Ticaret Bakanı Muş: Ticaret hacmimizi en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırabileceğimizi düşünüyorum

EKONOMİ (AA) - Anadolu Ajansı | 28.07.2021 - 11:58, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

Ticaret Bakanı Muş: Ticaret hacmimizi en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırabileceğimizi düşünüyorum

Bakan Muş, Angola ve Türkiye arasında ticaret hacmini en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırma hedefleri bulunduğunu belirterek "İki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında bu hedefe çok kısa zamanda ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
<p><span style="font-family:gothamnarrow-bold">Ticaret Bakanı Mehmet Muş,</span>&nbsp;Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gon&ccedil;alves Louren&ccedil;o&#39;nun katılımıyla Congresium Ankara&#39;da d&uuml;zenlenen T&uuml;rkiye-Angola İş Forumu&#39;nda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) salgını s&uuml;recinin başlangıcından bu yana b&ouml;yle bir etkinliği ilk defa y&uuml;z y&uuml;ze ger&ccedil;ekleştirdiklerine işaret etti.</p> <p>Afrika&#39;nın en b&uuml;y&uuml;k ekonomileri arasında yer alan Angola ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem verdiklerini dile getiren Muş, etkinliğin Angola ile gelecekte kurulacak g&uuml;&ccedil;l&uuml; iş birliği tohumlarının atılmasına vesile olacağına inandığını s&ouml;yledi.</p> <p>Muş, 2003 yılından beri uygulanan &quot;Afrika &Uuml;lkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi&quot;nin, kıta ile ilişkilerin &ccedil;ok boyutlu bir yaklaşımla geliştirilmesini sağladığına dikkati &ccedil;ekerek ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>&quot;2003 yılında T&uuml;rkiye-Afrika ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyelerinden 2020 yılına gelindiğinde 25,3 milyar dolara ulaşmıştır. Kıtaya ihracatımız 2,1 milyar dolardan 15,2 milyar dolara, yaptığımız ithalat ise 3,3 milyar dolardan 10,1 milyar dolara y&uuml;kselmiş durumdadır. 18 yılın sonunda Afrika&#39;daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar doları aşmış, T&uuml;rk m&uuml;teahhitlerinin kıta genelinde &uuml;stlendikleri projelerin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ise k&uuml;m&uuml;latif olarak 70 milyar doları ge&ccedil;miştir. Halihazırda, Afrika&#39;nın 43 &uuml;lkesinde b&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliğimiz, 26 &uuml;lkesinde ise ticaret m&uuml;şavirliğimiz bulunmaktadır. T&uuml;rk Hava Yolları, kıta genelinde 58 noktaya u&ccedil;maktadır. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde de &#39;kazan-kazan&#39; ilkesi ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi her alanda geliştirmek istiyoruz.&quot;</p> <p>Ticaretin iki &uuml;lke arasındaki b&uuml;y&uuml;k potansiyeli yansıtacak seviyeye gelmesi i&ccedil;in karşılıklı fayda ilkesi &ccedil;er&ccedil;evesinde &ccedil;aba sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Muş, 2020&#39;de 250 milyon dolar olan ticaret hacmini daha ileriye taşımak i&ccedil;in &ccedil;alışmalara devam edeceklerini bildirdi.</p> <h3>&quot;Ticaret hedefi &ccedil;ok kısa zamanda yakalanacaktır&quot;</h3> <p>Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#39;ın d&uuml;n ifade ettiği ticaret hacmini en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırma hedefine dikkati &ccedil;ekerek şunları s&ouml;yledi:</p> <p>&quot;Bu hedefe ulaşılacaktır. İki &uuml;lkenin potansiyeli dikkate alındığında bu hedef &ccedil;ok kısa zamanda yakalanacaktır. Bug&uuml;n ayrıca huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanı&#39;mızın d&uuml;n verdiği m&uuml;jdeyi de tekrarlamak istiyorum. Bu en &uuml;st d&uuml;zey ziyaret programının bir iade-i ziyareti olarak Sayın Cumhurbaşkanı&#39;mız başkanlığında iş adamlarımızın da dahil olduğu geniş bir heyetle ekim ayında Angola&#39;da olacağız. Yapacağımız bu ziyaretin ikili ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağından ve yakaladığımız ivmeyi s&uuml;rd&uuml;receğinden eminim.