Tek nedeni küresel iklim değişikliği olan kıtlıkla mücadele eden ilk ülke: Madagaskar

DÜNYA (AA) - Anadolu Ajansı | 26.07.2021 - 15:43, Güncelleme: 27.10.2022 - 05:59
 

Tek nedeni küresel iklim değişikliği olan kıtlıkla mücadele eden ilk ülke: Madagaskar

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar, iklim değişikliğine neden olan faktörlerde hiç pay sahibi olmasa da "sadece iklim değişikliğinin yol açtığı kıtlıkla mücadele eden ilk ülke" oldu.
<p>Hint Okyanusu&#39;ndaki<span style="font-family:gothamnarrow-bold">&nbsp;ada &uuml;lkesi Madagaskar,</span>&nbsp;iklim değişikliğine neden olan fakt&ouml;rlerde hi&ccedil; pay sahibi olmasa da<span style="font-family:gothamnarrow-bold">&nbsp;&quot;sadece iklim değişikliğinin yol a&ccedil;tığı kıtlıkla m&uuml;cadele eden ilk &uuml;lke&quot;</span>&nbsp;oldu.</p> <p>Son 40 yılın en ağır kuraklığının yaşandığı yaklaşık 27 milyon n&uuml;fuslu &uuml;lkede, D&uuml;nya Gıda Programı (WFP) verilerine g&ouml;re, 1<span style="font-family:gothamnarrow-bold">&nbsp;milyon 140 bin kişi karnını doyuracak gıda bulamıyor.</span></p> <p>WFP, halihazırda 14 bin kişinin &quot;felaket şartlarında&quot; yaşadığına dikkat &ccedil;ekerken, yakın zamanda 400 bin kişinin ise a&ccedil;lıkla karşı karşıya kalacağını vurguluyor.</p> <p><a href="https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24222" style="box-sizing: border-box; color: inherit; text-decoration-line: none; background-color: transparent; opacity: 1; box-shadow: rgb(155, 232, 248) 0px -2px 0px inset, rgb(155, 232, 248) 0px -3px 0px inset;" target="_blank"><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/f8244181-67c8-4d85-98fc-b252d1f7e0ec/20212FTEMMUZ2F262FMDAAGSKAR2F750px.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></a></p> <p>Kuraklığın ekimde başlayacak bir sonraki mahsul d&ouml;neminde de s&uuml;rmesi durumunda, b&ouml;lge halkına hayatta kalacak kadar yiyecek sağlanması i&ccedil;in 78 milyon 600 bin dolara ihtiya&ccedil; duyuluyor.</p> <p>Ana ge&ccedil;im kaynağı tarım olan b&ouml;lgede, kuraklık en &ccedil;ok Androy b&ouml;lgesindeki Ambovombe kentinde etkisini hissettiriyor.</p> <h3>Halk, kakt&uuml;s meyvesi, &ccedil;ekirge ve kil yiyor</h3> <p>Ge&ccedil;en hafta b&ouml;lgeyi ziyaret ettikten sonra basın toplantısı d&uuml;zenleyen WFP ekibinin uluslararası medyayla paylaştıkları ise kuraklığın neden olduğu kıtlığın boyutlarını g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriyor.</p> <p>WFP Direkt&ouml;r&uuml; David Beasley&#39;nin<span style="font-family:gothamnarrow-bold">&nbsp;&quot;yalnızca korku filmlerinde g&ouml;r&uuml;lecek kadar k&ouml;t&uuml;&quot;&nbsp;</span>olarak nitelediği kıtlık nedeniyle<span style="font-family:gothamnarrow-bold">&nbsp;halk aylardır beyaz kil, kakt&uuml;s meyvesi, yabani yaprak ve &ccedil;ekirgelerle besleniyor.