İSTSÖZ CEDAW DSÖ TCE SAPKINLIĞI AHLAKSIZLIĞI SOYKIRIMI TEŞVİK EDİYOR!.

GÜNDEM 31.07.2021 - 23:35, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

İSTSÖZ CEDAW DSÖ TCE SAPKINLIĞI AHLAKSIZLIĞI SOYKIRIMI TEŞVİK EDİYOR!.

İSTSÖZ CEDAW DSÖ TCE SAPKINLIĞI AHLAKSIZLIĞI SOYKIRIMI TEŞVİK EDİYOR!.
İSTSÖZ CEDAW DSÖ TCE SAPKINLIĞI AHLAKSIZLIĞI SOYKIRIMI TEŞVİK EDİYOR!. AHLAKSIZLIĞI DAYATAN TOPLUMSAL CİNSİYET MASKESİYLE EŞCİNSELLİK TEŞVİKLERİ FAALİYETLERİ YASAKLANMALI, MAL VARLIKLARI HAZİNEYE.. AİLESİZ AHLAKSIZ CİNSİYETSİZ TOPLUM PROJESİNİN KOD ADI:TCE “TOPLUMSAL CİNSİYET” MASKESİYLE EŞCİNSELLİĞİ DAYATAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, CEDAW İFSAT GÖREVİNE DSÖ ile DEVAM!.. Türkiye AİLE Birliği sözcüsü Adem Çevik İstanbul Sözleşmesinin yürürlüğe girişinin (1 Agustos 2014) 7. yılında İSTSÖZ'ün son durumuyla ilgili hükümete dilekçe gönderdi. Yarın saat:13'de Mecidiyeköy DSÖ WHOTURKEY önünde basın açıklaması yapılacak. Türkiye Aile Meclisi Başkanı Âdem Çevik, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesinin ardından gelinen nokta ve bundan sonraki gelişmelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek için hükümet yetkililerine dilekçe yazdı. Türkiye Aile Meclisi, 20 Mart 2021 tarihinde resmi Gazetede yayımlanan karar ile iptal Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi kararı sonrasında devam eden süreç ile ilgili bilgi almak için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı hem de TBMM, Diyanet, Aile Bakanlığı, Eğitim bakanlığı gibi çok sayıda bakanlığa dilekçe gönderdi. Söz konusu dilekçe ve mektupta, şu sorulara yer verildi: 1-Cumhurbaşkanımız, 20 Mart 2021 tarihinde, 3718 Sayılı kararı ile "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen AB sözleşmesinden çekildiğimizi açıkladı. Yetkililer çekilme gerekçelerinin bir kısmını açıkladılar. Bu çerçevede, yapılan bir çalışma var mı? Geri çekilme açıklamasından sonra, AB nezdinde bir girişim, ya da AB’den bir geri dönüş oldu mu? 2. Yapılacak yeni bir çalışma, planlanmış atılacak bir adım var mı? 3. GREVIO'dan çekildik mi? GREVIO'daki Türkiye temsilcisi geri çekildi mi? GREVİO Türkiye’deki faaliyetlerini durdurdu mu? 4. Pasaportlardaki ve nüfus cüzdanlarındaki cinsel deneyim, yönelim ve tercih şeklinde cinsel kimlik olarak kendini tanımlama anlamına gelen ve 'Toplumsal Cinsiyet Kimliği' olarak ifadesini bulan GENDER tanımı iptal edilecek mi? 5. 11 yıldır uygulanmakta olan cinsiyetsiz, ailesiz ve ahlaksız toplum projelerinin KADIN/KADINA ERKEK/ERKEĞE SAPKIN travmalarına karşı ihya inşa için neler yapılacak? İfsada toplumsal cinsiyet eşcinsel sapkınlığı savunan aileyi komşuluğu eğitimi ekonomiyi mahveden DSÖ Dünya Sağlık Örgütü ile devam mı edilecek? IMF' gibi DSÖ'ye de “one minute” denilecek mi? 