Yazı Detayı
28 Kasım 2021 - Pazar 07:56
 
Komutan ve Liderlik Nasıl Olmalıdır?
Dr. Vehbi KARA
 
 
Komutan ve Liderlik Nasıl Olmalıdır? Bazı asker ve komutanların milletin gönlünde taht kurması sebepsiz değildir. Komuta ettiği askerlerinin canlarını kendi canı kadar değerli görüp askerin başında ön saflarda savaşan çok sayıda komutan vardır. Bu insanların başında ise Hazreti Muhammed (asm) gelmektedir. Bu konuyu biraz açmakta yarar vardır. Zira kendisine bağlı bütün askerlerin öldüğü ve tek başına kurtulmuş komutanlara da rastlayabiliyoruz. Resul-i Ekrem Aaleyhissalâtü Vesselâmın Kur’an’dan sonra en büyük mucizesi, kendi zatıdır. Yani onda toplanmış yüksek ahlâk ve fazilettir ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna, dost ve düşman ittifak etmişlerdir. Hatta şecaat ve cengaverlikte bir kahraman olan Hazreti Ali, sık sık onun bu halini örnek vererek şöyle demiştir: “Harbin dehşetlendiği vakit, biz Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın arkasına iltica edip sığınıyorduk” (Ahmed bin Hanbel, Müsned 1,86). İslam’ın en cengaver kavmi olan Türk milletinde de benzeri şekilde komutan ve liderlere sık sık rastlanmıştır. Tarihimizden ibretli iki örnek sunarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. Türk tarihine baktığımızda genellikle komutanlar; ordunun başına geçer hep birlikte ölmeyi ve şehit olmayı arzuladıklarını beyan ederek ölümüne savaşırlar. Bu konuda çok örnek vardır. Celalettin Harzemşah ve Oruç Gazi iki güzel örnektir: Celalettin, Türk boyları içinde cengâverliği ile ün salmış bir hükümdardır. Hatta bir defasında Cengiz Han ile savaşırken ordusunda kalan birkaç askeri ile nehrin karşı tarafına geçer ve gelen Cengiz askerlerini tek tek Cehenneme gönderir. Gözlerinin önünde askerlerini kılıcıyla kesip haklayan Celalettin’e hayıflanan Cengiz Han, oğullarına dönerek şunu söyler: “İşte bana böyle kahraman bir evlat yakışır”. Fakat Cengiz’in çocuklarından hiç biri buna cesaret edemez. İşte bu nedenle Celalettin, Türk tarihindeki eşsiz kahramanlar arasındaki yerini almış olur. Diğer bir Cengâver Türk ise Oruç (Gazi) Reis’tir. Barbaros Kardeşlerin en meşhurudur. Cezayir Krallığını bırakıp Osmanlıya asker olan Oruç Reis, İspanyollarla giriştiği bir savaşta şehit düşmüştür. Bu cengaver zatı televizyonlardaki dizi filmlerden değil de tarihe geçen kahramanlıkları ile biraz daha iyi tanımaya çalışalım. Oruç Reis, aynı zamanda “Baba Oruç” diye de bilinir. Ağabeyi İshak ve en küçük kardeş olan İlyas ile beraber savaşlarda şehit düşmüşlerdir. Osmanlı Devletine Kaptanı Derya olan Gazi Hızır Hayrettin Paşa’nın da ağabeyidir. Barbaros Kardeşler, Midilli’de doğmuştur ve bir Osmanlı Sipahisi’nin çocuklarıdır. Hızır Reis teknesi ile yakın yerlerde ticaret yaparken gözü pek olan Oruç Reis, daha uzaklara yelken açmış Trablusşam’a gitmeye karar vermişti. Fakat yolda Rodos şövalyelerinin güçlü gemileri ile karşılaşmıştı. Çok kanlı bir savaştan sonra yaralı olarak esir düştü. Küçük kardeş İlyas ise bu savaşta şehit düşmüştü. Önce zindana atıldı sonra da Rodos gemilerinde “forsa” olarak çalışmaya başladı. Hızır Reis ağabeyini kurtarmaya çalışmışsa da buna bir türlü muvaffak olamamıştı. Fakat Oruç Reis bir fırsatını bulup fırtınalı bir günde forsa olarak çalıştığı gemiden kaçmayı başarmıştı. Antalya’da yine bir Türk kaptanı olan Ali Reis’in gemisine ikinci kaptan olmuş o sırada Memluk Türklerinin hâkim olduğu İskenderiye şehrine gelmiş onun hizmetine girmişti. Mısır Hakanı Oruç Reis’e 16 pare gemi yaptırmış ve