EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı

EKONOMİ 12.03.2023 - 11:20, Güncelleme: 12.03.2023 - 11:20
 

EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladıkları Hazine destekli KGF paketinde bu kapsamdaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.   Bakan Nebati, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yaptı.         Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında depremin ardından atılan adımlar ve sağlanan destekler hakkında bilgi veren Nebati, eşi benzeri bulunmayan bu felaket karşısında devlet ve milletin tüm kurumları, insan kaynağı ve imkanlarıyla seferber olduğunu, depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarmak, maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.   Bu büyük felaketin can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçeye de ek bir maliyet getireceğini ancak attıkları adımlar sayesinde ekonominin bu felaketin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu aktaran Nebati, "Türkiye 2022 yılında elde ettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme oranıyla dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundadır.    Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olsun. Deprem felaketinden kaynaklanan hasarları da telafi edecek güçlü bir mali yapıya sahibiz.    EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu dönemde dahi EYT’yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak, verdiğimiz sözlerin her daim arkasında durduğumuzun en güncel örneklerinden biridir." diye konuştu.   Nebati, bütçe imkanlarına ilave olarak söz konusu şehirleri hızla ayağa kaldırmak amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nu kurduklarını dile getirdi.   Bu fonla imara yönelik kaynakları artıracak ve depremin ekonomi üzerindeki negatif etkilerini en asgari düzeyde tutacaklarını işaret eden Nebati, "Depremler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde büyümemizin sınırlı miktarda olumsuz etkilenme ihtimali olsa da yılın kalanında kademeli olarak toparlanmasını bekliyoruz.    Devreye alacağımız ek önlemlerle depremin 2023 yılı GSYH büyümesindeki olumsuz etkilerini de telafi edeceğiz. Ülkemizin yaralarını hızla sarıp, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.     HAFİF HASARLI KONUTLAR İÇİN ÖDEMELER Nebati, hükümet olarak vatandaş, sanayici, esnaf, girişimci, ihracatçı ve çiftçileri her bakımdan desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.     Sigortalıların ihbarını beklemeden ilk 24 saatten başlayarak yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların tazminat ödemelerini gerçekleştirmeye başladıklarını anımsatan Nebati, şöyle devam etti: "Bu kapsamdaki ödemelerimiz, tarım sigortacılığına göre kat ve kat daha fazla olup mevcut durum itibarıyla 3 milyar liradır. Şimdi ise tarafımıza gelen ihbarların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlarımızın ödemelerini hızlandırmak için DASK tarihinde bir ilk olarak yeni uygulama başlatıyoruz.  Bu uygulamayla e-devlet üzerinden kolayca alabilecekleri hasar belgelerini DASK'a web sitesi üzerinden ileten sigortalılarımıza 72 saat içinde hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.     Deprem sürecinde iş kaybına uğrayan vatandaşlarımızın da haklarını gözetiyoruz. Sigortalılarımızın çalışma hayatından uzak kalabileceği bu geçici dönemde, bölgesel kriz sebepli Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının kabulüne başladık ve iş akdi feshini yasakladık.    Ayrıca olağanüstü hal ilan edilen illerde Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını sağlayamayan kişilere ise nakdi ücret desteği vereceğiz."     Nebati, esnaf ve kadın kooperatiflerine önemli destekler sağladıklarını, prefabrik yapı ve konteynerlerdeki KDV'yi ise yüzde 1'e düşürdüklerini hatırlattı.     Birilerinin düne kadar kentsel dönüşüme engel olduğunu belirten Nebati, konuşmasına şöyle tamamladı: "Bugün de yine milletimizin menfaatlerini hiç düşünmeden, enerjisini masaların etrafında siyasi ikbal hesapları ve hırsları için harcıyor, türlü çarpıtmalardan medet ummakta hala ısrar ediyorlar.  Yakında muhalefetten emekliye ayrılacak olanlar, neler yaptığımızı takip bile etmeden, sanki hiçbir adım atılmamış gibi 'vergisel kolaylıklar sağlayın' diye demeçler veriyor. Kamerayı her gördüklerinde doğruyu eğri, eğriyi de doğruymuş gibi göstermek için adeta yarış içindeler.    Ancak tamamen boşuna uğraşıyorlar. Bizim milletimiz kimin ne olduğunu, nerede durduğunu, neyin peşinde olduğunu çok iyi bilir. Bizim anlayışımızda halka hizmet hakka hizmettir. Bizim için her koşulda öncelik milletimizin çıkarları ve ihtiyaçlarıdır."   Toplantıya Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır da katıldı.   Emeklilikte Yaşa Takınlanlara (EYT) yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi, çifte maaş hayali kurarken mahkemeden önemli bir karar çıktı.    