Salgına karşı dünya hangi önlemleri aldı, Türkiye neler yaptı

GÜNDEM (AA) - Anadolu Ajansı | 20.04.2020 - 17:02, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

Salgına karşı dünya hangi önlemleri aldı, Türkiye neler yaptı

Kovid-19'un dünyada yayılmaya başlamasıyla ülkeler sınırlarını kapatmaktan dış hat uçuşlarını durdurmaya, yurt içi ulaşım kısıtlamalarından sokağa çıkma yasaklarına kadar salgını önlemeye yönelik tedbirlere başvurdu.
<p>&Ccedil;in&#39;de ortaya &ccedil;ıkan yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) salgınının k&uuml;resel &ccedil;apta yayılması, &uuml;lkeleri tedbirler alma konusunda ciddi bir sınavla karşı karşıya bıraktı.</p> <p>Sınırların kapatılması ve dış hat u&ccedil;uşlarının durdurulmasıyla başlayan &ouml;nleyici tedbirleri, yurt i&ccedil;i ulaşım kısıtlamaları, sokağa &ccedil;ıkma yasakları gibi kitlesel hareketliliği azaltmaya y&ouml;nelik tedbirler izledi.</p> <p>Salgından en fazla etkilenen &uuml;lkelerde vaka sayılarının artmasıyla sağlık sistemleri &uuml;zerinde b&uuml;y&uuml;k y&uuml;k oluştu, sıhhi malzeme, ila&ccedil; ve tıbbi ekipman stoklarında sıkıntılar yaşandı.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/18255" style="box-sizing: border-box; color: inherit; text-decoration-line: none; background-color: transparent; opacity: 1; box-shadow: rgb(155, 232, 248) 0px -2px 0px inset, rgb(155, 232, 248) 0px -3px 0px inset;" target="_blank"><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/4164aa16-2a0e-4a00-98ad-deb5a750816b/20202FNISANN2FADIMM_.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></a>Vir&uuml;s&uuml;n yayılmasını &ouml;nlemek i&ccedil;in alınan tedbirler, g&uuml;nl&uuml;k hayatı ve ekonomik etkinlikleri durma noktasına getirirken, salgının ekonomik ve sosyal hayat &uuml;zerindeki olumsuz etkilerini azlatmaya y&ouml;nelik adımlar atıldı.</p> <p>H&uuml;k&uuml;metler, doğrudan yardımlar, &ccedil;alışanlara ve işletmelere y&ouml;nelik desteklerle, salgının ekonomi ve yurttaşlar &uuml;zerindeki y&uuml;k&uuml;n&uuml; hafifletmeye &ccedil;alıştı.</p> <p>Salgından en &ccedil;ok etkilenen, vaka sayısının en fazla olduğu ilk 20 &uuml;lkede kamu otoritelerinin aldığı belli başlı bazı tedbirler şunlar oldu:</p> <h3>Seyahat ve ulaşım kısıtlamaları</h3> <p>Kovid-19&#39;un d&uuml;nyada yayılmaya başlamasıyla &uuml;lkelerin verdiği ilk tepkilerden biri &ouml;nce sınırlarını ve dış hat u&ccedil;uşlarını kapatmak, ardından &uuml;lke i&ccedil;inde serbest dolaşımı kısıtlamak oldu.</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;de sınırlar kapatıldı, dış hat u&ccedil;uşları durduruldu. Şehirlerarası seyahatler valilik iznine tabi tutuldu. 30 b&uuml;y&uuml;k şehir ve Zonguldak&#39;a giriş &ccedil;ıkışlar durduruldu.</p> <p>&Ccedil;in, İran, İtalya, İspanya, Fransa, Bel&ccedil;ika ve Portekiz sınırlarını kapatıp, yurt i&ccedil;inde de serbest dolaşımı kısıtlamaya y&ouml;nelik tedbirler aldı. ABD, Kanada, Brezilya, Rusya, Hollanda, Avusturya, İsvi&ccedil;re ve İsrail sınırlarını ve dış hat u&ccedil;uşlarını kapattığı halde yurt i&ccedil;inde seyahat kısıtlaması getirmedi. İngiltere, İrlanda ve Almanya ise seyahat veya dolaşım kısıtlaması uygulamadı.