emrine vermişti. Lâkin Rodoslular büyük bir donanma ile Oruç Reis’i Payas’ta yakalamış hatta gemilerini yakmış, fakat kendisini yakalayamamışlardı. Oruç Reis esaretin ne derece zor bir iş olduğunu gayet iyi biliyordu. Daha sonra yine Haçlı gemilerini vurmuş ve büyük ganimetlerle İskenderiye’ye gelmişti. Mısır Hakanının huzuruna çıktı ve gemilerini Rodoslulara yaktırdığı için kendini affettirmeye muvaffak oldu. Bu arada Oruç ve Hızır Reis, Şehzade Korkut ile olan yakınlığından dolayı Osmanlı ile ters düşmemek için Midilli’den ayrılmaya karar vermişti. Tunus’taki Cerbe Adasında buluşarak Tunus Sultanından Halkul Vad limanını kiraladılar. İki kardeş, Akdeniz’de o zamana kadar Müslümanlara aman vermeyen Rodos, Venedik ve İspanyol Korsanlarına karşı başarılı bir şekilde savaşmaya başladılar. Bu arada Engizisyon Mahkemelerinde dininden dönmedikleri için Müslümanlar diri diri yakılıyorlardı. Binlerce Müslüman’ı, hatta Yahudi’yi İspanyol zulmünden kurtaran Barbaros Kardeşler, en büyük ağabeyleri İshak ile beraber Cezayir’e gelmişlerdi. Buradaki İspanyollar Müslüman halka zulmediyordu. Cezayir’deki bir çok şehri İspanyollardan kurtaran Barbaros Kardeşler, bütün Müslümanların gözbebeği olmuşlardı. Onlara göre bu kahraman Türkler denizde ve karada savaşmayı çok iyi biliyor yıllardır esir oldukları Hıristiyanlara karşı durmasını biliyorlardı. Tekrar baba ocağına gelen Barbaros Kardeşlere çok sayıda Türk levendi de katıldı. Şöhretini duyan birçok kişi bu Haçlılara karşı amansız kardeşlere katılmaya devam ediyorlardı. Barbaros Kardeşler, Muslihiddin Reis ile Yavuz Sultan Selim Han’a hediyeler gönderip onun hayır duasını aldılar. Hatta Padişah biri Oruç Reis’e diğeri de Hızır Reis’e iki mükemmel kadırga yaptırdı ve Türk leventlerine, Barbaros Kardeşlere katılmaları için izin verdi. Hızır Reis Becaye’yi Oruç Reis’te Cezayir şehrini İspanyollardan kurtarmış Müslümanların rahat bir nefes almasını sağlamışlardı. Bu arada Tunus Sultanı Osmanlı yardımından dolayı Barbaros Kardeşlere düşman olmuş İspanyollar ile işbirliği yapmaya başlamıştı. İspanyol Kralı ve Almanya İmparatoru Charles Quint, büyük bir donanma hazırlayarak Cezayir’e saldırdı. Fakat büyük bir yenilgi ile ülkelerine geri dönen İspanyol donanması bu sefer yerel beylerle işbirliği yaparak Barbaros Kardeşlerin üzerine yürüdüler. Bu arada büyük ağabeyleri İshak, Kalatül Kıla’da şehit düşmüştü. İspanyol ordusu 1518 sonbaharında, leventleriyle birlikte Oruç Reis'i Tlemsen Kalesinde ablukaya almışlardı. Düşman devamlı takviye alıyordu. Cezayir Umumi Valisi Marki de Gomares de bizzat Tlemsen'e gelmiş ve savaşın idaresini eline almıştı. Oruç Reis bir defa huruç hareketi yapmış ve bu hareketinde 700 düşman askeri öldürülmüş, 100 tanesi de esir alınmıştı. Ancak kuşatma uzadıkça yiyecek ve cephaneleri tükenmiş, Oruç'un yanında sadece 40 levent kalmıştı. Gerisi şehit olmuştu. Bununla beraber bu 40 kahraman, başlarında Oruç Reis ile birlikte bir gece yarısı İspanyol askerlerinin ağır uykulu bir gafleti anında kaleden çıkıp muhasara hatlarını yarmayı başardılar. Fakat biraz sonra bunu fark eden İspanyollar, onları takibe başladılar. Takip müfrezesinin başında Garcia de Tineo adlı bir İspanyol asilzadesi vardı. Uzun süren bir kaçıştan sonra Sanaldo ırmağına vardılar. Karşı tarafa geçerlerse kurtulmuş olacaklardı. Hepsi yaralı ve açlıktan bitkin düşmüş kırk levendin yarısı,. Oruç Reis ile birlikte nehrin karşısına geçebildiler. Bu sırada İspanyollar da yetişti ve karşıya geçmek için bekleyen diğer 