Tam 25 sene boyunca çalıştığı işyerinden emekli olduktan sonra 'emekli çalıştırmıyoruz' denilerek kovulan işçiye mahkemeden müjde geldi.    Mahkeme kararına gerekçe olarak; işyerinde emekliliği hak edenlerin işten çıkarılmasına dönük objektif bir kararın bulunmamasını gösterdi.   İSTİNAFA MÜRACAAT ETTİ Gençliğini verdiği fabrikadan emekli olduğu gerekçesiyle işten çıkartılan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tutarak işe iade davası açtı.    Davacı emekli işçi; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere ilişkin yönetim kurulu kararının objektif olarak uygulanmadığını, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi.   Davalı şirket avukatı, iş akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini belirterek davanın reddini savundu.  Mahkeme, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi.    Emekliliğin gelmesi halinde iş sözleşmesi gereği geçerli neden ile fesih haklarının bulunduğunu belirten şirket, yönetim kurulu kararı ile üst düzey yöneticiler hariç müdür ve alt kadrolarda çalışıp emekliliğe hak kazananların iş sözleşmelerinin fesih edildiği, bu kararın objektif ve genel olarak uygulandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi talebiyle istinafa müracaat etti.   Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.   Kararda; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verildiği hatırlatıldı.      Kararda şöyle denildi:   "İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin şartlarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır.   Olayda; davacının çalışma süresi 04/11/1996-30/03/2021 tarihleri arasında olup, emeklilik(08) kodu ile çıkış bildirimi verilmiştir.     Fesihten itibaren zorunlu arabuluculuk aşaması ile sonrasında davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır.     İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit - objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık - kati olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde bulunup emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir. Bu durumda, işe iadeye yönelik verilen karar dosya çerçevesine uygun olup, istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.   Bu halde incelenen kararın usûl ve esas yönlerden hukuka uygun olduğu anlaşılmış ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir."   BANKALAR EYT'LİLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.      Bankalar bir yandan emeklilik için eksik prim günlerini borçlanacak olan vatandaşlar için kredi paketi hazırlarken, diğer yandan da maaş promosyonlarında çıtayı yukarı çekti.   Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bu ay emekli aylığı başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor.      Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?    İşte en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi...   AKBANK EMEKLİ PROMOSYON Maaşa göre 4200 TL, 4850 TL, 6250 TL ve 7000 TL. Bankadan kredi kartı alıp 12 ay boyunca ayda 1000 TL harcama sözü verene ise 1500 TL chip para. DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 1 otomatik fatura ödeme talimatı veren EYT'lilere maaşına göre 4500 TL 5250 TL 6750 TL 7500 TL   FİBA BANKA EMEKLİ PROMOSYON Maaşa göre; 3000 TL 3500 TL 4500 TL 5000 TL   ARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON Maaşa göre; 3600 TL 4200 TL 5400 TL 6000 TL Ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik ödeme talimatı verene 1500 lira bonus. HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON Maaşa göre; 3000 TL 3500 TL 4500 TL 5000 TL   ING EMEKLİ PROMOSYON 4500 TL 5250 TL 6750 TL 7500 TL Kredi kartı alıp tek seferde 500 lira harcayana 1000 TL   İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 4500 TL 5250 TL 6750 TL 7500 TL KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU 3600 TL 4200 TL 5400 TL 6000 TL   ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 3000 TL 3500 TL 4500 TL 5000 TL   QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU 4800 TL 5600 TL 7200 TL 8000 TL Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarına yıllık 1200 lira TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşe göre 3500 TL, 5000 TL, 6500 TL ve 7500 TL. Emekli yakınını getirene kişi başı 250 TL   YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 4500 TL 5250 TL 6750 TL 7500 TL 2 fatura ödeme talimatı verene 250 TL. kart alıp 500 TL harcayana 750 TL.   VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 3000 TL 3500 TL 4500 TL 5000 TL   ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYONU 3000 TL 3500 TL 4500 TL 5000 TL
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladıkları Hazine destekli KGF paketinde bu kapsamdaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.

