Akademisyenler tarafından KKTC’de öğretmenlere proje eğitimi verildi.

EĞİTİM 08.09.2022 - 15:38, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

Akademisyenler tarafından KKTC’de öğretmenlere proje eğitimi verildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülük ettiği ve proje tabanlı çalışmalarda eğitimde de doğrudan ya da dolaylı etkilerinin görüldüğü bilinen eğitimlerin bir benzeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) öğretmenlerine yönelik de gerçekleştirildi.
<div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">KKTC Milli Eğitim Bakanlığı&rsquo;nın Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; b&uuml;nyesinde Hizmet İ&ccedil;i Eğitim Şubesi&rsquo;nce &ldquo;Lefkoşa B&ouml;lgesi &Ouml;ğretmen Eğitimleri&rdquo; programı kapsamında 5-6 Eyl&uuml;l 2022 tarihlerinde y&uuml;r&uuml;t&uuml;len &ldquo;&Ouml;ğretmenler İ&ccedil;in Proje Danışmanlığı Eğitimi&rdquo; iki g&uuml;n yoğun bi&ccedil;imde s&uuml;rd&uuml;.</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><img alt="" src="resimler/Img-20220908-wa0015_5c99d9c23669cfd43da5.jpg" style="height:225px; width:500px" /></div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Eğitim etkinliğinde Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi ve Cumhurbaşkanlığı K&uuml;lliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bilim Danışmanı Prof. Dr. Uğur &Ccedil;evik, Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Mustafa B&ouml;y&uuml;kata, ODT&Uuml; Kuzey Kıbrıs Kamp&uuml;s&uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yeleri Prof. Dr. Murat Fahrioğlu, Do&ccedil;. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz ve Dr. &Ouml;ğr.&Uuml;yesi Bertuğ Akıntuğ eğitmen olarak g&ouml;rev yaptılar.&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">ODT&Uuml; Kuzey Kıbrıs Kamp&uuml;s&uuml; Rekt&ouml;r Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah&rsquo;ın hazırlık s&uuml;re&ccedil;lerini ve ODT&Uuml; Kuzey Kıbrıs Kamp&uuml;s&uuml; Akademisyenlerinden Tayfun Can Onuk&rsquo;un etkinlik s&uuml;re&ccedil;lerini koordine ettiği program Anadolu &Uuml;niversitesi A&ccedil;ık &Ouml;ğretim Fak&uuml;ltesi Lefkoşa Kamp&uuml;s&uuml;&rsquo;nde ger&ccedil;ekleştirildi.&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Katılmak isteyen &ouml;ğretmenlerin fazla olduğu ancak verimliliği y&uuml;kseltmek adına katılımcı sayısında kısıtlamaya gidilen eğitimden 21 kişi yararlandı. Hem etkileşimli anlatımla verilen seminerlerin hem de uygulamalı grup &ccedil;alışmalarının olduğu program yoğun ve yorucuydu.&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><img alt="" src="resimler/Img-20220908-wa0022_91928f2b1e68a91430a4.jpg" style="height:225px; width:500px" /></div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Tanışma, Eğitime Giriş Etkinliği ve Temel Kavramlar; Projesinin Bileşenleri: &Ouml;zg&uuml;n Değer, Y&ouml;ntem, Y&ouml;netim, Yaygın Etki; Proje Tasarımında &Ouml;n Hazırlık, Literat&uuml;r Taraması ve Analizi; Proje Teklifinin Kalitesi; Proje Y&ouml;netimi ve Planlama; Sonu&ccedil;ların Değerlendirilmesi, Yaygınlaştırma ve Etik konulu sunumların yer aldığı eğitimde &ouml;ğleden sonraki oturumlarda &ldquo;Prototip Proje Tasarımı Uygulaması&rdquo; yaptırıldı ve &ldquo;Proje Ekibinin &Ouml;nemi&rdquo; konulu bir de Grup Dinamiği ger&ccedil;ekleştirildi.