TBMM Başkanı Şentop: Her ülkenin göçmen sorunu konusunda elini taşın altına koyması gerekiyor

SİYASET (AA) - Anadolu Ajansı | 28.07.2021 - 12:47, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

TBMM Başkanı Şentop: Her ülkenin göçmen sorunu konusunda elini taşın altına koyması gerekiyor

TBMM Başkanı Şentop, göçmenlerin Türkiye'nin sorunu olmadığını belirterek, "Bu bütün dünyanın sorunudur. Her ülkenin bu konuda sorumluluğunu fark etmesi ve elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi.
<p><span style="font-family:gothamnarrow-bold">TBMM Başkanı Mustafa Şentop</span>, Azerbaycan&#39;daki temasları kapsamında gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, T&uuml;rkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında &uuml;&ccedil;l&uuml; bir mekanizma oluşturulduğunu ifade etti.</p> <p>&Uuml;&ccedil;l&uuml; mekanizmanın kurumsallaşmasını istediklerini dile getiren Şentop, &quot;Bu &uuml;&ccedil; &uuml;lkenin uluslararası alandaki iddialarını, tezlerini destekleyen, birlikte hareket etme niyeti olan &uuml;lkeleriz.&quot; diye konuştu.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/de89f914-66b1-4a0b-9347-13c0eafe70cc/20212F072Fsentop28-1-.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></p> <p>Şentop, Azerbaycan-Pakistan-T&uuml;rkiye halkları arasında da ilişkiler bulunduğunu, &uuml;&ccedil;l&uuml; mekanizmanın ilişkileri b&ouml;lgesel d&uuml;zeye taşıma anlamında &ouml;nemli bir adım olacağını vurgulayarak Bak&uuml; Beyannamesi hakkında bilgi verdi. T&uuml;rkiye-Azerbaycan-Pakistan ittifakının birilerine karşı olmadığını s&ouml;yleyen Şentop, &quot;Bir antitez ve bir reaksiyon olarak oluşmuş bir şey değil bu. Bu vatan savaşında, T&uuml;rkiye ve Pakistan&#39;ın Azerbaycan&#39;ın yanında yer alması başlangı&ccedil; değil, aslında bir sonu&ccedil;tur. Daha &ouml;nce de tezlerinde Azerbaycan&#39;ı destekliyorduk, Pakistan aynı şekilde dile getiriyordu. Vatan savaşı sırasında da bunu &ccedil;ok a&ccedil;ık şekilde deklare ettik. Bu bakımdan bir &uuml;lkeye veya &uuml;lkelere karşı bir oluşum gibi değerlendirmek yapılan işi biraz daha basitleştirir, k&uuml;&ccedil;&uuml;lt&uuml;r.&quot; değerlendirmesinde bulundu.</p> <p>Şentop, 21. y&uuml;zyılda yeni paradigmaların ortaya &ccedil;ıkacağını, 20. y&uuml;zyılın paradigmalarının iyi bir d&uuml;nya getirmediğini ifade ederek &uuml;&ccedil;l&uuml; mekanizmaya dair adımın b&ouml;lge ve d&uuml;nya barışına katkı sunmak i&ccedil;in d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş bir hedef olduğunu vurguladı.</p> <p><img alt="" src="https://admin.aa.com.tr/uploads/userFiles/de89f914-66b1-4a0b-9347-13c0eafe70cc/20212F072Fsentop28-2-.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></p> <h3>Tunus&#39;taki gelişmeler</h3> <p>Şentop, Tunus&#39;ta meydana gelen gelişmeler konusunda, değişen d&uuml;nyada, &quot;İ&ccedil; meselesidir, kimse sesini &ccedil;ıkartmasın.