<p> <a href=Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladıkları Hazine destekli KGF paketinde bu kapsamdaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.</p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/10/RMj7P_1678605247_2281_w750_h499.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

Bakan Nebati, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yaptı.

 

<p>Bakan Nebati, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yaptı.</p>

<p> </p>

 
 
 

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında depremin ardından atılan adımlar ve sağlanan destekler hakkında bilgi veren Nebati, eşi benzeri bulunmayan bu felaket karşısında devlet ve milletin tüm kurumları, insan kaynağı ve imkanlarıyla seferber olduğunu, depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarmak, maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

<p>Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında depremin ardından atılan adımlar ve sağlanan destekler hakkında bilgi veren Nebati, eşi benzeri bulunmayan bu felaket karşısında devlet ve milletin tüm kurumları, insan kaynağı ve imkanlarıyla seferber olduğunu, depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarmak, maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.</p>

 

Bu büyük felaketin can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçeye de ek bir maliyet getireceğini ancak attıkları adımlar sayesinde ekonominin bu felaketin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu aktaran Nebati, "Türkiye 2022 yılında elde ettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme oranıyla dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundadır. 

<p>Bu büyük felaketin can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçeye de ek bir maliyet getireceğini ancak attıkları adımlar sayesinde ekonominin bu felaketin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu aktaran Nebati, "Türkiye 2022 yılında elde ettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme oranıyla dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundadır. </p>

 

Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olsun. Deprem felaketinden kaynaklanan hasarları da telafi edecek güçlü bir mali yapıya sahibiz. 

<p>Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olsun. Deprem felaketinden kaynaklanan hasarları da telafi edecek güçlü bir mali yapıya sahibiz. </p>

 

EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu dönemde dahi EYT’yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak, verdiğimiz sözlerin her daim arkasında durduğumuzun en güncel örneklerinden biridir." diye konuştu.

<p>EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde  <a href=EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu dönemde dahi EYT’yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak, verdiğimiz sözlerin her daim arkasında durduğumuzun en güncel örneklerinden biridir." diye konuştu.</p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/10/RlCQ2_1678605297_3023_w750_h562.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

Nebati, bütçe imkanlarına ilave olarak söz konusu şehirleri hızla ayağa kaldırmak amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nu kurduklarını dile getirdi.

<p>Nebati, bütçe imkanlarına ilave olarak söz konusu şehirleri hızla ayağa kaldırmak amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nu kurduklarını dile getirdi.</p>

 

Bu fonla imara yönelik kaynakları artıracak ve depremin ekonomi üzerindeki negatif etkilerini en asgari düzeyde tutacaklarını işaret eden Nebati, "Depremler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde büyümemizin sınırlı miktarda olumsuz etkilenme ihtimali olsa da yılın kalanında kademeli olarak toparlanmasını bekliyoruz. 

