Uzmanlara göre Yunanistan ile istikşafi görüşmelere katılan Türkiye barıştan yana olduğunu gösterdi

BÜROKRASİ (AA) - Anadolu Ajansı | 25.01.2021 - 15:44, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

Uzmanlara göre Yunanistan ile istikşafi görüşmelere katılan Türkiye barıştan yana olduğunu gösterdi

Uzmanlar, Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması ve deniz yetki alanları konusunda müzakereden kaçınmasına rağmen masaya oturan Türkiye'nin dünya kamuoyuna barış ve diyalogdan yana olduğunu gösterdiğini söyledi.
<p>T&uuml;rkiye&nbsp;ile&nbsp;Yunanistan&nbsp;arasındaki istikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerin 61. turu bug&uuml;n İstanbul Dolmabah&ccedil;e &Ccedil;alışma Ofisi&#39;nde başladı.</p> <p>Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, &quot;adil, kalıcı ve kapsamlı&quot; &ccedil;&ouml;z&uuml;m i&ccedil;in zemin hazırlamak amacıyla ger&ccedil;ekleştirilen istikşafi g&ouml;r&uuml;şmelere 12 Mart 2002&#39;de Ankara&#39;da başlanmıştı.</p> <p>İki &uuml;lkenin Dışişleri Bakanlığı m&uuml;steşarları arasında y&uuml;r&uuml;t&uuml;len g&ouml;r&uuml;şmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016&#39;da Atina&#39;da yapılmıştı. D&ouml;nemin Yunan h&uuml;k&uuml;meti tarafından askıya alınan g&ouml;r&uuml;şmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi &ccedil;er&ccedil;eveye d&ouml;nmemişti.</p> <p>Uzmanlar, T&uuml;rkiye ile Yunanistan arasında İstanbul&#39;da devam eden 61. istikşafi g&ouml;r&uuml;şmeyle ilgili AA muhabirine a&ccedil;ıklamalarda bulundu.</p> <p>Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. G&uuml;rkan Kumbaroğlu, T&uuml;rkiye ile Yunanistan&#39;ın Ege ve Doğu Akdeniz&#39;deki sorunlarını ele almak i&ccedil;in 5 yıl aradan sonra yeniden masaya oturduğuna dikkati &ccedil;ekerek Yunanistan tarafının g&ouml;r&uuml;şmeler başlamadan verdiği mesajların anlaşma zemininden uzak nitelikte olduğunu s&ouml;yledi.</p> <p>Yunanistan&#39;ın g&ouml;r&uuml;şmeleri deniz yetki alanları ile sınırlı tutmak istediğini aktaran Kumbaroğlu, Yunan tarafının toplantı &ouml;ncesi yaptığı a&ccedil;ıklamalarda Girit&rsquo;in doğusunda karasularını 12 mile &ccedil;ıkarma mesajı verdiğini hatırlattı.</p> <p>Kumbaroğlu, Yunan tarafının adaların silahsızlandırılması, ihtilaflı adalar ve ulusal hava sahasının genişliği gibi bir&ccedil;ok tartışmalı konuyu g&ouml;r&uuml;şmek istemediğine dikkati &ccedil;ekerek, &quot;T&uuml;rkiye&#39;nin savaş sebebi sayacağını a&ccedil;ıkladığı 12 mil konusunun g&uuml;ndeme getirilmesi &ccedil;&ouml;z&uuml;m i&ccedil;in zemin hazırlamıyor, bilakis ortadan kaldırıyor.&quot; dedi.