</p> <h3>Kitlesel hareketliliği azaltmaya y&ouml;nelik tedbirler</h3> <p>Yurt dışına y&ouml;nelik tedbirleri &uuml;lke i&ccedil;inde kitlesel hareketliliği azaltmaya y&ouml;nelik tedbirler izledi. Sokağa &ccedil;ıkma yasakları ve kısıtlamaları uygulandı.</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;de 65 yaş &uuml;zeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa &ccedil;ıkmalarına kısıtlama getirildi. B&uuml;y&uuml;kşehirler ve Zonguldak&rsquo;ta hafta sonları sokağa &ccedil;ıkma yasağı uygulandı.</p> <p>K&uuml;resel salgının en yoğun etkilediği &uuml;lkelerde sokağa &ccedil;ıkma yasakları konusunda farklı uygulamalar g&ouml;r&uuml;ld&uuml;. İtalya, İspanya, Rusya ve Hindistan, sokağa &ccedil;ıkma yasağı uygulamasına başvururken, İngiltere, İrlanda ve &Ccedil;in&#39;de kısmi yasak ve kısıtlamalar uygulandı. ABD, Kanada, İran, Fransa, Almanya, Bel&ccedil;ika, Hollanda, İsvi&ccedil;re, Portekiz, Brezilya, Avusturya ve İsrail&#39;de ise sokağa &ccedil;ıkma yasağı uygulanmadı, yalnızca vatandaşlara evlerinde kalma uyarıları yapıldı.</p> <p>Sınırların kapatılması, seyahat ve ulaşım kısıtlamaları ve sokağa &ccedil;ıkma yasakları &uuml;lkelerde g&uuml;nl&uuml;k hayatı ve ticari faaliyetleri durma noktasına getirdi. Kamu otoriteleri bu koşullarda salgının ekonomi &uuml;zerindeki olumsuz etkilerini gidermek i&ccedil;in &ccedil;alışanlara ve işletmelere y&ouml;nelik destekleyici tedbirler aldı.</p> <h3>&Ccedil;alışma hayatına y&ouml;nelik tedbirler</h3> <p>T&uuml;rkiye&#39;de 3 ay boyunca iş veya hizmet s&ouml;zleşmelerinin feshedilmesi yasaklandı. Ge&ccedil;ici iş durdurmak zorunda kalan şirketlerde işg&uuml;c&uuml; maliyetini azaltmak i&ccedil;in kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği getirildi. &Uuml;cretsiz izne ayrılan ve kısa &ccedil;alışma &ouml;deneğinden yararlanamayan &ccedil;alışanlar ile iş s&ouml;zleşmesi 15 Mart&#39;tan &ouml;nce feshedilen iş&ccedil;ilere, &uuml;cretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları s&uuml;re kadar aylık 1177 lira gelir desteği sağlandı. Nakdi &uuml;cret desteğinden yararlanan &ccedil;alışanların, Genel Sağlık Sigortalı sayılması ve sigorta primlerinin İşsizlik Fonu&rsquo;ndan karşılanması sağlandı. Emeklilere bayram ikramiyesi bir ay &ouml;nce &ouml;dendi.</p> <p>İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Brezilya T&uuml;rkiye gibi işten &ccedil;ıkarmayı engelleyen &uuml;lkeler arasında yer aldı. ABD, İngiltere, &Ccedil;in, İran, Bel&ccedil;ika, Rusya, Kanada, Hollanda, İsvi&ccedil;re, Avusturya, Portekiz, Hollanda, Hindistan, İrlanda ve İsrail&#39;de ise bu y&ouml;nde adım atılmadı.</p> <p>T&uuml;rkiye ve Fransa hari&ccedil; hi&ccedil;bir &uuml;lkede emeklilere ek &ouml;deme yapılmadı. Hindistan&#39;da yoksullar i&ccedil;in emeklilik fonlarına mali katkı sağlandı.</p> <p>T&uuml;rkiye, İngiltere ve Rusya&#39;da salgın nedeniyle risk altındaki yaşlıların maaşları evlerine ulaştırıldı.</p> <h3>Sağlık kurumları ve sistemindeki tedbirler</h3> <p>Salgından en fazla etkilenen &uuml;lkelerde vaka sayılarının artmasıyla sağlık sistemleri &uuml;zerinde b&uuml;y&uuml;k y&uuml;k oluştu, sıhhi malzeme, ila&ccedil; ve tıbbi ekipman stoklarında sıkıntılar yaşandı. Maske ve eldiven gibi en temel koruyucu malzemelerin temininde, ayrıca test ve tedavi hizmetlerinde sorunlarla karşılaşıldı.