Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran teklif TBMM'de kabul edildi

GÜNDEM 13.07.2023 - 15:49, Güncelleme: 13.07.2023 - 15:49
 

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran teklif TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ilk 7 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.     Kabul edilen maddelere göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.   Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak.     Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek; ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.     Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.   Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.     Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.     Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.   Emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.     Hak sahipliği işlemlerine e-Devlet yoluyla kolaylık getirildi Teklifle, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna geçici madde eklendi. Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki idare amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.   Duyuruda, ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gerektiğinde başvurular için en fazla 1 ay ek süre verebilecek. Başvuru sonuçları, mahallinde mülki idare amirliğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. Hak sahibi kabul edilmeyenler, 15 gün içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edebilecek.   Ayrıca depremlerde binaları zarar görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yapma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilmesi, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı kısıtlayıcı hükümlerden muafiyet sağlanacak.     Uluslararası kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler her türlü vergi, resim, katılma payı, ücret ve harçtan müstesna tutulacak.     Ulusal ve uluslararası projeler kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ithal edilen veya ettirilen malzemeler, gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer mali mükellefiyetlerden müstesna olacak.   Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi düzenlendi.     Ayrıca, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde devletçe yapılan masraflarının tespit ve tahsiline ilişkin düzenleme yapılması, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin nasıplarının ve sınıflandırılmalarının yabancı devlet harp okullarından mezun olacak askeri öğrenciler ile aynı usullere tabi olmasına yönelik de düzenleme yapıldı.     Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan, deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve benzeri doğal afetler sebebiyle tahrip olan taşınır veya taşınmaz kültür varlıklarının ihyası veya yeniden inşası amacıyla döner sermaye bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanının onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek.   Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım payı tutarını iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.     Teklifin ilk 7 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Aranın ardından Önder, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.   Memur ve emekliye yönelik zammı da içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Milyonların beklediği memur ve emeklinin maaş takvimi belli oldu.   Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı maaşlar 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacak.     Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları Genel Kurul aşamasında bir değişikliğe gidilmezse yüzde 25'e tamamlanacak.   Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli memur aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 877 lira olacak. İlk ödeme 15'inde memur emeklilerine yapılacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında alacak.     Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.     HAZİNE GENELGESİ YAYINLANDI Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu çalışanlarına maaş ödenmesine ilişkin genelgesine göre, memurlar yüzde 17.55 enflasyon farkı, toplu sözleşme farkı bütün memurlar 15 Temmuz itibariyle alacak. Enflasyon ve toplu sözleşme farkı 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Ayrıca 8 bin 76 liralık seyyanen zam da yasa çıktıktan sonra hesaplara geçecek.     Seyyanen farkın başlangıç tarihi yasada 15 Temmuz'dan olursa buradan bir fark oluşmayacak. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren denirse seyyanen zammın farkı da yatacak.     EYT'LİLER DE ZAMLI ALACAK EYT kapsamında Mart ayında dilekçe verenler 1 Nisan itibariyle emekliliğe hak kazandı. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor. EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister Mart ister Mayıs ayında dilekçe verilsin başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak.     Örneğin, EYT'li olup emekli aylığı 7 bin 550 lira olan 9 bin 437 lira, 8 bin lira 10 bin lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 lira aylık alacak. Kesinlikle EYT'li ayırımı söz konusu olmayacak.     SEYYANEN ZAM VERGİYE TABİ DEĞİL Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 lira) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanma ve ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak.     Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dâhil edilmeyecek.     SOSYAL HAKLARA DA YANSIYACAK Memura ilave ödeme kıdemde olduğu gibi mali ve sosyal hakların tespitinde esas olan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye hesabında dikkate alınmayacak. Hasta, yaşlı, engelli yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödemeler ise memur maaş katsayısı ile birlikte artıyor.     Buna göre, yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 liraya, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstüne ödenen aylık da 2 bin 348 liraya çıktı.     KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? Kamuda çalışan uzman memur 22 bin 938 lira, uzman öğretmen 29 bin 538 lira, 4/1 öğretmen 26 bin 654 lira, polis memuru 29 bin 525 lira, profesör 48 bin 124 lira, üniversite mezunu şube müdürü 32 bin 451 lira, uzman doktor 54 bin 959 lira alacak. Üniversite mezunu hemşire 26 bin 440 lira, mühendis (1/4) 33 bin 122 lira, kamuda çalışan hizmetli de 20 bin 376 lira alacak.     EMEKLİYE ZAM ORANI ARTACAK MI? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'na çevrildi.   Emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25'lik zammı yetersiz bulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kök ücretlerin artırılmasını, emeklilere de seyyanen zam verilmesini istemiş ve hükümete çağrıda bulundu.   Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ise "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır.     Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" dedi. Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için de geçerli olması çağrısı yaptı.  
TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ilk 7 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 