&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Eğitime katılan &ouml;ğretmenlerin memnun kaldıkları ve bu t&uuml;r nitelikli eğitimlere &ccedil;ok ihtiya&ccedil; olduğu ve KKTC&rsquo;de yaygınlaştırılarak devam ettirilmesinin faydalı olacağı ifade edildi. Harika bir eğitim olduğu ve bitmesinin istenmediği, devamının bekleneceği, tanışma ve yakınlaşma zemini oluştuğu, eğitim i&ccedil;eriğinin ve birikimlerin aktarılmasının kendileri i&ccedil;in &ccedil;ok değerli olduğu, neşeli bir atmosfer oluşturulduğu, proje danışmanlığı ile ilgili farkındalığın arttığı, proje yaklaşımının daha bilimsel nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgilerinin arttığı, &ccedil;ok keyifli ve verimli bir eğitim olduğu, katılımcıların uzun s&uuml;re anlatacakları bir etkinlik ger&ccedil;ekleştirildiği, yeniden yapılması i&ccedil;in farklı kişilerin de talepte bulunacağı, &ccedil;ok iyi planlanmış bir eğitim programı olduğu ve s&uuml;rekliliğinin sağlanması gerektiği y&ouml;n&uuml;nde değerlendirmelerde bulunuldu.</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Eğitim sonra eğitmenler ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı M&uuml;steşarı Aytun&ccedil; Şirket, ODT&Uuml; Kuzey Kıbrıs Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yelerinden Havva Dağseven ve Murat Aktuğ, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi M&uuml;d&uuml;r&uuml; G&ouml;kmen Davutoğlu ve TİKA Lefkoşa Program Koordinat&ouml;r&uuml; Havva Pınar &Ouml;zcan K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;avuş bir araya gelerek eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde ve g&ouml;r&uuml;ş alış verişinde bulundular.</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">B&ouml;ylesine g&uuml;zel ve etkili bir programa katkıları sebebiyle KKTC Milli Eğitim Bakanlığı M&uuml;steşarı Aytun&ccedil; Şirket akademisyenlere teşekk&uuml;r ederek belge takdim etti.</div>
Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülük ettiği ve proje tabanlı çalışmalarda eğitimde de doğrudan ya da dolaylı etkilerinin görüldüğü bilinen eğitimlerin bir benzeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) öğretmenlerine yönelik de gerçekleştirildi.
<div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">KKTC Milli Eğitim Bakanlığı&rsquo;nın Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; b&uuml;nyesinde Hizmet İ&ccedil;i Eğitim Şubesi&rsquo;nce &ldquo;Lefkoşa B&ouml;lgesi &Ouml;ğretmen Eğitimleri&rdquo; programı kapsamında 5-6 Eyl&uuml;l 2022 tarihlerinde y&uuml;r&uuml;t&uuml;len &ldquo;&Ouml;ğretmenler İ&ccedil;in Proje Danışmanlığı Eğitimi&rdquo; iki g&uuml;n yoğun bi&ccedil;imde s&uuml;rd&uuml;.</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><img alt="" src="resimler/Img-20220908-wa0015_5c99d9c23669cfd43da5.jpg" style="height:225px; width:500px" /></div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Eğitim etkinliğinde Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi ve Cumhurbaşkanlığı K&uuml;lliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bilim Danışmanı Prof. Dr. Uğur &Ccedil;evik, Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Mustafa B&ouml;y&uuml;kata, ODT&Uuml; Kuzey Kıbrıs Kamp&uuml;s&uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yeleri Prof. Dr. Murat Fahrioğlu, Do&ccedil;. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz ve Dr. &Ouml;ğr.&Uuml;yesi Bertuğ Akıntuğ eğitmen olarak g&ouml;rev yaptılar.