Sosyal medya, borsa manipülatörleri için avlanma alanına döndü

TEKNOLOJİ (AA) - Anadolu Ajansı | 11.01.2021 - 13:09, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

Sosyal medya, borsa manipülatörleri için avlanma alanına döndü

Piyasa dolandırıcıları, sosyal medya ya da çeşitli mesajlaşma uygulamalarında kurdukları gruplarla bireysel yatırımcıları tuzaklarına çekmeye çalışırken, SPK, Borsa İstanbul ve profesyoneller yatırımcıları bu tuzaklara karşı uyarmaya devam ediyor.
<p>Son bir yılda sermaye piyasalarına hızla artan ilgi, manip&uuml;lat&ouml;rlerin iştahını kabartırken, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, piyasa dolandırıcılarının bireysel yatırımcıları tuzaklarına &ccedil;ektikleri avlanma alanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;.</p> <p>Gelişen teknolojiyle birlikte sermaye piyasalarında işlem yapmanın kolaylaşması , halka arzlarda sağlanan y&uuml;ksek getiriler, faizlerin d&uuml;ş&uuml;k seyri ve yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) salgını sebebiyle evden &ccedil;alışanların sayısındaki artışla ge&ccedil;en yıl yaklaşık 800 bin kişi borsayla tanıştı.</p> <p>Pay piyasalarına artan rekor ilgi, borsa manip&uuml;lat&ouml;rlerinin de iştahını kabarttı. Piyasa dolandırıcıları, sosyal medya ya da &ccedil;eşitli mesajlaşma uygulamalarında kurdukları gruplarla bireysel yatırımcıları tuzaklarına &ccedil;ekmeye &ccedil;alışırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve profesyoneller, birbiri ardına verdikleri mesajlar ile yatırımcıları bu tuzaklara karşı uyarmaya devam ediyor.</p> <p>SPK, 2020&#39;de sosyal medya ve dijital platformları radarına alarak piyasa dolandırıcıları ile yoğun bir şekilde m&uuml;cadele etse de &quot;kısa s&uuml;rede zengin olma hayali&quot; satan piyasa dolandırıcıları, sosyal medyada peş peşe a&ccedil;tıkları hesaplarla on binlerce kişiye hızlıca ulaşabiliyor.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>&quot;Borsadaki yol arkadaşları dikkatli bir şekilde se&ccedil;ilmeli&quot;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı M&uuml;d&uuml;r&uuml; &Uuml;zeyir Doğan, AA muhabirine yaptığı a&ccedil;ıklamada, yatırımın emek gerektiren uzun s&uuml;reli bir yolculuk olduğunu ifade ederek, &quot;Bu yolculuğun g&uuml;venli bir şekilde devam edebilmesi i&ccedil;in ilk olarak yolun g&uuml;venliğini sağlayanlara kulak kesilmeli, bu yolculuk esnasında size eşlik edecek yol arkadaşları dikkatli bir şekilde se&ccedil;ilmelidir.&quot; dedi.</p> <p>Her t&uuml;rl&uuml; ulaşımın g&uuml;venliğinden sorumlu d&uuml;zenleyici ve denetleyiciler olduğu gibi sermaye piyasalarında da yolculuğun kurallarını ve g&uuml;venliğini tesis etmeye &ccedil;alışan SPK, Borsa İstanbul ve T&uuml;rkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) gibi kuruluşların bulunduğunu hatırlatan Doğan, &quot;Yatırım yolculuğunda sizlere eşlik edecek bir&ccedil;ok yetkili yatırım kuruluşu ve portf&ouml;y y&ouml;netim şirketi bulunuyor.&quot; ifadesini kullandı.