</p> <p>Yunanistan&#39;ın Rusya&#39;dan alıp Girit Adası&#39;na yerleştirdiği S300 f&uuml;ze sistemini en son 3 ay &ouml;nce test etmiş olmasının da gerginliği tırmandırdığını aktaran Kumbaroğlu ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>&quot;B&uuml;t&uuml;n bunlara rağmen T&uuml;rkiye&#39;nin masada olması, d&uuml;nya kamuoyuna Ankara&#39;nın barış ve diyalogdan yana olduğu mesajını verecek. Bu mesaj T&uuml;rkiye&#39;nin haklı davasına uluslararası destek bulması ve m&uuml;ttefikler edinmesi a&ccedil;ısından &ccedil;ok &ouml;nemli. Nitekim bu y&ouml;nde mesajlar da geliyor. İsrail Enerji Bakanı&#39;nın T&uuml;rkiye&#39;nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu&#39;na katılmasından memnuniyet duyacağını a&ccedil;ıklamasını Doğu Akdeniz&#39;de jeopolitik dengeleri değiştirecek ilk mesaj olarak g&ouml;r&uuml;yorum.&quot;</p> <h3>&quot;Yunanistan emperyalist politikalarından vazge&ccedil;meli&quot;</h3> <p>Rodos, İstank&ouml;y ve Onikiada T&uuml;rkleri K&uuml;lt&uuml;r ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymak&ccedil;ı, T&uuml;rkiye ile Yunanistan arasında yapılan 61. istikşafi g&ouml;r&uuml;şmesinde T&uuml;rk tarafının Ege&#39;deki b&uuml;t&uuml;n sorunların masaya yatırılmasını istediğini belirterek buna karşılık Yunan tarafının Ege&#39;de karasularının konuşulmasını istemediğinin altını &ccedil;izdi.</p> <p>Yunanistan Başbakanı Mit&ccedil;otakis&#39;in &quot;T&uuml;rkiye AB &uuml;yesi olmak istiyorsa Ege&#39;den vazge&ccedil;melidir.&quot; şeklindeki s&ouml;zlerini hatırlatan Kaymak&ccedil;ı, &quot;İstikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerde sonu&ccedil; alınacaksa birinci koşulun Yunanistan&#39;ın, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz&#39;de emperyalist politikalarından vazge&ccedil;mesi olduğunu kabul etmelidir.&quot; dedi.</p> <p>Kaymak&ccedil;ı, taraflar arasında &ouml;ncelikli olarak Ege Denizi&#39;nde egemenliği antlaşmalarla Yunanistan&#39;a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar sorunu, adaların silahlandırılması sorunu, karasuları sorunu, kıta sahanlığı sorunu, hava sahası sorunu (FIR), arama kurtarma faaliyetleri sorunu (SAR) gibi konuların g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi gerektiğini dile getirdi.</p> <p>&quot;Yunanistan Ege Denizi&#39;nde karasularını 12 mile &ccedil;ıkarma kararının kesinlikle kabul edilmeyeceği, zoraki diplomatik kurallar i&ccedil;inde Yunan tarafına yeniden hatırlatılmalıdır.&quot; diyen Kaymak&ccedil;ı, şunları s&ouml;yledi:</p> <p>&quot;İstikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerde g&uuml;ndeme alınması gereken konular arasında &ouml;ncelikle gerek Rodos ve İstank&ouml;y&rsquo;de gerekse Batı Trakya&rsquo;da yaşamakta olan T&uuml;rklerin, T&uuml;rk k&uuml;lt&uuml;rel kimlikleridir. Yunan tarafı Onları T&uuml;rk olarak kabul etmiyor ancak Onlar Yunan M&uuml;sl&uuml;manı değillerdir. Bu kapsamda Rodos ve İstank&ouml;y T&uuml;rklerine T&uuml;rk&ccedil;e eğitim-&ouml;ğrenim haklarının yeniden verilmesi, Osmanlı T&uuml;rklerinden kalan k&uuml;lt&uuml;r miraslarının korunması amacıyla kurulan vakıfların, Yunan h&uuml;k&uuml;metlerince yozlaştırılmaması, Yunan tarafına anımsatılmalıdır.