PETER HANDKE
05 Kasım 2019
HAYAT DERSLERİ (20)
18 Eylül 2019
İŞKODRA, HASAN RIZA VE TAHİR PAŞALAR
11 Eylül 2019
ARNAVUTLUK’TA ENVER HOCA DÖNEMİ VE SONRASI
05 Eylül 2019
ARNAVUTLUK
29 Ağustos 2019
MANASTIR ’'IN ORTASINDA İKİ CAMİ
20 Ağustos 2019
İHLASI BEKLEYEN TEHLİKE
17 Ağustos 2019
MAKEDONYA
15 Temmuz 2019
15 Temmuz destanı ve gelecek vizyonumuz
06 Temmuz 2019
HELAL LOKMA
25 Haziran 2019
Muhammed Mursi (3)
23 Haziran 2019
MUHAMMED MURSİ (2)
19 Haziran 2019
MUHAMMED MURSİ-1
02 Mayıs 2019
HAYAT DERSLERİ.
25 Mart 2019
HAVF VE RECA ARASINDA İNSAN
23 Şubat 2019
Beyitler (XXIV)
15 Şubat 2019
EN SEVGİLİ'YE (S.A.V)
07 Şubat 2019
ÖLÜM ÖZGÜRLÜKTÜR ’
25 Ocak 2019
HELAL LOKMA
19 Ocak 2019
DARBEYE KARŞI ÇIKMAK
15 Ocak 2019
SURİYE: ÖLÜM VE GÖZYAŞI ÜLKESİ
06 Ocak 2019
SURİYELİ MÜLTECİLER VE TARİHİ DURUŞUMUZ
Haber Yazılımı