</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;de salgının başından itibaren maske stoklarında bir sorunla karşılaşılmadı. &Ouml;zel kuruluşlar ve kamuya ait dikim evleri maske &uuml;retti, vatandaşlara &uuml;cretsiz maske dağıtımına başlandı. Sağlık kurumlarına 3 milyon 615 bin &quot;N95&quot; tipi sıhhi maske teslim edildi.</p> <p>Kovid-19 tedavisi &uuml;cretsiz yapılırken, 1 milyon hızlı tanı kiti, kullanıma sunularak testler yaygınlaştırıldı.</p> <p>Salgınla m&uuml;cadele i&ccedil;in t&uuml;m sağlık sistemi seferber edildi. T&uuml;m &ouml;zel hastaneler pandemi hastanesi haline getirildi. İstanbul&#39;da Sancaktepe ve Atat&uuml;rk Havalimanı&#39;nda 2 yeni hastanenin yapımına başlandı.</p> <p>Sağlık &ccedil;alışanlarının performans &ouml;demelerinin, 3 ay boyunca &uuml;st tavandan yapılması sağlandı.</p> <p>Vaka sayısının en fazla olduğu &uuml;lkelerin &ccedil;oğunda Kovid-19 testleri &uuml;cretsiz yapılıyor. Yalnızca Brezilya ve Hollanda testlerden para alırken, İtalya&#39;da aile hekiminin y&ouml;nlendirmediği durumlarda &uuml;cret alınıyor.</p> <p>Kovid-19 tedavisi de Hollanda hari&ccedil; t&uuml;m &uuml;lkelerde &uuml;cretsiz yapılıyor. ABD&#39;de kamu tedavi masraflarının bir kısmı karşılanırken, İran&#39;da masrafların y&uuml;zde 10&#39;u hastadan alınıyor.</p> <p>T&uuml;rkiye, İspanya ve İtalya haricindeki &uuml;lkelerde &uuml;cretsiz maske dağıtımı yapılmıyor.</p> <p>Sıhhi maske ihtiyacı T&uuml;rkiye, Almanya, &Ccedil;in, Brezilya, İsvi&ccedil;re, Portekiz ve İsrail dışındaki &uuml;lkelerde, başta en &ccedil;ok vaka ve &ouml;l&uuml;m&uuml;n g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; ABD&#39;de hala problem olmayı s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor.</p> <p>Tıbbi ekipman ihtiyacı da T&uuml;rkiye, Almanya, &Ccedil;in, Rusya, Kanada, Hollanda, İsvi&ccedil;re ve Portekiz dışındaki &uuml;lkelerde s&uuml;r&uuml;yor. Tanı kiti ihtiyacı ise T&uuml;rkiye, ABD, Almanya, &Ccedil;in, Rusya, Brezilya, İsvi&ccedil;re, Avusturya dışında hala devam ediyor.</p> <p>ABD, İspanya, İngiltere, &Ccedil;in, Bel&ccedil;ika ve Hindistan&#39;da hastanelerde yatak sayısı yetersiz kalırken, 7 &uuml;lkede yoğun bakım &uuml;nitesi, 15 &uuml;lkede ise ila&ccedil; ihtiyacı hissediliyor.</p> <p>T&uuml;rkiye dışında yalnızca 5 &uuml;lke, sağlık &ccedil;alışanlarına ek maddi destek veriyor.</p> <h3>Yurt dışından tahliye edilen vatandaşlar ve uluslararası dayanışma adımları</h3> <p>&Uuml;lkeler yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye etmek i&ccedil;in girişimlerde bulundu.</p> <p>T&uuml;rkiye bu konuda ilk harekete ge&ccedil;en &uuml;lkelerden biri oldu, Asya ve Avrupa &uuml;lkelerindeki binlerce T&uuml;rk vatandaşı yurda getirildi. Seyahat yasakları nedeniyle &uuml;lkeye gelemeyen 59 &uuml;lkeden yaklaşık 25 bin T&uuml;rk vatandaşının, 20-28 Nisan&#39;da d&uuml;zenlenecek 195 &ouml;zel u&ccedil;uşla yurda getirilmesi planlanıyor.