<p>Bu fonla imara yönelik kaynakları artıracak ve depremin ekonomi üzerindeki negatif etkilerini en asgari düzeyde tutacaklarını işaret eden Nebati, "Depremler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde büyümemizin sınırlı miktarda olumsuz etkilenme ihtimali olsa da yılın kalanında kademeli olarak toparlanmasını bekliyoruz. </p>

 

Devreye alacağımız ek önlemlerle depremin 2023 yılı GSYH büyümesindeki olumsuz etkilerini de telafi edeceğiz. Ülkemizin yaralarını hızla sarıp, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

<p>Devreye alacağımız ek önlemlerle depremin 2023 yılı GSYH büyümesindeki olumsuz etkilerini de telafi edeceğiz. Ülkemizin yaralarını hızla sarıp, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.</p>

<p> </p>

 

HAFİF HASARLI KONUTLAR İÇİN ÖDEMELER

Nebati, hükümet olarak vatandaş, sanayici, esnaf, girişimci, ihracatçı ve çiftçileri her bakımdan desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

 

<p><strong>HAFİF HASARLI KONUTLAR İÇİN ÖDEMELER</strong></p>

<p>Nebati, hükümet olarak vatandaş, sanayici, esnaf, girişimci, ihracatçı ve çiftçileri her bakımdan desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.</p>

<p> </p>

 

Sigortalıların ihbarını beklemeden ilk 24 saatten başlayarak yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların tazminat ödemelerini gerçekleştirmeye başladıklarını anımsatan Nebati, şöyle devam etti:

<p>Sigortalıların ihbarını beklemeden ilk 24 saatten başlayarak yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların tazminat ödemelerini gerçekleştirmeye başladıklarını anımsatan Nebati, şöyle devam etti:</p>

"Bu kapsamdaki ödemelerimiz, tarım sigortacılığına göre kat ve kat daha fazla olup mevcut durum itibarıyla 3 milyar liradır. Şimdi ise tarafımıza gelen ihbarların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlarımızın ödemelerini hızlandırmak için DASK tarihinde bir ilk olarak yeni uygulama başlatıyoruz. 

<p>"Bu kapsamdaki ödemelerimiz, tarım sigortacılığına göre kat ve kat daha fazla olup mevcut durum itibarıyla 3 milyar liradır. Şimdi ise tarafımıza gelen ihbarların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlarımızın ödemelerini hızlandırmak için DASK tarihinde bir ilk olarak yeni uygulama başlatıyoruz. </p>

Bu uygulamayla e-devlet üzerinden kolayca alabilecekleri hasar belgelerini DASK'a web sitesi üzerinden ileten sigortalılarımıza 72 saat içinde hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.

 

<p>Bu uygulamayla e-devlet üzerinden kolayca alabilecekleri hasar belgelerini DASK'a web sitesi üzerinden ileten sigortalılarımıza 72 saat içinde hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.</p>

<p> </p>

 

Deprem sürecinde iş kaybına uğrayan vatandaşlarımızın da haklarını gözetiyoruz. Sigortalılarımızın çalışma hayatından uzak kalabileceği bu geçici dönemde, bölgesel kriz sebepli Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının kabulüne başladık ve iş akdi feshini yasakladık. 

<p>Deprem sürecinde iş kaybına uğrayan vatandaşlarımızın da haklarını gözetiyoruz. Sigortalılarımızın çalışma hayatından uzak kalabileceği bu geçici dönemde, bölgesel kriz sebepli Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının kabulüne başladık ve iş akdi feshini yasakladık. </p>

 

Ayrıca olağanüstü hal ilan edilen illerde Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını sağlayamayan kişilere ise nakdi ücret desteği vereceğiz."

 

<p>Ayrıca olağanüstü hal ilan edilen illerde Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını sağlayamayan kişilere ise nakdi ücret desteği vereceğiz."</p>

<p> </p>

 

Nebati, esnaf ve kadın kooperatiflerine önemli destekler sağladıklarını, prefabrik yapı ve konteynerlerdeki KDV'yi ise yüzde 1'e düşürdüklerini hatırlattı.

 

<p>Nebati, esnaf ve kadın kooperatiflerine önemli destekler sağladıklarını, prefabrik yapı ve konteynerlerdeki KDV'yi ise yüzde 1'e düşürdüklerini hatırlattı.</p>

<p> </p>

 

Birilerinin düne kadar kentsel dönüşüme engel olduğunu belirten Nebati, konuşmasına şöyle tamamladı:

"Bugün de yine milletimizin menfaatlerini hiç düşünmeden, enerjisini masaların etrafında siyasi ikbal hesapları ve hırsları için harcıyor, türlü çarpıtmalardan medet ummakta hala ısrar ediyorlar. 