20 levendi kuşattılar. Bunlar Oruç Reis'e “Bırakma bizi baba” diye bağırmaya başladılar. Son bir gayretle saldırdılar. Bu feryat, büyük Türk denizcisini can evinden vurmuştu. Bir an kaçıp, takviye kuvvetlerle geri gelmeyi ve intikam almayı düşündü ise de, taşıdığı "baba" ruhu, onu evlatlarının yanına sürükledi. Yanındaki leventlerle birlikte tekrar karşı sahile geçtiler. Fakat o zamana kadar leventlerinin tamamına yakını şehit edilmişti. Kendisi ve kalan leventleri son bir gayretle düşmana saldırdılar. Ne çare ki, kollarında kılıç kaldıracak kuvvet bile kalmamıştı. Hepsi birer birer şehit düştüler. Oruç Reis tek koluyla birkaç düşman askerini hakladı ise de bizzat Don Garcia onu bir mızrakla göğsünden vurdu. Sonra da kılıcını kalbine saplayarak şehit etti. Daha önce savaşta bir kolunu yitiren Oruç Reis bu sefer şehit düşmüştü. İspanyollar mübarek başını keserek İspanya’ya götürmüşlerdir. Fakat Hızır Reis, dağılmaya yüz tutan leventleri yeniden bir araya getirmeyi başardı ve İspanyolları daha büyük bir yenilgiye uğratmaya muvaffak oldu. Onun hikâyesini başka zamana bırakalım. Lakin biz Türklerin askerleri ile birlikte ölene kadar savaşmaları daha yüzlerce örnekle birlikte anlatılabilir. Umarım bu örnekler başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere kahraman ecdadımızın askerlerini hiçbir zaman terk etmediğini ve ucunda ölüm olsa bile sonuna kadar mücadele ettiğini gayet güzel ifade etmiştir. Onlara ölmeyi emretmek değil; tek bir canın kaybedilmemesi için canını dişine taktıkları, ordunun ön saflarında çarpışarak manevi kuvvet verdiği sır değildir. Fakat son yıllarda mesleği askerlik olduğu ve en yüksek makamlara kadar ulaştığı halde savaştan kaçan generallere de rastlayabiliyoruz. Komutanlık ve liderliğin en güzel örneklerini vermiş kahraman Türk milleti içinden olsa da Misak-ı Milli topraklarını kurtarmak için dahi gayrete gelmeyen kişiler vardır. Ayağımıza kadar gelen fırsatı kaçıran bu kişilere ve iki önemli olaya dikkat çekelim. Birinci Körfez Savaşında BM kararıyla Musul ve Kerkük topraklarını kurtarmak fırsatı doğmuştu. Fakat orduyu daima savaşa hazır tutma görevi olan Genelkurmay Başkanı Torumtay, istifa ederek emekliye ayrılmış ve diğer generalleri de etkileyerek savaştan kaçmıştı. Maalesef diğer generaller de Cumhurbaşkanı Özal’ın emirlerine itaatsizlik etmişlerdi. Bu sebeple Misak-ı Milli topraklarını kurtarma fırsatı heba edilmişti. Allah, İkinci Körfez Savaşında bir fırsat daha verdi. Fakat bu sefer CHP ile işbirliği içine giren bazı Ak Parti milletvekilleri ve bir kısım siyasetçiler “1 Mart Teskeresi” adı verilen yasa tasarısının meclisten geçmesine mani oldular. Karar yeter sayısına ulaşılamadığı için teskere reddedildi. Sonuç olarak vatan topraklarımız olan Musul ve Kerkük’ü kurtarma imkânını ikinci kez kaybettik. Şimdi elhamdülillah askerlerimiz PKK eşkıyasını inlerinde vurarak tek tek temizlemektedir. Lakin milli yeminimize sadık kalmayan ve bu nedenle vatan topraklarını kurtarma ülküsüne sahip olamayan asker ve siyasetçilere de rastlayabiliyoruz. Bu insanlara Peygamber ocağı olan silahlı kuvvetlerimizin en önemli kahramanlarından Celalettin Harzemşah’ı ve Oruç Gazi’yi örnek olarak sunuyorum. Umarım titreyip kendilerine gelirler, vesselam… Dr. Vehbi Kara
 
Etiketler: Komutan, ve, Liderlik, Nasıl, Olmalıdır?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
22 Ocak 2022
Katiline aşık olan Dersimliler
20 Ocak 2022
Türkiye’nin gerçek kurucu ilkeleri
18 Ocak 2022
CHP olmasaydı ne hale düşerdik?