&quot; denilemeyeceğini aktararak Birleşik Arap Emirlikleri&#39;nin (BAE) ekonomik olarak finans sağladığı ve &ouml;zellikle sosyal medya &uuml;zerinden organize ettiği bazı yapıların Tunus&#39;ta bir kargaşa ortamı oluşturduklarına ve bug&uuml;nk&uuml; sonucu ger&ccedil;ekleştirme amacıyla hareket ettiklerine dair iddialar bulunduğunu anımsattı. Tunus&#39;ta parlamentonun faaliyetlerinin askıya alınmasının yanlış olduğunu vurgulayan Şentop, &quot;Tunus Anayasası da d&uuml;nyanın hi&ccedil;bir Anayasası da buna m&uuml;saade etmez. Bir y&uuml;r&uuml;tme erkinin yasama organının faaliyetlerini ge&ccedil;ici olarak da durdurmasını m&uuml;mk&uuml;n kılan bir Anayasa h&uuml;km&uuml; d&uuml;nyanın hi&ccedil;bir yerinde olamaz.&quot; dedi.</p> <h3>G&ouml;&ccedil;men sorunu</h3> <p>T&uuml;rkiye&#39;deki g&ouml;&ccedil;menlerle ilgili soru &uuml;zerine Şentop, bunun bir insani mesele olduğunu anlatarak g&uuml;venli bir hayat imkanı bulamayanların T&uuml;rkiye, &Uuml;rd&uuml;n ve L&uuml;bnan&#39;a gittiğini s&ouml;yledi. T&uuml;rkiye&#39;nin meseleye insani olarak baktığının altını &ccedil;izen Şentop, ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>&quot;T&uuml;rkiye, d&uuml;nyanın da şunu g&ouml;rmesini istiyor: Bu T&uuml;rkiye&#39;nin sorunu değil. Bu sorunu T&uuml;rkiye ortaya &ccedil;ıkarmadı. Suriye&#39;deki, Afganistan&#39;daki sorunları T&uuml;rkiye ortaya &ccedil;ıkarmadı ama b&uuml;t&uuml;n bu sorunların sonu&ccedil;larını T&uuml;rkiye &uuml;stleniyor. Bu b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyanın sorunudur. Her &uuml;lkenin bu konuda sorumluluğunu fark etmesi ve elini taşın altına koyması gerekiyor. Avusturya Başbakanı gibi tuhaf a&ccedil;ıklamalar yapılıyor; &#39;Herkesin Avusturya&#39;ya gelmesine gerek yok, T&uuml;rkiye gibi &uuml;lkeler de var.&#39; Sanki Avusturya&#39;ya giden var. Avusturya&#39;ya ka&ccedil; kişi gitmiş, ka&ccedil; g&ouml;&ccedil;men var Avusturya sınırları i&ccedil;erisinde? Bu konuda ancak hicap duyulabilir, &#39;Niye bizim &uuml;lkemize gelmiyor insanlar, gelemiyor, bizi sığınılabilir g&ouml;rm&uuml;yor&#39; diye. &#39;T&uuml;rkiye 4 milyondan fazla g&ouml;&ccedil;men barındırıyor. T&uuml;rkiye bu kadar ağır bir y&uuml;k&uuml;n altındayken biz niye daha fazla şeyler yapamıyoruz g&ouml;&ccedil;menler, T&uuml;rkiye i&ccedil;in.&#39; demesi lazımken tamamen bir sorumsuzluk, tamamen siyasi bencillik &ouml;rneği. Başta Avrupa olmak &uuml;zere b&uuml;t&uuml;n &uuml;lkelerden bu konuda sorumluluklarını hatırlamalarını bekleriz.&quot;</p> <h3>&quot;Ermenistan halkının huzursuzluktan yana olduğunu d&uuml;ş&uuml;nm&uuml;yorum&quot;</h3> <p>Azerbaycan-Ermenistan sınırında son zamanlarda yaşanan gerginliklerle ilgili soru &uuml;zerine Şentop, Ermenistan&#39;ın saldırgan, hukuk tanımaz politikalarının yeni olmadığını s&ouml;yledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev&#39;in ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının a&ccedil;ıkladığı kapsamlı bir barış anlaşması fikrinin &ouml;nemli olduğunu vurgulayan Şentop, &quot;Ermenistan