Bülent ERTEKİN
Köşe Yazarı
Bülent ERTEKİN
 

ROTARYANLARA, "EĞİTİME TAM DESTEK" ADI ALTINDA FIRSAT VERMEYİN.

<p>Burada daha &ouml;ncede Masonlar ve Rotaryonlar ile al&acirc;kalı olarak bir&ccedil;ok makale yazmış ve devamının geleceğini yazmış, hatırlatmış idim. İşte şimdi zamanı geldi.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="resimler/5e0858b7-aaa6-4182-84b5-dc34a0c3fcc4_770f5619a5a65912ef2d.jpg" style="height:376px; width:668px" /></p> <p>İlk yazımız 2019 senesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Rotaryanlar ile imzalanan &quot;ROTARYONLAR OKULDA&quot; protokol&uuml;ne karşılık olarak İZMİR MİLL&Icirc; EĞİTİM M&Uuml;D&Uuml;RL&Uuml;Ğ&Uuml; ROTARYONLARA MI TESLİM EDİLİYOR idi.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="resimler/66a30370-df63-4798-82bd-308793395fae_954c7f2470486b9dd707.jpg" style="height:376px; width:668px" /></p> <p>Bundan dolayı sevdiğim, saydığım, değer verdiğim arkadaşlarım bu yazımdan dolayı &quot;neden b&ouml;yle bir yazı yazdığım&quot; konusunda sitemlerini dile getirdiler. Oysa ki niyetimiz ve maksadımız yola &ccedil;ıktığımız bu b&uuml;y&uuml;klerim ile hep aynı idi.&nbsp;</p> <p>Mesele kurumlardaki isimler değil Masonlar ve Rotaryonlar gibi belli bir davaya hizmet eden k&ouml;k&uuml; dışarıda bu mahfilleri, Milli Eğitim gibi g&ouml;z&uuml;m&uuml;z&uuml;n nuru olan bu m&uuml;essese ve i&ccedil;indeki milyonlarca evladımızdan uzak durmasını sağlamak, uyanık kalmak ve bir şekilde bu legal g&ouml;r&uuml;n&uuml;ml&uuml; art niyetli gruba karşı herkesi uyanık tutmak idi.</p> <p><img alt="" src="resimler/kisspng-creative-writing-writer-icon-pen-5a8e44f4645a813952892015192732044111_09ac243329bd49114733.jpg" style="height:376px; width:668px" /></p> <p>Zira Rotaryanların okulların tamir, bakım, onarım, tadilat, kırtasiye vs gibi ihtiya&ccedil;larının temininden ziyade asıl hedefi, k&ouml;rpe gen&ccedil;lerin zihinlerin de hedeflediklerini yerleştirmek olduğunu gayet iyi biliyoruz.&nbsp;</p> <p>&quot;Gen&ccedil;liği ele almak, Masonluğun ilk hedeflerindendir. İhtiyarları ve ge&ccedil;ginleri bir tarafa bırakınız. Gen&ccedil;lerle ve hatta &ccedil;ocuklarla meşgul olunuz. (Haute Vente mason talimatnamesi )<br /> der, masonların yıllar &ouml;nce yazdıkları masonluğun talimatnamelerinde.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="resimler/e4bd7ba6-359d-460e-96e8-ebb733dd4924_2afa0eeae86732f68de0.jpg" style="height:376px; width:668px" /></p> <p>Şeytan azapta gerek. L&acirc;kin kalbleri ve zihinleri de uyanık tutmak, işin ve değirmenin başında bulunanların birinci vazifesi. Yani &ouml;nce il ve il&ccedil;e&nbsp; m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinin, sonra okul m&uuml;d&uuml;rlerinin, sonra &ouml;ğretmenlerin ve dahi &ouml;ğrenci velilerinin.&nbsp;</p> <p>L&acirc;kin g&ouml;r&uuml;nen o ki ellerine aldıkları izinler ile dinsizlik zehirini gen&ccedil; ve k&ouml;rpe zihinlere şırınga etmeye &ccedil;alışan Rotaryonlar durmayacak. Onlar durmayacak, o halde bizde &uuml;zerimize d&uuml;şen ne ise onu yapacağız.