PROF.DR.HASAN TANRIVERDİ: MUCİZELER HAKTIR DEDİ.

MANEVİYAT 26.04.2019 - 09:34, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:58
 

PROF.DR.HASAN TANRIVERDİ: MUCİZELER HAKTIR DEDİ.

Diyarbakır Ensar Vakfının aylık seminer zincirinin son konuğu İslam hukuku alanında çalışmalarıyla ünlü Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Tanrıverdi oldu.
<p><strong>Tanrı verdi; </strong>Mucizeler, Allah&rsquo;ın emri ile ger&ccedil;ekleşen s&uuml;nnet&uuml;llah dışında tecelli eden hadiselerdir. Diyerek Kur&rsquo;anı Kerimden &ouml;rnekler paylaştı.</p> <p>Mucizeler Allah&rsquo;ın iradesi ile tecelli ettiği i&ccedil;in iman etmemiz gereken bir ger&ccedil;ektir. Allah&rsquo;ın g&uuml;c&uuml; her şeye yeter, dolayısıyla mucizeleri S&uuml;net&uuml;llah adını verdiğimiz tabiat kanunları dahilinde değerlendirmek doğru değildir.Zaten mucize aklı aciz bırakan demektir.</p> <p><strong>Hz.İbrahim&rsquo;in mucizesi,</strong></p> <p>Hz.İbrahim ateşe atılınca Y&uuml;ce Allah &ldquo;ey ateş İbrahim&rsquo;e serinlik ver&rdquo; deyince tabiatında ısı verme ve yakma varken ateş&nbsp; İbrahim&rsquo;i yakmıyor. Bu akılla izah edilmez, bunu kainattaki kanunlar &ccedil;er&ccedil;evesinde değerlendirmek haşa Allah&rsquo;ı insan gibi d&uuml;ş&uuml;nmek demektir, halbuki tabiat kanunlarının sahibi O&rsquo;dur, istediği zaman emreder o kanun değişir.</p> <p><strong>Hz.Musa&rsquo;nın mucizesi,</strong></p> <p>Mesela Hz.Musa Kur&rsquo;anın ifadesiyle 9 ayrı mucize ile desteklenmiştir.&nbsp; Elindeki asanın yılana d&ouml;n&uuml;şmesi bu mucizelerden biridir.</p> <p>Allah Turı Sinada bu mucizenin deneyini yapmış ve asa yılan olunca Hz.Musa ardına bakmadan ka&ccedil;mıştır. Allah onu uyarıyor, korkma yılana dokun tekrara asa olacak diyor ve &ouml;yle oluyor. Bakın eğer daha &ouml;nce bunu yapmasaydı&nbsp; sihirbazların sihrini yenmek i&ccedil;in asa yılana d&ouml;n&uuml;şmeseydi, o anda kendisi korkacaktı. Ama bu mucize tecelli edince sihirbazlar iman ettiler ve bunun bir sihir olmadığını s&ouml;ylediler.</p> <p><strong>Bedir harbi,</strong></p> <p>Hz.Ali rivayet ediyor Bedir savaşında savaş kızıştı ve peygamberimiz((asv) dedi ki, &ldquo;bana bir avu&ccedil; toprak getir&rdquo; getirdiğim tozu d&uuml;şmanın y&uuml;z&uuml;ne attı. D&uuml;şman kendi g&ouml;zleriyle uğraşırken sahabeler onlarla daha rahat savaştı.</p> <p>Sahabeler onları &ouml;ld&uuml;r&uuml;nce sonra &ldquo;biz ş&ouml;yle onları &ouml;ld&uuml;rd&uuml;k, b&ouml;yle &ouml;ld&uuml;rd&uuml;k&rdquo; diyorlar Peygamber diyor ki, &ldquo;hayır ben onların g&ouml;z&uuml;ne toz attım&rdquo; bunun &ouml;zerine ayet nazil oluyor ve y&uuml;ce Allah diyor ki, &ldquo;hayır anları ben &ouml;ld&uuml;rd&uuml;m, ayrıca peygambere hitaben de &ldquo;senin attığın toprağı sen atmadın ben attım.&rdquo; Buyuruyor.</p> <p>İmamı Siyuti bu ayeti tefsir ederken diyor ki, bu tozun tesirinde &uuml;&ccedil; a&ccedil;ıdan mucize var,</p> <p>1-Normalde bir insanın eliyle atılan toprak bu kadar uzağa gitmez, Allah onu istediği kadar uzağa g&ouml;t&uuml;rd&uuml;,</p> <p>2-O toprak azdı y&uuml;ce Allah onu artırdı,</p> <p>3-Toprağın se&ccedil;ici oluşu da ayrı bir mucize, &ccedil;&uuml;nk&uuml; toprak m&uuml;minlerin değil sadece kafirlerin g&ouml;z&uuml;ne girdi.