MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak

SİYASET (AA) - Anadolu Ajansı | 20.04.2020 - 17:13, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 salgını ile ilgili, "İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır." ifadelerini kullandı.
<p>MHP Genel Başkanı Devlet Bah&ccedil;eli, T&uuml;rkiye&#39;nin yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) ile ilgili badireyi en ge&ccedil; ramazan ayının sonuna kadar atlatacağına inandığını belirterek T&uuml;rkiye&#39;nin salgın d&ouml;nemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacağını, yaraların da milli birlik ruhuyla sarılacağını kaydetti.&nbsp;</p> <p>Bah&ccedil;eli, &quot;Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve bu kapsamdaki siyasi gelişmeler&quot;le ilgili yazılı a&ccedil;ıklama yaptı.&nbsp;</p> <p>MHP Lideri Bah&ccedil;eli, d&uuml;nyanın bambaşka ve nevzuhur bir d&ouml;nemin i&ccedil;inden ge&ccedil;tiğini, yeni tip koronavir&uuml;s&uuml;n b&uuml;t&uuml;n ezberleri bozmakla kalmadığını, &ouml;ncelik sıralamalarını değiştirdiğini, sosyal dengeleri temelinden sarstığını ifade etti. K&uuml;resel salgının t&uuml;m &uuml;lkeleri her cepheden vurmak ş&ouml;yle dursun, adeta işgal ve istila ettiğini belirten Bah&ccedil;eli, tehdidin b&uuml;y&uuml;k, tehlikenin her yerde olduğunu, hi&ccedil;bir yerin g&uuml;venli olmadığını vurguladı.</p> <p>Salgına hazırlıksız yakalanan hatta salgının boyutlarını basite ve hafife alan &uuml;lkelerin maruz kaldıkları travma ve kayıpların ağır d&uuml;zeye y&uuml;kseldiğini anlatan Bah&ccedil;eli, &quot;ABD ve Avrupa &uuml;lkelerinin bulanık ve bunalımlı hali buna en a&ccedil;ık delildir. Kovid-19 hastalığının etkilerini en aza &ccedil;ekebilmek amacıyla ihtiya&ccedil; olan k&uuml;resel dayanışma ve işbirliği maalesef yeni tartışmalarla sekteye uğramaktadır. B&ouml;ylesine ağır sorunlu bir d&ouml;nemde siyasi kaygılarla hareket etmek, fuzuli meselelerden dolayı polemik &uuml;retmek bir defa insan haysiyetine, insanlık değerlerine kategorik saygısızlıktır.&quot; değerlendirmesini yaptı.&nbsp;</p> <h3>&quot;&Ccedil;in&#39;in aleyhine iddialar doğru &ccedil;ıkarsa...&quot;</h3> <p>&Ccedil;in&#39;in laboratuvar &ccedil;alışmalarıyla yeni tip koronavir&uuml;s&uuml; yaydığı iddiaları ve isnatlarının &ccedil;ok sık dillendirilmeye başlandığını hatırlatan Bah&ccedil;eli, yarasadan bulaşan vir&uuml;s &uuml;zerinde oynamalar ve eklemeler yapıldığının bazı bilim insanları tarafından da ileri s&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; aktardı. Bah&ccedil;eli, ş&ouml;yle devam etti:&nbsp;</p> <p>&quot;Bu kapsamda ABD ile &Ccedil;in arasında ticaret savaşlarından bakiye kalan gerilim bir kez daha canlanmaya, karşılıklı restleşmeye kadar uzanmıştır. ABD&#39;nin bedel &ouml;detmekten bahsetmesi, karşılıklı atışmalarla y&uuml;kselen tansiyon &ouml;n&uuml;m&uuml;zde karmaşık ve kaotik bir d&ouml;nemin varlığına şimdiden delalettir. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; D&uuml;nya Savaşı&#39;na vurgu yapılması, bu &ccedil;er&ccedil;evede sim&uuml;lasyon &ccedil;alışmalarının kamuoyuna yansıması b&uuml;y&uuml;k bir a&ccedil;maz ve tehdittir. Elbette yeni tip koronavir&uuml;s&uuml;n laboratuvar faaliyetleriyle &uuml;retildiğine dair bug&uuml;ne kadar ulaşılmış ve herkesi ikna edecek bir kanıt hen&uuml;z tespit edilmiş değildir. Şayet vir&uuml;s &Ccedil;in&#39;in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun &ccedil;ok vahim ve trajik sonu&ccedil;ları olabilecektir. En iyimser ihtimalle ABD&#39;nin Kovid-19 salgınındaki başarısız ve basiretsiz m&uuml;cadele s&uuml;recini karartmak ve &uuml;zerini kapatmak amacıyla &Ccedil;in&#39;i hedef aldığı, dikkatleri başka bir y&ouml;ne &ccedil;ekmeyi hedeflediği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lebilecektir. &Ccedil;in&#39;in aleyhine iddialar doğru &ccedil;ıkarsa d&uuml;nyanın topyekun yeni bir cepheleşmenin, kanlı bir hesaplaşmanın i&ccedil;ine d&uuml;şmesi ka&ccedil;ınılmaz olabilecektir.