&quot;</p> <p>Angola&#39;da tarımsal işleme, madencilik ve tekstil gibi sekt&ouml;rlerin potansiyel arz ettiğini belirten Muş, bunun yanında enerji santralleri ve elektrik iletim altyapılarının inşası ve modernizasyonu, elektrik dağıtım hizmetleri gibi alt sekt&ouml;rlerin muazzam potansiyelleriyle &ouml;ne &ccedil;ıktığını dile getirdi.</p> <h3>&quot;Tosyalı Holding yatırımı &#39;bayrak taşıyıcı&#39; proje olacak&quot;</h3> <p>Bakan Muş, Angola&#39;da şu anda madencilik, un sanayisi, ila&ccedil; ve g&uuml;bre sekt&ouml;r&uuml; başta olmak &uuml;zere bazı T&uuml;rk yatırımlarının g&uuml;ndemde olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:</p> <p>&quot;Ayrıca tekstil, savunma sanayi, şehir atıkları y&ouml;netimi, hazır giyim perakendeciliği ve akaryakıt depolama sekt&ouml;rlerinde iş birliklerinin g&uuml;ndemde olduğunu memnuniyetle kaydetmek isterim. Burada madencilik sekt&ouml;r&uuml;nde g&uuml;ndemde olan bir projeye &ouml;zellikle değinmek istiyorum. Tosyalı Holding, demir cevheri madeni projesini hayata ge&ccedil;irmek i&ccedil;in &ccedil;alışmaları hızlandırdı. Ekim ayında bu &ccedil;alışmalar daha da ivme kazanacak. Zira bu proje tamamlandığında T&uuml;rkiye-Angola ekonomik ilişkilerinin &#39;bayrak taşıyıcı&#39; projesi haline gelecek, aynı zamanda Angola&#39;nın sanayileşme ve kalkınma hamlesine &ouml;nemli bir katkı sağlayacak. Tosyalı, ciddi birikim ve &#39;know how&#39;u da &uuml;lkeye g&ouml;t&uuml;rm&uuml;ş olacak. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde, bu ve bunun gibi b&uuml;y&uuml;k ve &ouml;nemli projeler yoluyla iş birliğimizin g&uuml;&ccedil;lendirilmesi hususunda Angolalı mevkidaşımla mutabık kaldık.&quot;</p> <p>M&uuml;teahhitlik sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n ikili ilişkilerin geliştirilmesi a&ccedil;ısından &ouml;nemine işaret eden Muş, T&uuml;rk firmalarının şimdiye kadar Angola&#39;da 809 milyon dolar değerinde 5 proje &uuml;stlendiğini s&ouml;yledi.</p> <p>Muş, &quot;&Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde de T&uuml;rk m&uuml;teahhitlerinin, Angola&#39;daki demir yolu, havalimanı, liman, k&ouml;pr&uuml; veya su dağıtım-iletim hatları gibi bir&ccedil;ok altyapı projelerinde rol alabileceğine ve bu rakamların &ccedil;ok daha y&uuml;ksek seviyelere &ccedil;ıkacağına inanıyorum.&quot; dedi.</p> <h3>&quot;U&ccedil;ak seferleri ilişkilerimize ivme kazandıracak&quot;</h3> <p>Muş, ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde &ouml;nemi bulunan karşılıklı u&ccedil;ak seferlerine de değinerek şunları ifade etti:</p> <p>&quot;Bu noktada, İstanbul ve Luanda arasında doğrudan yolcu ve kargo seferlerinin başlaması, ilişkilerimize ivme kazandıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanı&#39;nın ziyareti bu alanda uzun zamandır beklenen somut adımın atılmasına vesile olmuştur. İnanıyorum ki İstanbul-Luanda-İstanbul u&ccedil;uşları iş insanlarımız arasındaki temasları artıracak, &uuml;lkelerimiz arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirecektir. Bug&uuml;n Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile Angola &Ouml;zel Yatırım ve İhracatın Teşviki Ajansı arasında imzalanan mutabakat zaptının da iş insanlarımız arasındaki temas ve ilişkilerin kurumsallaştırılması ve geliştirilmesi a&ccedil;ısından son derece işlevsel olacağına y&uuml;rekten inanıyorum.&quot;</p> <p>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da foruma katıldı.</p>