</p> <p>Bu &uuml;&ccedil; &ouml;zellik de normalde atılan bir avu&ccedil; toprakta yoktur. Ama Allah dilerse olur ve oldu da. Ama peygamberimiz ben yaptım deyince Allah onu uyarıyor, hayır onu ben attım diyor.</p> <p><strong>Fil hadisesi ve Ababil kuşları,</strong></p> <p>Peygamberimize sormuşlar hangi yıl d&uuml;nyada geldin? demiş ki &ldquo;ben fil senesinde d&uuml;nyaya geldim.&rdquo; Demiş.</p> <p>Fil olayını hatırlayalım y&uuml;ce Allah ne diyor biz onların &uuml;zerine ebabil kuşlarını g&ouml;nderdik ve onları b&ouml;ceklerin yediği ekine &ccedil;evirdik.</p> <p>Kabeyi yıkmaya gelen Ebrehe&rsquo;den Abdulmutallip devlerini isteyince Ebrehe onunla alay eder, diyor ki ben sizin kabenizi yıkmaya geliyorum sen ebnden develerini istiyorsun. Abdulmutallip diyor ki ben develerimi istiyorum Kabenin de sahibi vardır, onu koruyacaktır. D&ouml;n&uuml;şte Abdulmutallip Kabenin kapısına yapışır ve &ldquo;Allah&rsquo;ım evini sen koru&rdquo; diye dua eder.</p> <p>Ve gelen Ababil kuşları topraktan olan o k&uuml;&ccedil;&uuml;c&uuml;k taşları Ebrehenin ordusuna atarlar, mesela o taşların biri yanlışlıkla bir Mekkeliye değmedi. Kuşlar zi ukul değil ki, iradesini kullansınlar ama Allah onara emir veriyor, ve ben yaptım diyor.İsterseniz Fil suresinin tefsirine bakın.</p> <p><strong>Esas olan S&uuml;nnet&uuml;llaha uymaktır.</strong></p> <p>S&uuml;netullaha tabi olmak bizim i&ccedil;in bir mecburiyettir ama Allah istediği zaman s&uuml;nnet&uuml;llah dışında da istediği işi yapar. Ama bizim i&ccedil;in s&uuml;netullaha uymak esastır. Kur&rsquo;anı kerimin 49 yerinde aklımızı kullanmamızı emrediyor.</p> <p>Hicret esnasındagelen bilgi/talimat sadece Mekke&rsquo;den &ccedil;ıkma emriydi. Ama plan programı, nasıl &ccedil;ıkacaklarını kendileri yapıyor. Ve peygamber istişare ile bir plan yapıyor ona g&ouml;re yola &ccedil;ıkarlar. Yani demiyor ya Rebbi bizi Medine&rsquo;ye at değil mi? diyebilirdi de.</p> <p>Onları mağarada bulunca korkan Hz. Ebubekr&rsquo;e diyor ki &ldquo;korkma Allah bizimledir.&rdquo; Allah diyor ki ben onların g&ouml;rmedikleri askerleri yardımına g&ouml;nderdim.</p> <p>Peygamber dahi bazen fıtratı/s&uuml;nnet&uuml;llahı dikkate almamış ve bir insan gibi cezalandırılmıştır.</p> <p><strong>Hz.Aişe validemiz anlatıyor</strong></p> <p>Hz.aişe validemiz anlatıyor, Peygamberimiz toy bir at aldı Hz.Aişe diyor ki &ldquo;bu atı bir seyis terbiye etsin, sonra bin&rdquo; Peygamberimiz &ldquo;gerek yok diyor ve ben binebilirim&rdquo; diyor. ama ata bindikten az zaman sonra at şahlanıyor ve Peygamber attan d&uuml;ş&uuml;yor, hatta ayağı zengide kalıyor ve yerden s&uuml;r&uuml;kleniyor &ouml;yle hırpalanıyor ki bir hafta namazı oturarak kılıyor.</p> <p><strong>Keramet Allah&rsquo;ın kullarına ihsanıdır,</strong></p> <p>Keramete gelince o da Allah&rsquo;ın sevdiği kullarına bir ikramıdır, &nbsp;yadırgamamak lazım. Ama &ldquo;şeyh u&ccedil;maz m&uuml;rit u&ccedil;urur&rdquo; ifadesiyle yerli yersiz kerametler ile yaşamak da ifrattır.</p> <p>Dolayısıyla ne aşırıya gidelim, ne de inkara kalkışalım. Biz s&uuml;nnet&uuml;llaha riayet edelim, ama Allah u Tealayı kendi kanunları ile sorgulamayalım.</p> <p>Var olan kanunların sahibi Allah&rsquo;tır istediği zaman o kanunları etkisiz hale getirebilir.</p>
Diyarbakır Ensar Vakfının aylık seminer zincirinin son konuğu İslam hukuku alanında çalışmalarıyla ünlü Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Tanrıverdi oldu.