&quot;</p> <h3>&quot;Karşımızda b&uuml;y&uuml;k bir musibet bulunmaktadır&quot;</h3> <p>D&uuml;nya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 2 milyon 300 bine yaklaştığına, vir&uuml;se bağlı hayatını kaybeden insan sayısının da 153 bini bulduğuna işaret eden Bah&ccedil;eli, &quot;Karşımızda dehşet verici, insan bekasını tehdit eden b&uuml;y&uuml;k bir musibet bulunmaktadır. Bu musibeti en başından itibaren dikkate ve ciddiye alan, bununla birlikte lazım gelen &ouml;nlemleri gecikmeye mahal vermeden devreye sokan &uuml;lkelerin vir&uuml;s&uuml;n yayılma hızını en azından kontrol edilebilir seviyelerde tutabildiği a&ccedil;ıktır.&quot; ifadelerini kullandı.&nbsp;</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;nin yeni tip koronavir&uuml;sle her cephede m&uuml;cadele ettiğini belirten Bah&ccedil;eli, şu değerlendirmeyi yaptı:&nbsp;</p> <p>&quot;Kara propagandaların tedav&uuml;l&uuml;ne, karanlık oyunların tertibine rağmen, &uuml;lkemiz vir&uuml;se karşı muazzam bir inan&ccedil; ve iradeyle direnmektedir. Elbette bundan rahatsız ve memnuniyetsiz halde bulunan k&ouml;ks&uuml;zlerin varlığı g&ouml;z&uuml;m&uuml;zden ka&ccedil;mamaktadır. Hastalığın yayılması, h&uuml;k&uuml;metin zora girmesi, T&uuml;rkiye&#39;nin t&ouml;kezlemesi i&ccedil;in t&uuml;m imkanlarıyla seferber olan, adeta ayin turuna &ccedil;ıkan i&ccedil;imizdeki habis emelli kimliksiz ve k&ouml;t&uuml;r&uuml;mlerin neye ve kime hizmet ettiklerini aziz milletimiz &ccedil;ok iyi bilmektedir. Bunların ipliği pazara &ccedil;ıkmış, foyaları ortaya d&ouml;k&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. CHP sisli ve kirli bir pusuya yatmış, devamlı T&uuml;rkiye&#39;yi k&ouml;t&uuml;lemektedir.&nbsp;</p> <p>&Ouml;ylesine ahlaki ve vicdani &ouml;l&ccedil;&uuml;lerini kaybetmiş bir muhalefet anlayışı vardır ki hastalıktan siyasi rant ve nema elde etmenin merak ve peşine d&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r. CHP&#39;nin, İP&#39;in, HDP&#39;nin ve diğer şer ortaklarının k&ouml;t&uuml; niyet ve nefreti artık gizlenemeyecek boyutlardadır. Kovid-19&#39;a karşı h&uuml;k&uuml;met b&uuml;t&uuml;n imkan ve kabiliyetiyle ayağa kalkmışken, CHP Genel Başkanı&#39;nın iki de bir pişmiş aşa su katma arayışı, d&ouml;nen tekere &ccedil;omak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır. Eften p&uuml;ften meseleleri g&uuml;ndemine alıp s&uuml;rekli iftira ve itham yarışına giren Kılı&ccedil;daroğlu&#39;nun durumu perişanlıktır. Kaldı ki CHP vir&uuml;s&uuml;n hizasında siyasi hesap i&ccedil;indedir. Ahı gidip vahı kalmış İP&#39;in, ter&ouml;r&uuml;n siyasi kurye ve kuklası olan HDP&#39;nin CHP&#39;den farklı bir ama&ccedil; ve &ouml;zlem taşımadığı da maşeri vicdanın malumudur.&quot;</p> <h3>Yeni infaz d&uuml;zenlemesi&nbsp;</h3> <p>MHP Genel Başkanı Devlet Bah&ccedil;eli, TBMM&#39;de ge&ccedil;en hafta kabul edilen infaz d&uuml;zenlemesiyle ilgili kanunun g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi sırasında CHP&#39;nin eleştirilerini hatırlatarak ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>&quot;İlgili kanunun g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi esnasında CHP&#39;nin ve &ccedil;ıkar ittifakının su&ccedil;lamaları aslında karşımızdaki siyasi hezeyan ve h&uuml;sranı g&ouml;stermesi bakımından ibretlik olmuştur. FET&Ouml;&#39;c&uuml;lerin ve PKK&#39;lıların infaz d&uuml;zenlemesi kapsamına alınmaması CHP&#39;yi, İP&#39;i, HDP&#39;yi &ccedil;ılgına &ccedil;evirmiştir. 