</p> <p>Toplumdaki k&ouml;t&uuml;l&uuml;kleri &ouml;nlemede, genel anlamda olmak &uuml;zere, el ile, yani fiilen engel olmak y&ouml;neticilerin; dil ile, yani tebliğ, &ouml;ğretim, ikaz ve nasihat ile engel olmak alimlerin; kalben buğz etmek, k&ouml;t&uuml;l&uuml;kten nefret etmek ve tiksinmek suretiyle karşı gelmek de halkın g&ouml;revidir. Herkes &uuml;zerine d&uuml;şeni yapması hem dini, hemde vicdani bir sorumluluk. Bu sorumluluktan kimse ka&ccedil;maması gerekmektedir</p> <p><img alt="" src="resimler/cb4095fb-8aa9-4a19-88d0-322ffce4ef48_a506de7e3e49ac1207dd.jpg" style="height:1188px; width:668px" />&nbsp;</p> <p>İZMİR/ALSANCAK ROTARY&rsquo;DEN EĞİTİME TAM DESTEK.</p> <p>Bu manada ge&ccedil;en g&uuml;nler i&ccedil;erisinde Uluslararası Rotary 2440. B&ouml;lge Federasyonu İzmir Alsancak Rotary Kul&uuml;b&uuml; Toplum Birliği Okulu olan Menderes Yeni Şaşal İlkokulu&rsquo;nun bir yıllık kırtasiye ve sarf malzemelerinin temini i&ccedil;in okulu ziyaret etti.&nbsp;</p> <p>&Ouml;ğrencilerle beraber oyunlar oynayıp eğlenceli vakit ge&ccedil;iren kul&uuml;p &uuml;yeleri d&ouml;nem i&ccedil;erisinde ger&ccedil;ekleştirmeyi planladıkları diğer projelerle ilgili olarak da okul y&ouml;netimiyle g&ouml;r&uuml;şmeler yaptı.</p> <p>Hedef gen&ccedil;lik.<br /> &Ouml;nce ilk&ouml;ğretim &ccedil;ağındaki safi zihinler. &quot;İhtiyarları ve ge&ccedil;ginleri bir tarafa bırakınız. Gen&ccedil;lerle ve hatta &ccedil;ocuklarla meşgul olunuz. (Haute Vente mason talimatnamesi )<br /> der, masonların yıllar &ouml;nce yazdıkları masonluğun talimatnamelerinde. G&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi adım adım, basamak basamak ilerliyorlar.&nbsp;<br /> Sabırla....<br /> Bıkmadan...<br /> Usanmadan...</p> <p>Peki Rotaryonlar &ccedil;alışırken; okul idareleri, idarecileri, il&ccedil;e m&uuml;d&uuml;rleri, sendikalar, STK&#39;lar, platformlar, cemaatler, vakıflar ne yapıyor?&nbsp;</p> <p>Okul idaresi masonların ve Rotaryonların gayelerini, hedeflerini, ama&ccedil;larını bilmiyorlar ise l&uuml;tfen Rahmetli Necip Fazıl Kısak&uuml;rek&#39;in kitabını okusunlar. Veya bu konuda bilgi sahibi birisinden seminer alsınlar. Kurda kuzuları kendi elleriniz ile vermeyin saygıdeğer hocalarım.</p> <p>&Ccedil;&uuml;nk&uuml; yıllar &ouml;nce kapatılmış l&acirc;kin tekrar a&ccedil;ılmış ve legal bir stat&uuml; kazanmış kul&uuml;b&uuml;n asıl gayeleri,</p> <p>&quot;Hedefimiz dinsiz ve Allahsız bir h&uuml;k&uuml;met v&uuml;cuda getirmektir.&quot; (1)</p> <p>&quot;Hedefimiz dinsiz ve Allahsız bir d&uuml;nya Cumhuriyeti kurmaktır.&quot; (2)</p> <p>Şayet sizde bu değirmene su taşırım, taşıyacağım diyorsanız sizinle de m&uuml;cadeleye hazırız.</p> <p>L&uuml;tfen EĞİTİME TAM DESTEK adı altında bu kul&uuml;b&uuml; okullarımıza sokmayın. Tedarik edilecek bir malzeme varsa l&uuml;tfen bunu gayesi dine d&uuml;şman olmayan bir hayırsever(ler)e yaptırın. Emin olun seve seve ve&nbsp; y&uuml;rekten yapacaktırlar.&nbsp;</p> <p>(1) Birinci beynelminel kongre Paris 1889 a.g.e. Dr. 140<br /> (2) İkinci Beynelmilel kongre Paris 1900 sf 141</p> <p>Sel&acirc;m ve dua ile.<br /> B&uuml;lent Ertekin</p>
Ekleme Tarihi: 08 Kasım 2021 - Pazartesi

ROTARYANLARA, "EĞİTİME TAM DESTEK" ADI ALTINDA FIRSAT VERMEYİN.