15 Ocak 2022
28 Şubat’ın pislikleri hala temizlenemedi
13 Ocak 2022
Kanal İstanbul yapılmadan ilk 10 ülke seviyesine çıkamayız
11 Ocak 2022
Allah’ın isminin yüceltilmesi maddi terakkiye bağlıdır
08 Ocak 2022
Emekli için banknot matbaası fazla mesai yapmalı
06 Ocak 2022
Çalışma ekonomisinde yeni dönem
04 Ocak 2022
Faiz paradigması çöktü
01 Ocak 2022
Siyasete siyah veya beyaz diye bakılmaz
30 Aralık 2021
Faizden kurtulmanın yolu katılım bankalarıdır
30 Aralık 2021
Faizden kurtulmanın yolu katılım bankalarıdır
28 Aralık 2021
Meçhul asker anıtları ve vefa borcu
26 Aralık 2021
Menemen’de demokrasi ezilmiştir
23 Aralık 2021
Misakı Milli’nin Öneminin Anlaşılması
21 Aralık 2021
Yüksek Faiz Düşük Kur Politikası Terk Edilmelidir.
19 Aralık 2021
Ölümden Sonraki Hayat
16 Aralık 2021
ABD’nin Türkiye’ye Askeri ve Ekonomik Müdahaleleri
14 Aralık 2021
Gerçek İslâm Kahramanları
12 Aralık 2021
Asıl Hayat Sonsuzluk Ülkesindedir
09 Aralık 2021
Gezizekalılar Kanal İstanbul'dan Anlamazlar
07 Aralık 2021
CHP ve Kadına Şiddet
05 Aralık 2021
Artık Faizsiz Sistemi
02 Aralık 2021
Karamollaoğlu 28 Şubat Mağdurlarından Özür Dilemelidir
30 Kasım 2021
Adaleti Savunanlar Derneği Güven Tazeledi
25 Kasım 2021
Sen Olmasaydın Âlemleri Yaratmazdım
21 Kasım 2021
Konya Suyolu Köprüsü ve Kanal İstanbul
18 Kasım 2021
Cübbeli Ahmet Hoca’dan Bediüzzaman Mesajı
16 Kasım 2021
5816 Sayılı Yasa Türkiye’ye Yakışmıyor
15 Kasım 2021
Kur’an Kıssalarının En Güzeli
11 Kasım 2021
Küfürbazlar Asla Affedilmemelidir
09 Kasım 2021
Sabetürkler veya Sahte Türkler Kimlerdir?
09 Kasım 2021
Sabetürkler veya Sahte Türkler Kimlerdir?
07 Kasım 2021
Pahalılığın Sebebi Zincir Marketler Değildir
02 Kasım 2021
Hiç Kâtilden Mahkeme Hâkimi Olur Mu?
31 Ekim 2021
Feto’nun Namaz ve Başörtüsü Düşmanlığı
28 Ekim 2021
Delaware Ay Yolculuğu Yeniden Başlıyor
26 Ekim 2021
Faiz Cenneti Türkiye ve Organize İşler
24 Ekim 2021
Kapitalizmin Sorgulanması ve Hakan Aydın’ın Eleştirileri
21 Ekim 2021
Bir Hanım Kardeşimizin Mesajı
19 Ekim 2021
Sabetaylar Hesap Sorar Fakat Kimse Onları Sorgulayamaz
14 Ekim 2021
Sabetay Tarikatı ve FETÖ
12 Ekim 2021
Ekonomik Krizin Çözümü İsraf Etmemekte Yatıyor 
07 Ekim 2021
Haydut ABD Kudret Güngör'ü Nasıl Şehit Etti?
05 Ekim 2021
ABD Başkan Adayı Elizabeth Warren’ın Mücadelesi
03 Ekim 2021
Bediüzzaman’ı Görmeyen Hoca Yusuf Kaplan (1)
30 Eylül 2021
Preveze ve Hızır Hayrettin Paşa
28 Eylül 2021
Hükümetin Faizle İmtihanı
26 Eylül 2021
Kahtani Cehcah ve Ahir Zaman Hadisleri
23 Eylül 2021
Zenginliğin Değişmez Kaideleri ve Çalışma Hayatı
21 Eylül 2021
Baba Oruç ve Barbaros Kardeşler
19 Eylül 2021
TİHA Yazılımı ve İslam Öncesi Türkler
16 Eylül 2021
11 Eylül Saldırısını ABD Yapmıştır
15 Eylül 2021
Ethem Bey ve CHP’nin Perişanlığı
12 Eylül 2021
Son Haçlı Seferi Afganistan da Yok Edildi
12 Eylül 2021
Son Haçlı Seferi Afganistan da Yok Edildi
12 Eylül 2021
Son Haçlı Seferi Afganistan da Yok Edildi
09 Eylül 2021
Artık Çocuklarımıza Deli Gömleği Giydirmeyelim
04 Eylül 2021
Kurtuluş İstiklal ve Bağımsızlık Kavramları
02 Eylül 2021
Rakı İçmekten Beyni Sulanmışlara Ders
31 Ağustos 2021
Silivri Fatih Camiini Elbirliği İle Yıkıyorlar
29 Ağustos 2021
Bahriye Subaylığı ve Zorlukları
26 Ağustos 2021
Küfürbaz Generaller Paşa Paşa Geziyor
24 Ağustos 2021
Süper Güçlerin Felsefesi ve Afganistan
22 Ağustos 2021
Süper Güç Mezarlığı ve Mezar-ı Şerif
19 Ağustos 2021
Alman Gavuru Gibi Olmamalıyız
17 Ağustos 2021
Frenk Hastalığı Irkçılık
14 Ağustos 2021
İslam Kahramanı Adnan Menderes
12 Ağustos 2021
Medine Yahudileri ve Ensar
07 Ağustos 2021
Yüksek Askeri Şura Kararlarının Ardından
05 Ağustos 2021
Çağını Aşan Adam Bediüzzaman Said Nursi
03 Ağustos 2021
Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözümleri
31 Temmuz 2021
CHP’nin Faşist Parti Olduğunu Yeni Mi Anladınız?