100. yıl d&ouml;n&uuml;m&uuml;n&uuml; kutlayacağımız TBMM&#39;nin saygınlığına g&ouml;lge d&uuml;ş&uuml;rmek i&ccedil;in sıraya girenlerin, T&uuml;rk milletine ve T&uuml;rkiye&#39;ye ihanet edenleri cezaevinden &ccedil;ıkarmak i&ccedil;in gece g&uuml;nd&uuml;z demeden &ccedil;abalamaları rezaletin ve melanetin daniskasıdır. Ter&ouml;ristlerle g&uuml;&ccedil; ve gelecek birliğine heveslenenlerin şimdi de Anayasa Mahkemesi&#39;nin kapısında soluğu alacak olmaları tenkit edilmesi gereken bir tenakuzdur.&quot;</p> <h3>&quot;Siyasi koma halidir&quot;</h3> <p>Koronavir&uuml;sle m&uuml;cadele kapsamında TBMM&#39;nin &ccedil;alışmalarına ara vermesinin de &quot;CHP ve diğer yedekleri tarafından eleştirildiğini, yanlış bulunduğunu&quot; ifade eden Bah&ccedil;eli, CHP&#39;nin infaz d&uuml;zenlemesine ilişkin kanunun g&ouml;r&uuml;şmelerinin son etabında kullanılan 51 red oyunun i&ccedil;inde 18 milletvekiliyle yerini aldığını aktardı. Bah&ccedil;eli, &quot;TBMM&#39;de 139 milletvekili olan CHP&#39;nin 18 milletvekiliyle, 37 milletvekili olan İP&#39;in 8 milletvekiliyle, 61 milletvekili olan HDP&#39;nin 24 milletvekiliyle tercihlerini g&ouml;stermesi sonra da &ccedil;ıkıp TBMM&#39;nin &ccedil;alışmalarına ara vermesini eleştirmeleri ya zeka noksanlığı ya da siyasi koma halidir. CHP Genel Başkanı&#39;nın telekonferansla konuşması kolaydır. Eğer TBMM&#39;nin &ccedil;alışmasını istiyorsa buna uyacak ve gereğini yapacak en başta kendisidir.&quot; değerlendirmesinde bulundu.&nbsp;</p> <h3>&quot;Cumhur İttifakı oyunu bir kez daha bozdu&quot;</h3> <p>CHP&#39;nin s&ouml;zlerinin eylemleriyle &ccedil;atıştığını, ters d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;n&uuml; belirten Bah&ccedil;eli, &quot;CHP ve zillet ortaklarının, acıklı ve dağınık siyasetlerinin millet tarafından not edildiğini&quot; ifade etti.&nbsp;</p> <p>Devlet Bah&ccedil;eli, &quot;&Ccedil;ok ş&uuml;k&uuml;r Cumhur İttifakı alayının oyununu bir kez daha bozmuştur. Sağlam irade, vatansever, millete hizmetle dolup taşan sağduyulu ve k&ouml;kl&uuml; siyaset T&uuml;rkiye&#39;nin &ouml;n&uuml;n&uuml; aydınlatmaktadır. CHP, Kovid-19&#39;a &uuml;midini bağlasa da salgını ge&ccedil;im kapısı g&ouml;rse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya &ccedil;alıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır.&quot; g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; aktardı.&nbsp;</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;nin hastalığa ilişkin ilk andan itibaren her ihtimali hesaplayarak tedbirler aldığına dikkati &ccedil;eken Bah&ccedil;eli, bu s&uuml;re&ccedil;te CHP&#39;nin yine &ccedil;uvalladığını, yine duvara tosladığını belirtti.</p> <p>Bah&ccedil;eli, vir&uuml;s&uuml;n &Ccedil;in&#39;in Vuhan kentinde 31 Aralık 2019&#39;da ortaya &ccedil;ıktığına, Sağlık Bakanlığının ise gecikmeden 6 Ocak 2020&#39;de operasyon merkezi kurduğuna, 10 Ocak&#39;ta ise Bilim Kurulu oluşturulduğuna işaret etti.</p> <h3>&quot;T&uuml;rkiye, tanı ve tedaviyle d&uuml;nyayı kendisine hayran bıraktı&quot;</h3> <p>T&uuml;rkiye&#39;nin alınan tedbirlerle diğer &uuml;lkelerden avantajlı ve pozitif şekilde ayrıştığının altını &ccedil;izen Bah&ccedil;eli, &quot;İnsanı yaşat ki devlet yaşasın&quot; anlayışının vir&uuml;se karşı tezah&uuml;r eden devasa ve disiplinli m&uuml;cadelenin ruhunu teşkil ettiğini aktardı.</p> <p>&quot;Batı&#39;da maske bulunamazken, dahası bu konuda &uuml;lkeler arasında haksız ve hasmane rekabet oluşmuşken, &uuml;lkemiz &uuml;cretsiz maske dağıtımıyla &ouml;ne &ccedil;ıkmıştır.&quot; ifadesini kullanan Bah&ccedil;eli, T&uuml;rkiye&#39;nin tanı ve tedavi hizmetleriyle d&uuml;nyayı kendisine hayran bıraktığını anlattı. Devlet Bah&ccedil;eli, krizi akıl, sabır ve soğukkanlılıkla y&ouml;netmeyi başaran T&uuml;rkiye&#39;nin yaklaşık 30 &uuml;lkeye yaptığı tıbbi malzeme yardımıyla merhametli y&uuml;z&uuml;n&uuml; g&ouml;sterdiğini bildirdi. İlk defa tecr&uuml;be edilen bir felaket karşısında seri ve s&uuml;ratli kararlar alınarak karmaşaya, kaosa ve gecikmeye asla m&uuml;saade edilmediğini belirten Bah&ccedil;eli, s&uuml;recin Cumhurbaşkanlığı H&uuml;k&uuml;met Sistemi&#39;nin ne kadar isabetli bir tercih olduğunu g&ouml;sterdiğini vurguladı.