</p> <p>Bu s&uuml;re&ccedil;te ABD 63 bin, İspanya 24 bin, İtalya 60 bin, Fransa 148 bin, Almanya 240 bin, İngiltere 7 bin 500, &Ccedil;in 1457, Bel&ccedil;ika 6 bin, Brezilya 13 bin, Rusya 150 bin, Kanada 5 bin, Hollanda 5 bin, İsvi&ccedil;re 2 bin 700, Portekiz 7 bin 500, Avusturya 7 bin 500, Hindistan 125 bin ve İrlanda 250 vatandaşını yurt dışından getirdi.</p> <p>Salgına karşı uluslarası dayanışmayı desteklemek &uuml;zere adımlar atan T&uuml;rkiye, İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan &uuml;lkelerinin aralarında bulunduğu 30&#39;a yakın &uuml;lkeye tıbbi malzeme yardımı g&ouml;nderdi. T&uuml;rkiye dışında &Ccedil;in 120, ABD 42, Hindistan 31, Rusya 10, Almanya 5, İsvi&ccedil;re 5, İngiltere, Hollanda, Portekiz ve İsrail 1&#39;er &uuml;lkeye yardımlarda bulundu.</p> <h3>Ekonomik tedbirler</h3> <p>T&uuml;rkiye salgının ekonomiye etkisini sınırlamak i&ccedil;in işletmelere y&ouml;nelik vergi ve kredi kolaylaştırma adımları attı.</p> <p>Gelir vergisi ile kurumlar vergilerinin beyanname ve &ouml;deme s&uuml;resi uzatıldı, salgından etkilenen sekt&ouml;rlerdeki işletmelerin muhtasar, KDV ve prim &ouml;demeleri 6 ay ertelendi.</p> <p>Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz &ouml;demeleri 3 ay ertelendi ve 6 aya kadar &ouml;demesiz d&ouml;nemle ilave finansman desteği sağlandı.</p> <p>Salgından etkilenen t&uuml;m firmalara, &ccedil;alışan sayısında azaltma yapmama koşuluyla 10 milyon liradan 100 milyon liraya kadar &quot;İş&rsquo;e Devam Kredi Desteği&rdquo; verildi.</p> <p>Vaka sayısının en &ccedil;ok olduğu 20 &uuml;lke arasında Brezilya, İsvi&ccedil;re ve İsrail haricinde t&uuml;m &uuml;lkeler &ouml;zel sekt&ouml;re vergi &ouml;teleme kolaylıkları sağladı. Yine &uuml;lkelerin b&uuml;y&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde zarar g&ouml;ren işletmelere kaynak aktarıldı, kredi ve finansman desteği sağlandı. T&uuml;rkiye dışında İspanya, Fransa, Almanya, &Ccedil;in, İran, Rusya, Hollanda, İsvi&ccedil;re ve Hindistan&#39;da firmalara kredi desteği verdi.</p> <h3>Sosyal yardımlaşma</h3> <p>Salgın d&ouml;neminde ihtiya&ccedil; sahiplerine ulaşmak, sosyal dayanışmayı artırmak &uuml;zere adımlar atıldı.</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;de ihtiya&ccedil; sahibi ailelere 1000 liralık nakit desteği sağlanması planlandı. 2,1 milyon dar gelirli haneye 1000&rsquo;er lira nakit destek verildi. 2,3 milyon haneye daha ulaşılarak yaklaşık 4,5 milyon dar gelirli haneye destek verilmesi kararlaştırıldı.</p> <p>Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına d&uuml;zenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya &ccedil;ıkarıldı, ve bu vakıflara 352 milyon 880 bin liralık ek kaynak aktarılması kararlaştırıldı.</p> <p>Vaka sayısının en &ccedil;ok olduğu &uuml;lkeler arasında Hollanda ve İsvi&ccedil;re haricinde t&uuml;m &uuml;lkelerde ihtiya&ccedil; sahiplerine y&ouml;nelik mali destek programları y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe konuldu.</p>
Kovid-19'un dünyada yayılmaya başlamasıyla ülkeler sınırlarını kapatmaktan dış hat uçuşlarını durdurmaya, yurt içi ulaşım kısıtlamalarından sokağa çıkma yasaklarına kadar salgını önlemeye yönelik tedbirlere başvurdu.