Bakan Muş, Angola ve Türkiye arasında ticaret hacmini en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırma hedefleri bulunduğunu belirterek "İki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında bu hedefe çok kısa zamanda ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
<p><span style="font-family:gothamnarrow-bold">Ticaret Bakanı Mehmet Muş,</span>&nbsp;Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gon&ccedil;alves Louren&ccedil;o&#39;nun katılımıyla Congresium Ankara&#39;da d&uuml;zenlenen T&uuml;rkiye-Angola İş Forumu&#39;nda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) salgını s&uuml;recinin başlangıcından bu yana b&ouml;yle bir etkinliği ilk defa y&uuml;z y&uuml;ze ger&ccedil;ekleştirdiklerine işaret etti.</p> <p>Afrika&#39;nın en b&uuml;y&uuml;k ekonomileri arasında yer alan Angola ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem verdiklerini dile getiren Muş, etkinliğin Angola ile gelecekte kurulacak g&uuml;&ccedil;l&uuml; iş birliği tohumlarının atılmasına vesile olacağına inandığını s&ouml;yledi.</p> <p>Muş, 2003 yılından beri uygulanan &quot;Afrika &Uuml;lkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi&quot;nin, kıta ile ilişkilerin &ccedil;ok boyutlu bir yaklaşımla geliştirilmesini sağladığına dikkati &ccedil;ekerek ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>&quot;2003 yılında T&uuml;rkiye-Afrika ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyelerinden 2020 yılına gelindiğinde 25,3 milyar dolara ulaşmıştır. Kıtaya ihracatımız 2,1 milyar dolardan 15,2 milyar dolara, yaptığımız ithalat ise 3,3 milyar dolardan 10,1 milyar dolara y&uuml;kselmiş durumdadır. 18 yılın sonunda Afrika&#39;daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar doları aşmış, T&uuml;rk m&uuml;teahhitlerinin kıta genelinde &uuml;stlendikleri projelerin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ise k&uuml;m&uuml;latif olarak 70 milyar doları ge&ccedil;miştir. Halihazırda, Afrika&#39;nın 43 &uuml;lkesinde b&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliğimiz, 26 &uuml;lkesinde ise ticaret m&uuml;şavirliğimiz bulunmaktadır. T&uuml;rk Hava Yolları, kıta genelinde 58 noktaya u&ccedil;maktadır. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde de &#39;kazan-kazan&#39; ilkesi ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi her alanda geliştirmek istiyoruz.&quot;</p> <p>Ticaretin iki &uuml;lke arasındaki b&uuml;y&uuml;k potansiyeli yansıtacak seviyeye gelmesi i&ccedil;in karşılıklı fayda ilkesi &ccedil;er&ccedil;evesinde &ccedil;aba sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Muş, 2020&#39;de 250 milyon dolar olan ticaret hacmini daha ileriye taşımak i&ccedil;in &ccedil;alışmalara devam edeceklerini bildirdi.</p> <h3>&quot;Ticaret hedefi &ccedil;ok kısa zamanda yakalanacaktır&quot;</h3> <p>Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#39;ın d&uuml;n ifade ettiği ticaret hacmini en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırma hedefine dikkati &ccedil;ekerek şunları s&ouml;yledi:</p> <p>&quot;Bu hedefe ulaşılacaktır. İki &uuml;lkenin potansiyeli dikkate alındığında bu hedef &ccedil;ok kısa zamanda yakalanacaktır. Bug&uuml;n ayrıca huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanı&#39;mızın d&uuml;n verdiği m&uuml;jdeyi de tekrarlamak istiyorum. Bu en &uuml;st d&uuml;zey ziyaret programının bir iade-i ziyareti olarak Sayın Cumhurbaşkanı&#39;mız başkanlığında iş adamlarımızın da dahil olduğu geniş bir heyetle ekim ayında Angola&#39;da olacağız. Yapacağımız bu ziyaretin ikili ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağından ve yakaladığımız ivmeyi s&uuml;rd&uuml;receğinden eminim.