</p> <p>MHP Lideri, salgın d&ouml;neminin, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı H&uuml;k&uuml;met Sistemi&#39;nin r&uuml;şt&uuml;n&uuml; ispat etmesini, kuşku ve soru işaretlerinin giderilmesini temin ettiğini belirtti. &quot;Ben yok, biz varız. Biz bize yeteriz. Hep birlikte T&uuml;rkiye&#39;yiz. Birlikte başaracağız.&quot; ifadelerinin milli vicdanda saklı duran kolektif bilinci kuvveden fiile &ccedil;ıkardığını ifade eden Bah&ccedil;eli, ABD&#39;de yaşlı bakımevlerinin toplu mezarlığa d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ancak T&uuml;rkiye&#39;de Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardımlaşmanın &ouml;rneğini sunduğunu aktardı.</p> <p>Bah&ccedil;eli, 30 b&uuml;y&uuml;kşehir ile Zonguldak&#39;taki hafta sonu sokağa &ccedil;ıkma kısıtlamasına ve diğer tedbirlere vatandaşların uymalarının m&uuml;cadeleyi g&uuml;&ccedil;lendirdiğini vurguladı.</p> <h3>&quot;Hi&ccedil; kimse a&ccedil; ve a&ccedil;ıkta bırakılmayacaktır&quot;</h3> <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#39;ın samimi, şuurlu, &uuml;mit verici tutumunun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca&#39;nın d&uuml;r&uuml;st ve g&uuml;venilir mizacının, sağlık &ccedil;alışanlarının ve İ&ccedil;işleri Bakanı S&uuml;leyman Soylu ile g&uuml;venlik g&uuml;&ccedil;lerinin fedakar gayretlerinin, vatandaşların dua ve desteklerinin Kovid-19&#39;a karşı sur &ccedil;ektiğini belirten Bah&ccedil;eli, bunların hastalığın yayılma hızını frenlediğine işaret etti.</p> <p>Filyasyon y&ouml;ntemi ve oluşturulan algoritmayla hastalığın yayılma hızının kontrol altına alınmaya başlandığını hatırlatan Bah&ccedil;eli, T&uuml;rkiye&#39;nin sosyal devlet alanında, sosyal yardım ve sosyal g&uuml;venlik klasmanında gıpta edilecek adımlar attığını bildirdi.</p> <p>MHP Genel Başkanı Bah&ccedil;eli, şunları kaydetti:</p> <p>&quot;T&uuml;rkiye ekonomisi her t&uuml;rl&uuml; risk ve menfi gelişmelere karşı dayanıklı ve temkinli hale getirilmiştir. Kriz seviciler alınan ve ekonomiyi zırha b&uuml;r&uuml;nd&uuml;ren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır. T&uuml;rkiye salgın d&ouml;nemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır. Bug&uuml;n &uuml;lkemizde hi&ccedil; kimse a&ccedil; ve a&ccedil;ıkta bırakılmayacaktır. T&uuml;rk devleti dar gelirli vatandaşlarımızın yanındadır. G&uuml;nl&uuml;k ve yevmiye usul&uuml;yle &ccedil;alışan her insanımıza destek verilmektedir. Esnaflarımızın, &ccedil;ift&ccedil;ilerimizin, sanayicilerimizin, KOBİ&#39;lerimizin, &uuml;reten ve fabrikalarından duman t&uuml;tt&uuml;ren her girişimcimizin muhatap oldukları zorluklar elbirliğiyle, g&uuml;&ccedil; birliğiyle ve tam bir inanmışlıkla telafi edilecektir. Konu insan sağlığı, insan canıdır. Sağlık elden gittikten, hayatın ışığı s&ouml;nd&uuml;kten sonra hi&ccedil;bir şeyin anlamı ve değeri olmayacaktır.&quot;</p> <p>Mevlana&#39;nın, &quot;&Uuml;mitsizliğin ardında nice &uuml;mitler, karanlığın ardında da nice g&uuml;neşler vardır.&quot; s&ouml;z&uuml;n&uuml; anımsatan Bah&ccedil;eli, tedbirlere uymanın, sabretmenin, mutlu ve huzurlu g&uuml;nlere kavuşturacağını ifade etti.</p> <p>&quot;İnanıyorum ki T&uuml;rkiye bu badireyi en ge&ccedil; ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki bayram g&uuml;nleri kucaklaşmalarla sevin&ccedil; ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır.&quot; ifadesini kullanan Bah&ccedil;eli, Kovid-19&#39;dan dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah&#39;tan rahmet, tedavi g&ouml;renlere de şifa diledi.</p> <p>Fedakarca, kahramanca m&uuml;cadele eden sağlık &ccedil;alışanlarına, g&uuml;venlik g&ouml;revlilerine teşekk&uuml;r eden Bah&ccedil;eli, vir&uuml;sten kurtuluş savaşının da kazanılacağına inandığını kaydetti.</p>