</p> <p>Doğan, yatırım yolculuğunda yeni katılımcıları yolundan &ccedil;evirmeye, hatta tasarruflarını gasp etmeye &ccedil;alışan k&ouml;t&uuml; niyetli kişilerle karşılaşmalarının, i&ccedil;inde bulunduğumuz dijital ortamda ka&ccedil;ınılmaz olduğunu vurgulayarak, bunlara &quot;kerameti k&ouml;t&uuml; niyetinden menkul s&ouml;zde ustalar, &uuml;statlar&quot; dediklerini s&ouml;yledi.</p> <p>Yatırımcıların, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi uygulamalarda oluşturulan &uuml;yelik bazlı gruplar &uuml;zerinden doğru ve g&uuml;venilir bilgiye ulaşamayacağına dikkati &ccedil;eken Doğan, şunları kaydetti:</p> <p>&quot;Yatırımcılar, kimsenin milyonlarca liralık para cezası, hatta hapis cezasını g&ouml;ze alarak arkasında k&ouml;t&uuml; bir niyet ya da &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir cehalet olmadan size yardımcı olmaya &ccedil;alışmayacağını bilmeli. Bu gibi kişilerle ortak hareket ettiğinizde kendi birikimlerinizin ya da ortak olduğunuz hareketle başkalarının birikimlerinin dolandırıcılar tarafından gasp edileceğini g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurmalısınız. Yani bu t&uuml;r ilişkiler, ya sizin ya da başkalarının mağduriyeti &uuml;zerine kuruludur ve d&ouml;n&uuml;p dolaşıp en sonunda sizin de mağduriyetinizle sonu&ccedil;lanacaktır. &Ouml;te yandan, k&ouml;t&uuml; niyetli &#39;s&ouml;zde &uuml;stat&#39;larla birlikte hareket edenler de bilerek ya da bilmeyerek su&ccedil;a iştirak etmiş olacağı i&ccedil;in &ccedil;eşitli cezalarla karşı karşıya kalabileceğini unutmamalıdır.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>&quot;Sosyal medyaya g&ouml;re hisse tercihi yapanlar ciddi oranda zarara uğrayabilir&quot;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>AA Finans Analisti ve stratejist C&uuml;neyt Paksoy&nbsp;da yatırımcı sayısı artarken &ouml;zellikle sosyal medya &uuml;zerinden ve mesajlaşma gruplarından yatırımlarını y&ouml;nlendirme tercihi yapanların, dikkatli olmamaları durumunda ciddi oranda zarara uğrama ihtimalleri bulunduğunu s&ouml;yledi.</p> <p>Kovid-19 salgınının getirdiği kapanmaların ve teknolojinin getirdiği imkanlarla artan finansal ara&ccedil;lara ulaşma imkanlarının gelir peşindeki bireylerin t&uuml;m d&uuml;nyada borsalara ilgisini artırdığını ifade eden Paksoy, k&uuml;resel &ouml;l&ccedil;ekte reel ekonominin ger&ccedil;eklerinden kopan ve bir&ccedil;ok rasyoya g&ouml;re pahalı hale gelen borsaların bu seyrinin, negatif reel faizde toplanan 17 trilyon dolar nedeniyle &quot;yeni normal&quot; olarak g&ouml;sterildiğini vurguladı.</p> <p>Paksoy, &quot;Kendi &uuml;lkemizde ve borsamızda yaşanan s&uuml;rece baktığımızda ise bu k&uuml;resel tabloya bağlı gelişmelerin, enflasyondan korunma &ccedil;abası ve ek gelir oluşturma talepleriyle birleşerek yatırımcı sayısını rekor şekilde artırdığını ve t&uuml;m hisselere doğru ciddi para girişlerinin yaşandığını g&ouml;rmekteyiz.&quot; dedi.</p> <p>Paksoy, &ouml;zellikle sosyal medya ve oluşturulan mesajlaşma gruplarından yatırımlarını y&ouml;nlendirme tercihi yapanların, eski gelirleri kazanmaları bir yana, y&uuml;ksek fiyatlara ulaşmış bir&ccedil;ok hissede dikkatli olmamaları durumunda ciddi zarara uğrama ihtimalinin arttığını s&ouml;yledi.