<p>&Ccedil;in&#39;de ortaya &ccedil;ıkan yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) salgınının k&uuml;resel &ccedil;apta yayılması, &uuml;lkeleri tedbirler alma konusunda ciddi bir sınavla karşı karşıya bıraktı.</p> <p>Sınırların kapatılması ve dış hat u&ccedil;uşlarının durdurulmasıyla başlayan &ouml;nleyici tedbirleri, yurt i&ccedil;i ulaşım kısıtlamaları, sokağa &ccedil;ıkma yasakları gibi kitlesel hareketliliği azaltmaya y&ouml;nelik tedbirler izledi.</p> <p>Salgından en fazla etkilenen &uuml;lkelerde vaka sayılarının artmasıyla sağlık sistemleri &uuml;zerinde b&uuml;y&uuml;k y&uuml;k oluştu, sıhhi malzeme, ila&ccedil; ve tıbbi ekipman stoklarında sıkıntılar yaşandı.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/18255" style="box-sizing: border-box; color: inherit; text-decoration-line: none; background-color: transparent; opacity: 1; box-shadow: rgb(155, 232, 248) 0px -2px 0px inset, rgb(155, 232, 248) 0px -3px 0px inset;" target="_blank"><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/4164aa16-2a0e-4a00-98ad-deb5a750816b/20202FNISANN2FADIMM_.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></a>Vir&uuml;s&uuml;n yayılmasını &ouml;nlemek i&ccedil;in alınan tedbirler, g&uuml;nl&uuml;k hayatı ve ekonomik etkinlikleri durma noktasına getirirken, salgının ekonomik ve sosyal hayat &uuml;zerindeki olumsuz etkilerini azlatmaya y&ouml;nelik adımlar atıldı.</p> <p>H&uuml;k&uuml;metler, doğrudan yardımlar, &ccedil;alışanlara ve işletmelere y&ouml;nelik desteklerle, salgının ekonomi ve yurttaşlar &uuml;zerindeki y&uuml;k&uuml;n&uuml; hafifletmeye &ccedil;alıştı.</p> <p>Salgından en &ccedil;ok etkilenen, vaka sayısının en fazla olduğu ilk 20 &uuml;lkede kamu otoritelerinin aldığı belli başlı bazı tedbirler şunlar oldu:</p> <h3>Seyahat ve ulaşım kısıtlamaları</h3> <p>Kovid-19&#39;un d&uuml;nyada yayılmaya başlamasıyla &uuml;lkelerin verdiği ilk tepkilerden biri &ouml;nce sınırlarını ve dış hat u&ccedil;uşlarını kapatmak, ardından &uuml;lke i&ccedil;inde serbest dolaşımı kısıtlamak oldu.</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;de sınırlar kapatıldı, dış hat u&ccedil;uşları durduruldu. Şehirlerarası seyahatler valilik iznine tabi tutuldu. 30 b&uuml;y&uuml;k şehir ve Zonguldak&#39;a giriş &ccedil;ıkışlar durduruldu.</p> <p>&Ccedil;in, İran, İtalya, İspanya, Fransa, Bel&ccedil;ika ve Portekiz sınırlarını kapatıp, yurt i&ccedil;inde de serbest dolaşımı kısıtlamaya y&ouml;nelik tedbirler aldı. ABD, Kanada, Brezilya, Rusya, Hollanda, Avusturya, İsvi&ccedil;re ve İsrail sınırlarını ve dış hat u&ccedil;uşlarını kapattığı halde yurt i&ccedil;inde seyahat kısıtlaması getirmedi. İngiltere, İrlanda ve Almanya ise seyahat veya dolaşım kısıtlaması uygulamadı.</p> <h3>Kitlesel hareketliliği azaltmaya y&ouml;nelik tedbirler</h3> <p>Yurt dışına y&ouml;nelik tedbirleri &uuml;lke i&ccedil;inde kitlesel hareketliliği azaltmaya y&ouml;nelik tedbirler izledi. Sokağa &ccedil;ıkma yasakları ve kısıtlamaları uygulandı.