<p>En düşük  <a href=memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ilk 7 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/aW5sm_1689218544_0285_w640_h360.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

Kabul edilen maddelere göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

 

<p>Kabul edilen maddelere göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.</p>

<p> </p>

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak.

 

<p>Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak.</p>

<p> </p>

 

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek; ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

 

<p>Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek; ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.</p>

<p> </p>

 

Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

 

<p>Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.</p>

<p> </p>

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.

 

<p>Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.</p>

<p> </p>

 

Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

 

<p>Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.</p>

<p> </p>

 

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

 

<p>Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.</p>

<p> </p>

Emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

 

<p> <a href=Emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/Ft33n_1689218569_7591_w750_h375.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

Hak sahipliği işlemlerine e-Devlet yoluyla kolaylık getirildi

Teklifle, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna geçici madde eklendi. Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki idare amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.

<p><strong>Hak sahipliği işlemlerine e-Devlet yoluyla kolaylık getirildi</strong></p>

<p>Teklifle, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna geçici madde eklendi. Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki idare amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.</p>

 

Duyuruda, ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gerektiğinde başvurular için en fazla 1 ay ek süre verebilecek. Başvuru sonuçları, mahallinde mülki idare amirliğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. Hak sahibi kabul edilmeyenler, 15 gün içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edebilecek.

 

<p>Duyuruda, ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gerektiğinde başvurular için en fazla 1 ay ek süre verebilecek. Başvuru sonuçları, mahallinde mülki idare amirliğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. Hak sahibi kabul edilmeyenler, 15 gün içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edebilecek.</p>

<p> </p>

Ayrıca depremlerde binaları zarar görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yapma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilmesi, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı kısıtlayıcı hükümlerden muafiyet sağlanacak.

 

<p>Ayrıca depremlerde binaları zarar görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yapma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilmesi, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı kısıtlayıcı hükümlerden muafiyet sağlanacak.</p>

<p> </p>

 

Uluslararası kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler her türlü vergi, resim, katılma payı, ücret ve harçtan müstesna tutulacak.

 

<p>Uluslararası kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler her türlü vergi, resim, katılma payı, ücret ve harçtan müstesna tutulacak.</p>

<p> </p>

 

Ulusal ve uluslararası projeler kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ithal edilen veya ettirilen malzemeler, gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer mali mükellefiyetlerden müstesna olacak.

 

<p>Ulusal ve uluslararası projeler kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ithal edilen veya ettirilen malzemeler, gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer mali mükellefiyetlerden müstesna olacak.</p>

<p> </p>

Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi düzenlendi.

 

<p>Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi düzenlendi.</p>

<p> </p>

 

Ayrıca, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde devletçe yapılan masraflarının tespit ve tahsiline ilişkin düzenleme yapılması, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin nasıplarının ve sınıflandırılmalarının yabancı devlet harp okullarından mezun olacak askeri öğrenciler ile aynı usullere tabi olmasına yönelik de düzenleme yapıldı.

 

<p>Ayrıca, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde devletçe yapılan masraflarının tespit ve tahsiline ilişkin düzenleme yapılması, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin nasıplarının ve sınıflandırılmalarının yabancı devlet harp okullarından mezun olacak askeri öğrenciler ile aynı usullere tabi olmasına yönelik de düzenleme yapıldı.</p>

<p> </p>

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan, deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve benzeri doğal afetler sebebiyle tahrip olan taşınır veya taşınmaz kültür varlıklarının ihyası veya yeniden inşası amacıyla döner sermaye bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanının onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek.