<p>Birilerinin düne kadar kentsel dönüşüme engel olduğunu belirten Nebati, konuşmasına şöyle tamamladı:</p>

<p>"Bugün de yine milletimizin menfaatlerini hiç düşünmeden, enerjisini masaların etrafında siyasi ikbal hesapları ve hırsları için harcıyor, türlü çarpıtmalardan medet ummakta hala ısrar ediyorlar. </p>

Yakında muhalefetten emekliye ayrılacak olanlar, neler yaptığımızı takip bile etmeden, sanki hiçbir adım atılmamış gibi 'vergisel kolaylıklar sağlayın' diye demeçler veriyor. Kamerayı her gördüklerinde doğruyu eğri, eğriyi de doğruymuş gibi göstermek için adeta yarış içindeler. 

<p>Yakında muhalefetten emekliye ayrılacak olanlar, neler yaptığımızı takip bile etmeden, sanki hiçbir adım atılmamış gibi 'vergisel kolaylıklar sağlayın' diye demeçler veriyor. Kamerayı her gördüklerinde doğruyu eğri, eğriyi de doğruymuş gibi göstermek için adeta yarış içindeler. </p>

 

Ancak tamamen boşuna uğraşıyorlar. Bizim milletimiz kimin ne olduğunu, nerede durduğunu, neyin peşinde olduğunu çok iyi bilir. Bizim anlayışımızda halka hizmet hakka hizmettir. Bizim için her koşulda öncelik milletimizin çıkarları ve ihtiyaçlarıdır."

<p>Ancak tamamen boşuna uğraşıyorlar. Bizim milletimiz kimin ne olduğunu, nerede durduğunu, neyin peşinde olduğunu çok iyi bilir. Bizim anlayışımızda halka hizmet hakka hizmettir. Bizim için her koşulda öncelik milletimizin çıkarları ve ihtiyaçlarıdır."</p>

 

Toplantıya Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır da katıldı.

<p>Toplantıya Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır da katıldı.</p>

 

Emeklilikte Yaşa Takınlanlara (EYT) yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi, çifte maaş hayali kurarken mahkemeden önemli bir karar çıktı. 

<p>Emeklilikte Yaşa Takınlanlara (EYT) yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi, çifte maaş hayali kurarken mahkemeden önemli bir karar çıktı. </p>

 

Tam 25 sene boyunca çalıştığı işyerinden emekli olduktan sonra 'emekli çalıştırmıyoruz' denilerek kovulan işçiye mahkemeden müjde geldi. 

<p>Tam 25 sene boyunca çalıştığı işyerinden emekli olduktan sonra 'emekli çalıştırmıyoruz' denilerek kovulan işçiye mahkemeden müjde geldi. </p>

 

Mahkeme kararına gerekçe olarak; işyerinde emekliliği hak edenlerin işten çıkarılmasına dönük objektif bir kararın bulunmamasını gösterdi.

<p>Mahkeme kararına gerekçe olarak; işyerinde emekliliği hak edenlerin işten çıkarılmasına dönük objektif bir kararın bulunmamasını gösterdi.</p>

 

İSTİNAFA MÜRACAAT ETTİ

Gençliğini verdiği fabrikadan emekli olduğu gerekçesiyle işten çıkartılan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tutarak işe iade davası açtı. 

<p>İSTİNAFA MÜRACAAT ETTİ</p>

<p>Gençliğini verdiği fabrikadan emekli olduğu gerekçesiyle işten çıkartılan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tutarak işe iade davası açtı. </p>

 

Davacı emekli işçi; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere ilişkin yönetim kurulu kararının objektif olarak uygulanmadığını, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi.

