Güvenlik uzmanlarından celp ertelemeye destek

GÜNDEM (AA) - Anadolu Ajansı | 16.04.2020 - 14:22, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

Güvenlik uzmanlarından celp ertelemeye destek

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşan kritik süreçte, Milli Savunma Bakanlığının celp ve terhislerin ertelenmesine yönelik çalışmasına, güvenlik uzmanlarından da destek geldi.
<h6>Ankara</h6> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;"> <p>Koronavir&uuml;s salgını ile m&uuml;cadele kapsamında yaklaşan kritik s&uuml;re&ccedil;te,&nbsp;Milli Savunma Bakanlığının celp ve terhislerin ertelenmesine y&ouml;nelik &ccedil;alışmasına g&uuml;venlik uzmanlarından da destek geldi. Aksi bir uygulamanın sadece salgının yayılmasına değil, askerlerin g&uuml;venliğini de riske atacağını belirten uzmanlar, kışlada kalacak Mehmet&ccedil;iğin moral ve motivasyonunu korumak i&ccedil;in ailelerine teşekk&uuml;r mektubu g&ouml;nderilmesi teklifinde bulundu.</p> <p>Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavir&uuml;s salgını ile m&uuml;cadelede girilen kritik s&uuml;re&ccedil;te alınan t&uuml;m tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmet&ccedil;ik, toplum ve TSK i&ccedil;in bir risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp d&ouml;neminde silah altına alınanların hizmet s&uuml;resinin bir ay uzatılmasına y&ouml;nelik bir &ccedil;alışma i&ccedil;inde olduklarını a&ccedil;ıklamıştı.</p> <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#39;ın onaylamasının ardından hayata ge&ccedil;ecek uygulamaya, g&uuml;venlik uzmanlarından da destek geldi.</p> <p>Konunun sadece bireylerin sağlık meselesi olmadığını belirten G&uuml;venlik Uzmanı Abdullah Ağar, &quot;Salgınla kendini g&ouml;steren bu konu bir &uuml;lkenin b&uuml;t&uuml;n milli g&uuml;&ccedil; unsurlarını derinden etkileyecek son derece tehlikeli bir meseledir.&quot; diye konuştu.</p> <p>Devletin vatandaşının sağlığı ile canını korumanın yanı sıra &uuml;rettiği kendi g&uuml;&ccedil; ve istikrarını da korumasının &ouml;nemli olduğunu ifade eden Ağar, &quot;Bizim ordumuz hem yurt i&ccedil;inde hem sınır &ouml;tesinde ter&ouml;re karşı m&uuml;cadele ediyor. Bu m&uuml;cadelenin mutlaka istikrarlı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunu yaparken de salgın yolu ile dışarıdan i&ccedil;eriye, i&ccedil;eriden de dışarıya istikrarsızlığın transfer olmasına engel olmak gereklidir.&quot; dedi.</p> <p>Ağar, ter&ouml;ristle m&uuml;cadelenin uzman personelle yapılmasına karşılık operasyonel g&ouml;revlerin idari ve destek hizmetlerinde erbaş ve erlerin &ouml;nemli g&ouml;revler yaptığını belirterek, &quot;Salgının doğrusal veya dolaylı olarak bu m&uuml;cadeleyi etkilememesi gerekiyor.&quot; g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; paylaştı.</p> <h3>&quot;Devlet, evladını sevdiklerine sağ ve sağlıklı kavuşturmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r&quot;</h3> <p>Şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamaları hatırlatarak, terhislerin TSK tarafından organize edilecek otob&uuml;slerle yapılmasının g&uuml;venlik a&ccedil;ısından da b&uuml;y&uuml;k tehlike oluşturacağını dile getiren Ağar, &quot;Bu t&uuml;r intikaller ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tlerine arayıp da bulamadıkları ortamı sunar. Ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;t&uuml;n&uuml;n en kanlı saldırılarını b&ouml;yle intikaller sırasında ger&ccedil;ekleştirdiğinin unutulmaması gerekir.&quot; dedi.</p> <p>Celp ve terhis ertelemeye y&ouml;nelik uygulamanın &ouml;nemine değinen Ağar, ş&ouml;yle konuştu:</p> <p>&quot;Salgının m&uuml;cadele alanlarını etkilememesi konusunda celplerin ertelenmesi de &ouml;nem taşıyor. Bu celp d&ouml;neminde 53 bin gencimizin kışlalara gelmesinden bahsediliyor. Bu durumda bir değil, 53 bin risk anlamına geliyor. Zaten mevcut olan riske yenilerinin eklenmemesi gerekiyor. Aşı bulunmadığı s&uuml;rece tek &ccedil;are var, o da karantina uygulamasıdır. O nedenle bu ertelemeye y&ouml;nelik uygulamayı destekliyorum.&quot;</p> <p>S&ouml;z konusu uygulamaya y&ouml;nelik birtakım tepkilerin olduğunun hatırlatılması &uuml;zerine ise Ağar, &quot;Bunu anlayabiliyorum, herkes bir şekilde sevdiğine kavuşmak istiyor. Ancak mesele sadece sevdiğine kavuşma meselesi değil. Mesele sevdiğine sağlıklı kavuşma meselesidir. Devlet, evladını sevdiklerine sağ ve sağlıklı kavuşturmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r. Bununla ilgili tedbirleri devlet almak zorundadır. Bunun yolu da izolasyondur. Bu bağlamda da terhis ve celplerin ertelenmesi doğru bir değerlendirmedir.&quot; ifadelerini kullandı.</p> <h3>&quot;G&ouml;zle g&ouml;r&uuml;lemeyen yeni d&uuml;şman&quot;</h3> <p>Hasan Kalyoncu &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi ve SETA G&uuml;venlik Araştırmacısı Murat Aslan da TSK&#39;da askerlik s&uuml;resinin uzatılması uygulamasının ge&ccedil;mişte de yapıldığını hatırlattı.</p> <p>İnsan sağlığına y&ouml;nelik kaygılar nedeniyle askerlik s&uuml;resinin bir defa daha uzatılması, yeni celplerin alımının da ertelenmesinin bir kez daha g&uuml;ndeme geldiğini ifade eden Aslan, şunları s&ouml;yledi:</p> <p>&quot;Askerlik s&uuml;resinin bir ay s&uuml;reyle uzatılması, hem askerlerin hem de ailelerinin &#39;g&ouml;zle g&ouml;r&uuml;lemeyen&#39; yeni d&uuml;şmana karşı hassasiyetini &ouml;nleyebilecektir. Askerlerin terhis olduktan sonra seyahat etmesi, ge&ccedil;mişini veya hikayesini bilmedikleri insanlarla terhis sevinci nedeniyle etkileşim i&ccedil;inde olmaları m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Ayrıca seyahat olanaklarının da kısıtlı olduğu bu g&uuml;nlerde askerler i&ccedil;in eve ulaşım ayrı bir zorluk olarak ortaya &ccedil;ıkıyor. &Ouml;zl&uuml;k hakları baki olmak &uuml;zere askerlerin bir m&uuml;ddet daha kışlada g&ouml;revlerine devam etmeleri, hem kendileri i&ccedil;in hem de aileleri i&ccedil;in yerinde bir karar olarak değerlendirilmelidir.&quot;</p> <p>Salgın hastalığa karşı alınan tedbirlere de değinen Aslan, şunları kaydetti:</p> <p>&quot;Kışlalarda Kovid-19 hastalığına karşı her t&uuml;rl&uuml; tedbirin alındığı biliniyor. Kışlaya girenlerin ve &ccedil;ıkanların izole edilmesi yerinde bir uygulama. Yatakhanelerde ve yemekhanelerde seyrek nizamla askerlerin dinlenmesi ve beslenmesi riskleri azaltıyor. MSB&#39;nin fabrikalarında &uuml;retilen maske ve dezenfektana askerlerimizin kolayca ulaşması, her askerin kişisel tedbirini kendisinin almasını kolaylaştırıyor. Ancak yeni celp edilecek askerlerin kışlaya gelmesinin riskleri artırabileceği dikkate alınmak zorunda. Semptom g&ouml;stermeyen ama vir&uuml;s&uuml; taşıyan bir kişi, t&uuml;m kışlaya hastalığı bulaştırabilir. Bu nedenle yeni celp askerlerin, celp d&ouml;nemlerinin ertelenmesi doğru ve alınması gereken bir karar. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; evine ulaşmaya &ccedil;alışan asker ile kışlasına ulaşmaya &ccedil;alışan vatandaş arasında karşılaşılabilecek risk a&ccedil;ısından hi&ccedil;bir fark yok.&quot;</p> <h3>&quot;Askerlerin ailelerine teşekk&uuml;r mektupları g&ouml;nderilebilir&quot;</h3> <p>Uluslararası g&uuml;venlik alanında akademik &ccedil;alışmalar y&uuml;r&uuml;ten TOBB Ekonomi ve Teknoloji &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Haldun Yal&ccedil;ınkaya da bu t&uuml;r uygulamaların ge&ccedil;mişte de yapıldığını anımsattı.</p> <p>Yal&ccedil;ınkaya, şu a&ccedil;ıklamalarda bulundu:</p> <p>&quot;Tezkereyi almayı beklemek, toplumumuzda k&uuml;lt&uuml;rel bir olgu. Bu uygulama kışlada tezkeresini bekleyen i&ccedil;in zor. Bu s&uuml;re&ccedil;te onların moral ve motivasyonlarını sağlamak &ccedil;ok &ouml;nemli. Onlara, &#39;Zor bir zamandayız, kışlalardaki sağlığın bozulması ihtimalinden dolayı yeni askerleri alamıyoruz. Siz &uuml;lkeniz i&ccedil;in fedakarlık yapıyorsunuz.&#39; mesajını vermek lazım. Yaptıkları fedakarlıkla salgın esnasında &uuml;lkenin savunmasına katkı sağlayacağını s&ouml;ylemek gerekir. Bunu, savunma g&ouml;revlerinin etkinliğinde birliğin moral ve motivasyonunun y&uuml;ksek olmasının yeri nedeniyle belirtiyorum.&quot;</p> <p>Askerlerin moral ve motivasyonunun korunmasının &ouml;nemine vurgu yapan Yal&ccedil;ınkaya, &quot;Bu kapsamda askerlerin ailelerine teşekk&uuml;r mektupları dahi g&ouml;nderilebilir.&quot; diye konuştu.</p> </div>
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşan kritik süreçte, Milli Savunma Bakanlığının celp ve terhislerin ertelenmesine yönelik çalışmasına, güvenlik uzmanlarından da destek geldi.
<h6>Ankara</h6> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;"> <p>Koronavir&uuml;s salgını ile m&uuml;cadele kapsamında yaklaşan kritik s&uuml;re&ccedil;te,&nbsp;Milli Savunma Bakanlığının celp ve terhislerin ertelenmesine y&ouml;nelik &ccedil;alışmasına g&uuml;venlik uzmanlarından da destek geldi. Aksi bir uygulamanın sadece salgının yayılmasına değil, askerlerin g&uuml;venliğini de riske atacağını belirten uzmanlar, kışlada kalacak Mehmet&ccedil;iğin moral ve motivasyonunu korumak i&ccedil;in ailelerine teşekk&uuml;r mektubu g&ouml;nderilmesi teklifinde bulundu.</p> <p>Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavir&uuml;s salgını ile m&uuml;cadelede girilen kritik s&uuml;re&ccedil;te alınan t&uuml;m tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmet&ccedil;ik, toplum ve TSK i&ccedil;in bir risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp d&ouml;neminde silah altına alınanların hizmet s&uuml;resinin bir ay uzatılmasına y&ouml;nelik bir &ccedil;alışma i&ccedil;inde olduklarını a&ccedil;ıklamıştı.</p> <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#39;ın onaylamasının ardından hayata ge&ccedil;ecek uygulamaya, g&uuml;venlik uzmanlarından da destek geldi.</p> <p>Konunun sadece bireylerin sağlık meselesi olmadığını belirten G&uuml;venlik Uzmanı Abdullah Ağar, &quot;Salgınla kendini g&ouml;steren bu konu bir &uuml;lkenin b&uuml;t&uuml;n milli g&uuml;&ccedil; unsurlarını derinden etkileyecek son derece tehlikeli bir meseledir.