&quot;</p> <h3>&quot;T&uuml;rkiye, Doğu Akdeniz ile ilgili bir istikşafi g&ouml;r&uuml;şmeyi kabul etmemeli&quot;</h3> <p>Emekli B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;i ve Başkent &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim G&ouml;revlisi Dr. Ahmet Zeki Bulun&ccedil; da Yunanistan ile yapılan istikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerin sonu&ccedil; vereceği bir yapı ve zeminin bulunmadığını dile getirerek Atina&#39;nın kıta sahanlığı, FIR hattı, deniz ve karasuları gibi hususları egemenlik alanı kabul ettiği i&ccedil;in bu konuları m&uuml;zakere etmediğini s&ouml;yledi.</p> <p>Yunanistan&#39;ın sadece kıta sahanlığı konusunu uluslararası mahkemelere başvurma koşuluyla g&ouml;r&uuml;şmeye razı olduğuna dikkati &ccedil;eken Bulun&ccedil;, &quot;Dolayısıyla b&uuml;t&uuml;n temel politikalarını s&uuml;rd&uuml;recek şekilde zemin kazanmaya &ccedil;alışıyor. Bu nedenle istikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerin bir sonu&ccedil; verebileceğini ummuyorum. Sadece Yunanistan T&uuml;rkiye&#39;nin son d&ouml;nemde ortaya koyduğu kararlılıklarını frenleyecek veya askıya aldıracak bir ge&ccedil;iş s&uuml;reci yaratmaya &ccedil;alışıyor.&quot; dedi.</p> <p>Bulun&ccedil;, Yunanistan&#39;ın Doğu Akdeniz&#39;de deniz yetki alanı hakkı olmamasına rağmen T&uuml;rkiye&#39;yi uluslararası d&uuml;zeyde bir g&ouml;r&uuml;şme zeminine &ccedil;ekmek suretiyle b&ouml;lgede hak iddia etmeye başlayabileceğine, bunun da T&uuml;rkiye a&ccedil;ısından son derece riskli ve tehlikeli bir konu olduğuna dikkati &ccedil;ekti. T&uuml;rkiye&#39;nin Doğu Akdeniz ile ilgili herhangi bir istikşafi g&ouml;r&uuml;şmeyi kabul etmemesi gerektiğine vurgu yapan Bulun&ccedil;, şunları ifade etti:</p> <p>&quot;Yunanistan&#39;ın Doğu Akdeniz&#39;de k&uuml;&ccedil;&uuml;c&uuml;k adalarından dolayı bir deniz yetki alanı yoktur. T&uuml;rkiye&#39;nin ise kıta sahanlığı ve M&uuml;nhasır Ekonomik B&ouml;lge alanları mevcuttur. &Ouml;zellikle Libya ile yapılan anlaşmadan sonra onu ge&ccedil;ersiz sayabilecek manevraları hem AB hem de ABD yapmak istemektedir. Yunanistan, İsrail ve G&uuml;ney Kıbrıs Rum Y&ouml;netimi birlikte hareket ederek bu konuyu istikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerde g&uuml;ndeme getirmeye &ccedil;alışmaktadır.&quot;</p> <p>Bulun&ccedil;, T&uuml;rkiye bu g&ouml;r&uuml;şmenin başarısızlığa uğramasını &ouml;nleyecek, &ouml;zellikle de AB&#39;nin yaptırım tehditleri veya bir bakıma şantajlarının &ouml;n&uuml;n&uuml; kesecek şekilde yumuşak bir giriş yapacağına işaret ederek şunları kaydetti:</p> <p>&quot;Diplomasiyi başarıyla y&uuml;r&uuml;tmesi ve Yunanistan&#39;a Doğu Akdeniz&#39;de benzer istikşafi g&ouml;r&uuml;şme zemini oluşturmaması a&ccedil;ısından izleyeceği bir politika, T&uuml;rkiye a&ccedil;ısından son derece &ouml;nemli olacaktır. Bu s&uuml;reci T&uuml;rkiye diplomasisinin &ccedil;ok iyi değerlendireceğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum.&quot;</p>
Uzmanlar, Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması ve deniz yetki alanları konusunda müzakereden kaçınmasına rağmen masaya oturan Türkiye'nin dünya kamuoyuna barış ve diyalogdan yana olduğunu gösterdiğini söyledi.