</span></p> <p>Beasley, bu facianın savaş ya da bir i&ccedil; &ccedil;atışma y&uuml;z&uuml;nden değil tamamen iklim değişikliği nedeniyle yaşandığına dikkati &ccedil;ekti.</p> <p>WFP S&ouml;zc&uuml;s&uuml; Shelley Thakral da halkın birka&ccedil; lokma yiyecek i&ccedil;in &ccedil;atal kaşık da dahil ellerinde ne varsa takas etmeye &ccedil;alıştığını belirtti.</p> <p>İnsanlık tarihinde kıtlıkların genellikle haşere istilası ya da mahsul&uuml;n tarlada kalmasından kaynaklandığı biliniyor. Genelde insan fakt&ouml;r&uuml;n&uuml;n yol a&ccedil;tığı modern d&uuml;nyadaki kıtlıkların nedenleri, doğal afetler ya da siyasi m&uuml;dahale eksikliği olarak sıralanıyor.</p> <p>Bu s&uuml;re&ccedil;lerin hi&ccedil;birini yaşamayan Madagaskar, WFP tarafından &quot;sadece iklim değişikliğinin etkilerinin yol a&ccedil;tığı kıtlıkla m&uuml;cadele eden ilk &uuml;lke&quot; olarak tarihe ge&ccedil;ti.</p> <p>&Uuml;stelik WFP&#39;ye g&ouml;re, Madagaskar, bu iklim değişikliğinde hi&ccedil;bir payı olmamasına rağmen en y&uuml;ksek bedeli &ouml;d&uuml;yor.</p> <h3>&quot;Ayakkabı derisi yiyorlar&quot; iddiası tartışma yarattı</h3> <p>Madagaskar h&uuml;k&uuml;meti, g&uuml;neyde olanlara seyirci kalmakla su&ccedil;lanırken; sivil toplum &ouml;rg&uuml;tleri ve gazetecilerce de eleştirilerin hedefi oluyor.</p> <p>France 24 ve AFP&#39;ye &ccedil;alışan gazeteci Gaelle Borgia&#39;nın 21 Haziran&#39;da Facebook hesabından paylaştığı video ile halkın, ayakkabıcıların sandalet yapımında kullandığı deri artıklarını yediğini yazması, &uuml;lkede tartışma konusu oldu.</p> <p>Videoyu &ccedil;eken Borgia, g&ouml;rd&uuml;kleri karşısında şoka uğradığını yazsa da h&uuml;k&uuml;met, gazetecinin iddialarını yalanlayarak olayın kurgu olduğunu kaydetti.</p> <p>Androy kentinde &ccedil;ekilen videoda, b&ouml;lge halkının k&uuml;&ccedil;&uuml;k par&ccedil;alar halinde kesilmiş deri par&ccedil;alarını kaynattığı ve yediği g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</p> <h3>Paris Anlaşması vaatleri hala yerine getirilmiş değil</h3> <p>Madagaskar&#39;ın g&uuml;neyindeki kıtlık; gelişmiş &uuml;lkelerin, gelişmekte olan &uuml;lkelerdeki iklim krizleriyle m&uuml;cadele i&ccedil;in ayırdığı kaynağın hala toplanamadığını da bir kez daha hatırlattı.</p> <p>Şimdiye kadar 189 &uuml;lkenin imza attığı Paris Anlaşması kapsamında gelişmiş &uuml;lkeler, gelişmekte olan &uuml;lkelerin iklim değişikliğiyle m&uuml;cadelesine destek i&ccedil;in 100 milyar dolar ayıracaklarını duyursa da bu hedefe hen&uuml;z ulaşılamadı.</p> <p>Bağış&ccedil;ıların 100 milyar dolar hedefine ulaşması i&ccedil;in hala 20 milyar dolarlık bir eksik olduğu g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</p> <h3>140 milyon kişi &quot;iklim m&uuml;ltecisi&quot; olacak</h3> <p>D&uuml;nya Bankası tahminlerine g&ouml;re, 2050&#39;ye kadar Sahra Altı Afrika, G&uuml;ney Asya ve Latin Amerika&#39;dan 140 milyon kişi, iklim değişikliği nedeniyle yaşadıkları &uuml;lkeleri terk etmek zorunda kalacak.