Kızılay'dan çadır açıklaması

GÜNDEM 04.03.2023 - 11:24, Güncelleme: 04.03.2023 - 11:24
 

Kızılay'dan çadır açıklaması

Kızılay'dan yapılan açıklamada, çadır üretiminden elde edilen gelirin insani yardım çalışmalarında kullanıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ihtiyaç sahiplerine gıdaların ücretsiz olarak ulaştırıldığı vurgulandı.
Türkiye Kızılay Derneğinden açıklama yapıldı.  Açıklamada, kuruluşun 155 yıllık bir iyilik hareketi olduğuna dikkati çekildi, 2022'de 45 milyondan fazla insana yardım ulaştırıldığı belirtildi.  Kızılay'ın bağışçılarından ve iştiraklerinden gelen desteklerle ayakta olduğu da kaydedildi. Açıklamada, insani yardım çalışmalarının ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemesi ve kesintiye uğramaması için Kızılay Derneği'ne ait olan Kızılay Yatırım İşletmelerinin oluşturulduğu da ifade edildi.  Açıklama şöyle devam etti: KIZILAY ÇADIR A.Ş. SORUMLULUKLARI Kızılay Çadır-Tekstil İşletmesi; Kızılay Derneği’nin Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında “Barınmaya Destek” fonksiyonu gereği çadır depolarında tuttuğu çadır stoklarını hep aynı miktarda tutmakla sorumludur. Ülkemizde ve dünyada kendisinden çadır talep eden kurum ve kuruluşlar için çadır üretimi yapmaktadır. Bunların arasında BM kuruluşları, AFAD, Bakanlıklar ve STK’ler yer almaktadır. Çadır-Tekstil İşletmesi, bu süreçte elde edilen tüm girdileri, Kızılay Derneği’ne aktarmakta ve bu girdiler insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır. KIZILAY, GIDALARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞTIRIYOR Kızılay Lojistik İşletmesi; afet, insani yardım ve savaş lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası insani yardım sektörünün en büyük lojistik firmalarından biridir. Kızılay Lojistik İşletmesi; Çadır-Tekstil İşletmesinde olduğu gibi öncelikle Kızılay Derneği’nin saha operasyonlarını yürütmek ve ihtiyacı doğrultusunda Kızılay Derneği’ne gıda maddeleri temin etmekle yükümlüdür. Lojistik çalışmaları ile talep edenlere de hizmet üretmektedir. Hazır gıda, kuru gıda, hijyen setleri, mutfak setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb. kurum ve kuruluşlara tedarik ederken, ürettiği tüm değeri Kızılay Derneği’ne aktarmaktadır. Kızılay Derneği, toplanan bağışlar ve iştiraklerden gelen girdi ile alınan, gıda kolisi, mobil mutfak veya Kızılay aşevlerinde pişen sıcak yemekleri ve ayrıca tedarik edilen beslenme ürünlerini afet vb. durumlardan etkilenen vatandaşlarımıza ücretsiz beslenme desteği olarak sunmaktadır. Kızılay Lojistik İşletmesinin elde ettiği tüm girdiler, Kızılay Derneği’ne aktarılmakta ve bu girdi yine insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır. KIZILAY, İLK ANDAN İTİBAREN SAHADA Kızılay Derneği, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirmek için var gücüyle sahada çalışmaktadır. Deprem kapsamında toplanan bağışlar ve yukarıda bir kısmı ifade edilen iştiraklerden elde edilen gelirler afetten etkilenen depremzedelerimiz için yürütülen insani yardım çalışmalarında; depremzedelerimizin bilinçlendirilmesinde ve geçici/kalıcı (kısa, orta ve uzun vadeli) ihtiyaçlarında; ek olarak afet bölgelerinin iyileştirmesinde kullanılmaktadır. Tüm yardımlar, ihtiyaç sahiplerine Kızılay Derneği tarafından ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır. 5 bin Kızılaycı ile 10 il 65 ilçe 834 Nokta’da paydaşları ile yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımıza üç öğün ücretsiz beslenme hizmeti sunmaktadır. KIZILAY KAN ÜRÜNÜ SATMAZ Türkiye’de Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı uygulamalarının tek yetkili otoritesi Sağlık Bakanlığı'dır. Kan bankacılığı, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslara göre yürütülür. Geçmiş yıllarda hastane önlerinde yaşanan kötü örneklerin ardından, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, 2005 yılında Güvenli Kan Temini Projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje ile o tarihten itibaren vatandaş ile kan bankaları arasındaki tüm parasal ilişkiye son verilmiş, kan ve kan ürünlerinin temini görevi Kızılay’a verilmiş ve bu süreçle ilgili tüm operasyonel maliyet ise Sosyal Güvenlik Kurumu üzerine bırakılmıştır. Hastaneler, talep ettikleri her kan veya kan bileşeni için SUT’ta belirlenen tedarik süreci maliyeti (çalışanlar, laboratuvar, kan torbaları, soğuk zincir vs.) ay sonunda Kızılay’a ödenmekte, ardından ise bu ödemeye kendi giderlerini de ekleyerek SGK’ya fatura etmektedir. Dolayısıyla tüm sürecin maliyetini devletimiz karşılamaktadır. Haberlerde sözü edilen faturalandırma yöntemleri tamamen hastanelerin tüzel kişiliklerinin özelliklerinden ve hizmet alım esaslarının ayrıntılarından oluşmaktadır. Tüm kamuoyu ve özellikle medya mensuplarının bunu bilmesine rağmen, Kızılay’ın topladığı kan bağışlarını hastanelere sattığı gibi bir yaklaşım sadece ve sadece iftiradan ve kötülükten ibarettir. YARALARI SARMAK İÇİN… Kızılay bu hizmetlerle beraber, mobil sağlık ekipleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesi, psikolojik ilk yardım bağlamında psikososyal hizmetlerin desteklenmesi, açtığı ücretsiz mağazalarla afetzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi; bağışçılar tarafından yapılan bağışlar, işletme ve iştiraklerinden elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.
Kızılay'dan yapılan açıklamada, çadır üretiminden elde edilen gelirin insani yardım çalışmalarında kullanıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ihtiyaç sahiplerine gıdaların ücretsiz olarak ulaştırıldığı vurgulandı.

