Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin yeni Lâhikası

MANEVİYAT 26.09.2019 - 11:13, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:58
 

Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin yeni Lâhikası

İslam Alemini Heyecanlandıran Konuşma: Hüsnü Bayramoğlu Ağabey; Kahramanane Haykırış!
<p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Bismillahirrahmanirrahim </span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Reis-i Cumhur Tayyip Erdoğan Beyefendinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapmış oldukları konuşmayı umum Nur talebeleri namına tebrik ediyoruz. Alem-i İslamın ve islam milletlerinin m&uuml;messili makamında b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyaya yalnız Anadolunun değil alem-i islamın tamamının meselelerini Birleşmiş Milletler k&uuml;rs&uuml;s&uuml;nde ilan etmesi ve zalimlerin zul&uuml;mlerini kahramanane y&uuml;zlerine haykırması elbette tebriğe şayandır.&nbsp;Reis-i Cumhurumuzun bu konuşmasının, inş&acirc;allah bir bu&ccedil;uk milyar m&uuml;sl&uuml;manın sulh-u umumiyesine ve sel&acirc;met-i &acirc;mmenin te&rsquo;minine kat&rsquo;&icirc; bir mukaddeme olmasını Cenab-ı Hak&rsquo;tan niyaz ederiz. </span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Reis-i Cumhurumuzun konuşması Muazzez &Uuml;stadımızın şu mektubunu hatırlattı, biz de leffen bir kısm-ı m&uuml;himmini dua makamında arzediyoruz;</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">&ldquo;&hellip;Altmışbeş sene evvel bir v&acirc;li bana bir gazete okudu. Bir dinsiz m&uuml;stemlek&acirc;t n&acirc;zırı Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ı elinde tutup konferans vermiş. Demiş ki: &ldquo;Bu, İsl&acirc;mların elinde kaldık&ccedil;a, biz onlara hakik&icirc; h&acirc;kim olamayız, tahakk&uuml;m&uuml;m&uuml;z altında tutamayız. Ya Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ı sukut ettirmeliyiz, veyahut M&uuml;sl&uuml;manları ondan soğutmalıyız.&rdquo;</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">İşte bu iki fikirle, dehşetli ifsat komitesi bu b&icirc;&ccedil;are fedak&acirc;r, m&acirc;sum, hamiyetk&acirc;r millete zarar vermeğe &ccedil;alışmışlar. Ben de altmışbeş sene evvel bu cereyana karşı, Kur&rsquo;&acirc;n-ı Hak&icirc;m&rsquo;den istimdat eyledim. Hakikate karşı kısa bir yol ve bir de pek b&uuml;y&uuml;k bir &ldquo;D&acirc;r&uuml;lf&uuml;nun-u İsl&acirc;miye&rdquo; tasavvuru ile, altmış beş senedir, &acirc;hiretimizi kurtarmak ve onun bir faidesi olarak hayat-ı d&uuml;nyeviyemizi de istibdad-ı mutlaktan ve dal&acirc;letin hel&acirc;ketinden kurtarmağa ve akvam-ı İsl&acirc;miyenin m&acirc;beynindeki uhuvvetini inkişaf ettirmeğe iki vesileyi bulduk. </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Birinci Vesilesi: Risale-i Nurdur ki; uhuvvet-i &icirc;maniyenin inkişafına kuvvet-i &icirc;man ile hizmet ettiğine kat&rsquo;&icirc; delil, emsalsiz bir mazl&ucirc;miyet ve &acirc;cizlik h&acirc;letinde te&rsquo;lif edilmesi ve şimdi &acirc;lem-i İsl&acirc;mın ekseri yerlerinde ve Avrupa ve Amerika&rsquo;ya da te&rsquo;sirini g&ouml;stermesi ve ihtil&acirc;lcilere ve dinsiz felsefeye ve otuz seneden beri dehşetli bir surette maddiyyun ve tabiiyyun gibi dinsizlik fikrine karşı galebe &ccedil;alması ve hi&ccedil;bir mahkeme ve ehl-i vukuf dahi onları cerhedememesidir. İnş&acirc;allah bir zaman da, sizin gibi uhuvvet-i İsl&acirc;miyenin anahtarını bulan z&acirc;tlar, bu mu&rsquo;cize-i Kur&rsquo;&acirc;niyenin cilvesini &acirc;lem-i İsl&acirc;ma