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 salgını ile ilgili, "İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır." ifadelerini kullandı.
<p>MHP Genel Başkanı Devlet Bah&ccedil;eli, T&uuml;rkiye&#39;nin yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) ile ilgili badireyi en ge&ccedil; ramazan ayının sonuna kadar atlatacağına inandığını belirterek T&uuml;rkiye&#39;nin salgın d&ouml;nemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacağını, yaraların da milli birlik ruhuyla sarılacağını kaydetti.&nbsp;</p> <p>Bah&ccedil;eli, &quot;Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve bu kapsamdaki siyasi gelişmeler&quot;le ilgili yazılı a&ccedil;ıklama yaptı.&nbsp;</p> <p>MHP Lideri Bah&ccedil;eli, d&uuml;nyanın bambaşka ve nevzuhur bir d&ouml;nemin i&ccedil;inden ge&ccedil;tiğini, yeni tip koronavir&uuml;s&uuml;n b&uuml;t&uuml;n ezberleri bozmakla kalmadığını, &ouml;ncelik sıralamalarını değiştirdiğini, sosyal dengeleri temelinden sarstığını ifade etti. K&uuml;resel salgının t&uuml;m &uuml;lkeleri her cepheden vurmak ş&ouml;yle dursun, adeta işgal ve istila ettiğini belirten Bah&ccedil;eli, tehdidin b&uuml;y&uuml;k, tehlikenin her yerde olduğunu, hi&ccedil;bir yerin g&uuml;venli olmadığını vurguladı.</p> <p>Salgına hazırlıksız yakalanan hatta salgının boyutlarını basite ve hafife alan &uuml;lkelerin maruz kaldıkları travma ve kayıpların ağır d&uuml;zeye y&uuml;kseldiğini anlatan Bah&ccedil;eli, &quot;ABD ve Avrupa &uuml;lkelerinin bulanık ve bunalımlı hali buna en a&ccedil;ık delildir. Kovid-19 hastalığının etkilerini en aza &ccedil;ekebilmek amacıyla ihtiya&ccedil; olan k&uuml;resel dayanışma ve işbirliği maalesef yeni tartışmalarla sekteye uğramaktadır. B&ouml;ylesine ağır sorunlu bir d&ouml;nemde siyasi kaygılarla hareket etmek, fuzuli meselelerden dolayı polemik &uuml;retmek bir defa insan haysiyetine, insanlık değerlerine kategorik saygısızlıktır.&quot; değerlendirmesini yaptı.&nbsp;</p> <h3>&quot;&Ccedil;in&#39;in aleyhine iddialar doğru &ccedil;ıkarsa...&quot;</h3> <p>&Ccedil;in&#39;in laboratuvar &ccedil;alışmalarıyla yeni tip koronavir&uuml;s&uuml; yaydığı iddiaları ve isnatlarının &ccedil;ok sık dillendirilmeye başlandığını hatırlatan Bah&ccedil;eli, yarasadan bulaşan vir&uuml;s &uuml;zerinde oynamalar ve eklemeler yapıldığının bazı bilim insanları tarafından da ileri s&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; aktardı. Bah&ccedil;eli, ş&ouml;yle devam etti:&nbsp;</p> <p>&quot;Bu kapsamda ABD ile &Ccedil;in arasında ticaret savaşlarından bakiye kalan gerilim bir kez daha canlanmaya, karşılıklı restleşmeye kadar uzanmıştır. ABD&#39;nin bedel &ouml;detmekten bahsetmesi, karşılıklı atışmalarla y&uuml;kselen tansiyon &ouml;n&uuml;m&uuml;zde karmaşık ve kaotik bir d&ouml;nemin varlığına şimdiden delalettir. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; D&uuml;nya Savaşı&#39;na vurgu yapılması, bu &ccedil;er&ccedil;evede sim&uuml;lasyon &ccedil;alışmalarının kamuoyuna yansıması b&uuml;y&uuml;k bir a&ccedil;maz ve tehdittir. Elbette yeni tip koronavir&uuml;s&uuml;n laboratuvar faaliyetleriyle &uuml;retildiğine dair bug&uuml;ne kadar ulaşılmış ve herkesi ikna edecek bir kanıt hen&uuml;z tespit edilmiş değildir. Şayet vir&uuml;s &Ccedil;in&#39;in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun &ccedil;ok vahim ve trajik sonu&ccedil;ları olabilecektir. En iyimser ihtimalle ABD&#39;nin Kovid-19 salgınındaki başarısız ve basiretsiz m&uuml;cadele s&uuml;recini karartmak ve &uuml;zerini kapatmak amacıyla &Ccedil;in&#39;i hedef aldığı, dikkatleri başka bir y&ouml;ne &ccedil;ekmeyi hedeflediği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lebilecektir. &Ccedil;in&#39;in aleyhine iddialar doğru &ccedil;ıkarsa d&uuml;nyanın topyekun yeni bir cepheleşmenin, kanlı bir hesaplaşmanın i&ccedil;ine d&uuml;şmesi ka&ccedil;ınılmaz olabilecektir.