halkının da huzursuzluktan, &ccedil;atışmadan yana olduğunu d&uuml;ş&uuml;nm&uuml;yorum ama ş&uuml;phesiz orada bazı militan grupların bu t&uuml;r &ccedil;atışmalara &ouml;nc&uuml;l&uuml;k ettiğini, destek verdiğini d&uuml;ş&uuml;nebiliriz. Bunlar devam ettiği s&uuml;rece b&ouml;lgede barışın sağlanabilmesi m&uuml;mk&uuml;n değil. &Ccedil;ağrı yapabiliriz, artık herkesin uluslararası hukuka, komşuluk hukukuna riayet eden ve &ccedil;atışmaları dışlayan bir tavrı benimsemesi lazım.&quot; diye konuştu.</p> <p>Şentop, herkesin verdiği s&ouml;z&uuml;n arkasında durması gerektiğine dikkati &ccedil;ekerek Zengezur koridorunun kısa s&uuml;re i&ccedil;inde a&ccedil;ılmasını arzu ettiklerini belirtti.</p> <p>Afganistan ile ilgili soru &uuml;zerine Şentop, T&uuml;rkiye&#39;nin yıllardır Kabil Havaalanı&#39;nın g&uuml;venliğini sağladığını, bunun devamının arzu edildiğini dile getirdi. Şentop, T&uuml;rkiye&#39;nin, uluslararası meşruiyet &ccedil;er&ccedil;evesinde daha &ouml;nce olduğu gibi devam etme y&ouml;n&uuml;nde Afganistan&#39;daki gruplarla g&ouml;r&uuml;şmelerini s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; anlattı.</p> <p>Başka bir soru &uuml;zerine, Bak&uuml; Beyannamesi&#39;nde Azerbaycan-Pakistan-T&uuml;rkiye&#39;nin uluslararası alandaki bazı tezleriyle ilgili hususların yer almadığını ancak genel olarak değerlendirildiğini ifade eden Şentop, bu konudaki tavrın, tutumun belli olduğunu s&ouml;yledi.</p> <p>Şentop, Pakistan&#39;ın Cammu-Keşmir, Azerbaycan&#39;ın Karabağ, T&uuml;rkiye&#39;nin de KKTC ile ilgili tezlerinin karşılıklı olarak desteklendiğini kaydetti.</p>
TBMM Başkanı Şentop, göçmenlerin Türkiye'nin sorunu olmadığını belirterek, "Bu bütün dünyanın sorunudur. Her ülkenin bu konuda sorumluluğunu fark etmesi ve elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi.
<p><span style="font-family:gothamnarrow-bold">TBMM Başkanı Mustafa Şentop</span>, Azerbaycan&#39;daki temasları kapsamında gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, T&uuml;rkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında &uuml;&ccedil;l&uuml; bir mekanizma oluşturulduğunu ifade etti.</p> <p>&Uuml;&ccedil;l&uuml; mekanizmanın kurumsallaşmasını istediklerini dile getiren Şentop, &quot;Bu &uuml;&ccedil; &uuml;lkenin uluslararası alandaki iddialarını, tezlerini destekleyen, birlikte hareket etme niyeti olan &uuml;lkeleriz.&quot; diye konuştu.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/de89f914-66b1-4a0b-9347-13c0eafe70cc/20212F072Fsentop28-1-.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></p> <p>Şentop, Azerbaycan-Pakistan-T&uuml;rkiye halkları arasında da ilişkiler bulunduğunu, &uuml;&ccedil;l&uuml; mekanizmanın ilişkileri b&ouml;lgesel d&uuml;zeye taşıma anlamında &ouml;nemli bir adım olacağını vurgulayarak Bak&uuml; Beyannamesi hakkında bilgi verdi. T&uuml;rkiye-Azerbaycan-Pakistan ittifakının birilerine karşı olmadığını s&ouml;yleyen Şentop, &quot;Bir antitez ve bir reaksiyon olarak oluşmuş