</p> <p>&Uuml;stelik iklim değişikliğinin etkileri sadece bu b&ouml;lgelerde değil yer değiştirenlerin gideceği Avrupa, Asya ve ABD&#39;de de g&ouml;r&uuml;lecek.</p> <p>&Ccedil;evre felaketleri ve iklim değişikliği nedeniyle &uuml;lkelerini terk edenler &quot;iklim m&uuml;ltecisi&quot; olarak değerlendiriliyor.</p> <p>Birleşmiş Milletler (BM), ilk kez 2020&#39;de iklim değişikliğinden etkilenen b&ouml;lgelerde yaşayanlara sığınma hakkı tanınabileceği y&ouml;n&uuml;nde de karar almıştı.</p> <h3>3 &uuml;lke, toplam karbon salınımının neredeyse yarısına sebep oluyor</h3> <p>İklim değişikliğini tetikleyen ana unsurlardan karbon salınımında gelişmiş &uuml;lkeler başı &ccedil;ekiyor.</p> <p>K&uuml;resel Karbon B&uuml;t&ccedil;esi 2019 raporuna g&ouml;re, kişi başına d&uuml;şen karbon salınımı miktarında ABD 16,6 ton ile ilk sırada yer alırken; &Ccedil;in 7 ton ile 2&#39;nci, Avrupa Birliği &uuml;lkeleri de 6,7 ton ile listenin 3&#39;&uuml;nc&uuml; sırasında bulunuyor.</p> <p>Yıllık bazda ise karbon salınım miktarı &Ccedil;in&#39;de 10,1 milyar ton, ABD&#39;de 5,4 milyar ton ve Hindistan&#39;da 2,7 milyar ton olarak ger&ccedil;ekleşti.</p> <p>İklim değişikliğinin en ağır bedellerinden birini &ouml;deyen Madagaskar&#39;da ise kişi başına d&uuml;şen karbon salınımı miktarı 0,16 ton, yıllık karbon salınımı ise 4,2 milyon ton olarak kayıtlara ge&ccedil;ti.</p> <p>D&uuml;nyadaki toplam karbon salınımlarının y&uuml;zde 41,5&#39;ine &Ccedil;in, AB ve ABD sebep oluyor.</p>
Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar, iklim değişikliğine neden olan faktörlerde hiç pay sahibi olmasa da "sadece iklim değişikliğinin yol açtığı kıtlıkla mücadele eden ilk ülke" oldu.
<p>Hint Okyanusu&#39;ndaki<span style="font-family:gothamnarrow-bold">&nbsp;ada &uuml;lkesi Madagaskar,</span>&nbsp;iklim değişikliğine neden olan fakt&ouml;rlerde hi&ccedil; pay sahibi olmasa da<span style="font-family:gothamnarrow-bold">&nbsp;&quot;sadece iklim değişikliğinin yol a&ccedil;tığı kıtlıkla m&uuml;cadele eden ilk &uuml;lke&quot;</span>&nbsp;oldu.</p> <p>Son 40 yılın en ağır kuraklığının yaşandığı yaklaşık 27 milyon n&uuml;fuslu &uuml;lkede, D&uuml;nya Gıda Programı (WFP) verilerine g&ouml;re, 1<span style="font-family:gothamnarrow-bold">&nbsp;milyon 140 bin kişi karnını doyuracak gıda bulamıyor.</span></p> <p>WFP, halihazırda 14 bin kişinin &quot;felaket şartlarında&quot; yaşadığına dikkat &ccedil;ekerken, yakın zamanda 400 bin kişinin ise a&ccedil;lıkla karşı karşıya kalacağını vurguluyor.</p> <p><a href="https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24222" style="box-sizing: border-box; color: inherit; text-decoration-line: none; background-color: transparent; opacity: 1; box-shadow: rgb(155, 232, 248) 0px -2px 0px inset, rgb(155, 232, 248) 0px -3px 0px inset;" target="_blank"><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/f8244181-67c8-4d85-98fc-b252d1f7e0ec/20212FTEMMUZ2F262FMDAAGSKAR2F750px.