Batı Avrupa kültüründe 'Türk Saplantısı'

KÜLTÜR SANAT (AA) - Anadolu Ajansı | 27.01.2021 - 09:26, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

Batı Avrupa kültüründe 'Türk Saplantısı'

Batı Avrupa kültüründe "Türk" algısına ilişkin incelemelere yer verilen Giovanni Ricci imzalı "Türk Saplantısı" adlı çalışmada, konu 15 ve 18. yüzyıllar arasında yaşanan olaylar üzerinden ele alınıyor.
<p><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">Kemal Atakay&#39;ın İtalyanca aslından T&uuml;rk&ccedil;eye kazandırdığı, Selenge Yayınları&#39;ndan &ccedil;ıkan&nbsp;&quot;</span><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">T&uuml;rk Saplantısı</span><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">&quot; kitabında &quot;T&uuml;rkler&quot; s&ouml;z&uuml;n&uuml;n bug&uuml;nk&uuml;nden farklı olarak sadece Osmanlı padişahının tebaasını değil, neredeyse b&uuml;t&uuml;n M&uuml;sl&uuml;manları kapsayan daha geniş anlamda kullanıldığı bilgisi okurla paylaşılıyor.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">Eserde &ccedil;eşitli Avrupa dillerindeki &quot;T&uuml;rkleşmek&quot; deyiminin aslında M&uuml;sl&uuml;man olmak yani İslam dinine ge&ccedil;mek anlamına gelmesi, &quot;T&uuml;rkler&quot; olarak da daha &ccedil;ok Osmanlı T&uuml;rklerinin anlaşılması konusunda &ccedil;eşitli ipu&ccedil;ları sunuluyor.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">İtalyan R&ouml;nesansı&#39;nın entelekt&uuml;ellerinden Niccolo Machiavelli&#39;nin 1521&#39;de aylak takımının kahvelerde, &#39;Gelmek &uuml;zere olan T&uuml;rk&#39;ten, &#39;Bu d&ouml;nemde Ha&ccedil;lı Seferi d&uuml;zenlemenin yerinde olup olmayacağı&#39;ndan ve &#39;Benzeri sa&ccedil;malıklar&#39;dan s&ouml;z ederek vakit ge&ccedil;irdiklerine ilişkin değerlendirmelerine de yer verilen kitapta, Giovanni Ricci&#39;nin tespit ettiği bu saplantı 15 ve 18. y&uuml;zyıllar arasında yaşananlar aracılığıyla anlatılıyor.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">Hristiyan Avrupa&#39;nın T&uuml;rk-M&uuml;sl&uuml;man d&uuml;nyasından gelerek Balkanların ve Akdeniz&#39;in sınır b&ouml;lgelerinde, b&uuml;y&uuml;k başkentlerde veya herhangi bir şehirde yaşayan ger&ccedil;ek kişilere bakışının anlatıldığı eserde, M&uuml;sl&uuml;man d&uuml;nyaya karşı Batılı halkın duygu ve d&uuml;ş&uuml;ncelerini de inceleniyor.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">İstanbul&#39;dan Viyana&#39;ya, Buda&#39;dan Arnavutluk&#39;a, Mora&rsquo;dan İtalyan şehirlerine, Trablusgarp&rsquo;tan Cezayir&rsquo;e geniş bir coğrafyada ger&ccedil;ekleşen k&uuml;lt&uuml;rel etkileşimleri ele alan &ccedil;alışmaya,&nbsp;</span><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px"><a href="https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/bati-avrupa-kulturunde-turk-saplantisi/www.kitapyurdu.com" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 123, 255); text-decoration-line: none; background-color: transparent; opacity: 1;" target="_blank">www.kitapyurdu.com</a></span><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">&nbsp;adresinden ulaşılabiliyor.</span></p>
Batı Avrupa kültüründe "Türk" algısına ilişkin incelemelere yer verilen Giovanni Ricci imzalı "Türk Saplantısı" adlı çalışmada, konu 15 ve 18. yüzyıllar arasında yaşanan olaylar üzerinden ele alınıyor.
<p><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">Kemal Atakay&#39;ın İtalyanca aslından T&uuml;rk&ccedil;eye kazandırdığı, Selenge Yayınları&#39;ndan &ccedil;ıkan&nbsp;&quot;</span><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">T&uuml;rk Saplantısı</span><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">&quot; kitabında &quot;T&uuml;rkler&quot; s&ouml;z&uuml;n&uuml;n bug&uuml;nk&uuml;nden farklı olarak sadece Osmanlı padişahının tebaasını değil, neredeyse b&uuml;t&uuml;n M&uuml;sl&uuml;manları kapsayan daha geniş anlamda kullanıldığı bilgisi okurla paylaşılıyor.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">Eserde &ccedil;eşitli Avrupa dillerindeki &quot;T&uuml;rkleşmek&quot; deyiminin aslında M&uuml;sl&uuml;man olmak yani İslam dinine ge&ccedil;mek anlamına gelmesi, &quot;T&uuml;rkler&quot; olarak da daha &ccedil;ok Osmanlı T&uuml;rklerinin anlaşılması konusunda &ccedil;eşitli ipu&ccedil;ları sunuluyor.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">İtalyan R&ouml;nesansı&#39;nın entelekt&uuml;ellerinden Niccolo Machiavelli&#39;nin 1521&#39;de aylak takımının kahvelerde, &#39;Gelmek &uuml;zere olan T&uuml;rk&#39;ten, &#39;Bu d&ouml;nemde Ha&ccedil;lı Seferi d&uuml;zenlemenin yerinde olup olmayacağı&#39;ndan ve &#39;Benzeri sa&ccedil;malıklar&#39;dan s&ouml;z ederek vakit ge&ccedil;irdiklerine ilişkin değerlendirmelerine de yer verilen kitapta, Giovanni Ricci&#39;nin tespit ettiği bu saplantı 15 ve 18. y&uuml;zyıllar arasında yaşananlar aracılığıyla anlatılıyor.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">Hristiyan Avrupa&#39;nın T&uuml;rk-M&uuml;sl&uuml;man d&uuml;nyasından gelerek Balkanların ve Akdeniz&#39;in sınır b&ouml;lgelerinde, b&uuml;y&uuml;k başkentlerde veya herhangi bir şehirde yaşayan ger&ccedil;ek kişilere bakışının anlatıldığı eserde, M&uuml;sl&uuml;man d&uuml;nyaya karşı Batılı halkın duygu ve d&uuml;ş&uuml;ncelerini de inceleniyor.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">İstanbul&#39;dan Viyana&#39;ya, Buda&#39;dan Arnavutluk&#39;a, Mora&rsquo;dan İtalyan şehirlerine, Trablusgarp&rsquo;tan Cezayir&rsquo;e geniş bir coğrafyada ger&ccedil;ekleşen k&uuml;lt&uuml;rel etkileşimleri ele alan &ccedil;alışmaya,&nbsp;</span><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px"><a href="https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/bati-avrupa-kulturunde-turk-saplantisi/www.kitapyurdu.com" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 123, 255); text-decoration-line: none; background-color: transparent; opacity: 1;" target="_blank">www.kitapyurdu.com</a></span><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji; font-size:16px">&nbsp;adresinden ulaşılabiliyor.</span></p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.