işittireceksiniz. </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">İkinci Vesilesi: Altmışbeş sene evvel C&acirc;mi&uuml;&rsquo;l-Ezhere gitmek istiyordum. &Acirc;lem-i İsl&acirc;mın medresesidir diye, ben de o m&uuml;barek medresede bir ders almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı. Cen&acirc;b-ı Hak rahmetiyle bir fikir ruhuma verdi ki: C&acirc;mi&uuml;&rsquo;l-Ezher Afrika&rsquo;da bir medrese-i umumiye olduğu gibi; Asya, Afrika&rsquo;dan ne kadar b&uuml;y&uuml;k ise, daha b&uuml;y&uuml;k bir dar&uuml;lf&uuml;nun, bir İsl&acirc;m &uuml;niversitesi Asya&rsquo;da l&acirc;zımdır. T&acirc; ki İsl&acirc;m kavimlerini, mesel&acirc;: Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas,T&uuml;rkistan, K&uuml;rdistan&rsquo;daki milletleri, menfi ırk&ccedil;ılık ifsat etmesin. Hakik&icirc;, m&uuml;sbet ve kuds&icirc; ve umum&icirc; milliyet-i hakikiye olan İsl&acirc;miyet milliyeti ile </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ın bir kanun-u esas&icirc;sinin tam inkişafına mazhar olsun</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">.&hellip;.. </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Said Nursi (Emirdağ L&acirc;hikası 2/230)&rdquo; </span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">&nbsp; </span></span></strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Reis-i Cumhurumuzun bu konuşması islam aleminin ittihadına ve ittifakına, birlik ve beraberliğine ve hakiki uhuvvetine vesile olmasını tekrar dergah-ı İlahiyeden niyaz ediyor ve alem-i islamın ve islam h&uuml;k&uuml;metlerinin intibahına vesile olmasına dualar ediyoruz. </span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Umum Nur Talebeleri</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Namına Hz. Bedi&uuml;zzaman&rsquo;ın Hizmetkar ve Talebesi H&uuml;sn&uuml; Bayramoğlu</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p>
İslam Alemini Heyecanlandıran Konuşma: Hüsnü Bayramoğlu Ağabey; Kahramanane Haykırış!
<p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Bismillahirrahmanirrahim </span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Reis-i Cumhur Tayyip Erdoğan Beyefendinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapmış oldukları konuşmayı umum Nur talebeleri namına tebrik ediyoruz. Alem-i İslamın ve islam milletlerinin m&uuml;messili makamında b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyaya yalnız Anadolunun değil alem-i islamın tamamının meselelerini Birleşmiş Milletler k&uuml;rs&uuml;s&uuml;nde ilan etmesi ve zalimlerin zul&uuml;mlerini kahramanane y&uuml;zlerine haykırması elbette tebriğe şayandır.&nbsp;Reis-i Cumhurumuzun bu konuşmasının, inş&acirc;allah bir bu&ccedil;uk milyar m&uuml;sl&uuml;manın sulh-u umumiyesine ve sel&acirc;met-i &acirc;mmenin te&rsquo;minine kat&rsquo;&icirc; bir mukaddeme olmasını Cenab-ı Hak&rsquo;tan niyaz ederiz. </span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Reis-i Cumhurumuzun konuşması Muazzez &Uuml;stadımızın şu mektubunu hatırlattı, biz de leffen bir kısm-ı m&uuml;himmini dua makamında arzediyoruz;</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">&ldquo;&hellip;Altmışbeş sene evvel bir v&acirc;li bana bir gazete okudu. Bir dinsiz m&uuml;stemlek&acirc;t n&acirc;zırı Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ı elinde tutup konferans vermiş. Demiş ki: &ldquo;Bu, İsl&acirc;mların elinde kaldık&ccedil;a, biz onlara hakik&icirc; h&acirc;kim olamayız, tahakk&uuml;m&uuml;m&uuml;z altında tutamayız. Ya Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ı sukut ettirmeliyiz, veyahut M&uuml;sl&uuml;manları ondan soğutmalıyız.