</p> <p>Profesyonel desteğe her zamankinden daha fazla ihtiya&ccedil; olduğunu belirten Paksoy, &quot;t&uuml;yo&quot; peşinde koşma ve &quot;duydum-aldım&quot; şeklinde yatırımcı davranışı yerine, daha dikkatli bir yatırımcı algısına sahip olmak gerektiğini vurguladı.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Uzun vadeli ve hisse bazlı potansiyel değere yatırım yapmanın &ouml;nemi</h3> <p>&nbsp;</p> <p>C&uuml;neyt Paksoy, temel ve teknik analizler ile finansal okuryazarlığı, kendi parasını rasyonel risk y&ouml;netimi kuralları i&ccedil;inde y&ouml;netebilenler ve hızlı karar alıp uygulayabilenler dışında kalanların, kesinlikle profesyonel destek ya da performansını kanıtlamış hisse ağırlıklı fonlarda pozisyon almasının &ccedil;ok daha akılcı olacağını s&ouml;yledi.</p> <p>Yatırımcı olmak i&ccedil;in &ccedil;ok hızlı davranma becerisi gerektiren al-sat yapmak yerine uzun vadeli ve hisse bazlı potansiyel değere yatırım yapmanın doğru yol olacağını belirten Paksoy, şunları kaydetti:</p> <p>&quot;Bunlara dikkat etmedik&ccedil;e borsada yaşanacak geri &ccedil;ekilmeler ve hatta b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli hisselerle yaşanacak y&uuml;kselişlerde bile yan hisselerde y&uuml;ksek oranlı zarar etmek bireysel hesaplar i&ccedil;in en b&uuml;y&uuml;k tehlike olarak &ouml;ne &ccedil;ıkmaktadır. &Ouml;zetle, yatırımcı disiplinini korumak, ger&ccedil;ek&ccedil;i bilgi ile profesyonel kurum ve bireylerden destek almak, ayakları yere basmayan, &ouml;neri verme ve hesap y&ouml;netme yetkisi olmayanların y&ouml;nlendirmelerinden uzak durmak, borsada uzun soluklu kalabilmenin birincil şartıdır.&quot;</p>
Piyasa dolandırıcıları, sosyal medya ya da çeşitli mesajlaşma uygulamalarında kurdukları gruplarla bireysel yatırımcıları tuzaklarına çekmeye çalışırken, SPK, Borsa İstanbul ve profesyoneller yatırımcıları bu tuzaklara karşı uyarmaya devam ediyor.
<p>Son bir yılda sermaye piyasalarına hızla artan ilgi, manip&uuml;lat&ouml;rlerin iştahını kabartırken, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, piyasa dolandırıcılarının bireysel yatırımcıları tuzaklarına &ccedil;ektikleri avlanma alanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;.</p> <p>Gelişen teknolojiyle birlikte sermaye piyasalarında işlem yapmanın kolaylaşması , halka arzlarda sağlanan y&uuml;ksek getiriler, faizlerin d&uuml;ş&uuml;k seyri ve yeni tip koronavir&uuml;s (Kovid-19) salgını sebebiyle evden &ccedil;alışanların sayısındaki artışla ge&ccedil;en yıl yaklaşık 800 bin kişi borsayla tanıştı.</p> <p>Pay piyasalarına artan rekor ilgi, borsa manip&uuml;lat&ouml;rlerinin de iştahını kabarttı. Piyasa dolandırıcıları, sosyal medya ya da &ccedil;eşitli mesajlaşma uygulamalarında kurdukları gruplarla bireysel yatırımcıları tuzaklarına &ccedil;ekmeye &ccedil;alışırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve profesyoneller, birbiri ardına verdikleri mesajlar ile yatırımcıları bu tuzaklara karşı uyarmaya devam ediyor.