&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">ODT&Uuml; Kuzey Kıbrıs Kamp&uuml;s&uuml; Rekt&ouml;r Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah&rsquo;ın hazırlık s&uuml;re&ccedil;lerini ve ODT&Uuml; Kuzey Kıbrıs Kamp&uuml;s&uuml; Akademisyenlerinden Tayfun Can Onuk&rsquo;un etkinlik s&uuml;re&ccedil;lerini koordine ettiği program Anadolu &Uuml;niversitesi A&ccedil;ık &Ouml;ğretim Fak&uuml;ltesi Lefkoşa Kamp&uuml;s&uuml;&rsquo;nde ger&ccedil;ekleştirildi.&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Katılmak isteyen &ouml;ğretmenlerin fazla olduğu ancak verimliliği y&uuml;kseltmek adına katılımcı sayısında kısıtlamaya gidilen eğitimden 21 kişi yararlandı. Hem etkileşimli anlatımla verilen seminerlerin hem de uygulamalı grup &ccedil;alışmalarının olduğu program yoğun ve yorucuydu.&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><img alt="" src="resimler/Img-20220908-wa0022_91928f2b1e68a91430a4.jpg" style="height:225px; width:500px" /></div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Tanışma, Eğitime Giriş Etkinliği ve Temel Kavramlar; Projesinin Bileşenleri: &Ouml;zg&uuml;n Değer, Y&ouml;ntem, Y&ouml;netim, Yaygın Etki; Proje Tasarımında &Ouml;n Hazırlık, Literat&uuml;r Taraması ve Analizi; Proje Teklifinin Kalitesi; Proje Y&ouml;netimi ve Planlama; Sonu&ccedil;ların Değerlendirilmesi, Yaygınlaştırma ve Etik konulu sunumların yer aldığı eğitimde &ouml;ğleden sonraki oturumlarda &ldquo;Prototip Proje Tasarımı Uygulaması&rdquo; yaptırıldı ve &ldquo;Proje Ekibinin &Ouml;nemi&rdquo; konulu bir de Grup Dinamiği ger&ccedil;ekleştirildi.&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Eğitime katılan &ouml;ğretmenlerin memnun kaldıkları ve bu t&uuml;r nitelikli eğitimlere &ccedil;ok ihtiya&ccedil; olduğu ve KKTC&rsquo;de yaygınlaştırılarak devam ettirilmesinin faydalı olacağı ifade edildi. Harika bir eğitim olduğu ve bitmesinin istenmediği, devamının bekleneceği, tanışma ve yakınlaşma zemini oluştuğu, eğitim i&ccedil;eriğinin ve birikimlerin aktarılmasının kendileri i&ccedil;in &ccedil;ok değerli olduğu, neşeli bir atmosfer oluşturulduğu, proje danışmanlığı ile ilgili farkındalığın arttığı, proje yaklaşımının daha bilimsel nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgilerinin arttığı, &ccedil;ok keyifli ve verimli bir eğitim olduğu, katılımcıların uzun s&uuml;re anlatacakları bir etkinlik ger&ccedil;ekleştirildiği, yeniden yapılması i&ccedil;in farklı kişilerin de talepte bulunacağı, &ccedil;ok iyi planlanmış bir eğitim programı olduğu ve s&uuml;rekliliğinin sağlanması gerektiği y&ouml;n&uuml;nde değerlendirmelerde bulunuldu.</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Eğitim sonra eğitmenler ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı M&uuml;steşarı Aytun&ccedil; Şirket, ODT&Uuml; Kuzey Kıbrıs Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yelerinden Havva Dağseven ve Murat Aktuğ, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi M&uuml;d&uuml;r&uuml; G&ouml;kmen Davutoğlu ve TİKA Lefkoşa Program Koordinat&ouml;r&uuml; Havva Pınar &Ouml;zcan K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;avuş bir araya gelerek eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde ve g&ouml;r&uuml;ş alış verişinde bulundular.</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">B&ouml;ylesine g&uuml;zel ve etkili bir programa katkıları sebebiyle KKTC Milli Eğitim Bakanlığı M&uuml;steşarı Aytun&ccedil; Şirket akademisyenlere teşekk&uuml;r ederek belge takdim etti.</div>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.