29 Temmuz 2021
Besleme Medya ve Tunus Darbesi
27 Temmuz 2021
ABD’li Embedded Subaylar ve Görevleri
24 Temmuz 2021
Askerlik Mesleği Nedir Ne Değildir?
22 Temmuz 2021
Bediüzzaman Feto’nun Mahiyetinden Bahsediyor
17 Temmuz 2021
Bir Kuru Teşekkürü Dahi Edemeyen Zavallılar
15 Temmuz 2021
Müebbet Hapis Cezaları İnfaz Edilmeli Mağduriyetler Giderilmelidir
13 Temmuz 2021
28 Şubat 1997 ile 15 Temmuz 2016 İlişkisi
11 Temmuz 2021
Sen de Öleceksin Onlarda Ölecekler
21 Haziran 2021
Sevgi ve Muhabbet Üzerine
14 Haziran 2021
Gerçek Türkler ve Soyadı Türkleri
11 Haziran 2021
Futbol Barışa Hizmet Eder
09 Haziran 2021
Cami ve Cuma Hutbesinin Önemi
01 Haziran 2021
Kışla Camileri ve Uyulması Gereken Kurallar
27 Mayıs 2021
Milli Mücadele Kahramanı Ethem Bey
22 Mayıs 2021
Kudüs’ü Nasıl Kaybettik?
18 Mayıs 2021
Çanakkale’deki 19 Mayıs 1915 Faciası
16 Mayıs 2021
Felsefe ve Nübüvvet Yolu
11 Mayıs 2021
Çakma Terörist Deniz Gezmiş
06 Mayıs 2021
Kıbrıs’ın Selameti İçin Ne Yapmalı?
04 Mayıs 2021
Ramazan Fıkrası Gibi Olaylar ve Sözler
03 Mayıs 2021
Deniz Subayı ve Cumhurbaşkanı
01 Mayıs 2021
Kıbrıs Elden Gidiyor
27 Nisan 2021
Deniz Harp Okulunda Volkan Patlaması
25 Nisan 2021
Teravih Yasağı ve Düşündürdükleri
23 Nisan 2021
Ramazan Ayı ve Müebbet Tatil Cezası
20 Nisan 2021
Deniz Harp Okulunda Ramazan
19 Nisan 2021
En Çok Çalışanlar Ev Hanımlarıdır
16 Nisan 2021
Niçin Generaller Değil de Emekli Amiraller İhanet Bildirisini İmzaladılar?
13 Nisan 2021
Kur’an Ramazan Ayında Daha Çok Okunmalıdır
10 Nisan 2021
Allah’tan Başkasına Yalvarmamak Lazım
09 Nisan 2021
Kanal İstanbul ve İhanet Bildirisi
02 Nisan 2021
Koordinasyon sorunu kongreye gölge düşürdü
01 Nisan 2021
Aileyi Yok Eden Sapkınlık Sözleşmesinden Ayrıldık
31 Mart 2021
Denizcilik Zor Bir Meslektir
26 Mart 2021
Kanal İstanbul ve Boğazlardaki Egemenlik Haklarımızın Pekiştirilmesi
23 Mart 2021
Boğazlar Ecdadımızdan Kalan Mirastır
22 Mart 2021
Feto’nun Yediği Haltlar
16 Mart 2021
Kurtuluş Savaşı Yerine Milli Mücadele Demek Gerekiyor
12 Mart 2021
Rakıcılar ve Heykelciler Niçin Kanal İstanbul’u İstemez?