&quot;</p> <h3>&quot;Karşımızda b&uuml;y&uuml;k bir musibet bulunmaktadır&quot;</h3> <p>D&uuml;nya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 2 milyon 300 bine yaklaştığına, vir&uuml;se bağlı hayatını kaybeden insan sayısının da 153 bini bulduğuna işaret eden Bah&ccedil;eli, &quot;Karşımızda dehşet verici, insan bekasını tehdit eden b&uuml;y&uuml;k bir musibet bulunmaktadır. Bu musibeti en başından itibaren dikkate ve ciddiye alan, bununla birlikte lazım gelen &ouml;nlemleri gecikmeye mahal vermeden devreye sokan &uuml;lkelerin vir&uuml;s&uuml;n yayılma hızını en azından kontrol edilebilir seviyelerde tutabildiği a&ccedil;ıktır.&quot; ifadelerini kullandı.&nbsp;</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;nin yeni tip koronavir&uuml;sle her cephede m&uuml;cadele ettiğini belirten Bah&ccedil;eli, şu değerlendirmeyi yaptı:&nbsp;</p> <p>&quot;Kara propagandaların tedav&uuml;l&uuml;ne, karanlık oyunların tertibine rağmen, &uuml;lkemiz vir&uuml;se karşı muazzam bir inan&ccedil; ve iradeyle direnmektedir. Elbette bundan rahatsız ve memnuniyetsiz halde bulunan k&ouml;ks&uuml;zlerin varlığı g&ouml;z&uuml;m&uuml;zden ka&ccedil;mamaktadır. Hastalığın yayılması, h&uuml;k&uuml;metin zora girmesi, T&uuml;rkiye&#39;nin t&ouml;kezlemesi i&ccedil;in t&uuml;m imkanlarıyla seferber olan, adeta ayin turuna &ccedil;ıkan i&ccedil;imizdeki habis emelli kimliksiz ve k&ouml;t&uuml;r&uuml;mlerin neye ve kime hizmet ettiklerini aziz milletimiz &ccedil;ok iyi bilmektedir. Bunların ipliği pazara &ccedil;ıkmış, foyaları ortaya d&ouml;k&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. CHP sisli ve kirli bir pusuya yatmış, devamlı T&uuml;rkiye&#39;yi k&ouml;t&uuml;lemektedir.&nbsp;</p> <p>&Ouml;ylesine ahlaki ve vicdani &ouml;l&ccedil;&uuml;lerini kaybetmiş bir muhalefet anlayışı vardır ki hastalıktan siyasi rant ve nema elde etmenin merak ve peşine d&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r. CHP&#39;nin, İP&#39;in, HDP&#39;nin ve diğer şer ortaklarının k&ouml;t&uuml; niyet ve nefreti artık gizlenemeyecek boyutlardadır. Kovid-19&#39;a karşı h&uuml;k&uuml;met b&uuml;t&uuml;n imkan ve kabiliyetiyle ayağa kalkmışken, CHP Genel Başkanı&#39;nın iki de bir pişmiş aşa su katma arayışı, d&ouml;nen tekere &ccedil;omak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır. Eften p&uuml;ften meseleleri g&uuml;ndemine alıp s&uuml;rekli iftira ve itham yarışına giren Kılı&ccedil;daroğlu&#39;nun durumu perişanlıktır. Kaldı ki CHP vir&uuml;s&uuml;n hizasında siyasi hesap i&ccedil;indedir. Ahı gidip vahı kalmış İP&#39;in, ter&ouml;r&uuml;n siyasi kurye ve kuklası olan HDP&#39;nin CHP&#39;den farklı bir ama&ccedil; ve &ouml;zlem taşımadığı da maşeri vicdanın malumudur.&quot;</p> <h3>Yeni infaz d&uuml;zenlemesi&nbsp;</h3> <p>MHP Genel Başkanı Devlet Bah&ccedil;eli, TBMM&#39;de ge&ccedil;en hafta kabul edilen infaz d&uuml;zenlemesiyle ilgili kanunun g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi sırasında CHP&#39;nin eleştirilerini hatırlatarak ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>&quot;İlgili kanunun g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi esnasında CHP&#39;nin ve &ccedil;ıkar ittifakının su&ccedil;lamaları aslında karşımızdaki siyasi hezeyan ve h&uuml;sranı g&ouml;stermesi bakımından ibretlik olmuştur. FET&Ouml;&#39;c&uuml;lerin ve PKK&#39;lıların infaz d&uuml;zenlemesi kapsamına alınmaması CHP&#39;yi, İP&#39;i, HDP&#39;yi &ccedil;ılgına &ccedil;evirmiştir. 100. yıl d&ouml;n&uuml;m&uuml;n&uuml; kutlayacağımız TBMM&#39;nin saygınlığına g&ouml;lge d&uuml;ş&uuml;rmek i&ccedil;in sıraya girenlerin, T&uuml;rk milletine ve T&uuml;rkiye&#39;ye ihanet edenleri cezaevinden &ccedil;ıkarmak i&ccedil;in gece g&uuml;nd&uuml;z demeden &ccedil;abalamaları rezaletin ve melanetin daniskasıdır. Ter&ouml;ristlerle g&uuml;&ccedil; ve gelecek birliğine heveslenenlerin şimdi de Anayasa Mahkemesi&#39;nin kapısında soluğu alacak olmaları tenkit edilmesi gereken bir tenakuzdur.