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100; vertical-align:middle" /></a></p> <p>Kuraklığın ekimde başlayacak bir sonraki mahsul d&ouml;neminde de s&uuml;rmesi durumunda, b&ouml;lge halkına hayatta kalacak kadar yiyecek sağlanması i&ccedil;in 78 milyon 600 bin dolara ihtiya&ccedil; duyuluyor.</p> <p>Ana ge&ccedil;im kaynağı tarım olan b&ouml;lgede, kuraklık en &ccedil;ok Androy b&ouml;lgesindeki Ambovombe kentinde etkisini hissettiriyor.</p> <h3>Halk, kakt&uuml;s meyvesi, &ccedil;ekirge ve kil yiyor</h3> <p>Ge&ccedil;en hafta b&ouml;lgeyi ziyaret ettikten sonra basın toplantısı d&uuml;zenleyen WFP ekibinin uluslararası medyayla paylaştıkları ise kuraklığın neden olduğu kıtlığın boyutlarını g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriyor.</p> <p>WFP Direkt&ouml;r&uuml; David Beasley&#39;nin<span style="font-family:gothamnarrow-bold">&nbsp;&quot;yalnızca korku filmlerinde g&ouml;r&uuml;lecek kadar k&ouml;t&uuml;&quot;&nbsp;</span>olarak nitelediği kıtlık nedeniyle<span style="font-family:gothamnarrow-bold">&nbsp;halk aylardır beyaz kil, kakt&uuml;s meyvesi, yabani yaprak ve &ccedil;ekirgelerle besleniyor.</span></p> <p>Beasley, bu facianın savaş ya da bir i&ccedil; &ccedil;atışma y&uuml;z&uuml;nden değil tamamen iklim değişikliği nedeniyle yaşandığına dikkati &ccedil;ekti.</p> <p>WFP S&ouml;zc&uuml;s&uuml; Shelley Thakral da halkın birka&ccedil; lokma yiyecek i&ccedil;in &ccedil;atal kaşık da dahil ellerinde ne varsa takas etmeye &ccedil;alıştığını belirtti.</p> <p>İnsanlık tarihinde kıtlıkların genellikle haşere istilası ya da mahsul&uuml;n tarlada kalmasından kaynaklandığı biliniyor. Genelde insan fakt&ouml;r&uuml;n&uuml;n yol a&ccedil;tığı modern d&uuml;nyadaki kıtlıkların nedenleri, doğal afetler ya da siyasi m&uuml;dahale eksikliği olarak sıralanıyor.</p> <p>Bu s&uuml;re&ccedil;lerin hi&ccedil;birini yaşamayan Madagaskar, WFP tarafından &quot;sadece iklim değişikliğinin etkilerinin yol a&ccedil;tığı kıtlıkla m&uuml;cadele eden ilk &uuml;lke&quot; olarak tarihe ge&ccedil;ti.</p> <p>&Uuml;stelik WFP&#39;ye g&ouml;re, Madagaskar, bu iklim değişikliğinde hi&ccedil;bir payı olmamasına rağmen en y&uuml;ksek bedeli &ouml;d&uuml;yor.</p> <h3>&quot;Ayakkabı derisi yiyorlar&quot; iddiası tartışma yarattı</h3> <p>Madagaskar h&uuml;k&uuml;meti, g&uuml;neyde olanlara seyirci kalmakla su&ccedil;lanırken; sivil toplum &ouml;rg&uuml;tleri ve gazetecilerce de eleştirilerin hedefi oluyor.</p> <p>France 24 ve AFP&#39;ye &ccedil;alışan gazeteci Gaelle Borgia&#39;nın 21 Haziran&#39;da Facebook hesabından paylaştığı video ile halkın, ayakkabıcıların sandalet yapımında kullandığı deri artıklarını yediğini yazması, &uuml;lkede tartışma konusu oldu.</p> <p>Videoyu &ccedil;eken Borgia, g&ouml;rd&uuml;kleri karşısında şoka uğradığını yazsa da h&uuml;k&uuml;met, gazetecinin iddialarını yalanlayarak olayın kurgu olduğunu kaydetti.