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti maskesiyle eşcinsellik teşviklerine dur denilecek mi? Sapıklığı Sapkınlığı savunmak yasaklanacak mı? Pedofili sapıklığını teşvik eden LGBTİQP dernekleri kapatılacak mı? Mal varlıklarına el konulacak mı? TBB Türkiye Belediyeler Birliği'nin Toplumsal Cinsiyet Komisyonu kapatılacak mı? FONLAR GERİ ALINACAK MI? 7. Bu anlamda yerel Merkezi Hükümet ve Yerel yönetimlerin İnsan Hakları birimlerinde toplumsal cinsiyet kimliği beyanı ile ilgili düzenlemeler kaldırılacak mı? 8. İstanbul Sözleşmesindeki bir çok hükmü içinde barındıran 6284 Saylı yasada yapılacak değişikliklerle ilgili bir çalışma ve takvim var mı? Bu konuda nasıl bir yol izlenecek ve değişiklik öngörülen maddeler neler? 9. 6251’in ve dayatması 6284'ün uygulamalarına yönelik olarak öncelikle ele alınacak yakınmalar konusunda yapılan bir çalışma var mı? Öncelikli olarak ele alınacak yakınma konuları neler? 10. Bu sözleşmeye atıf yapılarak uygulamaya yönelik, ETCEP örneğinde olduğu gibi yapılan çalışmalar, yönetmelik, genelge ve tamimlerle, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde yapılan çalışmalar ve örgütlenmeler konusunda bir çalışma yapıldı mı? Bu faaliyetler askıya alındı mı? GREVIO raporlarına göre gerçekleştirilen yasal süreçler ve genelgeler geri çekildi mi? Fonlar iptal edil di mi? ŞÖNİM kişisel verileri hâlâ paylaşmaya devam ediyor mu? Toplumsal Cinsiyet Adaleti veya eşitliği maskesiyle eşcinselliği sapkınlığı Macaristan gibi tamamen yasaklamayı düşünüyor musunuz? Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini ve istanbul sözleşmesini savunan Ailesiz Aile bakanı yerine #önceAile diyen bir bakan gelecek mi? 30 senedir hep kadından oluşan aile bakanlığına 30 sene de erkek bakan gelecek mi? 11. Bu konularda STK ve Medya'ya bilgilendirme yapılacak mı ve çalışmalarla ilgili STK’larla bilgilendirme ve istişare toplantıları yapılacak mı? Katılım için başvuru adresi ne olacak? Şu ana kadar bu anlamda Üniversiteler ve STK’lardan gelen görüşler var mı? 12. Hemen hemen İstanbul Sözleşmesi ile aynı muhtevaya sahip BM CEDAW sözleşmesi ile ilgili bir karar var mı? 13. Yaklaşık olarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili benzer muhtevaya sahip, Çocuklara yönelik, Lanzarote Sözleşmesi'nden geri çekilmemizle ilgili bir çalışma var mı? 14. Bu günlerin CoVID 19 adı verilen Global bir darbeye dönüşen tehditten DSÖ ve BİLL'in Kurulundan kurtulma yolunda uyanışa vesile olmasını “nefes” almanın yasaklanmamasını diliyoruz.” Dilekçede, "Biz Türkiye Aile Meclisi ve Türkiye Aile Bileşenleri olan bir STK Platformu olarak gelişmeler konusunda bilgi sahibi olmak, toplum hafızasındaki suali mukadderler doğrultusunda çevremizi doğru bilgilendirmek, ortak geleceğimiz adına, yapılacak çalışmalara katkı sağlamak adına, yukarıdaki sorular ve bu arada sormadığımız ama bilgi edinmemizde fayda olan konularda bilgi talep ediyoruz. Bu bilgilendirme, bundan sonra yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde süreklilik arz etmesi tercihimizdir." denildi. Dilekçenin gönderildiği kurumlar: TBMM Başkanlığı, Diyanet Başkanlığı, Aile Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, KDK Başkanlığı, TİHEK Başkanlığı, TBMM Dilekçe Komisyonu, TBMM Karma Komisyonu, TBMM Kefek Komisyonu, TBMM Adalet Komisyonu Türkiye AİLE Birliği Adalet Platformu Sözcüsü Adem ÇEVİK
İSTSÖZ CEDAW DSÖ TCE SAPKINLIĞI AHLAKSIZLIĞI SOYKIRIMI TEŞVİK EDİYOR!.