<p>Davacı emekli işçi; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere ilişkin yönetim kurulu kararının objektif olarak uygulanmadığını, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi.</p>

 

Davalı şirket avukatı, iş akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini belirterek davanın reddini savundu. 

<p>Davalı şirket avukatı, iş akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini belirterek davanın reddini savundu. </p>

Mahkeme, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. 

<p>Mahkeme, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. </p>

 

Emekliliğin gelmesi halinde iş sözleşmesi gereği geçerli neden ile fesih haklarının bulunduğunu belirten şirket, yönetim kurulu kararı ile üst düzey yöneticiler hariç müdür ve alt kadrolarda çalışıp emekliliğe hak kazananların iş sözleşmelerinin fesih edildiği, bu kararın objektif ve genel olarak uygulandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi talebiyle istinafa müracaat etti.

<p>Emekliliğin gelmesi halinde iş sözleşmesi gereği geçerli neden ile fesih haklarının bulunduğunu belirten şirket, yönetim kurulu kararı ile üst düzey yöneticiler hariç müdür ve alt kadrolarda çalışıp emekliliğe hak kazananların iş sözleşmelerinin fesih edildiği, bu kararın objektif ve genel olarak uygulandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi talebiyle istinafa müracaat etti.</p>

 

Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

<p>Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.</p>

 

Kararda; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verildiği hatırlatıldı. 

 

<p><strong>Kararda; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verildiği hatırlatıldı. </strong></p>

<p> </p>

 

Kararda şöyle denildi:

<p><strong>Kararda şöyle denildi:</strong></p>

 

"İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin şartlarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır.

<p>"İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin şartlarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır.</p>

 

Olayda; davacının çalışma süresi 04/11/1996-30/03/2021 tarihleri arasında olup, emeklilik(08) kodu ile çıkış bildirimi verilmiştir. 

<p>Olayda; davacının çalışma süresi 04/11/1996-30/03/2021 tarihleri arasında olup, emeklilik(08) kodu ile çıkış bildirimi verilmiştir. </p>

 

 Fesihten itibaren zorunlu arabuluculuk aşaması ile sonrasında davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır. 

<p> Fesihten itibaren zorunlu arabuluculuk aşaması ile sonrasında davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır. </p>

 

 İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit - objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık - kati olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde bulunup emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir.

<p> İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit - objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık - kati olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde bulunup emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir.</p>

Bu durumda, işe iadeye yönelik verilen karar dosya çerçevesine uygun olup, istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.

<p>Bu durumda, işe iadeye yönelik verilen karar dosya çerçevesine uygun olup, istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.</p>

 

Bu halde incelenen kararın usûl ve esas yönlerden hukuka uygun olduğu anlaşılmış ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir."

<p>Bu halde incelenen kararın usûl ve esas yönlerden hukuka uygun olduğu anlaşılmış ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir."</p>

 

BANKALAR EYT'LİLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

<p>BANKALAR EYT'LİLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ</p>

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

<p>Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan  <a href=EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/10/eytlileri_ilgilendiren_karar_bir_mujde_de_yargitaydan_geldi_1678522881_8305_w750_h500.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

 Bankalar bir yandan emeklilik için eksik prim günlerini borçlanacak olan vatandaşlar için kredi paketi hazırlarken, diğer yandan da maaş promosyonlarında çıtayı yukarı çekti.

<p> Bankalar bir yandan emeklilik için eksik prim günlerini borçlanacak olan vatandaşlar için kredi paketi hazırlarken, diğer yandan da maaş promosyonlarında çıtayı yukarı çekti.</p>

 

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bu ay emekli aylığı başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor. 

 

<p>Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bu ay emekli aylığı başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor. </p>

<p> </p>

 

Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 

<p>Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? </p>

 

İşte en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi...

<p>İşte en yüksek  <a href=EYT promosyonu veren bankalar listesi...</p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/10/eytlileri_ilgilendiren_karar_bir_mujde_de_yargitaydan_geldi_1678522907_7216_w750_h479.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşa göre 4200 TL, 4850 TL, 6250 TL ve 7000 TL.