</p> <p>Androy kentinde &ccedil;ekilen videoda, b&ouml;lge halkının k&uuml;&ccedil;&uuml;k par&ccedil;alar halinde kesilmiş deri par&ccedil;alarını kaynattığı ve yediği g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</p> <h3>Paris Anlaşması vaatleri hala yerine getirilmiş değil</h3> <p>Madagaskar&#39;ın g&uuml;neyindeki kıtlık; gelişmiş &uuml;lkelerin, gelişmekte olan &uuml;lkelerdeki iklim krizleriyle m&uuml;cadele i&ccedil;in ayırdığı kaynağın hala toplanamadığını da bir kez daha hatırlattı.</p> <p>Şimdiye kadar 189 &uuml;lkenin imza attığı Paris Anlaşması kapsamında gelişmiş &uuml;lkeler, gelişmekte olan &uuml;lkelerin iklim değişikliğiyle m&uuml;cadelesine destek i&ccedil;in 100 milyar dolar ayıracaklarını duyursa da bu hedefe hen&uuml;z ulaşılamadı.</p> <p>Bağış&ccedil;ıların 100 milyar dolar hedefine ulaşması i&ccedil;in hala 20 milyar dolarlık bir eksik olduğu g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</p> <h3>140 milyon kişi &quot;iklim m&uuml;ltecisi&quot; olacak</h3> <p>D&uuml;nya Bankası tahminlerine g&ouml;re, 2050&#39;ye kadar Sahra Altı Afrika, G&uuml;ney Asya ve Latin Amerika&#39;dan 140 milyon kişi, iklim değişikliği nedeniyle yaşadıkları &uuml;lkeleri terk etmek zorunda kalacak.</p> <p>&Uuml;stelik iklim değişikliğinin etkileri sadece bu b&ouml;lgelerde değil yer değiştirenlerin gideceği Avrupa, Asya ve ABD&#39;de de g&ouml;r&uuml;lecek.</p> <p>&Ccedil;evre felaketleri ve iklim değişikliği nedeniyle &uuml;lkelerini terk edenler &quot;iklim m&uuml;ltecisi&quot; olarak değerlendiriliyor.</p> <p>Birleşmiş Milletler (BM), ilk kez 2020&#39;de iklim değişikliğinden etkilenen b&ouml;lgelerde yaşayanlara sığınma hakkı tanınabileceği y&ouml;n&uuml;nde de karar almıştı.</p> <h3>3 &uuml;lke, toplam karbon salınımının neredeyse yarısına sebep oluyor</h3> <p>İklim değişikliğini tetikleyen ana unsurlardan karbon salınımında gelişmiş &uuml;lkeler başı &ccedil;ekiyor.</p> <p>K&uuml;resel Karbon B&uuml;t&ccedil;esi 2019 raporuna g&ouml;re, kişi başına d&uuml;şen karbon salınımı miktarında ABD 16,6 ton ile ilk sırada yer alırken; &Ccedil;in 7 ton ile 2&#39;nci, Avrupa Birliği &uuml;lkeleri de 6,7 ton ile listenin 3&#39;&uuml;nc&uuml; sırasında bulunuyor.</p> <p>Yıllık bazda ise karbon salınım miktarı &Ccedil;in&#39;de 10,1 milyar ton, ABD&#39;de 5,4 milyar ton ve Hindistan&#39;da 2,7 milyar ton olarak ger&ccedil;ekleşti.</p> <p>İklim değişikliğinin en ağır bedellerinden birini &ouml;deyen Madagaskar&#39;da ise kişi başına d&uuml;şen karbon salınımı miktarı 0,16 ton, yıllık karbon salınımı ise 4,2 milyon ton olarak kayıtlara ge&ccedil;ti.</p> <p>D&uuml;nyadaki toplam karbon salınımlarının y&uuml;zde 41,5&#39;ine &Ccedil;in, AB ve ABD sebep oluyor.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber111.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.