&quot; diye konuştu.</p> <p>Devletin vatandaşının sağlığı ile canını korumanın yanı sıra &uuml;rettiği kendi g&uuml;&ccedil; ve istikrarını da korumasının &ouml;nemli olduğunu ifade eden Ağar, &quot;Bizim ordumuz hem yurt i&ccedil;inde hem sınır &ouml;tesinde ter&ouml;re karşı m&uuml;cadele ediyor. Bu m&uuml;cadelenin mutlaka istikrarlı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunu yaparken de salgın yolu ile dışarıdan i&ccedil;eriye, i&ccedil;eriden de dışarıya istikrarsızlığın transfer olmasına engel olmak gereklidir.&quot; dedi.</p> <p>Ağar, ter&ouml;ristle m&uuml;cadelenin uzman personelle yapılmasına karşılık operasyonel g&ouml;revlerin idari ve destek hizmetlerinde erbaş ve erlerin &ouml;nemli g&ouml;revler yaptığını belirterek, &quot;Salgının doğrusal veya dolaylı olarak bu m&uuml;cadeleyi etkilememesi gerekiyor.&quot; g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; paylaştı.</p> <h3>&quot;Devlet, evladını sevdiklerine sağ ve sağlıklı kavuşturmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r&quot;</h3> <p>Şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamaları hatırlatarak, terhislerin TSK tarafından organize edilecek otob&uuml;slerle yapılmasının g&uuml;venlik a&ccedil;ısından da b&uuml;y&uuml;k tehlike oluşturacağını dile getiren Ağar, &quot;Bu t&uuml;r intikaller ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tlerine arayıp da bulamadıkları ortamı sunar. Ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;t&uuml;n&uuml;n en kanlı saldırılarını b&ouml;yle intikaller sırasında ger&ccedil;ekleştirdiğinin unutulmaması gerekir.&quot; dedi.</p> <p>Celp ve terhis ertelemeye y&ouml;nelik uygulamanın &ouml;nemine değinen Ağar, ş&ouml;yle konuştu:</p> <p>&quot;Salgının m&uuml;cadele alanlarını etkilememesi konusunda celplerin ertelenmesi de &ouml;nem taşıyor. Bu celp d&ouml;neminde 53 bin gencimizin kışlalara gelmesinden bahsediliyor. Bu durumda bir değil, 53 bin risk anlamına geliyor. Zaten mevcut olan riske yenilerinin eklenmemesi gerekiyor. Aşı bulunmadığı s&uuml;rece tek &ccedil;are var, o da karantina uygulamasıdır. O nedenle bu ertelemeye y&ouml;nelik uygulamayı destekliyorum.&quot;</p> <p>S&ouml;z konusu uygulamaya y&ouml;nelik birtakım tepkilerin olduğunun hatırlatılması &uuml;zerine ise Ağar, &quot;Bunu anlayabiliyorum, herkes bir şekilde sevdiğine kavuşmak istiyor. Ancak mesele sadece sevdiğine kavuşma meselesi değil. Mesele sevdiğine sağlıklı kavuşma meselesidir. Devlet, evladını sevdiklerine sağ ve sağlıklı kavuşturmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r. Bununla ilgili tedbirleri devlet almak zorundadır. Bunun yolu da izolasyondur. Bu bağlamda da terhis ve celplerin ertelenmesi doğru bir değerlendirmedir.&quot; ifadelerini kullandı.</p> <h3>&quot;G&ouml;zle g&ouml;r&uuml;lemeyen yeni d&uuml;şman&quot;</h3> <p>Hasan Kalyoncu &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi ve SETA G&uuml;venlik Araştırmacısı Murat Aslan da TSK&#39;da askerlik s&uuml;resinin uzatılması uygulamasının ge&ccedil;mişte de yapıldığını hatırlattı.