<p>T&uuml;rkiye&nbsp;ile&nbsp;Yunanistan&nbsp;arasındaki istikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerin 61. turu bug&uuml;n İstanbul Dolmabah&ccedil;e &Ccedil;alışma Ofisi&#39;nde başladı.</p> <p>Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, &quot;adil, kalıcı ve kapsamlı&quot; &ccedil;&ouml;z&uuml;m i&ccedil;in zemin hazırlamak amacıyla ger&ccedil;ekleştirilen istikşafi g&ouml;r&uuml;şmelere 12 Mart 2002&#39;de Ankara&#39;da başlanmıştı.</p> <p>İki &uuml;lkenin Dışişleri Bakanlığı m&uuml;steşarları arasında y&uuml;r&uuml;t&uuml;len g&ouml;r&uuml;şmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016&#39;da Atina&#39;da yapılmıştı. D&ouml;nemin Yunan h&uuml;k&uuml;meti tarafından askıya alınan g&ouml;r&uuml;şmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi &ccedil;er&ccedil;eveye d&ouml;nmemişti.</p> <p>Uzmanlar, T&uuml;rkiye ile Yunanistan arasında İstanbul&#39;da devam eden 61. istikşafi g&ouml;r&uuml;şmeyle ilgili AA muhabirine a&ccedil;ıklamalarda bulundu.</p> <p>Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. G&uuml;rkan Kumbaroğlu, T&uuml;rkiye ile Yunanistan&#39;ın Ege ve Doğu Akdeniz&#39;deki sorunlarını ele almak i&ccedil;in 5 yıl aradan sonra yeniden masaya oturduğuna dikkati &ccedil;ekerek Yunanistan tarafının g&ouml;r&uuml;şmeler başlamadan verdiği mesajların anlaşma zemininden uzak nitelikte olduğunu s&ouml;yledi.</p> <p>Yunanistan&#39;ın g&ouml;r&uuml;şmeleri deniz yetki alanları ile sınırlı tutmak istediğini aktaran Kumbaroğlu, Yunan tarafının toplantı &ouml;ncesi yaptığı a&ccedil;ıklamalarda Girit&rsquo;in doğusunda karasularını 12 mile &ccedil;ıkarma mesajı verdiğini hatırlattı.</p> <p>Kumbaroğlu, Yunan tarafının adaların silahsızlandırılması, ihtilaflı adalar ve ulusal hava sahasının genişliği gibi bir&ccedil;ok tartışmalı konuyu g&ouml;r&uuml;şmek istemediğine dikkati &ccedil;ekerek, &quot;T&uuml;rkiye&#39;nin savaş sebebi sayacağını a&ccedil;ıkladığı 12 mil konusunun g&uuml;ndeme getirilmesi &ccedil;&ouml;z&uuml;m i&ccedil;in zemin hazırlamıyor, bilakis ortadan kaldırıyor.&quot; dedi.</p> <p>Yunanistan&#39;ın Rusya&#39;dan alıp Girit Adası&#39;na yerleştirdiği S300 f&uuml;ze sistemini en son 3 ay &ouml;nce test etmiş olmasının da gerginliği tırmandırdığını aktaran Kumbaroğlu ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>&quot;B&uuml;t&uuml;n bunlara rağmen T&uuml;rkiye&#39;nin masada olması, d&uuml;nya kamuoyuna Ankara&#39;nın barış ve diyalogdan yana olduğu mesajını verecek. Bu mesaj T&uuml;rkiye&#39;nin haklı davasına uluslararası destek bulması ve m&uuml;ttefikler edinmesi a&ccedil;ısından &ccedil;ok &ouml;nemli. Nitekim bu y&ouml;nde mesajlar da geliyor. İsrail Enerji Bakanı&#39;nın T&uuml;rkiye&#39;nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu&#39;na katılmasından memnuniyet duyacağını a&ccedil;ıklamasını Doğu Akdeniz&#39;de jeopolitik dengeleri değiştirecek ilk mesaj olarak g&ouml;r&uuml;yorum.