Türkiye Kızılay Derneğinden açıklama yapıldı. 

Açıklamada, kuruluşun 155 yıllık bir iyilik hareketi olduğuna dikkati çekildi, 2022'de 45 milyondan fazla insana yardım ulaştırıldığı belirtildi. 

Kızılay'ın bağışçılarından ve iştiraklerinden gelen desteklerle ayakta olduğu da kaydedildi. Açıklamada, insani yardım çalışmalarının ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemesi ve kesintiye uğramaması için Kızılay Derneği'ne ait olan Kızılay Yatırım İşletmelerinin oluşturulduğu da ifade edildi. 

Açıklama şöyle devam etti:

KIZILAY ÇADIR A.Ş. SORUMLULUKLARI

Kızılay Çadır-Tekstil İşletmesi; Kızılay Derneği’nin Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında “Barınmaya Destek” fonksiyonu gereği çadır depolarında tuttuğu çadır stoklarını hep aynı miktarda tutmakla sorumludur.

Ülkemizde ve dünyada kendisinden çadır talep eden kurum ve kuruluşlar için çadır üretimi yapmaktadır. Bunların arasında BM kuruluşları, AFAD, Bakanlıklar ve STK’ler yer almaktadır.

Çadır-Tekstil İşletmesi, bu süreçte elde edilen tüm girdileri, Kızılay Derneği’ne aktarmakta ve bu girdiler insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır.


KIZILAY, GIDALARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞTIRIYOR

Kızılay Lojistik İşletmesi; afet, insani yardım ve savaş lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası insani yardım sektörünün en büyük lojistik firmalarından biridir.