&rdquo;</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">İşte bu iki fikirle, dehşetli ifsat komitesi bu b&icirc;&ccedil;are fedak&acirc;r, m&acirc;sum, hamiyetk&acirc;r millete zarar vermeğe &ccedil;alışmışlar. Ben de altmışbeş sene evvel bu cereyana karşı, Kur&rsquo;&acirc;n-ı Hak&icirc;m&rsquo;den istimdat eyledim. Hakikate karşı kısa bir yol ve bir de pek b&uuml;y&uuml;k bir &ldquo;D&acirc;r&uuml;lf&uuml;nun-u İsl&acirc;miye&rdquo; tasavvuru ile, altmış beş senedir, &acirc;hiretimizi kurtarmak ve onun bir faidesi olarak hayat-ı d&uuml;nyeviyemizi de istibdad-ı mutlaktan ve dal&acirc;letin hel&acirc;ketinden kurtarmağa ve akvam-ı İsl&acirc;miyenin m&acirc;beynindeki uhuvvetini inkişaf ettirmeğe iki vesileyi bulduk. </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Birinci Vesilesi: Risale-i Nurdur ki; uhuvvet-i &icirc;maniyenin inkişafına kuvvet-i &icirc;man ile hizmet ettiğine kat&rsquo;&icirc; delil, emsalsiz bir mazl&ucirc;miyet ve &acirc;cizlik h&acirc;letinde te&rsquo;lif edilmesi ve şimdi &acirc;lem-i İsl&acirc;mın ekseri yerlerinde ve Avrupa ve Amerika&rsquo;ya da te&rsquo;sirini g&ouml;stermesi ve ihtil&acirc;lcilere ve dinsiz felsefeye ve otuz seneden beri dehşetli bir surette maddiyyun ve tabiiyyun gibi dinsizlik fikrine karşı galebe &ccedil;alması ve hi&ccedil;bir mahkeme ve ehl-i vukuf dahi onları cerhedememesidir. İnş&acirc;allah bir zaman da, sizin gibi uhuvvet-i İsl&acirc;miyenin anahtarını bulan z&acirc;tlar, bu mu&rsquo;cize-i Kur&rsquo;&acirc;niyenin cilvesini &acirc;lem-i İsl&acirc;ma işittireceksiniz. </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">İkinci Vesilesi: Altmışbeş sene evvel C&acirc;mi&uuml;&rsquo;l-Ezhere gitmek istiyordum. &Acirc;lem-i İsl&acirc;mın medresesidir diye, ben de o m&uuml;barek medresede bir ders almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı. Cen&acirc;b-ı Hak rahmetiyle bir fikir ruhuma verdi ki: C&acirc;mi&uuml;&rsquo;l-Ezher Afrika&rsquo;da bir medrese-i umumiye olduğu gibi; Asya, Afrika&rsquo;dan ne kadar b&uuml;y&uuml;k ise, daha b&uuml;y&uuml;k bir dar&uuml;lf&uuml;nun, bir İsl&acirc;m &uuml;niversitesi Asya&rsquo;da l&acirc;zımdır. T&acirc; ki İsl&acirc;m kavimlerini, mesel&acirc;: Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas,T&uuml;rkistan, K&uuml;rdistan&rsquo;daki milletleri, menfi ırk&ccedil;ılık ifsat etmesin. Hakik&icirc;, m&uuml;sbet ve kuds&icirc; ve umum&icirc; milliyet-i hakikiye olan İsl&acirc;miyet milliyeti ile </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ın bir kanun-u esas&icirc;sinin tam inkişafına mazhar olsun</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">.&hellip;.. </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Said Nursi (Emirdağ L&acirc;hikası 2/230)&rdquo; </span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">&nbsp; </span></span></strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Reis-i Cumhurumuzun bu konuşması islam aleminin ittihadına ve ittifakına, birlik ve beraberliğine ve hakiki uhuvvetine vesile olmasını tekrar dergah-ı İlahiyeden niyaz ediyor ve alem-i islamın ve islam h&uuml;k&uuml;metlerinin intibahına vesile olmasına dualar ediyoruz. </span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Umum Nur Talebeleri</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(78, 78, 78); font-size:14px">Namına Hz. Bedi&uuml;zzaman&rsquo;ın Hizmetkar ve Talebesi H&uuml;sn&uuml; Bayramoğlu</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.