Bankadan kredi kartı alıp 12 ay boyunca ayda 1000 TL harcama sözü verene ise 1500 TL chip para.

<p>AKBANK EMEKLİ PROMOSYON</p>

<p>Maaşa göre 4200 TL, 4850 TL, 6250 TL ve 7000 TL.</p>

<p>Bankadan kredi kartı alıp 12 ay boyunca ayda 1000 TL harcama sözü verene ise 1500 TL chip para.</p>

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 otomatik fatura ödeme talimatı veren EYT'lilere maaşına göre

4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL

<p>DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON</p>

<p>1 otomatik fatura ödeme talimatı veren EYT'lilere maaşına göre</p>

<p>4500 TL<br />
5250 TL<br />
6750 TL<br />
7500 TL</p>

 

FİBA BANKA EMEKLİ PROMOSYON

Maaşa göre;

3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL

<p>FİBA BANKA EMEKLİ PROMOSYON</p>

<p>Maaşa göre;</p>

<p>3000 TL<br />
3500 TL<br />
4500 TL<br />
5000 TL</p>

 

ARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON

Maaşa göre;

3600 TL
4200 TL
5400 TL
6000 TL

Ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik ödeme talimatı verene 1500 lira bonus.

<p>ARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON</p>

<p>Maaşa göre;</p>

<p>3600 TL<br />
4200 TL<br />
5400 TL<br />
6000 TL</p>

<p>Ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik ödeme talimatı verene 1500 lira bonus.</p>

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşa göre;

3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL

<p>HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON</p>

<p>Maaşa göre;</p>

<p>3000 TL<br />
3500 TL<br />
4500 TL<br />
5000 TL</p>

 

ING EMEKLİ PROMOSYON

4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
Kredi kartı alıp tek seferde 500 lira harcayana 1000 TL

<p>ING EMEKLİ PROMOSYON</p>

<p>4500 TL<br />
5250 TL<br />
6750 TL<br />
7500 TL<br />
Kredi kartı alıp tek seferde 500 lira harcayana 1000 TL</p>

 

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL

<p>İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU</p>

<p>4500 TL<br />
5250 TL<br />
6750 TL<br />
7500 TL</p>

KUV EYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

3600 TL
4200 TL
5400 TL
6000 TL

<p>KUV <a href=EYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU</p> <p>3600 TL<br /> 4200 TL<br /> 5400 TL<br /> 6000 TL</p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/10/eytlileri_ilgilendiren_karar_bir_mujde_de_yargitaydan_geldi_1678523219_6466_w641_h380.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL

<p>ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU</p>

<p>3000 TL<br />
3500 TL<br />
4500 TL<br />
5000 TL</p>

 

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU


4800 TL
5600 TL
7200 TL
8000 TL

Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarına yıllık 1200 lira

<p>QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU</p>

<p><br />
4800 TL<br />
5600 TL<br />
7200 TL<br />
8000 TL</p>

<p>Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarına yıllık 1200 lira</p>

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU


2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşe göre 3500 TL, 5000 TL, 6500 TL ve 7500 TL.

Emekli yakınını getirene kişi başı 250 TL

<p>TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU</p>

<p><br />
2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşe göre 3500 TL, 5000 TL, 6500 TL ve 7500 TL.</p>

<p>Emekli yakınını getirene kişi başı 250 TL</p>

 

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL

2 fatura ödeme talimatı verene 250 TL. kart alıp 500 TL harcayana 750 TL.

<p>YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU</p>

<p>4500 TL<br />
5250 TL<br />
6750 TL<br />
7500 TL</p>

<p>2 fatura ödeme talimatı verene 250 TL. kart alıp 500 TL harcayana 750 TL.</p>

 

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL

<p>VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU</p>

<p>3000 TL<br />
3500 TL<br />
4500 TL<br />
5000 TL</p>

 

ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYONU

3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL

<p>ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYONU</p>

<p>3000 TL<br />
3500 TL<br />
4500 TL<br />
5000 TL</p>

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.