<p>Burada daha &ouml;ncede Masonlar ve Rotaryonlar ile al&acirc;kalı olarak bir&ccedil;ok makale yazmış ve devamının geleceğini yazmış, hatırlatmış idim. İşte şimdi zamanı geldi.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="resimler/5e0858b7-aaa6-4182-84b5-dc34a0c3fcc4_770f5619a5a65912ef2d.jpg" style="height:376px; width:668px" /></p> <p>İlk yazımız 2019 senesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Rotaryanlar ile imzalanan &quot;ROTARYONLAR OKULDA&quot; protokol&uuml;ne karşılık olarak İZMİR MİLL&Icirc; EĞİTİM M&Uuml;D&Uuml;RL&Uuml;Ğ&Uuml; ROTARYONLARA MI TESLİM EDİLİYOR idi.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="resimler/66a30370-df63-4798-82bd-308793395fae_954c7f2470486b9dd707.jpg" style="height:376px; width:668px" /></p> <p>Bundan dolayı sevdiğim, saydığım, değer verdiğim arkadaşlarım bu yazımdan dolayı &quot;neden b&ouml;yle bir yazı yazdığım&quot; konusunda sitemlerini dile getirdiler. Oysa ki niyetimiz ve maksadımız yola &ccedil;ıktığımız bu b&uuml;y&uuml;klerim ile hep aynı idi.&nbsp;</p> <p>Mesele kurumlardaki isimler değil Masonlar ve Rotaryonlar gibi belli bir davaya hizmet eden k&ouml;k&uuml; dışarıda bu mahfilleri, Milli Eğitim gibi g&ouml;z&uuml;m&uuml;z&uuml;n nuru olan bu m&uuml;essese ve i&ccedil;indeki milyonlarca evladımızdan uzak durmasını sağlamak, uyanık kalmak ve bir şekilde bu legal g&ouml;r&uuml;n&uuml;ml&uuml; art niyetli gruba karşı herkesi uyanık tutmak idi.</p> <p><img alt="" src="resimler/kisspng-creative-writing-writer-icon-pen-5a8e44f4645a813952892015192732044111_09ac243329bd49114733.jpg" style="height:376px; width:668px" /></p> <p>Zira Rotaryanların okulların tamir, bakım, onarım, tadilat, kırtasiye vs gibi ihtiya&ccedil;larının temininden ziyade asıl hedefi, k&ouml;rpe gen&ccedil;lerin zihinlerin de hedeflediklerini yerleştirmek olduğunu gayet iyi biliyoruz.&nbsp;</p> <p>&quot;Gen&ccedil;liği ele almak, Masonluğun ilk hedeflerindendir. İhtiyarları ve ge&ccedil;ginleri bir tarafa bırakınız. Gen&ccedil;lerle ve hatta &ccedil;ocuklarla meşgul olunuz. (Haute Vente mason talimatnamesi )<br /> der, masonların yıllar &ouml;nce yazdıkları masonluğun talimatnamelerinde.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="resimler/e4bd7ba6-359d-460e-96e8-ebb733dd4924_2afa0eeae86732f68de0.jpg" style="height:376px; width:668px" /></p> <p>Şeytan azapta gerek. L&acirc;kin kalbleri ve zihinleri de uyanık tutmak, işin ve değirmenin başında bulunanların birinci vazifesi. Yani &ouml;nce il ve il&ccedil;e&nbsp; m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinin, sonra okul m&uuml;d&uuml;rlerinin, sonra &ouml;ğretmenlerin ve dahi &ouml;ğrenci velilerinin.&nbsp;</p> <p>L&acirc;kin g&ouml;r&uuml;nen o ki ellerine aldıkları izinler ile dinsizlik zehirini gen&ccedil; ve k&ouml;rpe zihinlere şırınga etmeye &ccedil;alışan Rotaryonlar durmayacak. Onlar durmayacak, o halde bizde &uuml;zerimize d&uuml;şen ne ise onu yapacağız.