&quot;</p> <h3>&quot;Siyasi koma halidir&quot;</h3> <p>Koronavir&uuml;sle m&uuml;cadele kapsamında TBMM&#39;nin &ccedil;alışmalarına ara vermesinin de &quot;CHP ve diğer yedekleri tarafından eleştirildiğini, yanlış bulunduğunu&quot; ifade eden Bah&ccedil;eli, CHP&#39;nin infaz d&uuml;zenlemesine ilişkin kanunun g&ouml;r&uuml;şmelerinin son etabında kullanılan 51 red oyunun i&ccedil;inde 18 milletvekiliyle yerini aldığını aktardı. Bah&ccedil;eli, &quot;TBMM&#39;de 139 milletvekili olan CHP&#39;nin 18 milletvekiliyle, 37 milletvekili olan İP&#39;in 8 milletvekiliyle, 61 milletvekili olan HDP&#39;nin 24 milletvekiliyle tercihlerini g&ouml;stermesi sonra da &ccedil;ıkıp TBMM&#39;nin &ccedil;alışmalarına ara vermesini eleştirmeleri ya zeka noksanlığı ya da siyasi koma halidir. CHP Genel Başkanı&#39;nın telekonferansla konuşması kolaydır. Eğer TBMM&#39;nin &ccedil;alışmasını istiyorsa buna uyacak ve gereğini yapacak en başta kendisidir.&quot; değerlendirmesinde bulundu.&nbsp;</p> <h3>&quot;Cumhur İttifakı oyunu bir kez daha bozdu&quot;</h3> <p>CHP&#39;nin s&ouml;zlerinin eylemleriyle &ccedil;atıştığını, ters d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;n&uuml; belirten Bah&ccedil;eli, &quot;CHP ve zillet ortaklarının, acıklı ve dağınık siyasetlerinin millet tarafından not edildiğini&quot; ifade etti.&nbsp;</p> <p>Devlet Bah&ccedil;eli, &quot;&Ccedil;ok ş&uuml;k&uuml;r Cumhur İttifakı alayının oyununu bir kez daha bozmuştur. Sağlam irade, vatansever, millete hizmetle dolup taşan sağduyulu ve k&ouml;kl&uuml; siyaset T&uuml;rkiye&#39;nin &ouml;n&uuml;n&uuml; aydınlatmaktadır. CHP, Kovid-19&#39;a &uuml;midini bağlasa da salgını ge&ccedil;im kapısı g&ouml;rse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya &ccedil;alıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır.&quot; g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; aktardı.&nbsp;</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;nin hastalığa ilişkin ilk andan itibaren her ihtimali hesaplayarak tedbirler aldığına dikkati &ccedil;eken Bah&ccedil;eli, bu s&uuml;re&ccedil;te CHP&#39;nin yine &ccedil;uvalladığını, yine duvara tosladığını belirtti.</p> <p>Bah&ccedil;eli, vir&uuml;s&uuml;n &Ccedil;in&#39;in Vuhan kentinde 31 Aralık 2019&#39;da ortaya &ccedil;ıktığına, Sağlık Bakanlığının ise gecikmeden 6 Ocak 2020&#39;de operasyon merkezi kurduğuna, 10 Ocak&#39;ta ise Bilim Kurulu oluşturulduğuna işaret etti.</p> <h3>&quot;T&uuml;rkiye, tanı ve tedaviyle d&uuml;nyayı kendisine hayran bıraktı&quot;</h3> <p>T&uuml;rkiye&#39;nin alınan tedbirlerle diğer &uuml;lkelerden avantajlı ve pozitif şekilde ayrıştığının altını &ccedil;izen Bah&ccedil;eli, &quot;İnsanı yaşat ki devlet yaşasın&quot; anlayışının vir&uuml;se karşı tezah&uuml;r eden devasa ve disiplinli m&uuml;cadelenin ruhunu teşkil ettiğini aktardı.</p> <p>&quot;Batı&#39;da maske bulunamazken, dahası bu konuda &uuml;lkeler arasında haksız ve hasmane rekabet oluşmuşken, &uuml;lkemiz &uuml;cretsiz maske dağıtımıyla &ouml;ne &ccedil;ıkmıştır.&quot; ifadesini kullanan Bah&ccedil;eli, T&uuml;rkiye&#39;nin tanı ve tedavi hizmetleriyle d&uuml;nyayı kendisine hayran bıraktığını anlattı. Devlet Bah&ccedil;eli, krizi akıl, sabır ve soğukkanlılıkla y&ouml;netmeyi başaran T&uuml;rkiye&#39;nin yaklaşık 30 &uuml;lkeye yaptığı tıbbi malzeme yardımıyla merhametli y&uuml;z&uuml;n&uuml; g&ouml;sterdiğini bildirdi. İlk defa tecr&uuml;be edilen bir felaket karşısında seri ve s&uuml;ratli kararlar alınarak karmaşaya, kaosa ve gecikmeye asla m&uuml;saade edilmediğini belirten Bah&ccedil;eli, s&uuml;recin Cumhurbaşkanlığı H&uuml;k&uuml;met Sistemi&#39;nin ne kadar isabetli bir tercih olduğunu g&ouml;sterdiğini vurguladı.