&quot;</p> <p>Angola&#39;da tarımsal işleme, madencilik ve tekstil gibi sekt&ouml;rlerin potansiyel arz ettiğini belirten Muş, bunun yanında enerji santralleri ve elektrik iletim altyapılarının inşası ve modernizasyonu, elektrik dağıtım hizmetleri gibi alt sekt&ouml;rlerin muazzam potansiyelleriyle &ouml;ne &ccedil;ıktığını dile getirdi.</p> <h3>&quot;Tosyalı Holding yatırımı &#39;bayrak taşıyıcı&#39; proje olacak&quot;</h3> <p>Bakan Muş, Angola&#39;da şu anda madencilik, un sanayisi, ila&ccedil; ve g&uuml;bre sekt&ouml;r&uuml; başta olmak &uuml;zere bazı T&uuml;rk yatırımlarının g&uuml;ndemde olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:</p> <p>&quot;Ayrıca tekstil, savunma sanayi, şehir atıkları y&ouml;netimi, hazır giyim perakendeciliği ve akaryakıt depolama sekt&ouml;rlerinde iş birliklerinin g&uuml;ndemde olduğunu memnuniyetle kaydetmek isterim. Burada madencilik sekt&ouml;r&uuml;nde g&uuml;ndemde olan bir projeye &ouml;zellikle değinmek istiyorum. Tosyalı Holding, demir cevheri madeni projesini hayata ge&ccedil;irmek i&ccedil;in &ccedil;alışmaları hızlandırdı. Ekim ayında bu &ccedil;alışmalar daha da ivme kazanacak. Zira bu proje tamamlandığında T&uuml;rkiye-Angola ekonomik ilişkilerinin &#39;bayrak taşıyıcı&#39; projesi haline gelecek, aynı zamanda Angola&#39;nın sanayileşme ve kalkınma hamlesine &ouml;nemli bir katkı sağlayacak. Tosyalı, ciddi birikim ve &#39;know how&#39;u da &uuml;lkeye g&ouml;t&uuml;rm&uuml;ş olacak. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde, bu ve bunun gibi b&uuml;y&uuml;k ve &ouml;nemli projeler yoluyla iş birliğimizin g&uuml;&ccedil;lendirilmesi hususunda Angolalı mevkidaşımla mutabık kaldık.&quot;</p> <p>M&uuml;teahhitlik sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n ikili ilişkilerin geliştirilmesi a&ccedil;ısından &ouml;nemine işaret eden Muş, T&uuml;rk firmalarının şimdiye kadar Angola&#39;da 809 milyon dolar değerinde 5 proje &uuml;stlendiğini s&ouml;yledi.</p> <p>Muş, &quot;&Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde de T&uuml;rk m&uuml;teahhitlerinin, Angola&#39;daki demir yolu, havalimanı, liman, k&ouml;pr&uuml; veya su dağıtım-iletim hatları gibi bir&ccedil;ok altyapı projelerinde rol alabileceğine ve bu rakamların &ccedil;ok daha y&uuml;ksek seviyelere &ccedil;ıkacağına inanıyorum.&quot; dedi.</p> <h3>&quot;U&ccedil;ak seferleri ilişkilerimize ivme kazandıracak&quot;</h3> <p>Muş, ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde &ouml;nemi bulunan karşılıklı u&ccedil;ak seferlerine de değinerek şunları ifade etti:</p> <p>&quot;Bu noktada, İstanbul ve Luanda arasında doğrudan yolcu ve kargo seferlerinin başlaması, ilişkilerimize ivme kazandıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanı&#39;nın ziyareti bu alanda uzun zamandır beklenen somut adımın atılmasına vesile olmuştur. İnanıyorum ki İstanbul-Luanda-İstanbul u&ccedil;uşları iş insanlarımız arasındaki temasları artıracak, &uuml;lkelerimiz arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirecektir. Bug&uuml;n Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile Angola &Ouml;zel Yatırım ve İhracatın Teşviki Ajansı arasında imzalanan mutabakat zaptının da iş insanlarımız arasındaki temas ve ilişkilerin kurumsallaştırılması ve geliştirilmesi a&ccedil;ısından son derece işlevsel olacağına y&uuml;rekten inanıyorum.&quot;</p> <p>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da foruma katıldı.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.