</p> <p>Toplumdaki k&ouml;t&uuml;l&uuml;kleri &ouml;nlemede, genel anlamda olmak &uuml;zere, el ile, yani fiilen engel olmak y&ouml;neticilerin; dil ile, yani tebliğ, &ouml;ğretim, ikaz ve nasihat ile engel olmak alimlerin; kalben buğz etmek, k&ouml;t&uuml;l&uuml;kten nefret etmek ve tiksinmek suretiyle karşı gelmek de halkın g&ouml;revidir. Herkes &uuml;zerine d&uuml;şeni yapması hem dini, hemde vicdani bir sorumluluk. Bu sorumluluktan kimse ka&ccedil;maması gerekmektedir</p> <p><img alt="" src="resimler/cb4095fb-8aa9-4a19-88d0-322ffce4ef48_a506de7e3e49ac1207dd.jpg" style="height:1188px; width:668px" />&nbsp;</p> <p>İZMİR/ALSANCAK ROTARY&rsquo;DEN EĞİTİME TAM DESTEK.</p> <p>Bu manada ge&ccedil;en g&uuml;nler i&ccedil;erisinde Uluslararası Rotary 2440. B&ouml;lge Federasyonu İzmir Alsancak Rotary Kul&uuml;b&uuml; Toplum Birliği Okulu olan Menderes Yeni Şaşal İlkokulu&rsquo;nun bir yıllık kırtasiye ve sarf malzemelerinin temini i&ccedil;in okulu ziyaret etti.&nbsp;</p> <p>&Ouml;ğrencilerle beraber oyunlar oynayıp eğlenceli vakit ge&ccedil;iren kul&uuml;p &uuml;yeleri d&ouml;nem i&ccedil;erisinde ger&ccedil;ekleştirmeyi planladıkları diğer projelerle ilgili olarak da okul y&ouml;netimiyle g&ouml;r&uuml;şmeler yaptı.</p> <p>Hedef gen&ccedil;lik.<br /> &Ouml;nce ilk&ouml;ğretim &ccedil;ağındaki safi zihinler. &quot;İhtiyarları ve ge&ccedil;ginleri bir tarafa bırakınız. Gen&ccedil;lerle ve hatta &ccedil;ocuklarla meşgul olunuz. (Haute Vente mason talimatnamesi )<br /> der, masonların yıllar &ouml;nce yazdıkları masonluğun talimatnamelerinde. G&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi adım adım, basamak basamak ilerliyorlar.&nbsp;<br /> Sabırla....<br /> Bıkmadan...<br /> Usanmadan...</p> <p>Peki Rotaryonlar &ccedil;alışırken; okul idareleri, idarecileri, il&ccedil;e m&uuml;d&uuml;rleri, sendikalar, STK&#39;lar, platformlar, cemaatler, vakıflar ne yapıyor?&nbsp;</p> <p>Okul idaresi masonların ve Rotaryonların gayelerini, hedeflerini, ama&ccedil;larını bilmiyorlar ise l&uuml;tfen Rahmetli Necip Fazıl Kısak&uuml;rek&#39;in kitabını okusunlar. Veya bu konuda bilgi sahibi birisinden seminer alsınlar. Kurda kuzuları kendi elleriniz ile vermeyin saygıdeğer hocalarım.</p> <p>&Ccedil;&uuml;nk&uuml; yıllar &ouml;nce kapatılmış l&acirc;kin tekrar a&ccedil;ılmış ve legal bir stat&uuml; kazanmış kul&uuml;b&uuml;n asıl gayeleri,</p> <p>&quot;Hedefimiz dinsiz ve Allahsız bir h&uuml;k&uuml;met v&uuml;cuda getirmektir.&quot; (1)</p> <p>&quot;Hedefimiz dinsiz ve Allahsız bir d&uuml;nya Cumhuriyeti kurmaktır.&quot; (2)</p> <p>Şayet sizde bu değirmene su taşırım, taşıyacağım diyorsanız sizinle de m&uuml;cadeleye hazırız.</p> <p>L&uuml;tfen EĞİTİME TAM DESTEK adı altında bu kul&uuml;b&uuml; okullarımıza sokmayın. Tedarik edilecek bir malzeme varsa l&uuml;tfen bunu gayesi dine d&uuml;şman olmayan bir hayırsever(ler)e yaptırın. Emin olun seve seve ve&nbsp; y&uuml;rekten yapacaktırlar.&nbsp;</p> <p>(1) Birinci beynelminel kongre Paris 1889 a.g.e. Dr. 140<br /> (2) İkinci Beynelmilel kongre Paris 1900 sf 141</p> <p>Sel&acirc;m ve dua ile.<br /> B&uuml;lent Ertekin</p>
Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.