08 Mart 2021
İnsanın Büyük Yolculuğu ve Yapılan Eleştiriler
06 Mart 2021
Bor Madeninden Nasıl Daha Fazla İstifade Ederiz
04 Mart 2021
Osman Özbek Başbakan’ın Şahsında Milletimize Küfretmiştir
27 Şubat 2021
Sabetaycı Kavgaları ve Yahudilerin Osmanlı Devletine Getirilmeleri
22 Şubat 2021
Askeri Darbeler ve Milli İstihbarat Teşkilatı
20 Şubat 2021
Tarikatların Güzelliği
18 Şubat 2021
İlahiyatçı Geçinen Teologlar ve Hadis İnkârcılığı
16 Şubat 2021
Sabetay Sevi'yi Tanımadan Tarihi Bilemeyiz
16 Şubat 2021
Eşcinsel Sapkınlık ile İlgili Ayetler
12 Şubat 2021
Hazır Arkasını Dönmüşken Bas Tekmeyi
07 Şubat 2021
Osmanlıyı Sevdiren Adam Yavuz Bahadıroğlu
05 Şubat 2021
Denizcilerin Korsanlarla İmtihanı
02 Şubat 2021
Bediüzzaman Said Nursi’nin Selanik Nutku
02 Şubat 2021
Bediüzzaman Said Nursi ve Abdülhamid İlişkisi
28 Ocak 2021
Altı Soruda İslamiyet
27 Ocak 2021
Platonik ABD Aşkı Ne Zaman Bitecek?
23 Ocak 2021
Beddua Etmek Yerine Dua Etmeli
22 Ocak 2021
Artık Yeni Şeyler Söylemek Lazım
20 Ocak 2021
Hükümet Cami ve Mescitlerimizi İhya Etmek Zorundadır
18 Ocak 2021
Ahmet Turan Alkan’a Tebrikler
15 Ocak 2021
ABD’nin Paralel Devlet Yapılanması
12 Ocak 2021
Gerçek Savaş Gazisi Bediüzzaman Said Nursi
12 Ocak 2021
Kurtuluş Doğruluktadır
08 Ocak 2021
Ehl-i Sünnete Karşı Yapılan Saldırılar
07 Ocak 2021
Kanal İstanbul Soru ve Cevapları
01 Ocak 2021
Kafkaslarda İslamiyet Yeniden Güçlenmeye Başlıyor
01 Ocak 2021
İnsana Ancak Çalıştığının Karşılığı Vardır
31 Aralık 2020
Meğer Özür Dilemek Ne Kadar Zormuş
27 Aralık 2020
Kanal İstanbul Niçin Gereklidir?
25 Aralık 2020
En Güzel Miras Kitaplar
22 Aralık 2020
ABD Açıkça Düşmanca Davranıyor
16 Aralık 2020
Bir Zamanlar Batı Çalışma Grubu Vardı
15 Aralık 2020
Bediüzzaman Eyalet Sistemine Karşıydı 
13 Aralık 2020
İnternet Nasıl Doğdu?
10 Aralık 2020
Süleyman Demirel Sağ Gösterip Sol Vurmuştur
08 Aralık 2020
Süleyman Göncü’den Yargı Reformuna Yönelik Önemli Açıklama
06 Aralık 2020
Namaz Kılmayı Teşvik Etmek Suç olur Mu?
04 Aralık 2020
Bahriyede 15 Yıl
01 Aralık 2020
İnsan Neden Diğer Canlılardan Üstündür?
28 Kasım 2020
ABD Propagandası Nasıl Gerçeğe Dönüşüyor?
28 Kasım 2020
Yeni Bakanımız Lütfı Elvan’a Tavsiyeler
23 Kasım 2020
Ülkenin Büyümesi için Devletin Küçülmesi Şarttır
17 Kasım 2020
Ne Mutlu 'Azınlıktanım' Diyene!
16 Kasım 2020
İlimlerin Şahı ve Padişahı
12 Kasım 2020
Zafere Ramak Kala Yine Ateşkes
10 Kasım 2020
Bir Büyük Amiralin Hikâyesi
08 Kasım 2020
Uçaklar Savaş Gemileri Tanklar Demir Tabut Oldu
07 Kasım 2020
Savaş Stratejilerini Değiştiren Türk
31 Ekim 2020
Faiz ve Devletçilik Kıskacındaki Türkiye Ekonomisi
29 Ekim 2020
Hadisi Şeriflerin Önemi
28 Ekim 2020
Türk ve İslam Tarihinin En Büyük Bozgunu
26 Ekim 2020
Topyekün Eğitim Reformunda Yapılması Gerekenler
22 Ekim 2020
Zaman Tarikat Değil Reyting Zamanıdır
16 Ekim 2020
FETÖ’yü ve Deccali Tanıma Rehberi
15 Ekim 2020
Emekli İnkılapçı Subaylar Kadar Olamadık
15 Ekim 2020
Emekli İnkılapçı Subaylar Kadar Olamadık
13 Ekim 2020
Faiz Yerine Karzı Hasen Ne Güzeldir
10 Ekim 2020
Adalet Kavramı ve Türkiye Cumhuriyeti
06 Ekim 2020
Karabağ Harekatı Yarım Kalmasın
03 Ekim 2020
Dünyanın En Dalavereci Ülkesi
23 Eylül 2020
Darbeci Generaller Keyif Sürerken Mağdur Ettikleri Askerlerin Durumu
20 Eylül 2020
İntizam ve Terakkiden İstanbul Sözleşmesine Sosyal Değişim
17 Eylül 2020
Bediüzzaman’ın Mesleği Kardeşlik Üzerinedir
13 Eylül 2020
Materyalist Eğitim Bakanlığı Nasıl Milli Olur?