<p><strong>Tanrı verdi; </strong>Mucizeler, Allah&rsquo;ın emri ile ger&ccedil;ekleşen s&uuml;nnet&uuml;llah dışında tecelli eden hadiselerdir. Diyerek Kur&rsquo;anı Kerimden &ouml;rnekler paylaştı.</p> <p>Mucizeler Allah&rsquo;ın iradesi ile tecelli ettiği i&ccedil;in iman etmemiz gereken bir ger&ccedil;ektir. Allah&rsquo;ın g&uuml;c&uuml; her şeye yeter, dolayısıyla mucizeleri S&uuml;net&uuml;llah adını verdiğimiz tabiat kanunları dahilinde değerlendirmek doğru değildir.Zaten mucize aklı aciz bırakan demektir.</p> <p><strong>Hz.İbrahim&rsquo;in mucizesi,</strong></p> <p>Hz.İbrahim ateşe atılınca Y&uuml;ce Allah &ldquo;ey ateş İbrahim&rsquo;e serinlik ver&rdquo; deyince tabiatında ısı verme ve yakma varken ateş&nbsp; İbrahim&rsquo;i yakmıyor. Bu akılla izah edilmez, bunu kainattaki kanunlar &ccedil;er&ccedil;evesinde değerlendirmek haşa Allah&rsquo;ı insan gibi d&uuml;ş&uuml;nmek demektir, halbuki tabiat kanunlarının sahibi O&rsquo;dur, istediği zaman emreder o kanun değişir.</p> <p><strong>Hz.Musa&rsquo;nın mucizesi,</strong></p> <p>Mesela Hz.Musa Kur&rsquo;anın ifadesiyle 9 ayrı mucize ile desteklenmiştir.&nbsp; Elindeki asanın yılana d&ouml;n&uuml;şmesi bu mucizelerden biridir.</p> <p>Allah Turı Sinada bu mucizenin deneyini yapmış ve asa yılan olunca Hz.Musa ardına bakmadan ka&ccedil;mıştır. Allah onu uyarıyor, korkma yılana dokun tekrara asa olacak diyor ve &ouml;yle oluyor. Bakın eğer daha &ouml;nce bunu yapmasaydı&nbsp; sihirbazların sihrini yenmek i&ccedil;in asa yılana d&ouml;n&uuml;şmeseydi, o anda kendisi korkacaktı. Ama bu mucize tecelli edince sihirbazlar iman ettiler ve bunun bir sihir olmadığını s&ouml;ylediler.</p> <p><strong>Bedir harbi,</strong></p> <p>Hz.Ali rivayet ediyor Bedir savaşında savaş kızıştı ve peygamberimiz((asv) dedi ki, &ldquo;bana bir avu&ccedil; toprak getir&rdquo; getirdiğim tozu d&uuml;şmanın y&uuml;z&uuml;ne attı. D&uuml;şman kendi g&ouml;zleriyle uğraşırken sahabeler onlarla daha rahat savaştı.</p> <p>Sahabeler onları &ouml;ld&uuml;r&uuml;nce sonra &ldquo;biz ş&ouml;yle onları &ouml;ld&uuml;rd&uuml;k, b&ouml;yle &ouml;ld&uuml;rd&uuml;k&rdquo; diyorlar Peygamber diyor ki, &ldquo;hayır ben onların g&ouml;z&uuml;ne toz attım&rdquo; bunun &ouml;zerine ayet nazil oluyor ve y&uuml;ce Allah diyor ki, &ldquo;hayır anları ben &ouml;ld&uuml;rd&uuml;m, ayrıca peygambere hitaben de &ldquo;senin attığın toprağı sen atmadın ben attım.&rdquo; Buyuruyor.</p> <p>İmamı Siyuti bu ayeti tefsir ederken diyor ki, bu tozun tesirinde &uuml;&ccedil; a&ccedil;ıdan mucize var,</p> <p>1-Normalde bir insanın eliyle atılan toprak bu kadar uzağa gitmez, Allah onu istediği kadar uzağa g&ouml;t&uuml;rd&uuml;,</p> <p>2-O toprak azdı y&uuml;ce Allah onu artırdı,</p> <p>3-Toprağın se&ccedil;ici oluşu da ayrı bir mucize, &ccedil;&uuml;nk&uuml; toprak m&uuml;minlerin değil sadece kafirlerin g&ouml;z&uuml;ne girdi.</p> <p>Bu &uuml;&ccedil; &ouml;zellik de normalde atılan bir avu&ccedil; toprakta yoktur. Ama Allah dilerse olur ve oldu da. Ama peygamberimiz ben yaptım deyince Allah onu uyarıyor, hayır onu ben attım diyor.