</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;de 65 yaş &uuml;zeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa &ccedil;ıkmalarına kısıtlama getirildi. B&uuml;y&uuml;kşehirler ve Zonguldak&rsquo;ta hafta sonları sokağa &ccedil;ıkma yasağı uygulandı.</p> <p>K&uuml;resel salgının en yoğun etkilediği &uuml;lkelerde sokağa &ccedil;ıkma yasakları konusunda farklı uygulamalar g&ouml;r&uuml;ld&uuml;. İtalya, İspanya, Rusya ve Hindistan, sokağa &ccedil;ıkma yasağı uygulamasına başvururken, İngiltere, İrlanda ve &Ccedil;in&#39;de kısmi yasak ve kısıtlamalar uygulandı. ABD, Kanada, İran, Fransa, Almanya, Bel&ccedil;ika, Hollanda, İsvi&ccedil;re, Portekiz, Brezilya, Avusturya ve İsrail&#39;de ise sokağa &ccedil;ıkma yasağı uygulanmadı, yalnızca vatandaşlara evlerinde kalma uyarıları yapıldı.</p> <p>Sınırların kapatılması, seyahat ve ulaşım kısıtlamaları ve sokağa &ccedil;ıkma yasakları &uuml;lkelerde g&uuml;nl&uuml;k hayatı ve ticari faaliyetleri durma noktasına getirdi. Kamu otoriteleri bu koşullarda salgının ekonomi &uuml;zerindeki olumsuz etkilerini gidermek i&ccedil;in &ccedil;alışanlara ve işletmelere y&ouml;nelik destekleyici tedbirler aldı.</p> <h3>&Ccedil;alışma hayatına y&ouml;nelik tedbirler</h3> <p>T&uuml;rkiye&#39;de 3 ay boyunca iş veya hizmet s&ouml;zleşmelerinin feshedilmesi yasaklandı. Ge&ccedil;ici iş durdurmak zorunda kalan şirketlerde işg&uuml;c&uuml; maliyetini azaltmak i&ccedil;in kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği getirildi. &Uuml;cretsiz izne ayrılan ve kısa &ccedil;alışma &ouml;deneğinden yararlanamayan &ccedil;alışanlar ile iş s&ouml;zleşmesi 15 Mart&#39;tan &ouml;nce feshedilen iş&ccedil;ilere, &uuml;cretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları s&uuml;re kadar aylık 1177 lira gelir desteği sağlandı. Nakdi &uuml;cret desteğinden yararlanan &ccedil;alışanların, Genel Sağlık Sigortalı sayılması ve sigorta primlerinin İşsizlik Fonu&rsquo;ndan karşılanması sağlandı. Emeklilere bayram ikramiyesi bir ay &ouml;nce &ouml;dendi.</p> <p>İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Brezilya T&uuml;rkiye gibi işten &ccedil;ıkarmayı engelleyen &uuml;lkeler arasında yer aldı. ABD, İngiltere, &Ccedil;in, İran, Bel&ccedil;ika, Rusya, Kanada, Hollanda, İsvi&ccedil;re, Avusturya, Portekiz, Hollanda, Hindistan, İrlanda ve İsrail&#39;de ise bu y&ouml;nde adım atılmadı.</p> <p>T&uuml;rkiye ve Fransa hari&ccedil; hi&ccedil;bir &uuml;lkede emeklilere ek &ouml;deme yapılmadı. Hindistan&#39;da yoksullar i&ccedil;in emeklilik fonlarına mali katkı sağlandı.</p> <p>T&uuml;rkiye, İngiltere ve Rusya&#39;da salgın nedeniyle risk altındaki yaşlıların maaşları evlerine ulaştırıldı.</p> <h3>Sağlık kurumları ve sistemindeki tedbirler</h3> <p>Salgından en fazla etkilenen &uuml;lkelerde vaka sayılarının artmasıyla sağlık sistemleri &uuml;zerinde b&uuml;y&uuml;k y&uuml;k oluştu, sıhhi malzeme, ila&ccedil; ve tıbbi ekipman stoklarında sıkıntılar yaşandı. Maske ve eldiven gibi en temel koruyucu malzemelerin temininde, ayrıca test ve tedavi hizmetlerinde sorunlarla karşılaşıldı.