</p> <p>SPK, 2020&#39;de sosyal medya ve dijital platformları radarına alarak piyasa dolandırıcıları ile yoğun bir şekilde m&uuml;cadele etse de &quot;kısa s&uuml;rede zengin olma hayali&quot; satan piyasa dolandırıcıları, sosyal medyada peş peşe a&ccedil;tıkları hesaplarla on binlerce kişiye hızlıca ulaşabiliyor.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>&quot;Borsadaki yol arkadaşları dikkatli bir şekilde se&ccedil;ilmeli&quot;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı M&uuml;d&uuml;r&uuml; &Uuml;zeyir Doğan, AA muhabirine yaptığı a&ccedil;ıklamada, yatırımın emek gerektiren uzun s&uuml;reli bir yolculuk olduğunu ifade ederek, &quot;Bu yolculuğun g&uuml;venli bir şekilde devam edebilmesi i&ccedil;in ilk olarak yolun g&uuml;venliğini sağlayanlara kulak kesilmeli, bu yolculuk esnasında size eşlik edecek yol arkadaşları dikkatli bir şekilde se&ccedil;ilmelidir.&quot; dedi.</p> <p>Her t&uuml;rl&uuml; ulaşımın g&uuml;venliğinden sorumlu d&uuml;zenleyici ve denetleyiciler olduğu gibi sermaye piyasalarında da yolculuğun kurallarını ve g&uuml;venliğini tesis etmeye &ccedil;alışan SPK, Borsa İstanbul ve T&uuml;rkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) gibi kuruluşların bulunduğunu hatırlatan Doğan, &quot;Yatırım yolculuğunda sizlere eşlik edecek bir&ccedil;ok yetkili yatırım kuruluşu ve portf&ouml;y y&ouml;netim şirketi bulunuyor.&quot; ifadesini kullandı.</p> <p>Doğan, yatırım yolculuğunda yeni katılımcıları yolundan &ccedil;evirmeye, hatta tasarruflarını gasp etmeye &ccedil;alışan k&ouml;t&uuml; niyetli kişilerle karşılaşmalarının, i&ccedil;inde bulunduğumuz dijital ortamda ka&ccedil;ınılmaz olduğunu vurgulayarak, bunlara &quot;kerameti k&ouml;t&uuml; niyetinden menkul s&ouml;zde ustalar, &uuml;statlar&quot; dediklerini s&ouml;yledi.</p> <p>Yatırımcıların, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi uygulamalarda oluşturulan &uuml;yelik bazlı gruplar &uuml;zerinden doğru ve g&uuml;venilir bilgiye ulaşamayacağına dikkati &ccedil;eken Doğan, şunları kaydetti:</p> <p>&quot;Yatırımcılar, kimsenin milyonlarca liralık para cezası, hatta hapis cezasını g&ouml;ze alarak arkasında k&ouml;t&uuml; bir niyet ya da &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir cehalet olmadan size yardımcı olmaya &ccedil;alışmayacağını bilmeli. Bu gibi kişilerle ortak hareket ettiğinizde kendi birikimlerinizin ya da ortak olduğunuz hareketle başkalarının birikimlerinin dolandırıcılar tarafından gasp edileceğini g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurmalısınız. Yani bu t&uuml;r ilişkiler, ya sizin ya da başkalarının mağduriyeti &uuml;zerine kuruludur ve d&ouml;n&uuml;p dolaşıp en sonunda sizin de mağduriyetinizle sonu&ccedil;lanacaktır. &Ouml;te yandan, k&ouml;t&uuml; niyetli &#39;s&ouml;zde &uuml;stat&#39;larla birlikte hareket edenler de bilerek ya da bilmeyerek su&ccedil;a iştirak etmiş olacağı i&ccedil;in &ccedil;eşitli cezalarla karşı karşıya kalabileceğini unutmamalıdır.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>&quot;Sosyal medyaya g&ouml;re hisse tercihi yapanlar ciddi oranda zarara uğrayabilir&quot;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>AA Finans Analisti ve stratejist C&uuml;neyt Paksoy&nbsp;da yatırımcı sayısı artarken &ouml;zellikle sosyal medya &uuml;zerinden ve mesajlaşma gruplarından yatırımlarını y&ouml;nlendirme tercihi yapanların, dikkatli olmamaları durumunda ciddi oranda zarara uğrama ihtimalleri bulunduğunu s&ouml;yledi.