bir şey değil bu. Bu vatan savaşında, T&uuml;rkiye ve Pakistan&#39;ın Azerbaycan&#39;ın yanında yer alması başlangı&ccedil; değil, aslında bir sonu&ccedil;tur. Daha &ouml;nce de tezlerinde Azerbaycan&#39;ı destekliyorduk, Pakistan aynı şekilde dile getiriyordu. Vatan savaşı sırasında da bunu &ccedil;ok a&ccedil;ık şekilde deklare ettik. Bu bakımdan bir &uuml;lkeye veya &uuml;lkelere karşı bir oluşum gibi değerlendirmek yapılan işi biraz daha basitleştirir, k&uuml;&ccedil;&uuml;lt&uuml;r.&quot; değerlendirmesinde bulundu.</p> <p>Şentop, 21. y&uuml;zyılda yeni paradigmaların ortaya &ccedil;ıkacağını, 20. y&uuml;zyılın paradigmalarının iyi bir d&uuml;nya getirmediğini ifade ederek &uuml;&ccedil;l&uuml; mekanizmaya dair adımın b&ouml;lge ve d&uuml;nya barışına katkı sunmak i&ccedil;in d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş bir hedef olduğunu vurguladı.</p> <p><img alt="" src="https://admin.aa.com.tr/uploads/userFiles/de89f914-66b1-4a0b-9347-13c0eafe70cc/20212F072Fsentop28-2-.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></p> <h3>Tunus&#39;taki gelişmeler</h3> <p>Şentop, Tunus&#39;ta meydana gelen gelişmeler konusunda, değişen d&uuml;nyada, &quot;İ&ccedil; meselesidir, kimse sesini &ccedil;ıkartmasın.&quot; denilemeyeceğini aktararak Birleşik Arap Emirlikleri&#39;nin (BAE) ekonomik olarak finans sağladığı ve &ouml;zellikle sosyal medya &uuml;zerinden organize ettiği bazı yapıların Tunus&#39;ta bir kargaşa ortamı oluşturduklarına ve bug&uuml;nk&uuml; sonucu ger&ccedil;ekleştirme amacıyla hareket ettiklerine dair iddialar bulunduğunu anımsattı. Tunus&#39;ta parlamentonun faaliyetlerinin askıya alınmasının yanlış olduğunu vurgulayan Şentop, &quot;Tunus Anayasası da d&uuml;nyanın hi&ccedil;bir Anayasası da buna m&uuml;saade etmez. Bir y&uuml;r&uuml;tme erkinin yasama organının faaliyetlerini ge&ccedil;ici olarak da durdurmasını m&uuml;mk&uuml;n kılan bir Anayasa h&uuml;km&uuml; d&uuml;nyanın hi&ccedil;bir yerinde olamaz.&quot; dedi.</p> <h3>G&ouml;&ccedil;men sorunu</h3> <p>T&uuml;rkiye&#39;deki g&ouml;&ccedil;menlerle ilgili soru &uuml;zerine Şentop, bunun bir insani mesele olduğunu anlatarak g&uuml;venli bir hayat imkanı bulamayanların T&uuml;rkiye, &Uuml;rd&uuml;n ve L&uuml;bnan&#39;a gittiğini s&ouml;yledi. T&uuml;rkiye&#39;nin meseleye insani olarak baktığının altını &ccedil;izen Şentop, ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>&quot;T&uuml;rkiye, d&uuml;nyanın da şunu g&ouml;rmesini istiyor: Bu T&uuml;rkiye&#39;nin sorunu değil. Bu sorunu T&uuml;rkiye ortaya &ccedil;ıkarmadı. Suriye&#39;deki, Afganistan&#39;daki sorunları T&uuml;rkiye ortaya &ccedil;ıkarmadı ama b&uuml;t&uuml;n bu sorunların sonu&ccedil;larını T&uuml;rkiye &uuml;stleniyor. Bu b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyanın sorunudur. Her &uuml;lkenin bu konuda sorumluluğunu fark etmesi ve elini taşın altına koyması gerekiyor. Avusturya Başbakanı gibi tuhaf a&ccedil;ıklamalar yapılıyor; &#39;Herkesin Avusturya&#39;ya gelmesine gerek yok, T&uuml;rkiye gibi &uuml;lkeler de var.