Semazenler Mevlana'nın 'gel' çağrısını yüzyıllardır yaşatıyor

MANEVİYAT (AA) - Anadolu Ajansı | 09.12.2020 - 11:40, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

Semazenler Mevlana'nın 'gel' çağrısını yüzyıllardır yaşatıyor

Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin izinden giden, Mevleviliğin en dikkati çeken sembollerinden semazenlerin ritüelleri ve giyinme adapları izleyenlerde ilgi uyandırıyor.
<p>Semazenlerin yaşayışlarındaki &uuml;slup, kıyafet adabı ve Allah&#39;ı zikirleri (sema ayini) ayrı ayrı g&uuml;zelliklerle g&ouml;rsel bir ş&ouml;len sunuyor. Mevlana&#39;nın d&uuml;nyaca bilinen &quot;gel&quot; &ccedil;ağrısı, Mevlevilik ve onu yaşatan semazenlerin de en b&uuml;y&uuml;k d&uuml;sturu olarak devam ediyor.</p> <p>K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı Konya T&uuml;rk Tasavvuf M&uuml;ziği Topluluğu M&uuml;d&uuml;r&uuml; ve Postnişin Fahri &Ouml;z&ccedil;akıl, bu yıl t&ouml;renlerin &quot;ihsan vakti&quot; temasıyla d&uuml;zenlendiğini hatırlatarak, sema t&ouml;reninde seyirci olmasa da Allah&#39;ı zikredeceklerini s&ouml;yledi.</p> <p>Sema&#39;nın rit&uuml;ellerinin hepsinin bir mana taşıdığını anlatan &Ouml;z&ccedil;akıl, &quot;Sema, Allah&#39;ı anma zikridir. Sema Ayin-i Şerifi i&ccedil;erisinde bir&ccedil;ok mana barınıyor. Semazenlerimizin giyinme adaplarından tutun da sema edişlerine kadar bir&ccedil;ok g&uuml;zelliğin hepsinin bir anlamı var.&quot; dedi.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/c9f1ae26-3cf3-4ab4-9d72-230dedd01a4c/SEMAA.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></p> <p>Yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) nedeniyle buruk bir yıl ge&ccedil;irdiklerini dile getiren &Ouml;z&ccedil;akıl, herkesin coşkusunu kendi i&ccedil;inde hissetmesi gerektiğini vurguladı.</p> <p>&Ouml;z&ccedil;akıl, &quot;G&ouml;nl&uuml;m&uuml;z ve kalbimiz t&uuml;m Mevlana dostlarıyla beraber. Eminim ki Mevlana dostları da bu anı manevi olarak yaşayacaklar. Bu yıl yalnız olmanın mahzunluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Mevlana Hazretleri&#39;nin diyarından t&uuml;m insanlığa sevgi ve muhabbetlerimizi g&ouml;nderiyoruz.&quot; diye konuştu.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/c9f1ae26-3cf3-4ab4-9d72-230dedd01a4c/SEMA2.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></p> <h3>&quot;Sema Ayin-i Şerifi&quot; Mevleviliğin felsefesini yansıtıyor</h3> <p>Mevlana&#39;nın anıldığı t&ouml;renlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan &ouml;nemli sembolleri i&ccedil;eriyor. Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah&#39;a olan aşk ile harekete ge&ccedil;işini ve kulluğunu idrak edip &quot;insan-ı kamil&quot;e doğru y&ouml;nelişini ifade ediyor.</p> <p>Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin &ouml;nemli sembolleri arasında yer alıyor. Hazreti Mevlana, kainatta canlı ve cansız t&uuml;m varlıkların bir d&ouml;n&uuml;ş i&ccedil;inde olduğunu ve bu d&ouml;n&uuml;ş&uuml;n başı boş değil, Cenabıhakk&#39;ı zikrederek yapıldığını d&uuml;ş&uuml;nerek, bu coşku ile sema ediyor.</p> <p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar Mevlevi zikri olarak s&uuml;regelen sema, Cenabıhakk&#39;a ulaşma gayesinin aracı olarak g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/c9f1ae26-3cf3-4ab4-9d72-230dedd01a4c/SEMA3.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></p> <h3>Giyinme adabına g&ouml;re b&uuml;t&uuml;n kıyafetler &ouml;p&uuml;l&uuml;yor</h3> <p>Semazenler, semaya başlamadan &ouml;nce kıyafetlerini titiz bir sıralamaya g&ouml;re ve huşu i&ccedil;erisinde giyiyor. Semazenler &ouml;ncelikle &quot;mest&quot; adı verilen yumuşak deri ayakkabıları &ouml;perek ayaklarına giyiyor. Ardından, &quot;tennure&quot; adı verilen kolsuz g&ouml;mlek yine &ouml;p&uuml;lerek, tek defada dıştan i&ccedil;eri doğru giyiliyor. &quot;Tığbent&quot; adıyla anılan kuşak ise tennureyi sararak, pileler oluşturuyor.</p> <p>Bu işlemden sonra &quot;Elif-i Mehmet&quot; denilen siyah kuşak &ouml;p&uuml;lerek bağlanıyor. &quot;Desteg&uuml;l&quot; adı verilen dış g&ouml;mlek giyindikten sonra, siyah c&uuml;bbe omza giyiliyor. Son olarak da &quot;sikke&quot; adlı başlık, kıyafeti tamamlıyor.</p> <p>Kıyafetlerin tamamının &ouml;p&uuml;lmesinin altında, kainattaki canlı ve cansız, insana hizmet eden her şeye değer verilmesi anlayışı bulunuyor.</p>
Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin izinden giden, Mevleviliğin en dikkati çeken sembollerinden semazenlerin ritüelleri ve giyinme adapları izleyenlerde ilgi uyandırıyor.
<p>Semazenlerin yaşayışlarındaki &uuml;slup, kıyafet adabı ve Allah&#39;ı zikirleri (sema ayini) ayrı ayrı g&uuml;zelliklerle g&ouml;rsel bir ş&ouml;len sunuyor. Mevlana&#39;nın d&uuml;nyaca bilinen &quot;gel&quot; &ccedil;ağrısı, Mevlevilik ve onu yaşatan semazenlerin de en b&uuml;y&uuml;k d&uuml;sturu olarak devam ediyor.</p> <p>K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı Konya T&uuml;rk Tasavvuf M&uuml;ziği Topluluğu M&uuml;d&uuml;r&uuml; ve Postnişin Fahri &Ouml;z&ccedil;akıl, bu yıl t&ouml;renlerin &quot;ihsan vakti&quot; temasıyla d&uuml;zenlendiğini hatırlatarak, sema t&ouml;reninde seyirci olmasa da Allah&#39;ı zikredeceklerini s&ouml;yledi.</p> <p>Sema&#39;nın rit&uuml;ellerinin hepsinin bir mana taşıdığını anlatan &Ouml;z&ccedil;akıl, &quot;Sema, Allah&#39;ı anma zikridir. Sema Ayin-i Şerifi i&ccedil;erisinde bir&ccedil;ok mana barınıyor. Semazenlerimizin giyinme adaplarından tutun da sema edişlerine kadar bir&ccedil;ok g&uuml;zelliğin hepsinin bir anlamı var.&quot; dedi.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/c9f1ae26-3cf3-4ab4-9d72-230dedd01a4c/SEMAA.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></p> <p>Yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) nedeniyle buruk bir yıl ge&ccedil;irdiklerini dile getiren &Ouml;z&ccedil;akıl, herkesin coşkusunu kendi i&ccedil;inde hissetmesi gerektiğini vurguladı.</p> <p>&Ouml;z&ccedil;akıl, &quot;G&ouml;nl&uuml;m&uuml;z ve kalbimiz t&uuml;m Mevlana dostlarıyla beraber. Eminim ki Mevlana dostları da bu anı manevi olarak yaşayacaklar. Bu yıl yalnız olmanın mahzunluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Mevlana Hazretleri&#39;nin diyarından t&uuml;m insanlığa sevgi ve muhabbetlerimizi g&ouml;nderiyoruz.&quot; diye konuştu.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/c9f1ae26-3cf3-4ab4-9d72-230dedd01a4c/SEMA2.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></p> <h3>&quot;Sema Ayin-i Şerifi&quot; Mevleviliğin felsefesini yansıtıyor</h3> <p>Mevlana&#39;nın anıldığı t&ouml;renlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan &ouml;nemli sembolleri i&ccedil;eriyor. Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah&#39;a olan aşk ile harekete ge&ccedil;işini ve kulluğunu idrak edip &quot;insan-ı kamil&quot;e doğru y&ouml;nelişini ifade ediyor.</p> <p>Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin &ouml;nemli sembolleri arasında yer alıyor. Hazreti Mevlana, kainatta canlı ve cansız t&uuml;m varlıkların bir d&ouml;n&uuml;ş i&ccedil;inde olduğunu ve bu d&ouml;n&uuml;ş&uuml;n başı boş değil, Cenabıhakk&#39;ı zikrederek yapıldığını d&uuml;ş&uuml;nerek, bu coşku ile sema ediyor.</p> <p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar Mevlevi zikri olarak s&uuml;regelen sema, Cenabıhakk&#39;a ulaşma gayesinin aracı olarak g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/c9f1ae26-3cf3-4ab4-9d72-230dedd01a4c/SEMA3.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></p> <h3>Giyinme adabına g&ouml;re b&uuml;t&uuml;n kıyafetler &ouml;p&uuml;l&uuml;yor</h3> <p>Semazenler, semaya başlamadan &ouml;nce kıyafetlerini titiz bir sıralamaya g&ouml;re ve huşu i&ccedil;erisinde giyiyor. Semazenler &ouml;ncelikle &quot;mest&quot; adı verilen yumuşak deri ayakkabıları &ouml;perek ayaklarına giyiyor. Ardından, &quot;tennure&quot; adı verilen kolsuz g&ouml;mlek yine &ouml;p&uuml;lerek, tek defada dıştan i&ccedil;eri doğru giyiliyor. &quot;Tığbent&quot; adıyla anılan kuşak ise tennureyi sararak, pileler oluşturuyor.</p> <p>Bu işlemden sonra &quot;Elif-i Mehmet&quot; denilen siyah kuşak &ouml;p&uuml;lerek bağlanıyor. &quot;Desteg&uuml;l&quot; adı verilen dış g&ouml;mlek giyindikten sonra, siyah c&uuml;bbe omza giyiliyor. Son olarak da &quot;sikke&quot; adlı başlık, kıyafeti tamamlıyor.</p> <p>Kıyafetlerin tamamının &ouml;p&uuml;lmesinin altında, kainattaki canlı ve cansız, insana hizmet eden her şeye değer verilmesi anlayışı bulunuyor.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.