Kızılay Lojistik İşletmesi; Çadır-Tekstil İşletmesinde olduğu gibi öncelikle Kızılay Derneği’nin saha operasyonlarını yürütmek ve ihtiyacı doğrultusunda Kızılay Derneği’ne gıda maddeleri temin etmekle yükümlüdür. Lojistik çalışmaları ile talep edenlere de hizmet üretmektedir. Hazır gıda, kuru gıda, hijyen setleri, mutfak setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb. kurum ve kuruluşlara tedarik ederken, ürettiği tüm değeri Kızılay Derneği’ne aktarmaktadır.

Kızılay Derneği, toplanan bağışlar ve iştiraklerden gelen girdi ile alınan, gıda kolisi, mobil mutfak veya Kızılay aşevlerinde pişen sıcak yemekleri ve ayrıca tedarik edilen beslenme ürünlerini afet vb. durumlardan etkilenen vatandaşlarımıza ücretsiz beslenme desteği olarak sunmaktadır.

Kızılay Lojistik İşletmesinin elde ettiği tüm girdiler, Kızılay Derneği’ne aktarılmakta ve bu girdi yine insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır.


KIZILAY, İLK ANDAN İTİBAREN SAHADA

Kızılay Derneği, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirmek için var gücüyle sahada çalışmaktadır.

Deprem kapsamında toplanan bağışlar ve yukarıda bir kısmı ifade edilen iştiraklerden elde edilen gelirler afetten etkilenen depremzedelerimiz için yürütülen insani yardım çalışmalarında; depremzedelerimizin bilinçlendirilmesinde ve geçici/kalıcı (kısa, orta ve uzun vadeli) ihtiyaçlarında; ek olarak afet bölgelerinin iyileştirmesinde kullanılmaktadır.

Tüm yardımlar, ihtiyaç sahiplerine Kızılay Derneği tarafından ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır.

5 bin Kızılaycı ile 10 il 65 ilçe 834 Nokta’da paydaşları ile yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımıza üç öğün ücretsiz beslenme hizmeti sunmaktadır.


KIZILAY KAN ÜRÜNÜ SATMAZ

Türkiye’de Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı uygulamalarının tek yetkili otoritesi Sağlık Bakanlığı'dır. Kan bankacılığı, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslara göre yürütülür.

Geçmiş yıllarda hastane önlerinde yaşanan kötü örneklerin ardından, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, 2005 yılında Güvenli Kan Temini Projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje ile o tarihten itibaren vatandaş ile kan bankaları arasındaki tüm parasal ilişkiye son verilmiş, kan ve kan ürünlerinin temini görevi Kızılay’a verilmiş ve bu süreçle ilgili tüm operasyonel maliyet ise Sosyal Güvenlik Kurumu üzerine bırakılmıştır.

Hastaneler, talep ettikleri her kan veya kan bileşeni için SUT’ta belirlenen tedarik süreci maliyeti (çalışanlar, laboratuvar, kan torbaları, soğuk zincir vs.) ay sonunda Kızılay’a ödenmekte, ardından ise bu ödemeye kendi giderlerini de ekleyerek SGK’ya fatura etmektedir. Dolayısıyla tüm sürecin maliyetini devletimiz karşılamaktadır. Haberlerde sözü edilen faturalandırma yöntemleri tamamen hastanelerin tüzel kişiliklerinin özelliklerinden ve hizmet alım esaslarının ayrıntılarından oluşmaktadır. Tüm kamuoyu ve özellikle medya mensuplarının bunu bilmesine rağmen, Kızılay’ın topladığı kan bağışlarını hastanelere sattığı gibi bir yaklaşım sadece ve sadece iftiradan ve
 kötülükten ibarettir.

YARALARI SARMAK İÇİN…

Kızılay bu hizmetlerle beraber, mobil sağlık ekipleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesi, psikolojik ilk yardım bağlamında psikososyal hizmetlerin desteklenmesi, açtığı ücretsiz mağazalarla afetzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi; bağışçılar tarafından yapılan bağışlar, işletme ve iştiraklerinden elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.