&quot;</p> <h3>&quot;Yunanistan emperyalist politikalarından vazge&ccedil;meli&quot;</h3> <p>Rodos, İstank&ouml;y ve Onikiada T&uuml;rkleri K&uuml;lt&uuml;r ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymak&ccedil;ı, T&uuml;rkiye ile Yunanistan arasında yapılan 61. istikşafi g&ouml;r&uuml;şmesinde T&uuml;rk tarafının Ege&#39;deki b&uuml;t&uuml;n sorunların masaya yatırılmasını istediğini belirterek buna karşılık Yunan tarafının Ege&#39;de karasularının konuşulmasını istemediğinin altını &ccedil;izdi.</p> <p>Yunanistan Başbakanı Mit&ccedil;otakis&#39;in &quot;T&uuml;rkiye AB &uuml;yesi olmak istiyorsa Ege&#39;den vazge&ccedil;melidir.&quot; şeklindeki s&ouml;zlerini hatırlatan Kaymak&ccedil;ı, &quot;İstikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerde sonu&ccedil; alınacaksa birinci koşulun Yunanistan&#39;ın, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz&#39;de emperyalist politikalarından vazge&ccedil;mesi olduğunu kabul etmelidir.&quot; dedi.</p> <p>Kaymak&ccedil;ı, taraflar arasında &ouml;ncelikli olarak Ege Denizi&#39;nde egemenliği antlaşmalarla Yunanistan&#39;a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar sorunu, adaların silahlandırılması sorunu, karasuları sorunu, kıta sahanlığı sorunu, hava sahası sorunu (FIR), arama kurtarma faaliyetleri sorunu (SAR) gibi konuların g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi gerektiğini dile getirdi.</p> <p>&quot;Yunanistan Ege Denizi&#39;nde karasularını 12 mile &ccedil;ıkarma kararının kesinlikle kabul edilmeyeceği, zoraki diplomatik kurallar i&ccedil;inde Yunan tarafına yeniden hatırlatılmalıdır.&quot; diyen Kaymak&ccedil;ı, şunları s&ouml;yledi:</p> <p>&quot;İstikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerde g&uuml;ndeme alınması gereken konular arasında &ouml;ncelikle gerek Rodos ve İstank&ouml;y&rsquo;de gerekse Batı Trakya&rsquo;da yaşamakta olan T&uuml;rklerin, T&uuml;rk k&uuml;lt&uuml;rel kimlikleridir. Yunan tarafı Onları T&uuml;rk olarak kabul etmiyor ancak Onlar Yunan M&uuml;sl&uuml;manı değillerdir. Bu kapsamda Rodos ve İstank&ouml;y T&uuml;rklerine T&uuml;rk&ccedil;e eğitim-&ouml;ğrenim haklarının yeniden verilmesi, Osmanlı T&uuml;rklerinden kalan k&uuml;lt&uuml;r miraslarının korunması amacıyla kurulan vakıfların, Yunan h&uuml;k&uuml;metlerince yozlaştırılmaması, Yunan tarafına anımsatılmalıdır.