11 Eylül 2020
Avrupa Alimlerini Suçüstü Yakalayan Adam
09 Eylül 2020
Aileyi Yok Etmek Maksadıyla Ankara’da Kotarılan Kararlar
08 Eylül 2020
Modern Köleliğin Sonu Kitabı
04 Eylül 2020
Gıybet ve Arkadan Konuşma Hakkında
01 Eylül 2020
Halifelik Kurumu Nasıl Teşekkül Etmelidir?
31 Ağustos 2020
Meclis Uhdesindeki Halifelik Yeniden İhya Edilmelidir
28 Ağustos 2020
Bediüzzaman’ın Medresetüz Zehra Projesi
24 Ağustos 2020
İstanbul’umuzun Beyrut Gibi Olmaması İçin Kanal İstanbul Gereklidir
23 Ağustos 2020
Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözümleri Kitabı
19 Ağustos 2020
Hani Avrupa Ayağa Kalkacaktı?
14 Ağustos 2020
Yalancının Mumu 51 Senedir Yanıyor
11 Ağustos 2020
Kadına Şiddet Şapka İle Başladı
08 Ağustos 2020
Fuat Sezgin’in Arapçanın Üstünlüğüne Dair Görüşleri
04 Ağustos 2020
Dinsizler Kuran’ın Tercümesini Niçin İstiyorlar?
03 Ağustos 2020
Necip Fazıl Kısakürek’i Farklı Gösteriyorlar
28 Temmuz 2020
Ölümü Unutmuş İnsanlara Bir İbret Dersi
19 Temmuz 2020
Böyle Anayasa Olmaz
17 Temmuz 2020
Feto’nun Dümen Suyuna Giren Dinsiz Olur
16 Temmuz 2020
Darbecilerinin Verdiği Kararların Hükümsüz Sayılması
12 Temmuz 2020
Ayasofya Kararı Sonrasında Neler Olacak?
09 Temmuz 2020
Kuran Nedir ve Tarifi Nasıldır?
07 Temmuz 2020
Faiz En Büyük Günahlardan Bir Tanesidir
04 Temmuz 2020
Kapitalizm Kadını Köle Olarak Kullanıyor
03 Temmuz 2020
Allah Selamet Versin
27 Haziran 2020
İnsanlarla Dalga Geçiyorlar
25 Haziran 2020
Ölen Ölür Kalan Sağlar Bizimdir Politikası
24 Haziran 2020
Sınıfsız Toplum İlkelliğin Temelidir
23 Haziran 2020
İnsanlar Hürriyeti Elde Etseler de Yine Abdullahtırlar
21 Haziran 2020
Bahriye’de 15 Yıl Kitabı
13 Haziran 2020
Hutbenin Arapça Okunmasının Hikmetleri
11 Haziran 2020
Hutbe Ne Zamandan Beri Türkçe Okunuyor?
10 Haziran 2020
Cuma Hutbesinin Tesirli Olması İçin
09 Haziran 2020
Feto’nun Derin İlişkiler Süreci
06 Haziran 2020
FETÖ Elebaşı Gülen’i Tanıyalım
12 Mayıs 2020
Korona Sonrası Dönemde İşsiz Kalmanın Sonuçları
08 Mayıs 2020
FETÖ Elebaşı Gülen’i Tanıyalım
04 Mayıs 2020
Modern Köleliğin Sonu
03 Mayıs 2020
CAMİDE DANS VAR
30 Nisan 2020
Lut Kavminin Sapkınları Hala Yaşıyor
28 Nisan 2020
İNSAN DÜNYAYA NEDEN GÖNDERİLMİŞ
26 Nisan 2020
Libya’da Yedi Düvel ile Savaşıyoruz
21 Nisan 2020
Alkollü İçki Serbest Sigara Haram
18 Nisan 2020
Korona Sonrası Dönem ve Yeni Bir Dünya Gerçeği
17 Nisan 2020
Bediüzzaman Said Nursi’nin Memuriyet Hizmeti
12 Nisan 2020
Özel Mülkiyet ve Hürriyet Devri
09 Nisan 2020
19 Mayıs 1915’te Çanakkale’de Neler Oldu?
31 Mart 2020
Uzaktan Kumanda İle Çalışma Şekilleri
30 Mart 2020
Çalışma İlişkilerinde Yeni Dönem
26 Mart 2020
Korona Virüsünün Hatırlattığı İnsanın Büyük Yolculuğu
25 Mart 2020
Miraç Mucizesinin Hediyeleri Nelerdir?