 

<p>Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan, deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve benzeri doğal afetler sebebiyle tahrip olan taşınır veya taşınmaz kültür varlıklarının ihyası veya yeniden inşası amacıyla döner sermaye bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanının onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek.</p>

<p> </p>

Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım payı tutarını iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

 

<p>Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım payı tutarını iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.</p>

<p> </p>

 

Teklifin ilk 7 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Aranın ardından Önder, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

<p>Teklifin ilk 7 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Aranın ardından Önder, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.</p>

 

Memur ve emekliye yönelik zammı da içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Milyonların beklediği memur ve emeklinin maaş takvimi belli oldu.

<p> <a href=Memur ve emekliye yönelik zammı da içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Milyonların beklediği memur ve emeklinin maaş takvimi belli oldu.</p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224142_7609_w750_h421.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı maaşlar 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacak.

 

<p> <a href=Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı maaşlar 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacak.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224147_2013_w728_h500.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları Genel Kurul aşamasında bir değişikliğe gidilmezse yüzde 25'e tamamlanacak.

 

<p>Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77,  <a href=Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları Genel Kurul aşamasında bir değişikliğe gidilmezse yüzde 25'e tamamlanacak.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224150_8499_w750_h421.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli memur aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 877 lira olacak. İlk ödeme 15'inde memur emeklilerine yapılacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında alacak.

 

<p>Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük  <a href=emekli memur aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 877 lira olacak. İlk ödeme 15'inde memur emeklilerine yapılacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında alacak.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224154_2932_w750_h444.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

 

<p> <a href=Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224158_3275_w750_h421.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

HAZİNE GENELGESİ YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu çalışanlarına maaş ödenmesine ilişkin genelgesine göre, memurlar yüzde 17.55 enflasyon farkı, toplu sözleşme farkı bütün memurlar 15 Temmuz itibariyle alacak.

<p><strong>HAZİNE GENELGESİ YAYINLANDI</strong></p>

<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu çalışanlarına maaş ödenmesine ilişkin genelgesine göre, memurlar yüzde 17.55 enflasyon farkı, toplu sözleşme farkı bütün memurlar 15 Temmuz itibariyle alacak.</p>

Enflasyon ve toplu sözleşme farkı 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Ayrıca 8 bin 76 liralık seyyanen zam da yasa çıktıktan sonra hesaplara geçecek.

 

<p>Enflasyon ve toplu sözleşme farkı 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Ayrıca 8 bin 76 liralık seyyanen zam da yasa çıktıktan sonra hesaplara geçecek.</p>

<p> </p>

 

Seyyanen farkın başlangıç tarihi yasada 15 Temmuz'dan olursa buradan bir fark oluşmayacak. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren denirse seyyanen zammın farkı da yatacak.

 

<p>Seyyanen farkın başlangıç tarihi yasada 15 Temmuz'dan olursa buradan bir fark oluşmayacak. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren denirse seyyanen zammın farkı da yatacak.</p>

<p> </p>

 

EYT'LİLER DE ZAMLI ALACAK

EYT kapsamında Mart ayında dilekçe verenler 1 Nisan itibariyle emekliliğe hak kazandı. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor.

<p><strong>EYT'LİLER DE ZAMLI ALACAK</strong></p>

<p>EYT kapsamında Mart ayında dilekçe verenler 1 Nisan itibariyle emekliliğe hak kazandı. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor.</p>

EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister Mart ister Mayıs ayında dilekçe verilsin başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak.

 

<p>EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister Mart ister Mayıs ayında dilekçe verilsin başvuran herkes temmuz ayındaki  <a href=emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224178_0872_w616_h321.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

Örneğin, EYT'li olup emekli aylığı 7 bin 550 lira olan 9 bin 437 lira, 8 bin lira 10 bin lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 lira aylık alacak. Kesinlikle EYT'li ayırımı söz konusu olmayacak.

 

<p>Örneğin, EYT'li olup  <a href=emekli aylığı 7 bin 550 lira olan 9 bin 437 lira, 8 bin lira 10 bin lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 lira aylık alacak. Kesinlikle EYT'li ayırımı söz konusu olmayacak.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224181_5874_w750_h411.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

SEYYANEN ZAM VERGİYE TABİ DEĞİL

Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 lira) ilave ödeme yapılacak.