İSTSÖZ CEDAW DSÖ TCE SAPKINLIĞI AHLAKSIZLIĞI SOYKIRIMI TEŞVİK EDİYOR!. AHLAKSIZLIĞI DAYATAN TOPLUMSAL CİNSİYET MASKESİYLE EŞCİNSELLİK TEŞVİKLERİ FAALİYETLERİ YASAKLANMALI, MAL VARLIKLARI HAZİNEYE.. AİLESİZ AHLAKSIZ CİNSİYETSİZ TOPLUM PROJESİNİN KOD ADI:TCE “TOPLUMSAL CİNSİYET” MASKESİYLE EŞCİNSELLİĞİ DAYATAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, CEDAW İFSAT GÖREVİNE DSÖ ile DEVAM!.. Türkiye AİLE Birliği sözcüsü Adem Çevik İstanbul Sözleşmesinin yürürlüğe girişinin (1 Agustos 2014) 7. yılında İSTSÖZ'ün son durumuyla ilgili hükümete dilekçe gönderdi. Yarın saat:13'de Mecidiyeköy DSÖ WHOTURKEY önünde basın açıklaması yapılacak. Türkiye Aile Meclisi Başkanı Âdem Çevik, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesinin ardından gelinen nokta ve bundan sonraki gelişmelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek için hükümet yetkililerine dilekçe yazdı. Türkiye Aile Meclisi, 20 Mart 2021 tarihinde resmi Gazetede yayımlanan karar ile iptal Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi kararı sonrasında devam eden süreç ile ilgili bilgi almak için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı hem de TBMM, Diyanet, Aile Bakanlığı, Eğitim bakanlığı gibi çok sayıda bakanlığa dilekçe gönderdi. Söz konusu dilekçe ve mektupta, şu sorulara yer verildi: 1-Cumhurbaşkanımız, 20 Mart 2021 tarihinde, 3718 Sayılı kararı ile "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen AB sözleşmesinden çekildiğimizi açıkladı. Yetkililer çekilme gerekçelerinin bir kısmını açıkladılar. Bu çerçevede, yapılan bir çalışma var mı? Geri çekilme açıklamasından sonra, AB nezdinde bir girişim, ya da AB’den bir geri dönüş oldu mu? 2. Yapılacak yeni bir çalışma, planlanmış atılacak bir adım var mı? 3. GREVIO'dan çekildik mi? GREVIO'daki Türkiye temsilcisi geri çekildi mi? GREVİO Türkiye’deki faaliyetlerini durdurdu mu? 4. Pasaportlardaki ve nüfus cüzdanlarındaki cinsel deneyim, yönelim ve tercih şeklinde cinsel kimlik olarak kendini tanımlama anlamına gelen ve 'Toplumsal Cinsiyet Kimliği' olarak ifadesini bulan GENDER tanımı iptal edilecek mi? 5. 11 yıldır uygulanmakta olan cinsiyetsiz, ailesiz ve ahlaksız toplum projelerinin KADIN/KADINA ERKEK/ERKEĞE SAPKIN travmalarına karşı ihya inşa için neler yapılacak? İfsada toplumsal cinsiyet eşcinsel sapkınlığı savunan aileyi komşuluğu eğitimi ekonomiyi mahveden DSÖ Dünya Sağlık Örgütü ile devam mı edilecek? IMF' gibi DSÖ'ye de “one minute” denilecek mi? 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti maskesiyle eşcinsellik teşviklerine dur denilecek mi? Sapıklığı Sapkınlığı savunmak yasaklanacak mı? Pedofili sapıklığını teşvik eden LGBTİQP dernekleri kapatılacak mı? Mal varlıklarına el konulacak mı? TBB Türkiye Belediyeler Birliği'nin Toplumsal Cinsiyet Komisyonu kapatılacak mı? FONLAR GERİ ALINACAK MI? 7. Bu anlamda yerel Merkezi Hükümet ve Yerel yönetimlerin İnsan Hakları birimlerinde toplumsal cinsiyet kimliği beyanı ile ilgili düzenlemeler kaldırılacak mı? 8. İstanbul Sözleşmesindeki bir çok hükmü içinde barındıran 6284 Saylı yasada yapılacak değişikliklerle ilgili bir çalışma ve takvim var mı? Bu konuda nasıl bir yol izlenecek ve değişiklik öngörülen maddeler neler? 