</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;de salgının başından itibaren maske stoklarında bir sorunla karşılaşılmadı. &Ouml;zel kuruluşlar ve kamuya ait dikim evleri maske &uuml;retti, vatandaşlara &uuml;cretsiz maske dağıtımına başlandı. Sağlık kurumlarına 3 milyon 615 bin &quot;N95&quot; tipi sıhhi maske teslim edildi.</p> <p>Kovid-19 tedavisi &uuml;cretsiz yapılırken, 1 milyon hızlı tanı kiti, kullanıma sunularak testler yaygınlaştırıldı.</p> <p>Salgınla m&uuml;cadele i&ccedil;in t&uuml;m sağlık sistemi seferber edildi. T&uuml;m &ouml;zel hastaneler pandemi hastanesi haline getirildi. İstanbul&#39;da Sancaktepe ve Atat&uuml;rk Havalimanı&#39;nda 2 yeni hastanenin yapımına başlandı.</p> <p>Sağlık &ccedil;alışanlarının performans &ouml;demelerinin, 3 ay boyunca &uuml;st tavandan yapılması sağlandı.</p> <p>Vaka sayısının en fazla olduğu &uuml;lkelerin &ccedil;oğunda Kovid-19 testleri &uuml;cretsiz yapılıyor. Yalnızca Brezilya ve Hollanda testlerden para alırken, İtalya&#39;da aile hekiminin y&ouml;nlendirmediği durumlarda &uuml;cret alınıyor.</p> <p>Kovid-19 tedavisi de Hollanda hari&ccedil; t&uuml;m &uuml;lkelerde &uuml;cretsiz yapılıyor. ABD&#39;de kamu tedavi masraflarının bir kısmı karşılanırken, İran&#39;da masrafların y&uuml;zde 10&#39;u hastadan alınıyor.</p> <p>T&uuml;rkiye, İspanya ve İtalya haricindeki &uuml;lkelerde &uuml;cretsiz maske dağıtımı yapılmıyor.</p> <p>Sıhhi maske ihtiyacı T&uuml;rkiye, Almanya, &Ccedil;in, Brezilya, İsvi&ccedil;re, Portekiz ve İsrail dışındaki &uuml;lkelerde, başta en &ccedil;ok vaka ve &ouml;l&uuml;m&uuml;n g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; ABD&#39;de hala problem olmayı s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor.</p> <p>Tıbbi ekipman ihtiyacı da T&uuml;rkiye, Almanya, &Ccedil;in, Rusya, Kanada, Hollanda, İsvi&ccedil;re ve Portekiz dışındaki &uuml;lkelerde s&uuml;r&uuml;yor. Tanı kiti ihtiyacı ise T&uuml;rkiye, ABD, Almanya, &Ccedil;in, Rusya, Brezilya, İsvi&ccedil;re, Avusturya dışında hala devam ediyor.</p> <p>ABD, İspanya, İngiltere, &Ccedil;in, Bel&ccedil;ika ve Hindistan&#39;da hastanelerde yatak sayısı yetersiz kalırken, 7 &uuml;lkede yoğun bakım &uuml;nitesi, 15 &uuml;lkede ise ila&ccedil; ihtiyacı hissediliyor.</p> <p>T&uuml;rkiye dışında yalnızca 5 &uuml;lke, sağlık &ccedil;alışanlarına ek maddi destek veriyor.</p> <h3>Yurt dışından tahliye edilen vatandaşlar ve uluslararası dayanışma adımları</h3> <p>&Uuml;lkeler yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye etmek i&ccedil;in girişimlerde bulundu.</p> <p>T&uuml;rkiye bu konuda ilk harekete ge&ccedil;en &uuml;lkelerden biri oldu, Asya ve Avrupa &uuml;lkelerindeki binlerce T&uuml;rk vatandaşı yurda getirildi. Seyahat yasakları nedeniyle &uuml;lkeye gelemeyen 59 &uuml;lkeden yaklaşık 25 bin T&uuml;rk vatandaşının, 20-28 Nisan&#39;da d&uuml;zenlenecek 195 &ouml;zel u&ccedil;uşla yurda getirilmesi planlanıyor.