&quot;</p> <h3>&quot;T&uuml;rkiye, Doğu Akdeniz ile ilgili bir istikşafi g&ouml;r&uuml;şmeyi kabul etmemeli&quot;</h3> <p>Emekli B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;i ve Başkent &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim G&ouml;revlisi Dr. Ahmet Zeki Bulun&ccedil; da Yunanistan ile yapılan istikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerin sonu&ccedil; vereceği bir yapı ve zeminin bulunmadığını dile getirerek Atina&#39;nın kıta sahanlığı, FIR hattı, deniz ve karasuları gibi hususları egemenlik alanı kabul ettiği i&ccedil;in bu konuları m&uuml;zakere etmediğini s&ouml;yledi.</p> <p>Yunanistan&#39;ın sadece kıta sahanlığı konusunu uluslararası mahkemelere başvurma koşuluyla g&ouml;r&uuml;şmeye razı olduğuna dikkati &ccedil;eken Bulun&ccedil;, &quot;Dolayısıyla b&uuml;t&uuml;n temel politikalarını s&uuml;rd&uuml;recek şekilde zemin kazanmaya &ccedil;alışıyor. Bu nedenle istikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerin bir sonu&ccedil; verebileceğini ummuyorum. Sadece Yunanistan T&uuml;rkiye&#39;nin son d&ouml;nemde ortaya koyduğu kararlılıklarını frenleyecek veya askıya aldıracak bir ge&ccedil;iş s&uuml;reci yaratmaya &ccedil;alışıyor.&quot; dedi.</p> <p>Bulun&ccedil;, Yunanistan&#39;ın Doğu Akdeniz&#39;de deniz yetki alanı hakkı olmamasına rağmen T&uuml;rkiye&#39;yi uluslararası d&uuml;zeyde bir g&ouml;r&uuml;şme zeminine &ccedil;ekmek suretiyle b&ouml;lgede hak iddia etmeye başlayabileceğine, bunun da T&uuml;rkiye a&ccedil;ısından son derece riskli ve tehlikeli bir konu olduğuna dikkati &ccedil;ekti. T&uuml;rkiye&#39;nin Doğu Akdeniz ile ilgili herhangi bir istikşafi g&ouml;r&uuml;şmeyi kabul etmemesi gerektiğine vurgu yapan Bulun&ccedil;, şunları ifade etti:</p> <p>&quot;Yunanistan&#39;ın Doğu Akdeniz&#39;de k&uuml;&ccedil;&uuml;c&uuml;k adalarından dolayı bir deniz yetki alanı yoktur. T&uuml;rkiye&#39;nin ise kıta sahanlığı ve M&uuml;nhasır Ekonomik B&ouml;lge alanları mevcuttur. &Ouml;zellikle Libya ile yapılan anlaşmadan sonra onu ge&ccedil;ersiz sayabilecek manevraları hem AB hem de ABD yapmak istemektedir. Yunanistan, İsrail ve G&uuml;ney Kıbrıs Rum Y&ouml;netimi birlikte hareket ederek bu konuyu istikşafi g&ouml;r&uuml;şmelerde g&uuml;ndeme getirmeye &ccedil;alışmaktadır.&quot;</p> <p>Bulun&ccedil;, T&uuml;rkiye bu g&ouml;r&uuml;şmenin başarısızlığa uğramasını &ouml;nleyecek, &ouml;zellikle de AB&#39;nin yaptırım tehditleri veya bir bakıma şantajlarının &ouml;n&uuml;n&uuml; kesecek şekilde yumuşak bir giriş yapacağına işaret ederek şunları kaydetti:</p> <p>&quot;Diplomasiyi başarıyla y&uuml;r&uuml;tmesi ve Yunanistan&#39;a Doğu Akdeniz&#39;de benzer istikşafi g&ouml;r&uuml;şme zemini oluşturmaması a&ccedil;ısından izleyeceği bir politika, T&uuml;rkiye a&ccedil;ısından son derece &ouml;nemli olacaktır. Bu s&uuml;reci T&uuml;rkiye diplomasisinin &ccedil;ok iyi değerlendireceğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum.&quot;</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.