<p><strong>SEYYANEN ZAM VERGİYE TABİ DEĞİL</strong></p>

<p>Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının  <a href=memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 lira) ilave ödeme yapılacak.</p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224184_7714_w480_h270.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

İlave ödemeye hak kazanma ve ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak.

 

<p>İlave ödemeye hak kazanma ve ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak.</p>

<p> </p>

 

Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dâhil edilmeyecek.

 

<p>Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dâhil edilmeyecek.</p>

<p> </p>

 

SOSYAL HAKLARA DA YANSIYACAK

Memura ilave ödeme kıdemde olduğu gibi mali ve sosyal hakların tespitinde esas olan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye hesabında dikkate alınmayacak.

<p><strong>SOSYAL HAKLARA DA YANSIYACAK</strong></p>

<p>Memura ilave ödeme kıdemde olduğu gibi mali ve sosyal hakların tespitinde esas olan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye hesabında dikkate alınmayacak.</p>

Hasta, yaşlı, engelli yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödemeler ise memur maaş katsayısı ile birlikte artıyor.

 

<p>Hasta, yaşlı, engelli yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödemeler ise  <a href=memur maaş katsayısı ile birlikte artıyor.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224198_4382_w750_h387.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

 

Buna göre, yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 liraya, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstüne ödenen aylık da 2 bin 348 liraya çıktı.

 

<p>Buna göre, yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 liraya, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstüne ödenen aylık da 2 bin 348 liraya çıktı.</p>

<p> </p>

 

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Kamuda çalışan uzman memur 22 bin 938 lira, uzman öğretmen 29 bin 538 lira, 4/1 öğretmen 26 bin 654 lira, polis memuru 29 bin 525 lira, profesör 48 bin 124 lira, üniversite mezunu şube müdürü 32 bin 451 lira, uzman doktor 54 bin 959 lira alacak.

<p><strong>KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?</strong></p>

<p>Kamuda çalışan uzman  <a href=memur 22 bin 938 lira, uzman öğretmen 29 bin 538 lira, 4/1 öğretmen 26 bin 654 lira, polis memuru 29 bin 525 lira, profesör 48 bin 124 lira, üniversite mezunu şube müdürü 32 bin 451 lira, uzman doktor 54 bin 959 lira alacak.</p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224205_4697_w750_h421.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

Üniversite mezunu hemşire 26 bin 440 lira, mühendis (1/4) 33 bin 122 lira, kamuda çalışan hizmetli de 20 bin 376 lira alacak.

 

<p>Üniversite mezunu hemşire 26 bin 440 lira, mühendis (1/4) 33 bin 122 lira, kamuda çalışan hizmetli de 20 bin 376 lira alacak.</p>

<p> </p>

 

EMEKLİYE ZAM ORANI ARTACAK MI?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'na çevrildi.

<p><strong>EMEKLİYE ZAM ORANI ARTACAK MI?</strong></p>

<p>Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'na çevrildi.</p>

 

Emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25'lik zammı yetersiz bulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kök ücretlerin artırılmasını, emeklilere de seyyanen zam verilmesini istemiş ve hükümete çağrıda bulundu.

 

<p> <a href=Emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25'lik zammı yetersiz bulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kök ücretlerin artırılmasını, emeklilere de seyyanen zam verilmesini istemiş ve hükümete çağrıda bulundu.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224306_1822_w750_h501.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ise "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır.

 

<p>Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ise "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır.</p>

<p> </p>

 

Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" dedi. Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için de geçerli olması çağrısı yaptı.

 

<p>Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" dedi.  <a href=Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için de geçerli olması çağrısı yaptı.</p> <p> </p> " src="https://i12.haber7.net//fotogaleri/haber7/album/2023/28/iste_memur_ve_emeklinin_zamli_maaslarinin_yatacagi_tarihkim_ne_kadar_alacak_1689224322_1749_w750_h485.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent; border:0px; box-sizing:inherit; vertical-align:middle; width:619.983px" />

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.