&#39; Sanki Avusturya&#39;ya giden var. Avusturya&#39;ya ka&ccedil; kişi gitmiş, ka&ccedil; g&ouml;&ccedil;men var Avusturya sınırları i&ccedil;erisinde? Bu konuda ancak hicap duyulabilir, &#39;Niye bizim &uuml;lkemize gelmiyor insanlar, gelemiyor, bizi sığınılabilir g&ouml;rm&uuml;yor&#39; diye. &#39;T&uuml;rkiye 4 milyondan fazla g&ouml;&ccedil;men barındırıyor. T&uuml;rkiye bu kadar ağır bir y&uuml;k&uuml;n altındayken biz niye daha fazla şeyler yapamıyoruz g&ouml;&ccedil;menler, T&uuml;rkiye i&ccedil;in.&#39; demesi lazımken tamamen bir sorumsuzluk, tamamen siyasi bencillik &ouml;rneği. Başta Avrupa olmak &uuml;zere b&uuml;t&uuml;n &uuml;lkelerden bu konuda sorumluluklarını hatırlamalarını bekleriz.&quot;</p> <h3>&quot;Ermenistan halkının huzursuzluktan yana olduğunu d&uuml;ş&uuml;nm&uuml;yorum&quot;</h3> <p>Azerbaycan-Ermenistan sınırında son zamanlarda yaşanan gerginliklerle ilgili soru &uuml;zerine Şentop, Ermenistan&#39;ın saldırgan, hukuk tanımaz politikalarının yeni olmadığını s&ouml;yledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev&#39;in ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının a&ccedil;ıkladığı kapsamlı bir barış anlaşması fikrinin &ouml;nemli olduğunu vurgulayan Şentop, &quot;Ermenistan halkının da huzursuzluktan, &ccedil;atışmadan yana olduğunu d&uuml;ş&uuml;nm&uuml;yorum ama ş&uuml;phesiz orada bazı militan grupların bu t&uuml;r &ccedil;atışmalara &ouml;nc&uuml;l&uuml;k ettiğini, destek verdiğini d&uuml;ş&uuml;nebiliriz. Bunlar devam ettiği s&uuml;rece b&ouml;lgede barışın sağlanabilmesi m&uuml;mk&uuml;n değil. &Ccedil;ağrı yapabiliriz, artık herkesin uluslararası hukuka, komşuluk hukukuna riayet eden ve &ccedil;atışmaları dışlayan bir tavrı benimsemesi lazım.&quot; diye konuştu.</p> <p>Şentop, herkesin verdiği s&ouml;z&uuml;n arkasında durması gerektiğine dikkati &ccedil;ekerek Zengezur koridorunun kısa s&uuml;re i&ccedil;inde a&ccedil;ılmasını arzu ettiklerini belirtti.</p> <p>Afganistan ile ilgili soru &uuml;zerine Şentop, T&uuml;rkiye&#39;nin yıllardır Kabil Havaalanı&#39;nın g&uuml;venliğini sağladığını, bunun devamının arzu edildiğini dile getirdi. Şentop, T&uuml;rkiye&#39;nin, uluslararası meşruiyet &ccedil;er&ccedil;evesinde daha &ouml;nce olduğu gibi devam etme y&ouml;n&uuml;nde Afganistan&#39;daki gruplarla g&ouml;r&uuml;şmelerini s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; anlattı.</p> <p>Başka bir soru &uuml;zerine, Bak&uuml; Beyannamesi&#39;nde Azerbaycan-Pakistan-T&uuml;rkiye&#39;nin uluslararası alandaki bazı tezleriyle ilgili hususların yer almadığını ancak genel olarak değerlendirildiğini ifade eden Şentop, bu konudaki tavrın, tutumun belli olduğunu s&ouml;yledi.</p> <p>Şentop, Pakistan&#39;ın Cammu-Keşmir, Azerbaycan&#39;ın Karabağ, T&uuml;rkiye&#39;nin de KKTC ile ilgili tezlerinin karşılıklı olarak desteklendiğini kaydetti.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.