</p> <p>MHP Lideri, salgın d&ouml;neminin, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı H&uuml;k&uuml;met Sistemi&#39;nin r&uuml;şt&uuml;n&uuml; ispat etmesini, kuşku ve soru işaretlerinin giderilmesini temin ettiğini belirtti. &quot;Ben yok, biz varız. Biz bize yeteriz. Hep birlikte T&uuml;rkiye&#39;yiz. Birlikte başaracağız.&quot; ifadelerinin milli vicdanda saklı duran kolektif bilinci kuvveden fiile &ccedil;ıkardığını ifade eden Bah&ccedil;eli, ABD&#39;de yaşlı bakımevlerinin toplu mezarlığa d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ancak T&uuml;rkiye&#39;de Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardımlaşmanın &ouml;rneğini sunduğunu aktardı.</p> <p>Bah&ccedil;eli, 30 b&uuml;y&uuml;kşehir ile Zonguldak&#39;taki hafta sonu sokağa &ccedil;ıkma kısıtlamasına ve diğer tedbirlere vatandaşların uymalarının m&uuml;cadeleyi g&uuml;&ccedil;lendirdiğini vurguladı.</p> <h3>&quot;Hi&ccedil; kimse a&ccedil; ve a&ccedil;ıkta bırakılmayacaktır&quot;</h3> <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#39;ın samimi, şuurlu, &uuml;mit verici tutumunun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca&#39;nın d&uuml;r&uuml;st ve g&uuml;venilir mizacının, sağlık &ccedil;alışanlarının ve İ&ccedil;işleri Bakanı S&uuml;leyman Soylu ile g&uuml;venlik g&uuml;&ccedil;lerinin fedakar gayretlerinin, vatandaşların dua ve desteklerinin Kovid-19&#39;a karşı sur &ccedil;ektiğini belirten Bah&ccedil;eli, bunların hastalığın yayılma hızını frenlediğine işaret etti.</p> <p>Filyasyon y&ouml;ntemi ve oluşturulan algoritmayla hastalığın yayılma hızının kontrol altına alınmaya başlandığını hatırlatan Bah&ccedil;eli, T&uuml;rkiye&#39;nin sosyal devlet alanında, sosyal yardım ve sosyal g&uuml;venlik klasmanında gıpta edilecek adımlar attığını bildirdi.</p> <p>MHP Genel Başkanı Bah&ccedil;eli, şunları kaydetti:</p> <p>&quot;T&uuml;rkiye ekonomisi her t&uuml;rl&uuml; risk ve menfi gelişmelere karşı dayanıklı ve temkinli hale getirilmiştir. Kriz seviciler alınan ve ekonomiyi zırha b&uuml;r&uuml;nd&uuml;ren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır. T&uuml;rkiye salgın d&ouml;nemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır. Bug&uuml;n &uuml;lkemizde hi&ccedil; kimse a&ccedil; ve a&ccedil;ıkta bırakılmayacaktır. T&uuml;rk devleti dar gelirli vatandaşlarımızın yanındadır. G&uuml;nl&uuml;k ve yevmiye usul&uuml;yle &ccedil;alışan her insanımıza destek verilmektedir. Esnaflarımızın, &ccedil;ift&ccedil;ilerimizin, sanayicilerimizin, KOBİ&#39;lerimizin, &uuml;reten ve fabrikalarından duman t&uuml;tt&uuml;ren her girişimcimizin muhatap oldukları zorluklar elbirliğiyle, g&uuml;&ccedil; birliğiyle ve tam bir inanmışlıkla telafi edilecektir. Konu insan sağlığı, insan canıdır. Sağlık elden gittikten, hayatın ışığı s&ouml;nd&uuml;kten sonra hi&ccedil;bir şeyin anlamı ve değeri olmayacaktır.&quot;</p> <p>Mevlana&#39;nın, &quot;&Uuml;mitsizliğin ardında nice &uuml;mitler, karanlığın ardında da nice g&uuml;neşler vardır.&quot; s&ouml;z&uuml;n&uuml; anımsatan Bah&ccedil;eli, tedbirlere uymanın, sabretmenin, mutlu ve huzurlu g&uuml;nlere kavuşturacağını ifade etti.</p> <p>&quot;İnanıyorum ki T&uuml;rkiye bu badireyi en ge&ccedil; ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki bayram g&uuml;nleri kucaklaşmalarla sevin&ccedil; ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır.&quot; ifadesini kullanan Bah&ccedil;eli, Kovid-19&#39;dan dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah&#39;tan rahmet, tedavi g&ouml;renlere de şifa diledi.</p> <p>Fedakarca, kahramanca m&uuml;cadele eden sağlık &ccedil;alışanlarına, g&uuml;venlik g&ouml;revlilerine teşekk&uuml;r eden Bah&ccedil;eli, vir&uuml;sten kurtuluş savaşının da kazanılacağına inandığını kaydetti.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.