</p> <p>Bu s&uuml;re&ccedil;te ABD 63 bin, İspanya 24 bin, İtalya 60 bin, Fransa 148 bin, Almanya 240 bin, İngiltere 7 bin 500, &Ccedil;in 1457, Bel&ccedil;ika 6 bin, Brezilya 13 bin, Rusya 150 bin, Kanada 5 bin, Hollanda 5 bin, İsvi&ccedil;re 2 bin 700, Portekiz 7 bin 500, Avusturya 7 bin 500, Hindistan 125 bin ve İrlanda 250 vatandaşını yurt dışından getirdi.</p> <p>Salgına karşı uluslarası dayanışmayı desteklemek &uuml;zere adımlar atan T&uuml;rkiye, İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan &uuml;lkelerinin aralarında bulunduğu 30&#39;a yakın &uuml;lkeye tıbbi malzeme yardımı g&ouml;nderdi. T&uuml;rkiye dışında &Ccedil;in 120, ABD 42, Hindistan 31, Rusya 10, Almanya 5, İsvi&ccedil;re 5, İngiltere, Hollanda, Portekiz ve İsrail 1&#39;er &uuml;lkeye yardımlarda bulundu.</p> <h3>Ekonomik tedbirler</h3> <p>T&uuml;rkiye salgının ekonomiye etkisini sınırlamak i&ccedil;in işletmelere y&ouml;nelik vergi ve kredi kolaylaştırma adımları attı.</p> <p>Gelir vergisi ile kurumlar vergilerinin beyanname ve &ouml;deme s&uuml;resi uzatıldı, salgından etkilenen sekt&ouml;rlerdeki işletmelerin muhtasar, KDV ve prim &ouml;demeleri 6 ay ertelendi.</p> <p>Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz &ouml;demeleri 3 ay ertelendi ve 6 aya kadar &ouml;demesiz d&ouml;nemle ilave finansman desteği sağlandı.</p> <p>Salgından etkilenen t&uuml;m firmalara, &ccedil;alışan sayısında azaltma yapmama koşuluyla 10 milyon liradan 100 milyon liraya kadar &quot;İş&rsquo;e Devam Kredi Desteği&rdquo; verildi.</p> <p>Vaka sayısının en &ccedil;ok olduğu 20 &uuml;lke arasında Brezilya, İsvi&ccedil;re ve İsrail haricinde t&uuml;m &uuml;lkeler &ouml;zel sekt&ouml;re vergi &ouml;teleme kolaylıkları sağladı. Yine &uuml;lkelerin b&uuml;y&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde zarar g&ouml;ren işletmelere kaynak aktarıldı, kredi ve finansman desteği sağlandı. T&uuml;rkiye dışında İspanya, Fransa, Almanya, &Ccedil;in, İran, Rusya, Hollanda, İsvi&ccedil;re ve Hindistan&#39;da firmalara kredi desteği verdi.</p> <h3>Sosyal yardımlaşma</h3> <p>Salgın d&ouml;neminde ihtiya&ccedil; sahiplerine ulaşmak, sosyal dayanışmayı artırmak &uuml;zere adımlar atıldı.</p> <p>T&uuml;rkiye&#39;de ihtiya&ccedil; sahibi ailelere 1000 liralık nakit desteği sağlanması planlandı. 2,1 milyon dar gelirli haneye 1000&rsquo;er lira nakit destek verildi. 2,3 milyon haneye daha ulaşılarak yaklaşık 4,5 milyon dar gelirli haneye destek verilmesi kararlaştırıldı.</p> <p>Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına d&uuml;zenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya &ccedil;ıkarıldı, ve bu vakıflara 352 milyon 880 bin liralık ek kaynak aktarılması kararlaştırıldı.</p> <p>Vaka sayısının en &ccedil;ok olduğu &uuml;lkeler arasında Hollanda ve İsvi&ccedil;re haricinde t&uuml;m &uuml;lkelerde ihtiya&ccedil; sahiplerine y&ouml;nelik mali destek programları y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe konuldu.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.