</p> <p><strong>Fil hadisesi ve Ababil kuşları,</strong></p> <p>Peygamberimize sormuşlar hangi yıl d&uuml;nyada geldin? demiş ki &ldquo;ben fil senesinde d&uuml;nyaya geldim.&rdquo; Demiş.</p> <p>Fil olayını hatırlayalım y&uuml;ce Allah ne diyor biz onların &uuml;zerine ebabil kuşlarını g&ouml;nderdik ve onları b&ouml;ceklerin yediği ekine &ccedil;evirdik.</p> <p>Kabeyi yıkmaya gelen Ebrehe&rsquo;den Abdulmutallip devlerini isteyince Ebrehe onunla alay eder, diyor ki ben sizin kabenizi yıkmaya geliyorum sen ebnden develerini istiyorsun. Abdulmutallip diyor ki ben develerimi istiyorum Kabenin de sahibi vardır, onu koruyacaktır. D&ouml;n&uuml;şte Abdulmutallip Kabenin kapısına yapışır ve &ldquo;Allah&rsquo;ım evini sen koru&rdquo; diye dua eder.</p> <p>Ve gelen Ababil kuşları topraktan olan o k&uuml;&ccedil;&uuml;c&uuml;k taşları Ebrehenin ordusuna atarlar, mesela o taşların biri yanlışlıkla bir Mekkeliye değmedi. Kuşlar zi ukul değil ki, iradesini kullansınlar ama Allah onara emir veriyor, ve ben yaptım diyor.İsterseniz Fil suresinin tefsirine bakın.</p> <p><strong>Esas olan S&uuml;nnet&uuml;llaha uymaktır.</strong></p> <p>S&uuml;netullaha tabi olmak bizim i&ccedil;in bir mecburiyettir ama Allah istediği zaman s&uuml;nnet&uuml;llah dışında da istediği işi yapar. Ama bizim i&ccedil;in s&uuml;netullaha uymak esastır. Kur&rsquo;anı kerimin 49 yerinde aklımızı kullanmamızı emrediyor.</p> <p>Hicret esnasındagelen bilgi/talimat sadece Mekke&rsquo;den &ccedil;ıkma emriydi. Ama plan programı, nasıl &ccedil;ıkacaklarını kendileri yapıyor. Ve peygamber istişare ile bir plan yapıyor ona g&ouml;re yola &ccedil;ıkarlar. Yani demiyor ya Rebbi bizi Medine&rsquo;ye at değil mi? diyebilirdi de.</p> <p>Onları mağarada bulunca korkan Hz. Ebubekr&rsquo;e diyor ki &ldquo;korkma Allah bizimledir.&rdquo; Allah diyor ki ben onların g&ouml;rmedikleri askerleri yardımına g&ouml;nderdim.</p> <p>Peygamber dahi bazen fıtratı/s&uuml;nnet&uuml;llahı dikkate almamış ve bir insan gibi cezalandırılmıştır.</p> <p><strong>Hz.Aişe validemiz anlatıyor</strong></p> <p>Hz.aişe validemiz anlatıyor, Peygamberimiz toy bir at aldı Hz.Aişe diyor ki &ldquo;bu atı bir seyis terbiye etsin, sonra bin&rdquo; Peygamberimiz &ldquo;gerek yok diyor ve ben binebilirim&rdquo; diyor. ama ata bindikten az zaman sonra at şahlanıyor ve Peygamber attan d&uuml;ş&uuml;yor, hatta ayağı zengide kalıyor ve yerden s&uuml;r&uuml;kleniyor &ouml;yle hırpalanıyor ki bir hafta namazı oturarak kılıyor.</p> <p><strong>Keramet Allah&rsquo;ın kullarına ihsanıdır,</strong></p> <p>Keramete gelince o da Allah&rsquo;ın sevdiği kullarına bir ikramıdır, &nbsp;yadırgamamak lazım. Ama &ldquo;şeyh u&ccedil;maz m&uuml;rit u&ccedil;urur&rdquo; ifadesiyle yerli yersiz kerametler ile yaşamak da ifrattır.</p> <p>Dolayısıyla ne aşırıya gidelim, ne de inkara kalkışalım. Biz s&uuml;nnet&uuml;llaha riayet edelim, ama Allah u Tealayı kendi kanunları ile sorgulamayalım.</p> <p>Var olan kanunların sahibi Allah&rsquo;tır istediği zaman o kanunları etkisiz hale getirebilir.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.