22 Mart 2020
Cevşen Duasını Bir de Okuyanlardan Dinleyin
19 Mart 2020
Cuma Namazı Hür İnsanlar İçin Farzdır
17 Mart 2020
Hastalıkların Hikmeti Hakkında
12 Mart 2020
Tunus’a Silah İhracatı
10 Mart 2020
Rusya’nın da Karizması Çizildi
08 Mart 2020
Kem Söz Sahibine Aittir
08 Mart 2020
Şia ve Vahhabi Kıskacında Kalan Müslümanlar
29 Şubat 2020
TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER ONU TOP SİNDİREMEZ
27 Şubat 2020
Rusya’nın Boğazını Sıkma Zamanı Geldi
24 Şubat 2020
Kızıl Elma Değil Misak-ı Milli Esastır
20 Şubat 2020
Asker Ülkeyi Savunmak ve Savaşmak İçin Beslenir
15 Şubat 2020
Bir Tek Sigara Kaldı
14 Şubat 2020
Türk Tokadının Sesi Tahran’dan Duyulmalıdır
11 Şubat 2020
Atanmışlar Seçilmişlere Karşı Asker Gibi Selam Durmalıdır
09 Şubat 2020
SURİYE VE FİLİSTİN'İN GELECEĞİ
06 Şubat 2020
İki Dünyada Hesap Veremezsiniz
04 Şubat 2020
İDLİB OPERASYONU BAŞLAMAK ÜZERE
01 Şubat 2020
DEPREM VİRÜS VE HİKMETLERİ
30 Ocak 2020
Deccal Aldatıcı Demektir
27 Ocak 2020
Mehdi İnkârcıları Bilsinler Ki
25 Ocak 2020
Kadınların İş Hayatı İçin Zorlanmasına Gerek Yoktur
23 Ocak 2020
İslam Ülkeleri Ortak Savunma Araçları Üretimi
21 Ocak 2020
MİLLETİMİZİ SİNSİCE FAİZE ALIŞTIRIYORLAR
18 Ocak 2020
İRAN YALAN CUMHURİYETİ
16 Ocak 2020
Yalancılık ve FETÖ İlişkisi
13 Ocak 2020
Haydut ABD Muavenet’imizi Vurmuştu
11 Ocak 2020
ADNAN TANRİVERDİ PAŞA'YA NİÇİN SALDIRIYORLAR?
07 Ocak 2020
ASKER VATAN MENFAATİ UĞRUNA ÖLMEK İÇİN VARDIR.
04 Ocak 2020
Keşifler Çağının Öncüsü Müslüman Amiral Zheng He
02 Ocak 2020
Abdülhamid Han’ın Konya Suyolu ve Köprüsü Projesi
31 Aralık 2019
PARİS ELÇİSİ YİRMİSEKİZ MEHME T ÇELEBİ ’NİN KANAL RAPORU
28 Aralık 2019
SOKULLU ’NUN YAPAMADIĞI STALİN'İN BAŞARDIĞI SUYOLU
26 Aralık 2019
Batılılar Müslümanları Nasıl Aldatıyor?
24 Aralık 2019
Menemen Hürriyeti Boğma Operasyonudur
21 Aralık 2019
HOCAM, BEN DE O SÜRÜ'NÜN BİR NEFERİYİM.
21 Aralık 2019
ALKOL VE KADINA ŞİDDET
19 Aralık 2019
İslam Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliği Neden İstenmiyor?
18 Aralık 2019
Barış Pınarı Harekâtı ve Geleceğe Yansımaları
14 Aralık 2019
Dünyanın En Tehlikeli Suyollarından Bir Tanesi İstanbul Boğazı’dır
06 Aralık 2019
BATIDA VE TÜRKİYE'DE KADINA ŞİDDET
30 Kasım 2019
BATIDA VE TÜRKİYE ’DE KADINA ŞİDDET
30 Kasım 2019
İCTİHAD KAPISI AÇIK MIDIR?
26 Kasım 2019
Darbeci General Büyükanıt’a Hakkımızı Helal Etmiyoruz
22 Kasım 2019
Deniz Harp Okulunda Değişenler ve Değişmeyenler
Haber Yazılımı