</p> <p>İnsan sağlığına y&ouml;nelik kaygılar nedeniyle askerlik s&uuml;resinin bir defa daha uzatılması, yeni celplerin alımının da ertelenmesinin bir kez daha g&uuml;ndeme geldiğini ifade eden Aslan, şunları s&ouml;yledi:</p> <p>&quot;Askerlik s&uuml;resinin bir ay s&uuml;reyle uzatılması, hem askerlerin hem de ailelerinin &#39;g&ouml;zle g&ouml;r&uuml;lemeyen&#39; yeni d&uuml;şmana karşı hassasiyetini &ouml;nleyebilecektir. Askerlerin terhis olduktan sonra seyahat etmesi, ge&ccedil;mişini veya hikayesini bilmedikleri insanlarla terhis sevinci nedeniyle etkileşim i&ccedil;inde olmaları m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Ayrıca seyahat olanaklarının da kısıtlı olduğu bu g&uuml;nlerde askerler i&ccedil;in eve ulaşım ayrı bir zorluk olarak ortaya &ccedil;ıkıyor. &Ouml;zl&uuml;k hakları baki olmak &uuml;zere askerlerin bir m&uuml;ddet daha kışlada g&ouml;revlerine devam etmeleri, hem kendileri i&ccedil;in hem de aileleri i&ccedil;in yerinde bir karar olarak değerlendirilmelidir.&quot;</p> <p>Salgın hastalığa karşı alınan tedbirlere de değinen Aslan, şunları kaydetti:</p> <p>&quot;Kışlalarda Kovid-19 hastalığına karşı her t&uuml;rl&uuml; tedbirin alındığı biliniyor. Kışlaya girenlerin ve &ccedil;ıkanların izole edilmesi yerinde bir uygulama. Yatakhanelerde ve yemekhanelerde seyrek nizamla askerlerin dinlenmesi ve beslenmesi riskleri azaltıyor. MSB&#39;nin fabrikalarında &uuml;retilen maske ve dezenfektana askerlerimizin kolayca ulaşması, her askerin kişisel tedbirini kendisinin almasını kolaylaştırıyor. Ancak yeni celp edilecek askerlerin kışlaya gelmesinin riskleri artırabileceği dikkate alınmak zorunda. Semptom g&ouml;stermeyen ama vir&uuml;s&uuml; taşıyan bir kişi, t&uuml;m kışlaya hastalığı bulaştırabilir. Bu nedenle yeni celp askerlerin, celp d&ouml;nemlerinin ertelenmesi doğru ve alınması gereken bir karar. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; evine ulaşmaya &ccedil;alışan asker ile kışlasına ulaşmaya &ccedil;alışan vatandaş arasında karşılaşılabilecek risk a&ccedil;ısından hi&ccedil;bir fark yok.&quot;</p> <h3>&quot;Askerlerin ailelerine teşekk&uuml;r mektupları g&ouml;nderilebilir&quot;</h3> <p>Uluslararası g&uuml;venlik alanında akademik &ccedil;alışmalar y&uuml;r&uuml;ten TOBB Ekonomi ve Teknoloji &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Haldun Yal&ccedil;ınkaya da bu t&uuml;r uygulamaların ge&ccedil;mişte de yapıldığını anımsattı.</p> <p>Yal&ccedil;ınkaya, şu a&ccedil;ıklamalarda bulundu:</p> <p>&quot;Tezkereyi almayı beklemek, toplumumuzda k&uuml;lt&uuml;rel bir olgu. Bu uygulama kışlada tezkeresini bekleyen i&ccedil;in zor. Bu s&uuml;re&ccedil;te onların moral ve motivasyonlarını sağlamak &ccedil;ok &ouml;nemli. Onlara, &#39;Zor bir zamandayız, kışlalardaki sağlığın bozulması ihtimalinden dolayı yeni askerleri alamıyoruz. Siz &uuml;lkeniz i&ccedil;in fedakarlık yapıyorsunuz.&#39; mesajını vermek lazım. Yaptıkları fedakarlıkla salgın esnasında &uuml;lkenin savunmasına katkı sağlayacağını s&ouml;ylemek gerekir. Bunu, savunma g&ouml;revlerinin etkinliğinde birliğin moral ve motivasyonunun y&uuml;ksek olmasının yeri nedeniyle belirtiyorum.&quot;</p> <p>Askerlerin moral ve motivasyonunun korunmasının &ouml;nemine vurgu yapan Yal&ccedil;ınkaya, &quot;Bu kapsamda askerlerin ailelerine teşekk&uuml;r mektupları dahi g&ouml;nderilebilir.&quot; diye konuştu.</p> </div>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.