9. 6251’in ve dayatması 6284'ün uygulamalarına yönelik olarak öncelikle ele alınacak yakınmalar konusunda yapılan bir çalışma var mı? Öncelikli olarak ele alınacak yakınma konuları neler? 10. Bu sözleşmeye atıf yapılarak uygulamaya yönelik, ETCEP örneğinde olduğu gibi yapılan çalışmalar, yönetmelik, genelge ve tamimlerle, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde yapılan çalışmalar ve örgütlenmeler konusunda bir çalışma yapıldı mı? Bu faaliyetler askıya alındı mı? GREVIO raporlarına göre gerçekleştirilen yasal süreçler ve genelgeler geri çekildi mi? Fonlar iptal edil di mi? ŞÖNİM kişisel verileri hâlâ paylaşmaya devam ediyor mu? Toplumsal Cinsiyet Adaleti veya eşitliği maskesiyle eşcinselliği sapkınlığı Macaristan gibi tamamen yasaklamayı düşünüyor musunuz? Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini ve istanbul sözleşmesini savunan Ailesiz Aile bakanı yerine #önceAile diyen bir bakan gelecek mi? 30 senedir hep kadından oluşan aile bakanlığına 30 sene de erkek bakan gelecek mi? 11. Bu konularda STK ve Medya'ya bilgilendirme yapılacak mı ve çalışmalarla ilgili STK’larla bilgilendirme ve istişare toplantıları yapılacak mı? Katılım için başvuru adresi ne olacak? Şu ana kadar bu anlamda Üniversiteler ve STK’lardan gelen görüşler var mı? 12. Hemen hemen İstanbul Sözleşmesi ile aynı muhtevaya sahip BM CEDAW sözleşmesi ile ilgili bir karar var mı? 13. Yaklaşık olarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili benzer muhtevaya sahip, Çocuklara yönelik, Lanzarote Sözleşmesi'nden geri çekilmemizle ilgili bir çalışma var mı? 14. Bu günlerin CoVID 19 adı verilen Global bir darbeye dönüşen tehditten DSÖ ve BİLL'in Kurulundan kurtulma yolunda uyanışa vesile olmasını “nefes” almanın yasaklanmamasını diliyoruz.” Dilekçede, "Biz Türkiye Aile Meclisi ve Türkiye Aile Bileşenleri olan bir STK Platformu olarak gelişmeler konusunda bilgi sahibi olmak, toplum hafızasındaki suali mukadderler doğrultusunda çevremizi doğru bilgilendirmek, ortak geleceğimiz adına, yapılacak çalışmalara katkı sağlamak adına, yukarıdaki sorular ve bu arada sormadığımız ama bilgi edinmemizde fayda olan konularda bilgi talep ediyoruz. Bu bilgilendirme, bundan sonra yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde süreklilik arz etmesi tercihimizdir." denildi. Dilekçenin gönderildiği kurumlar: TBMM Başkanlığı, Diyanet Başkanlığı, Aile Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, KDK Başkanlığı, TİHEK Başkanlığı, TBMM Dilekçe Komisyonu, TBMM Karma Komisyonu, TBMM Kefek Komisyonu, TBMM Adalet Komisyonu Türkiye AİLE Birliği Adalet Platformu Sözcüsü Adem ÇEVİK
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.