</p> <p>Kovid-19 salgınının getirdiği kapanmaların ve teknolojinin getirdiği imkanlarla artan finansal ara&ccedil;lara ulaşma imkanlarının gelir peşindeki bireylerin t&uuml;m d&uuml;nyada borsalara ilgisini artırdığını ifade eden Paksoy, k&uuml;resel &ouml;l&ccedil;ekte reel ekonominin ger&ccedil;eklerinden kopan ve bir&ccedil;ok rasyoya g&ouml;re pahalı hale gelen borsaların bu seyrinin, negatif reel faizde toplanan 17 trilyon dolar nedeniyle &quot;yeni normal&quot; olarak g&ouml;sterildiğini vurguladı.</p> <p>Paksoy, &quot;Kendi &uuml;lkemizde ve borsamızda yaşanan s&uuml;rece baktığımızda ise bu k&uuml;resel tabloya bağlı gelişmelerin, enflasyondan korunma &ccedil;abası ve ek gelir oluşturma talepleriyle birleşerek yatırımcı sayısını rekor şekilde artırdığını ve t&uuml;m hisselere doğru ciddi para girişlerinin yaşandığını g&ouml;rmekteyiz.&quot; dedi.</p> <p>Paksoy, &ouml;zellikle sosyal medya ve oluşturulan mesajlaşma gruplarından yatırımlarını y&ouml;nlendirme tercihi yapanların, eski gelirleri kazanmaları bir yana, y&uuml;ksek fiyatlara ulaşmış bir&ccedil;ok hissede dikkatli olmamaları durumunda ciddi zarara uğrama ihtimalinin arttığını s&ouml;yledi.</p> <p>Profesyonel desteğe her zamankinden daha fazla ihtiya&ccedil; olduğunu belirten Paksoy, &quot;t&uuml;yo&quot; peşinde koşma ve &quot;duydum-aldım&quot; şeklinde yatırımcı davranışı yerine, daha dikkatli bir yatırımcı algısına sahip olmak gerektiğini vurguladı.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Uzun vadeli ve hisse bazlı potansiyel değere yatırım yapmanın &ouml;nemi</h3> <p>&nbsp;</p> <p>C&uuml;neyt Paksoy, temel ve teknik analizler ile finansal okuryazarlığı, kendi parasını rasyonel risk y&ouml;netimi kuralları i&ccedil;inde y&ouml;netebilenler ve hızlı karar alıp uygulayabilenler dışında kalanların, kesinlikle profesyonel destek ya da performansını kanıtlamış hisse ağırlıklı fonlarda pozisyon almasının &ccedil;ok daha akılcı olacağını s&ouml;yledi.</p> <p>Yatırımcı olmak i&ccedil;in &ccedil;ok hızlı davranma becerisi gerektiren al-sat yapmak yerine uzun vadeli ve hisse bazlı potansiyel değere yatırım yapmanın doğru yol olacağını belirten Paksoy, şunları kaydetti:</p> <p>&quot;Bunlara dikkat etmedik&ccedil;e borsada yaşanacak geri &ccedil;ekilmeler ve hatta b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli hisselerle yaşanacak y&uuml;kselişlerde bile yan hisselerde y&uuml;ksek oranlı zarar etmek bireysel hesaplar i&ccedil;in en b&uuml;y&uuml;k tehlike olarak &ouml;ne &ccedil;ıkmaktadır. &Ouml;zetle, yatırımcı disiplinini korumak, ger&ccedil;ek&ccedil;i bilgi ile profesyonel kurum ve bireylerden destek almak, ayakları yere basmayan, &ouml;neri verme ve hesap y&ouml;netme yetkisi olmayanların y&ouml;nlendirmelerinden uzak durmak, borsada uzun soluklu kalabilmenin birincil şartıdır.&quot;</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.